cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 4 -

The outcome of the selection is of 221 localities
County: Hunedoara

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Pojoga, com. Zam Hunedoara Pojoga, com. Zam, jud. Caraş-Severin preistorie   Map it  
+ Ponor, com. Pui Hunedoara Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara eneolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul) Hunedoara Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul), jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Prăvăleni, com. Vaţa de Jos Hunedoara Prăvăleni, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Map it  
+ Pui, com. Pui Hunedoara Pui, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Răduleşti, com. Dobra Hunedoara Răduleşti, com. Dobra, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Râu Alb, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Băeşti, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu Bărbat, com. Pui Hunedoara Râu Bărbat, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu de Mori, com. Râu de Mori Hunedoara Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Reea, com. Toteşti Hunedoara Reea, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Ribiţa, com. Ribiţa Hunedoara Ribiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Romos, com. Romos Hunedoara Romos, jud. Hunedoara epoca romană; epoca timpurie a fierului; Hallstatt   Map it  
+ Ruda, com. Ghelari Hunedoara Ruda, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruda-Brad, com. Brad Hunedoara Ruda - Brad, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruşi, com. Bretea Română Hunedoara Ruşi, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa Hunedoara Sarmizegetusa, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neolitic; sfârşitul epocii fierului  10 11 12  Map it  
+ Săcărâmb, com. Certeju de Sus Hunedoara Săcărâmbu, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Săcel, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Săcel, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sălaşu de Sus, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; La Tene   Map it  
+ Sâncrai, com. Călan Hunedoara Sâncraiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca romană   Map it  
+ Sântămăria - Orlea, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Sântămăria - Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Sântămăria de Piatră, com. Călan Hunedoara Sântămăria de Piatră, com. Călan, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Sibişel, com. Beriu Hunedoara Sibişelu vechi, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Şăuleşti, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Simeria, jud. Hunedoara epoca bronzului sau Hallstatt timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Bârcea Mare, com. Simeria, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Spini, com. Turdaş Hunedoara Spini, com. Turdaş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Stănija, com. Buceş Hunedoara Stănija, com. Buceş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Strei, com. Călan Hunedoara Streiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Strei - Râul Hunedoara Strei - Râul, jud. Hunedoara epoca geto-dacică    
+ Strei - Săcel, com. Călan Hunedoara Strei - Săcel, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
< - > Streisângeorgiu, com. Călan Hunedoara Streisângeorgiu, jud. Hunedoara bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  

 Streisângeorgiu, com./oraş Călan (denumire repertoriu: Streisângeorgiu sau Sztrigyszentgyorgy, jud. Hunedoara)

 Punct 1. În dreapta Streiului, la trecerea peste pod
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.0.1unealtă - număr neprecizat de unelte de piatră; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.0.2nucleu - număr neprecizat de nuclee de silex; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.0.3aşchie - număr neprecizat de aşchii de opal; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.0.4ceramică; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.0.5aşchie - număr neprecizat de aşchii de obsidiană; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Deva
 1.1.0.6topor - din piatră, cu muchie dreaptă şi fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Deva
 1.2aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.2.0.1unealtă - număr neprecizat de unelte de piatră; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.2.0.2nucleu - număr neprecizat de nuclee de silex; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.2.0.3aşchie - număr neprecizat de aşchii de opal; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.2.0.4ceramică; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.2.0.5aşchie - număr neprecizat de aşchii de obsidiană; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Deva
 1.2.0.6topor - din piatră, cu muchie dreaptă şi fragmente ceramice; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Téglás G., HTRTÉ, III; VI;, 1883-1884; 1889-1990, p.60;115
2. Téglás G., OTTÉ, XII, 1887, p.70

 Punct 2. De pe valea Streisângeorgiului (Sztrigyszentgörgyálja)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1măciucă - din piatră; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.24
2. Tocilescu Al., Dacia, p.782

