cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 4 -

The outcome of the selection is of 199 localities
County: Mureş

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Sângeorgiu de Mureş, com. Sângioirgiu de Mureş Mureş Sângeorgiu de Mureş, jud. Mureş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sângeorgiu de Pădure, com. Sângeorgiu de Pădure Mureş Sîngeorgiu de Pădure, jud. Odorhei epoca fierului; Hallstatt C   Map it  
+ Sânger, com. Sânger Mureş Sânger, jud. Turda epoca romană; La Tene III   Map it  
+ Sâniacob, com. Aţintiş Mureş Sâniacob, com. Aţintiş, jud. Năsăud epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Sânişor, com. Livezeni Mureş Sânişor, com. Livezeni, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Sânmartinu de Câmpie, com. Râciu Mureş Sânmartinul de Câmpie, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Sânpaul, com. Sânpaul Mureş Sînpaul, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Sânpaul, com. Sânpaul Mureş Sînpaul, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Sânpetru de Câmpie, com. Sânpetru de Câmpie Mureş Sânpetru de Câmpie, jud. Cluj epoca romană   Map it  
< - > Sântana de Mureş, com. Sântana de Mureş Mureş Sântana de Mureş, jud. Mureş epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  

 Sântana de Mureş, com./oraş Sântana de Mureş (denumire repertoriu: Sântana de Mureş sau Marosszentana, Benefalva, jud. Mureş)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1daltă - din piatră; datare repertoriu: neolitic
 Punct 2. Pe malul Mureşului
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 2.1drum - Drum roman care mergea la Călugăreni; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Benkö, K., Marosszék, p.92
2. Goos, C., Chronik, p.65
3. Christescu V., Viaţa ec., p.103, nr. 2
4. Christescu V., Ist.mil., p.109

 Punct 3. Pe malul stâng al Mureşului, spre nord-vest de localitate
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 3.1necropolă - Kovács a săpat aici 74 de morminte de înhumaţie, cu inventar, găsite la adâncimea de 0,15-2,60 m. Majoritatea lor este orientată sud-nord. Nu s-au găsit arme, ceea ce reprezintă o caracteristică a cimitirului de la Sântana de Mureş.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolul III-IV; autor sptur: St. Kovács, 1903
 3.1.0.1cuţit - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC, Muzeul Sfântul Gheorghe, Muzeul Târgu Mureş
 3.1.0.2sulă - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC, Muzeul Sfântul Gheorghe, Muzeul Târgu Mureş
 3.1.0.3ac - de cusut; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC, Muzeul Sfântul Gheorghe, Muzeul Târgu Mureş
 3.1.0.4prâsnel - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC, Muzeul Sfântul Gheorghe, Muzeul Târgu Mureş
 3.1.0.5pensetă; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC, Muzeul Sfântul Gheorghe, Muzeul Târgu Mureş
 3.1.0.6cataramă - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC, Muzeul Sfântul Gheorghe, Muzeul Târgu Mureş
 3.1.0.7fibula - număr neprecizat de piese, lucrate din bronz sau din argint, având un picior întors sau o placă cu disc la cap; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC, Muzeul Sfântul Gheorghe, Muzeul Târgu Mureş
 3.1.0.8mărgea - număr neprecizat de piese, din chihlimbar, din pastă sau calcedon; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC, Muzeul Sfântul Gheorghe, Muzeul Târgu Mureş
 3.1.0.9colier - din plăci de argint; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC, Muzeul Sfântul Gheorghe, Muzeul Târgu Mureş
 3.1.0.10pieptene - cu mâner semicircular; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC, Muzeul Sfântul Gheorghe, Muzeul Târgu Mureş
 3.1.0.11pandantiv - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC, Muzeul Sfântul Gheorghe, Muzeul Târgu Mureş
 3.1.0.12ceramică - cca 100 de vase, evoluate din ceramica romană provincială, dar având şi anumite elemente La Téne sau pontice; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC, Muzeul Sfântul Gheorghe, Muzeul Târgu Mureş
 Bibliografie:
1. Postá, B., Erd.Múz.Vánd, 1906, p.102-109
2. Kovács, St., Dolg, III, 1912, p.250-367
3. Brenner, E., BrGK, VII, 1912, p.262-267
4. Diculescu, C., Wandalen und Goten, p.16-17
5. Beninger, E., Westgot. alan. Zug., p.9-15
6. , Mannus, XXX, 1938, p.128
7. Alföldi, A., Archaelogia Hungarica, IX, 1932, p.41, 43
8. bologa-Lenghel, Fragmente, p.16, 20
9. Daicoviciu C., AISC, III, 1936-1940, p.266-267
10. Daicoviciu C., Transylvanie, p.241-244
11. Párducz, M.- Korek, I., Transylvanie, p.241-244
12. Roska M., Rep, p.165-166, nr. 114
13. Párducz, M.-Korek, I., AÉ, 1946-1948, p.301, 304-306, 309

