cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 4 -

The outcome of the selection is of 221 localities
County: Hunedoara

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Pojoga, com. Zam Hunedoara Pojoga, com. Zam, jud. Caraş-Severin preistorie   Map it  
+ Ponor, com. Pui Hunedoara Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara eneolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul) Hunedoara Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul), jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Prăvăleni, com. Vaţa de Jos Hunedoara Prăvăleni, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Map it  
+ Pui, com. Pui Hunedoara Pui, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Răduleşti, com. Dobra Hunedoara Răduleşti, com. Dobra, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Râu Alb, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Băeşti, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu Bărbat, com. Pui Hunedoara Râu Bărbat, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu de Mori, com. Râu de Mori Hunedoara Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Reea, com. Toteşti Hunedoara Reea, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Ribiţa, com. Ribiţa Hunedoara Ribiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Romos, com. Romos Hunedoara Romos, jud. Hunedoara epoca romană; epoca timpurie a fierului; Hallstatt   Map it  
+ Ruda, com. Ghelari Hunedoara Ruda, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruda-Brad, com. Brad Hunedoara Ruda - Brad, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruşi, com. Bretea Română Hunedoara Ruşi, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa Hunedoara Sarmizegetusa, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neolitic; sfârşitul epocii fierului  10 11 12  Map it  
+ Săcărâmb, com. Certeju de Sus Hunedoara Săcărâmbu, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Săcel, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Săcel, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sălaşu de Sus, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; La Tene   Map it  
+ Sâncrai, com. Călan Hunedoara Sâncraiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca romană   Map it  
+ Sântămăria - Orlea, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Sântămăria - Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Sântămăria de Piatră, com. Călan Hunedoara Sântămăria de Piatră, com. Călan, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sibişel, com. Beriu Hunedoara Sibişelu vechi, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Şăuleşti, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
< - > Simeria, com. Simeria Hunedoara Simeria, jud. Hunedoara epoca bronzului sau Hallstatt timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  

 Simeria, com./oraş Simeria (denumire repertoriu: Simeria sau Pişchi, Piski, jud. Hunedoara)

 Punct 1. La este de sat, între "Pârâul de hotar" (Határapatak) şi "Pârâul Prisăcii" de fag (Gyepübükkpatak), în apropierea culmei celei mai înalte din aşa-zisă "Pădure Rika" (Rika erdeje), la nord de "Vârful chingii" (Heveder hegyese), pe "Culmea Lapiaş" (Lapjastetö)
Tip sit: cetate - Cetate cu donjon central patrulater, precum şi cu ziduri construite din piatră legată cu mortar.
 Descoperiri:
 1.1cetate - Cetate cu donjon central patrulater, precum şi cu ziduri construite din piatră legată cu mortar. Eventual cu aceste ruine s-ar putea identifica presupusul turn "roman" patrulater, amintit de G. Téglas.; datare repertoriu: epoca medievală
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, I, p.233 - 234
2. Téglas G., AK, XIX, 1895, p.28
3. Téglas G., Erd. Muz., XIII, 1896, p.422
4. Roska M., Rep., 109, nr. 55

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1mărgele - din piatră galbenă; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Marţian I., Rep, p.624

 Punct 3. În prundişul râului Strei
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 3.0.1tezaur - cu obiecte din aur; datare repertoriu: epoca bronzului sau Hallstatt timpuriu; Muzeul Budapesta
 3.0.1.1mărgele - 83 fragmente din aur; datare repertoriu: epoca bronzului sau Hallstatt timpuriu
 3.0.1.2spirală - 21 fragmente de spirale din aur; datare repertoriu: epoca bronzului sau Hallstatt timpuriu
 3.0.1.3neprecizat - 61 fragmente informe din aur; datare repertoriu: epoca bronzului sau Hallstatt timpuriu
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, nr. 53, p.226

 Punct 4. În grădina lui F. Toth
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 4.0.1mormânt de înhumaţie; datare repertoriu: Hallstatt, 1896
 4.0.1.1schelet - lung de 1, 50 m; datare repertoriu: Hallstatt, 1896
 4.0.1.2ceramică - lucrat primitiv; datare repertoriu: Hallstatt, 1896
 4.0.1.3brăţară - trei brăţări din bronz, două groase şi una subţire; Se aflau în vas.; datare repertoriu: Hallstatt, 1896
 Bibliografie:
1. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.13
2. Roska M., Rep, nr. 53, p.226

