cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 6 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Perchiu, com. Huruieşti Bacău Perchiu, com. Huruieşti, jud. Tecuci eneolitic; epoca bronzului   Map it  
+ Poiana Sărată, com. Oituz Bacău Poiana Sărată, com. Oituz, jud. Trei Scaune epoca romană; La Tene   Map it  
+ Recea, com. Horgeşti Bacău Recea, com. Horgeşti, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Slobozia, com. Stăniceşti Bacău Slobozia de Sus, com. Stăniceşti, jud. Tecuci neprecizată   Map it  
+ Slobozia, com. Stănişeşti Bacău Slobozia de Jos, com. Stănişeşti, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Tătărăşti, com. Tătărăşti Bacău Tătărăşti, com. Tătărăşti, jud. Tecuci     Map it  
+ Tăvădăreşti, com. Dealu Morii Bacău Tăvădăreşti, com. Dealu Morii, jud. Tecuci nedeterminată   Map it  
+ Vâlcele, com. Corbasca Bacău Porcăreţ, com. Corbasca, jud. Tecuci neolitic   Map it  
+ Vultureni, com. Vultureni Bacău Vultureni, com. Vultureni, jud. Tecuci epoca bronzului   Map it  
+ Banat (Provincia) Banat (Provincia) Banat (Provincia), jud. Timiş bronz final; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neprecizată    
+ Abram, com. Abram Bihor Abram, com. Abram, jud. Bihor epoca medievală   Map it  
+ Adoni, com. Tarcea Bihor Adoni, com. Tarcea, jud. Sălaj epoca bronzului   Map it  
+ Aleşd, com. Aleşd Bihor Aleşd, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului   Map it  
+ Aştileu, com. Aştileu Bihor Aştileu, jud. Bihor epoca romană; perioada prefeudală   Map it  
+ Balc, com. Balc Bihor Balc, jud. Bihor epoca bronzului   Map it  
+ Bălnaca, com. Şuncuiuş Bihor Bălnaca, com. Şuncuiuş, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului şi poate Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Beiuş, com. Beiuş Bihor Beiuş, com. Beiuş, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Belfir, com. Tinca Bihor Belfir, com. Tinca, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Berechiu, com. Sânnicolau Român Bihor Berechiu, com. Sânnicolau Român, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Betfia, com. Sânmartin Bihor Betfia, com. Sânmartin, jud. Bihor epoca romană   Map it  
+ Bicaci, com. Gepiu Bihor Bicaciu, com. Gepiu, jud. Bihor bronz final   Map it  
+ Biharia, com. Biharia Bihor Biharea, jud. Bihor bronz final; epoca migraţiilor; La Tene; neolitic final, bronz timpuriu; neolitic final-început de bronz, bronz; neolitic, bronz; perioada prefeudală; sf. epocii prefeudale   Map it  
+ Borş, com. Borş Bihor Borş, jud. Bihor bronz final   Map it  
+ Bratca, com. Bratca Bihor Bratca, jud. Bihor eneolitic; paleolitic   Map it  
+ Budureasa, com. Budureasa Bihor Budureasa, jud. Bihor neolitic; paleolitic   Map it  
+ Cetariu, com. Cetariu Bihor Cetariu, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Cherechiu, com. Cherechiu Bihor Cherechiu, jud. Bihor bronz final; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Cheresig, com. Girişu de Criş Bihor Cheresig, com. Girişu de Criş, jud. Bihor La Tene   Map it  
+ Cheriu, com. Oşorhei Bihor Cheriu, com. Oşorhei, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Cheşereu, com. Cherechiu Bihor Cheşereu, jud. Sălaj epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Cheţ, com. Marghita Bihor Cheţ, jud. Bihor epoca bronzului   Map it  
+ Chişirid, com. Nojorid Bihor Chişirid, com. Nojorid, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Cotiglet, com. Ceica Bihor Cotiglet, com. Ceica, jud. Bihor eneolitic   Map it  
+ Crestur, com. Abrămuţ Bihor Creştur, com. Abrămuţ, jud. Bihor eneolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cubulcut, com. Săcueni Bihor Cubulcut, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Curtuişeni, com. Curtuişeni Bihor Curtuiuşeni, jud. Sălaj bronz final; epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Derna, com. Derna Bihor Derna, jud. Bihor La Tene   Map it  
+ Diosig, com. Diosig Bihor Diosig, com. Diosig, jud. Bihor eneolitic; epoca bronzului (sf.); epoca fierului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Drăgeşti, com. Drăgeşti Bihor Drăgeşti, jud. Bihor epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Fegernic, com. Sârbi Bihor Fegernic, com. Sârbi, jud. Bihor neprecizată   Map it  
+ Galoşpetreu, com. Tarcea Bihor Galoşpetreu, jud. Sălaj neolitic   Map it  
+ Gepiu, com. Gepiu Bihor Gepiu, com. Gepiu, jud. Bihor bronz final   Map it  
+ Ginta, com. Căpâlna Bihor Ginta, jud. Bihor neolitic   Map it  
+ Girişu de Criş, com. Girişu de Criş Bihor Girişu de Criş, jud. Bihor epoca fierului   Map it  
+ Haieu, com. Sânmartin Bihor Haieu, com. Sânmartin, jud. Bihor epoca romană   Map it  
+ Josani, com. Măgeşti Bihor Josani, com. Măgeşti, jud. Bihor bronz final; eneolitic; epoca bronzului târziu   Map it  
< - > Lorău, com. Bratca Bihor Lorău, com. Bratca, jud. Bihor epoca migraţiilor; neolitic; paleolitic; sf. neolitic şi început de bronz   Map it  

