cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 4 -

The outcome of the selection is of 199 localities
County: Mureş

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Sângeorgiu de Mureş, com. Sângioirgiu de Mureş Mureş Sângeorgiu de Mureş, jud. Mureş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sângeorgiu de Pădure, com. Sângeorgiu de Pădure Mureş Sîngeorgiu de Pădure, jud. Odorhei epoca fierului; Hallstatt C   Map it  
+ Sânger, com. Sânger Mureş Sânger, jud. Turda epoca romană; La Tene III   Map it  
+ Sâniacob, com. Aţintiş Mureş Sâniacob, com. Aţintiş, jud. Năsăud epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Sânişor, com. Livezeni Mureş Sânişor, com. Livezeni, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Sânmartinu de Câmpie, com. Râciu Mureş Sânmartinul de Câmpie, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Sânpaul, com. Sânpaul Mureş Sînpaul, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Sânpaul, com. Sânpaul Mureş Sînpaul, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Sânpetru de Câmpie, com. Sânpetru de Câmpie Mureş Sânpetru de Câmpie, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Sântana de Mureş, com. Sântana de Mureş Mureş Sântana de Mureş, jud. Mureş epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Sântioana de Mureş, com. Pănet Mureş Sântioana de Mureş, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Sânvăsii, com. Găleşti Mureş Sânvăsii, jud. Mureş epoca medievală   Map it  
+ Seleuş, com. Zagăr Mureş Seleuş, com. Zagăr, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Senereuş, com. Bălăuşeri Mureş Senereuş, jud. Târnava Mică epoca fierului; epoca romană; La Tene III   Map it  
+ Socolu de Câmpie, com. Cozma Mureş Socolul de Câmpie, com. Cozma, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Solocma, com. Ghindari Mureş Solocma, com. Ghindari, jud. Odorhei neprecizată   Map it  
+ Sovata, com. Sovata Mureş Sovata, jud. Mureş bronz final; epoca fierului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Stejărenii, com. Daneş Mureş Beşa, com. Daneş, jud. Târnava Mare bronz final; epoca romană   Map it  
+ Stejeriş, com. Acăţari Mureş Stejeriş, com. Acăţari, jud. Mureş epoca romană   Map it  
< - > Suseni, com. Suseni Mureş Suseni, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană   Map it  

 Suseni, com./oraş Suseni (denumire repertoriu: Suseni sau Marosfelfalu, jud. Mureş)

 Punct 1. În marginea de sud a satului, la poalele platoului de pe dreapta Mureşului
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 1.0.1depozit - Depozit de bronzuri, depuse într-un vas de lut, constând în 91 de piese întregi şi fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului, 900 î. Chr. (V. Pârvan), 1924; Muzeul Târgu Mureş
 1.0.1.1vârf de lance - opt piese cu tub de fixare şi nervură mediană; datare repertoriu: bronz final, 900 î. Chr. (după V. Pârvan)
 1.0.1.2celt - zece piese; datare repertoriu: bronz final, 900 î. Chr. (după V. Pârvan)
 1.0.1.3seceră - 14 seceri întregi şi fragmentare; datare repertoriu: bronz final, 900 î. Chr. (după V. Pârvan)
 1.0.1.4brăţară - 33 de piese, dintre care una decorată cu creste transversale în relief şi altele cu linii gravate; datare repertoriu: bronz final, 900 î. Chr. (după V. Pârvan)
 1.0.1.5cuţit - patru cuţite; datare repertoriu: bronz final, 900 î. Chr. (după V. Pârvan)
 1.0.1.6spadă - trei fragmente; datare repertoriu: bronz final, 900 î. Chr. (după V. Pârvan)
 1.0.1.7fibula - o piesă cu placă ovală, cu trei discuri formate din spirale de sârmă şi cu pandantive, şase piese spirale mai simple, întregi şi fragmentare; datare repertoriu: bronz final, 900 î. Chr. (după V. Pârvan)
 1.0.1.8placă centură - şase fragmente cu ornamente gravate; datare repertoriu: bronz final, 900 î. Chr. (după V. Pârvan)
 1.0.1.9mâner - de pumnal; datare repertoriu: bronz final, 900 î. Chr. (după V. Pârvan)
 1.0.1.10toartă - două toarte de căldăruşă; datare repertoriu: bronz final, 900 î. Chr. (după V. Pârvan)
 1.0.1.11neprecizat - câteva fragmente de obiecte diverse; datare repertoriu: bronz final, 900 î. Chr. (după V. Pârvan)
 1.0.1.12ghem - de fir de aur, din care s-a recuperat decât 0,15m.; datare repertoriu: bronz final, 900 î. Chr. (după V. Pârvan)
 1.0.1.13bronz brut - bucăţi topite; datare repertoriu: bronz final, 900 î. Chr. (după V. Pârvan)
 Bibliografie:
1. Filomon, A., Dacia, I, 1924, p.343-358
2. Pârvan V., Dacia, I, 1924, p.359-362
3. Pârvan V., Getica, p.325, 378, 407, 432
4. Childe, G. V., Danube, p.390
5. Aberg, N., Chrnologie, V, p.33, 44, 100
6. Nestor I., PZ, XXVII, 1936, p.265
7. Nestor I., Stand, p.127-128
8. Andrieşecu, I., ATG, 4-5, 1938, p.4
9. Merhart, G.V., Bonner Jahrb., 147, 1942, p.3

