cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 4 -

The outcome of the selection is of 221 localities
County: Hunedoara

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Pojoga, com. Zam Hunedoara Pojoga, com. Zam, jud. Caraş-Severin preistorie   Map it  
+ Ponor, com. Pui Hunedoara Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara eneolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul) Hunedoara Porţile de Fier ale Transilvaniei (Pasul), jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată    
+ Prăvăleni, com. Vaţa de Jos Hunedoara Prăvăleni, com. Vaţa de Jos, jud. Hunedoara paleolitic   Map it  
+ Pui, com. Pui Hunedoara Pui, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara bronz timpuriu   Map it  
+ Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare Hunedoara Rapoltu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Răduleşti, com. Dobra Hunedoara Răduleşti, com. Dobra, jud. Hunedoara La Tene   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Râu Alb, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Râu Alb, com. Sălaşu de Sus Hunedoara Băeşti, com. Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu Bărbat, com. Pui Hunedoara Râu Bărbat, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Râu de Mori, com. Râu de Mori Hunedoara Râu de Mori, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Reea, com. Toteşti Hunedoara Reea, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Ribiţa, com. Ribiţa Hunedoara Ribiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Romos, com. Romos Hunedoara Romos, jud. Hunedoara epoca romană; epoca timpurie a fierului; Hallstatt   Map it  
+ Ruda, com. Ghelari Hunedoara Ruda, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruda-Brad, com. Brad Hunedoara Ruda - Brad, com. Brad, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Ruşi, com. Bretea Română Hunedoara Ruşi, com. Bretea Română, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa Hunedoara Sarmizegetusa, jud. Hunedoara bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; La Tene; neolitic; sfârşitul epocii fierului  10 11 12  Map it  
+ Săcărâmb, com. Certeju de Sus Hunedoara Săcărâmbu, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Săcel, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Săcel, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sălaşu de Sus, com. Sălaşu De Sus Hunedoara Sălaşu de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; La Tene   Map it  
+ Sâncrai, com. Călan Hunedoara Sâncraiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Sânpetru, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca romană   Map it  
+ Sântămăria - Orlea, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Sântămăria - Orlea, jud. Hunedoara epoca antică; epoca medievală; epoca romană   Map it  
< - > Sântămăria de Piatră, com. Călan Hunedoara Sântămăria de Piatră, com. Călan, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Map it  

 Sântămăria de Piatră, com./oraş Călan (denumire repertoriu: Sântămăria de Piatră, com. Crişeni, jud. Hunedoara)

 Punct 1. La sud de sat, pe dealul "Măgura "
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Materialul se află la Muzeul Deva (251-3258); datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Téglás G., OTTÉ, XII, 1887, p.69
2. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.16
3. Marţian I., Rep, p.598
4. Roska M., Közl, I, 1941, p.65
5. Roska M., Rep, nr. 263, p.138
6. Berciu, D., R.Arhivelor, V/1, 1942, p.58
7. Daicoviciu C., SCIV, II/1, 1951, p.100

 Punct 2. Pe dealul "Măgura"
Tip sit: carieră de piatră

Observatii: Din această carieră s-au tăiat blocurile de conglomerat care au fost folosite la construcţia cetăţilor din Munţii Orăştiei în epoca geto-dacică.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Téglás G., OTTÉ, XII, 1887, 69
2. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.16
3. Roska M., Közl., I, 1941, p.65
4. Roska M., Rep, nr. 263, p.138

 Punct 3. La 1 km departe de sat, pe malul drept al Streiului, la "Grădiştea"
Tip sit: ruine