 Lorău, com./oraş Bratca (denumire repertoriu: Lorău sau Kőrőslóró, com. Bratca, jud. Bihor)

 Punct 1. "Peştera Boiului" (numită greşit şi "Peştera Boului"), pe dreapta Crişului Repede, în partea de sud a "Dealului Mitoc", pe coasta Boiului. Lungă de 14 m
Tip sit: peşteră

Observatii: Peştera este vizitată în 1924 de H.Breuil.
 Descoperiri:
 1.1aşezare în peşteră - Situl se află într-un strat de lut brun, gros de 0,46 m, conţinând bucăţi de calcar.; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian, 1930 - M.Roska
 1.1.0.1piese litice - vârf de lance, răzuitor, lame atipice, aşchii. Materia primă este hidrocuarţitul.; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian, 1930; autor sptur: M.Roska; Institutul Geologic Bucureşti
 1.1.0.2faună - oase de ursus spaeleus; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian, 1930; autor sptur: M.Roska; Institutul Geologic Bucureşti
 Bibliografie:
1. Breuil, H., BSSC, II/ 4, 2, 1925, 212
2. Breuil, H., Rev. d'histoire comp., XXII, 1944, p.128
3. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.297, 305
4. Roska, M., AÉ, 1936, p.74
5. Roska, M., Közl., I, 1941, p.65, 41-43
6. Roska, M., Közl., III, 1943, p.68-69, nr. 28
7. Roska, M., Rep., 1942, p.141, nr. 281
8. Nicolăescu-Plopşor, C.S., Dacia, V-VI, 1935-1936, p.66

 Punct 2. Peştera Boiului (citată uneori greşit şi peştera Boului), pe dreapta Crişului Repede, în partea de sud a dealului Mitoc, pe coasta Boiului. Lungă de 14 m.
Tip sit: peşteră

Observatii: Vizitată în 1924 de H.Breuil. Peştera e citată greşit de unii autori la Bratca.
 Descoperiri:
 2.0.0.1ceramică - pictată, amintind de cea de tip Bükk; datare repertoriu: neolitic, 1930; autor sptur: M.Roska; Instit. Geologic Bucureşti
 2.0.0.2ceramică; datare repertoriu: sf. neolitic şi început de bronz; cultura: Coţofeni, 1930; autor sptur: M.Roska; Instit. Geologic Bucureşti
 2.0.0.3ceramică - nu se face nici o precizare; datare repertoriu: epoca migraţiilor, 1930; autor sptur: M.Roska; Instit. Geologic Bucureşti
 Bibliografie:
1. Breuil, H., BSSC, II, 4, 2, 1925, 212
2. Breuil, H., Rev. d'histoire comp., XXII, 1944, p.128
3. Roska, M., Dacia, I, 1924, p.297, 305
4. Roska, M., AÉ, 1936, p.74
5. Roska, M., Közl., I, 1941, p.65, 41-43
6. Roska, M., Közl., III, 1943, p.68-69, nr. 28
7. Roska, M., Rep., 1942, p.141, nr. 281
8. Nicolăescu-Plopşor, C.S., Dacia, V-VI, 1935-1936, p.66

+ Marghita, com. Marghita Bihor Marghita, jud. Bihor epoca bronzului   Map it  
+ Meziad, com. Remetea Bihor Meziad, jud. Bihor epoca bronzului; paleolitic   Map it  
+ Mişca, com. Chişlaz Bihor Mişca, com. Chişlaz, jud. Bihor eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2020
Last update December 12nd, 2014