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 2.1drum; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Benkö, K., Marosszék, p.92

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: biserică
 Descoperiri:
 3.1biserică - Biserică romanică ruinată cu altar semicircular, dar cu arc de triumf deja gotic. Urme de fresce păstrate în copii la Comisia Monumentelor Istorice din Budapesta.; datare repertoriu: epoca medievală, a doua jumătate a secolul XIII
 Bibliografie:
1. Debreczeni, L., Ref.templ., p.6

+ Suveica, com. Acăţari Mureş Suveica, com. Acăţari, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Şăuşa, com. Ungheni Mureş Şăuşa, com. Ungheni, jud. Mureş epoca romană; La Tene   Map it  
+ Şilea Nirajului, com. Măgherani Mureş Şilea Nirajului, com. Măgherani, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Şincai, com. Şincai Mureş Şincai, jud. Mureş bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Tăureni, com. Tăureni Mureş Tăureni, jud. Turda epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Târgu Mureş, com. Târgu Mureş Mureş Târgu Mureş, jud. Mureş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii fierului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Tirimia, com. Gheorghe Doja Mureş Tirimia, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Tirimiora, com. Crăciuneşti Mureş Tirimiora, com. Crăciuneşti, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Trei Sate, com. Ghindari Mureş Hoteşti, com. Ghindari, jud. Mureş preistorie   Map it  
+ Trei Sate, com. Ghindari Mureş Cioc, jud. Mureş epoca medievală; Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Trei Sate, com. Ghindari Mureş Ştefăneşti, com. Ghindari, jud. Odorhei eneolitic; Hallstatt; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Tuşinu, com. Sânpetru de Câmpie Mureş Tuşinu, com. Sânpetru de Câmpie, jud. Cluj epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Uila, com. Batoş Mureş Uila, com. Batoş, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Ungheni, com. Ungheni Mureş Ungheni, jud. Mureş epoca romană; epoca timpurie a fierului   Map it  
+ Valea, com. Vărgata Mureş Iobăgeni, com. Vărgata, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Valea Largă, com. Valea Largă Mureş Valea Largă, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Vădaş, com. Neaua Mureş Vădaş, com. Neaua, jud. Mureş epoca bronzului; epoca romană şi epoca bizantină; La Tene şi epoca romană; nedeterminată   Map it  
+ Vălenii, com. Acăţari Mureş Oaia, com. Acăţari, jud. Mureş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Vălenii de Mureş, com. Brâncoveneşti Mureş Porceşti, jud. Mureş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Vălureni, com. Cristeşti Mureş Cocoş, com. Cristeşti, jud. Mureş     Map it  
+ Vărgata, com. Vărgata Mureş Vărgata, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Veţa, com. Miercurea Nirajului Mureş Veţa, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Veţca, com. Veţca Mureş Veţca, jud. Odorhei epoca bronzului   Map it  
+ Viforoasa, com. Fântânele Mureş Viforoasa, com. Fântânele, jud. Odorhei epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Viişoara, com. Viişoara Mureş Domald, com. Viişoara, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Viişoara, com. Viişoara Mureş Hundorf, jud. Târnava Mică bronz final; eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Voivodeni, com. Voivodeni Mureş Voivodeni, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului şi Hallstatt; epoca romană; nedeterminată   Map it  
+ Vulcan, com. Apold Mureş Vulcan, com. Apold, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; neolitic   Map it  
+ Zau de Câmpie, com. Zau de Câmpie Mureş Zau de Câmpie, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014