 Punct 5. Pe proprietatea lui Iosif Fözö şi Al. Földváry
Tip sit: grup de morminte
 Descoperiri:
 5.1grup de morminte - Trei morminte de înhumaţie. Inventarul prezintă pe lângă caractere danubiene şi hallstattiene şi afinităţi scitice.; datare repertoriu: Hallstatt, 1901
 5.1.1mormânt de înhumaţie - Trei morminte de înhumaţie; datare repertoriu: Hallstatt, 1901
 5.1.1.1schelet; În primul mormânt; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 5.1.1.2ceramică - vas cu picior şi cu patru proeminenţe, conţinând un mic bulgăre de realgar şi alte două fragmente; În primul mormânt; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 5.1.1.3fibulă - fragment de fibulă din bronz de tip illiro-hallstattian; În primul mormânt; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 5.1.1.4inel - din bronz cu patru verigi mai mici; În primul mormânt; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 5.1.1.5brăţară - deschisă din bronz cu capetele conice; În primul mormânt; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 5.1.1.6perlă - mai multe perle din os; În primul mormânt; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 5.1.1.7ceramică - strachină de lut ars şi două căni; În al doilea mormânt; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 5.1.1.8brăţară - din bronz, simplă cu capetele suprapuse, două brăţări din bronz deschise cu capetele conice; În al doilea mormânt; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 5.1.1.9pandantiv - din bronz, în formă de liră; În al doilea mormânt; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 5.1.1.10neprecizat - bucăţi de bronz şi de fier; În al doilea mormânt; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 5.1.1.11perlă - perle de scoici, os şi chihlimbar; În al doilea mormânt; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 5.1.1.12cană - din bronz; În mormântul al treilea; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 5.1.1.13placă - din bronz; În mormântul al treilea; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 Bibliografie:
1. Pósta, B., Utmutató, p.20
2. Márton, L., AÉ, XXVIII; XXXIII, 1908; 1913, p.42; 151, 152, 330
3. Roska M., Dolg, IV, 1913, p.233-243
4. Roska M., ESA, XI, 1937, p.195-196
5. Roska M., Rep, nr. 53, p.226
6. Pârvan, V., Getica, p.350, 583, 427, 429, 441, 446
7. Childe, G. V., Danube, p.397
8. Rostowtzeff, M., Fettich, F., Skyth. Bosp., p.505-507, 553-554
9. Nestor I., Stand, p.115, 142, 143
10. Macrea M., Inst.Stud.Clas., p.8
11. Russu, I. G., Indcele cefalic, p.2-4
12. Popescu D., Transilvania, 1943, p.213

 Punct 6. la sud-vest de sat, cu ocazia construirii căii ferate Simeria-Hunedoara
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.1urnă; datare repertoriu: epoca fierului, 1883
 Bibliografie:
1. Téglás G., OTTÉ, 1887, p.61
2. Téglás G., HunyadvmTört, I, p.13
3. Marţian I., Rep, p.623
4. Roska M., Rep, nr.53, p.226

 Punct 7. În cătunul Biscaria
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 7.1aşezare; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.1cărămidă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.3ţiglă - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.4leu funerar; Nu este sigur dacă provine se aici.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer J.F., Dacien, p.104-105
2. Ackner J., JCC, I; II, 1856; 1857, p.6, 84
3. Goos, C., Chronik, p.70
4. Téglás G., HTRTÉ, VI; XII; XV, 1889-1890; 1901; 1904-1905, p.110; 50; 116-117, 136

 Punct 8. Lângă podul Mureşului, în faţa aşezării de la Uroiu
Tip sit: villa rustica

Observatii: Se pare că a fost distrusă de apele Mureşului.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Téglás, G, Földr. Köz., XIX, 1891, p.84
2. Téglás, G, HTRTÉ, XV, 1904-1905, p.116-117

 Punct 9. Se-a lungul Mureşului şi apoi pe malul Streiului
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 9.1drum; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Ackner J., JCC, 1856, p.6
2. Goos, C., Chronik, p.70
3. Jung, J., Fasten, p.147
4. Bielz E., JSKV, XIX, 1899, p.37

+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Bârcea Mare, com. Simeria, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Spini, com. Turdaş Hunedoara Spini, com. Turdaş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Stănija, com. Buceş Hunedoara Stănija, com. Buceş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Strei, com. Călan Hunedoara Streiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Strei - Râul Hunedoara Strei - Râul, jud. Hunedoara epoca geto-dacică    
+ Strei - Săcel, com. Călan Hunedoara Strei - Săcel, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Streisângeorgiu, com. Călan Hunedoara Streisângeorgiu, jud. Hunedoara bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Subcetate, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Subcetate, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Şoimuş, com. Şoimuş Hunedoara Şoimuş, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Târnăviţa, com. Brănişca Hunedoara Târnăviţa, com. Brănişca, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cinciş, com. Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Teliucu Superior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Superior, jud. Hunedoara eneolitic; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tisa, com. Burjuc Hunedoara Tisa, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene şi epoca romană; preistorie   Map it  
+ Tomeşti, com. Tomeşti Hunedoara Tomeşti, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Toteşti, com. Toteşti Hunedoara Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; hallsatt C; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Totia, com. Băcia Hunedoara Totia, com. Băcia, jud. Hunedoara neolitic şi eneolitic; neolitic, eneolitic   Map it  
+ Trestia, com. Băiţa Hunedoara Trestia, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Turdaş, com. Turdaş Hunedoara Turdaş, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată  10 11  Map it  
+ Turmas, com. Mărtineşti Hunedoara Turmas, com. Mărtineşti, jud. Hunedoara epoca dacică, epoca epoca romană; epoca dacică, epoca romană   Map it  
+ Tuştea, com. General Berthelot Hunedoara Tuştea, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014