cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 5 -

The outcome of the selection is of 221 localities
County: Hunedoara

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Ţebea, com. Baia de Criş Hunedoara Ţebea, com. Baia de Criş, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic-epoca bronzului   Map it  
+ Ulieş, com. Gurasada Hunedoara Ulieş, com. Gurasada, jud. Hunedoara epoca bronzului/Hallstatt timpuriu   Map it  
+ Uric, com. Pui Hunedoara Uric, com. Pui, jud. Hunedoara neprecizată   Map it  
+ Uricani, com. Uricani Hunedoara Uricani, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Uroi, com. Simeria Hunedoara Uroi, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epoca preromană şi epoca romană; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Vaidei, com. Romos Hunedoara Vaidei, com. Romos, jud. Hunedoara Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Valea Jiului Hunedoara Valea Jiului, jud. Hunedoara epoca pietrei    
+ Valea Lungă, com. Ilia Hunedoara Valea Lungă, com. Ilia, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Valea Lupului, com. Baru Hunedoara Valea Lupului, com. Baru, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Valea Nandrului, com. Petrişu Mic Hunedoara Valea Nandrului, com. Petrişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; neolitic, epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
< - > Vălioara, com. Răchitova Hunedoara Vălioara, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca bronzului; neolitic   Map it  

 Vălioara, com./oraş Răchitova (denumire repertoriu: Vălioara sau Valiora, com. Răchitova, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - de piatră; datare repertoriu: neolitic
 1.0.0.2vârf de săgeată - din silex; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Marţian, I., Rep., p.729
2. Andrieşescu, I., Contribuţie, p.36, 37

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1lanţ - de aur, format din 14 inele în patru muchii, lucrate cu ciocanul, a căror greutate varia între 99 şi 11 gr (în total 1467,4 gr) folosite poate ca inele-monedă în epoca bronzului şi uneori greşit amintite ca bare romane de aur; datare repertoriu: epoca bronzului; Cabiteul numismatic Viena
 Bibliografie:
1. Ackner, M.J., MCC, V, 860, p.24
2. Kenner, F., AOG, XXIX, p.322
3. Pink, K., NZ, XXI, 1928, p.5, nr. 16
4. Marţian, I., Rep., p.729
5. Christescu, V., Viaţa ec., p.13
6. Mitrea, B., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.147+155
7. Roska, M., Rep., p.297, nr. 96

+ Vălişoara, com. Balşa Hunedoara Porcurea, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vărmaga, com. Certeju de Sus Hunedoara Vărmaga, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Vâlcelele, com. Bretea Română Hunedoara Vâlcelele Rele, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vâlcelele Bune, com. Bretea Română Hunedoara Vâlcelele Bune, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Veţel, com. Veţel Hunedoara Veţel, jud. Hunedoara bronz final; bronz final/începutul epocii fierului; bronz timpuriu; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Voia, com. Balşa Hunedoara Voia, com. Balşa, jud. Hunedoara epoca bronzului   Map it  
+ Vulcan, com. Vulcan Hunedoara Vulcan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Vulcan - pasul Hunedoara Vulcan - pasul, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Zam, com. Zam Hunedoara Zam, jud. Hunedoara     Map it  
+ Zeicani, com. Sarmizegetusa Hunedoara Zeicani, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
1 2 3 4 5

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014