Observatii: De aici provin cantităţi mari de piatră şi cărămizi. În acest castru s-a presupus existenţa unui castru, ipoteză neverificată, puţin probabil.
 Descoperiri:
 3.0.0.1statuetă - cap de statuetă din marmură a nimfei Daphne; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul, nr inventar: 394
 3.0.0.2cărămidă - cu ştampila ASCLEPI (CIL, III, 8075, 34); datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva, nr inventar: 2418
 3.0.0.3opaiţ - număr neprecizat; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva, nr inventar: 917, 922
 3.0.0.4tub - tuburi de lut de la hipocaust; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva, nr inventar: 846-849
 3.0.0.5altar - fragment din altarul lui Silvanus Domesticus; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.0.6monument - monumente văzute în sat de de Jánó la diferite case: capiteluri, fragmente de reliefuri,; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.0.7fibulă - din bronz, cu figură de om; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.0.8monogram - din bronz cu litera S; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Téglás G., OTTÉ, XII, 1887, p.69
2. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.114
3. , AEM, XVI, 1893, p.256
4. Jánó, AÉ, XXXII, 1912, p.55, 400-401

 Punct 4. Pe înălţimea împădurită "Făget", mai sus de "Grădişte"
Tip sit: ruine/carieră de piatră
 Descoperiri:
 4.1ruine - Urme de ziduri; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.1tezaur monetar - 500 de monede romane din argint din diferite epoci.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: romană, 1825
 4.1.1.1unealtă - unelte de minerit din fier; datare repertoriu: neprecizată, 1825
 4.2carieră de piatră - Cariera de piatră a fost numită de popor pivniţă.; datare repertoriu: epoca romană
 4.2.1tezaur monetar - 500 de monede romane din argint din diferite epoci.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: romană, 1825
 4.2.1.1unealtă - unelte de minerit din fier; datare repertoriu: neprecizată, 1825
 Bibliografie:
1. Téglás G., HTRTÉ, III, 1883-1884, p.67
2. Téglás G., AEM, IX; XIII, 1889; 1893, p.289; 209
3. Téglás G., Földr. Köz., XIX, 1891, p.82
4. Téglás G., HunyadvmTört., I, p.114, 85
5. Fodor, A., MSS, II, p.37, 58

+ Sibişel, com. Beriu Hunedoara Sibişelu vechi, com. Beriu, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Şăuleşti, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Simeria, jud. Hunedoara epoca bronzului sau Hallstatt timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Simeria, com. Simeria Hunedoara Bârcea Mare, com. Simeria, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Spini, com. Turdaş Hunedoara Spini, com. Turdaş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Stănija, com. Buceş Hunedoara Stănija, com. Buceş, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Strei, com. Călan Hunedoara Streiu, com. Călan, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Strei - Râul Hunedoara Strei - Râul, jud. Hunedoara epoca geto-dacică    
+ Strei - Săcel, com. Călan Hunedoara Strei - Săcel, com. Călan, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Streisângeorgiu, com. Călan Hunedoara Streisângeorgiu, jud. Hunedoara bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Subcetate, com. Sântmăria-Orlea Hunedoara Subcetate, com. Sântmăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca medievală; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Şoimuş, com. Şoimuş Hunedoara Şoimuş, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Târnăviţa, com. Brănişca Hunedoara Târnăviţa, com. Brănişca, jud. Hunedoara perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cinciş, com. Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Inferior, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Teliucu Superior, com. Teliucu Inferior Hunedoara Teliucu Superior, jud. Hunedoara eneolitic; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Tisa, com. Burjuc Hunedoara Tisa, com. Burjuc, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene şi epoca romană; preistorie   Map it  
+ Tomeşti, com. Tomeşti Hunedoara Tomeşti, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Toteşti, com. Toteşti Hunedoara Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană; hallsatt C; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Totia, com. Băcia Hunedoara Totia, com. Băcia, jud. Hunedoara neolitic şi eneolitic; neolitic, eneolitic   Map it  
+ Trestia, com. Băiţa Hunedoara Trestia, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Turdaş, com. Turdaş Hunedoara Turdaş, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată  10 11  Map it  
+ Turmas, com. Mărtineşti Hunedoara Turmas, com. Mărtineşti, jud. Hunedoara epoca dacică, epoca epoca romană; epoca dacică, epoca romană   Map it  
+ Tuştea, com. General Berthelot Hunedoara Tuştea, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014