 Punct 4. Turnul de lemn al bisericii
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 4.1necropolă - Necropolă de înhumaţie; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele III-IV
 4.1.0.1oase - umane; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele III-IV
 4.1.0.2mărgea - număr neprecizat de piese; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele III-IV
 4.1.0.3neprecizat - obiecte de aur şi argint; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele III-IV
 Bibliografie:
1. Benkö, K., Marosszék, p.346
2. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.188
3. Goos, C., Chronik, p.13

+ Sântioana de Mureş, com. Pănet Mureş Sântioana de Mureş, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Sânvăsii, com. Găleşti Mureş Sânvăsii, jud. Mureş epoca medievală   Map it  
+ Seleuş, com. Zagăr Mureş Seleuş, com. Zagăr, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Senereuş, com. Bălăuşeri Mureş Senereuş, jud. Târnava Mică epoca fierului; epoca romană; La Tene III   Map it  
+ Socolu de Câmpie, com. Cozma Mureş Socolul de Câmpie, com. Cozma, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Solocma, com. Ghindari Mureş Solocma, com. Ghindari, jud. Odorhei neprecizată   Map it  
+ Sovata, com. Sovata Mureş Sovata, jud. Mureş bronz final; epoca fierului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Stejărenii, com. Daneş Mureş Beşa, com. Daneş, jud. Târnava Mare bronz final; epoca romană   Map it  
+ Stejeriş, com. Acăţari Mureş Stejeriş, com. Acăţari, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Suseni, com. Suseni Mureş Suseni, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Suveica, com. Acăţari Mureş Suveica, com. Acăţari, jud. Mureş epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Şăuşa, com. Ungheni Mureş Şăuşa, com. Ungheni, jud. Mureş epoca romană; La Tene   Map it  
+ Şilea Nirajului, com. Măgherani Mureş Şilea Nirajului, com. Măgherani, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Şincai, com. Şincai Mureş Şincai, jud. Mureş bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Tăureni, com. Tăureni Mureş Tăureni, jud. Turda epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Târgu Mureş, com. Târgu Mureş Mureş Târgu Mureş, jud. Mureş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii fierului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Tirimia, com. Gheorghe Doja Mureş Tirimia, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Tirimiora, com. Crăciuneşti Mureş Tirimiora, com. Crăciuneşti, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Trei Sate, com. Ghindari Mureş Hoteşti, com. Ghindari, jud. Mureş preistorie   Map it  
+ Trei Sate, com. Ghindari Mureş Cioc, jud. Mureş epoca medievală; Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Trei Sate, com. Ghindari Mureş Ştefăneşti, com. Ghindari, jud. Odorhei eneolitic; Hallstatt; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Tuşinu, com. Sânpetru de Câmpie Mureş Tuşinu, com. Sânpetru de Câmpie, jud. Cluj epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Uila, com. Batoş Mureş Uila, com. Batoş, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Ungheni, com. Ungheni Mureş Ungheni, jud. Mureş epoca romană; epoca timpurie a fierului   Map it  
+ Valea, com. Vărgata Mureş Iobăgeni, com. Vărgata, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Valea Largă, com. Valea Largă Mureş Valea Largă, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Vădaş, com. Neaua Mureş Vădaş, com. Neaua, jud. Mureş epoca bronzului; epoca romană şi epoca bizantină; La Tene şi epoca romană; nedeterminată   Map it  
+ Vălenii, com. Acăţari Mureş Oaia, com. Acăţari, jud. Mureş bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Vălenii de Mureş, com. Brâncoveneşti Mureş Porceşti, jud. Mureş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Vălureni, com. Cristeşti Mureş Cocoş, com. Cristeşti, jud. Mureş     Map it  
+ Vărgata, com. Vărgata Mureş Vărgata, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Veţa, com. Miercurea Nirajului Mureş Veţa, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Veţca, com. Veţca Mureş Veţca, jud. Odorhei epoca bronzului   Map it  
+ Viforoasa, com. Fântânele Mureş Viforoasa, com. Fântânele, jud. Odorhei epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Viişoara, com. Viişoara Mureş Domald, com. Viişoara, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Viişoara, com. Viişoara Mureş Hundorf, jud. Târnava Mică bronz final; eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Voivodeni, com. Voivodeni Mureş Voivodeni, jud. Mureş bronz final; epoca bronzului şi Hallstatt; epoca romană; nedeterminată   Map it  
+ Vulcan, com. Apold Mureş Vulcan, com. Apold, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; neolitic   Map it  
+ Zau de Câmpie, com. Zau de Câmpie Mureş Zau de Câmpie, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014