 Punct 3. Peste râpa din dreapta pârâului Chitid, pe vale în sus.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare - O aşezare mai bogată decât precedenta.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 3.1.0.1topor - din amfibolit; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 3.1.0.2aşchie - număr neprecizat de aşchii din cuarţ; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 3.1.0.3ceramică; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 Bibliografie:
1. Téglás, G, HTRTÉ, III; VI, 1883-1884; 1889-1890, p.60; 115
2. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.70
3. Janó, B, AÉ, XXXII, 1912, p.55
4. Andrieşecu, I., Contribuţie, p.35, 39
5. Roska M., AÉ, 1934; 1936, p.155; 80 (Coţofeni)
6. Roska M., Közl, I, 1941, p.80

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - fragmente; Par să indice existenţa unei aşezări.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg
 Bibliografie:
1. Schroller H., St. u. Kz., p.76

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.1depozit; datare repertoriu: bronz final
 5.0.1.1brăţară - două brăţări cu capetele petrecute unul peste altul; datare repertoriu: bronz final
 5.0.1.2seceră - două fragmente de seceri; datare repertoriu: bronz final
 5.0.1.3spadă - două fragmente; datare repertoriu: bronz final
 5.0.1.4celt; datare repertoriu: bronz final
 Bibliografie:
1. Téglás, G, HTRTÉ, XIV, 1903-1904, p.161
2. Roska M., Rep, nr. 264, p.279
3. Informaţie O. Floca

 Punct 6. În partea de sud a vetrei satului, în grădini
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 6.1aşezare civilă - Urme de construcţii şi fragmente de ţigle.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer J.F., Dacien, p.92
2. Ackner J., JCC, 1856, p.11
3. Goos, C., Chronik, p.78
4. Téglás, G, HTRTÉ, III, 1883-1884, p.66
5. Marţian I., Rep, p.640

 Punct 7. La vest de apa Streiului (pe malul stâng), aproape de pod pe terasa ce se ridică înapoia "Hanului boieresc"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 7.1aşezare civilă - Substrucţii de formă pătrată din clădiri de piatră cu mortar (utilizate de localnici ca materiale de construcţii).; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.1cărămidă - număr neprecizat de cărămizi pe o suprafaţă foarte mare; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.2ţiglă - număr neprecizat de ţigle pe o suprafaţă foarte mare; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G, HunyadvmTört., p.114, 154-155
2. Jánó, B., AÉ, XXXII, 1912, p.55-56

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 8.1aşezare; datare repertoriu: epoca romană
 8.1.0.1opaiţ - două opaiţe din lut; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva, nr inventar: 951-952
 8.1.0.2monument funerar - din marmură, cu inscripţie (CIL, III, 7892); A fost descoperit în biserică, servind ca masă de altar, considerându-se că a fost adus de la Sarmizegetusa.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Ackner J., JCC, 1856, p.11
2. Goos, C., Chronik, p.78
3. Marţian I., Rep, p.640

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare civilă; datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.1monedă - piese numeroase, de epocă imperială; datare repertoriu: epoca romană; Fosta colecţie Váradi şi Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Marţian I., Földr. Közl., XIX, 1891, p.79

+ Subcetate, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Subcetate, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Şoimuş, com. Şoimuş Hunedoara Şoimuş, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Târnăviţa, com. Brănişca Hunedoara Târnăviţa, com. Brănişca, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cinciş, com. Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Teliucu Superior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Superior, jud. Hunedoara eneolitic; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tisa, com. Burjuc Hunedoara Tisa, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene şi epoca romană; preistorie   Map it  
+ Tomeşti, com. Tomeşti Hunedoara Tomeşti, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Toteşti, com. Toteşti Hunedoara Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; hallsatt C; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Totia, com. Băcia Hunedoara Totia, com. Băcia, jud. Hunedoara neolitic şi eneolitic; neolitic, eneolitic   Map it  
+ Trestia, com. Băiţa Hunedoara Trestia, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Turdaş, com. Turdaş Hunedoara Turdaş, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată  10 11  Map it  
+ Turmas, com. Mărtineşti Hunedoara Turmas, com. Mărtineşti, jud. Hunedoara epoca dacică, epoca epoca romană; epoca dacică, epoca romană   Map it  
+ Tuştea, com. General Berthelot Hunedoara Tuştea, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014