cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 4 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Beliu, com. Beliu Arad Beliu, com. Beliu, jud. Bihor neolitic; neprecizată   Map it  
+ Buceava-Şoimuş, com. Brazii Arad Buceava, com. Brazii, jud. Arad neolitic   Map it  
+ Buhani, com. Dezna Arad Buhani, com. Dezna, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Căpruţa, com. Bârzava Arad Căpruţa, com. Bârzava, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Cermei, com. Cermei Arad Cermei, jud. Arad eneolitic   Map it  
+ Chereluş, com. Şicula Arad Chereluş, jud. Arad epoca fierului   Map it  
+ Chisindia, com. Chisindia Arad Chisindia, jud. Arad epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Chişineu-Criş, com. Chişineu-Criş Arad Chişineu-Criş, jud. Arad eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cil, com. Almaş Arad Cil, com. Almaş, jud. Arad bronz final   Map it  
+ Covăsinţ, com. Covăsinţ Arad Covăsinţ, jud. Arad epoca medievală timpurie; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Curtici, com. Curtici Arad Curtici, jud. Arad eneolitic; eneolitic, bronz; epoca bronzului; Hallstatt; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Dezna, com. Dezna Arad Dezna, com. Dezna, jud. Arad eneolitic; epoca fierului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Dieci, com. Dieci Arad Dieci, jud. Arad La Tene   Map it  
+ Drauţ, com. Târnova Arad Drauţ, com. Târnova, jud. Arad epoca greacă   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Arad Fântânele, com. Fântânele, jud. Arad preistorie   Map it  
+ Felnac, com. Felnac Arad Felnac, jud. Timiş epoca migraţiilor; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Feniş, com. Gurahonţ Arad Feniş, com. Gurahonţ, jud. Arad paleolitic   Map it  
+ Firiteaz, com. Şagu Arad Firiteaz, jud. Timiş epoca bronzului, Hallstatt   Map it  
+ Fiscut, com. Şagu Arad Fiscut, com. Şagu, jud. Timiş bronz final; neprecizată   Map it  
+ Frumuşeni, com. Frumuşeni Arad Frumuşeni, jud. Arad epoca bizantină; epoca bronzului, Hallstatt, perioada prefeudală; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; neprecizată; perioada feudalismului timpuriu   Map it  
+ Ghioroc, com. Ghioroc Arad Ghioroc, jud. Arad epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Grăniceri, com. Grăniceri Arad Grăniceri, com. Grăniceri, jud. Arad Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Gura Văii, com. Pleşcuţa Arad Gura Văii, com. Pleşcuţa, jud. Arad bronz final; La Tene   Map it  
< - > Gurahonţ, com. Gurahonţ Arad Iosăşel, com. Gurahonţ, jud. Arad neolitic timpuriu; paleolitic   Map it  

 Gurahonţ, com./oraş Gurahonţ (denumire repertoriu: Iosăşel sau Jószáshely, com. Gurahonţ, jud. Arad)

 Punct 1. "Dealul Rofii", terasă situată chiar la izvorul Cremenosului
Tip sit: aşezare - atelier
 Descoperiri:
 1.1aşezare - atelier - Atelierul a fost descoperit de M.Roska în periegheza făcută în anii 1925 - 1930 la NE de sat, la poalele Dealului Mezeş. Caracterul arheologic al pieselor litice atribuite de Roska şi E.Patte, paleoliticului, a fost contestat de C.S.Nicolăescu-Plopşor şi de M.Moga, care le-au considerat produse naturale.; datare repertoriu: paleolitic, 1925 - 1930
 1.1.0.1piese litice - unelte de tip acheullean şi acheulean, una dintre ele având forma unui disc cu vârf retuşat; din opal; datare repertoriu: paleolitic, 1925 - 1930; Muz. Arad, MAC, Muz. Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Roska, M., Kézikönyv., I, 1926, 309 - 314
2. Roska, M., Kézikönyv., II, 1927, p.401
3. Roska, M., Dacia, II, 1925, p.404 - 405, 412 - 414
4. Roska, M., Dacia, III - IV, 1927 - 1932, 15 - 22
5. Roska, M., Barlangkut., XIV - XV, 1926 - 1927, p.22
6. Roska, M., ACMIT, I, 1926 - 1928, p.131
7. Roska, M., BSSC, III/ 2 - 3, 1927, 67 - 73
8. Roska, M., BSSC, IV/ 1, 1928, 38 - 39
9. Roska, M., BSSC, IV/ 3, 1928, 85 - 88
10. Roska, M., AIGR, XIV, 1929, 79 - 86, 103 - 112, 120 - 121
11. Roska, M., Közl., II, 1942, 148 - 200
12. Roska, M., Rep., 1942, p.114, nr. 15
13. Breuil, H., Rev. d'hist. comp., XXII, p.122
14. Childe, G.V., Danube, 1929, 9 - 10
15. Nestor, I., Stand, 21, 27 - 28
16. Patte, E., Souvenirs, 1934, p.374 - 378
17. Moga, M., ACMIT, IV, 1932 - 1938, 157 - 175
18. Nicolăescu - Plopşor, C.S., AO, IX, 1930, p.211 - 213
19. Nicolăescu - Plopşor, C.S., AO, X, 1931, 47, 50 - 51
20. Nicolăescu - Plopşor, C.S., Dacia, V - VI, 1935 - 1936, p.72, 80 - 88, 92 - 93
21. Berciu, D., Bul. Inst. Rom. Sofia, I, 1941, p.591

 Punct 2. Terasa "Plopăţ", vecină cu cea de la "Dealul Rofii".
Tip sit: aşezare - atelier
 Descoperiri:
 2.1aşezare - atelier - Terasa conţine straturi de argilă şi bolovăniş.; datare repertoriu: paleolitic, 1925 - 1930
 2.1.0.1piese litice - unelte de tip acheullean, clactonian, levalloisian, musterian; Caracterul arheologic al uneltelor, atribuite de M.Roska şi E.Patte, paleoliticului, a fost contestat de C.S.Nicolăescu - Plopşor şi M.Moga.; datare repertoriu: paleolitic, 1925 - 1930; autor sptur: M.Roska; Muz. Arad, MAC, Muz. Sf. Gheorghe
 Punct 3. Terasa "Cocini", situată în apropierea teraselor "Dealul Rofii" şi "Plopăţ".
Tip sit: aşezare - atelier
 Descoperiri:
 3.1aşezare - atelier; datare repertoriu: paleolitic, 1925 - 1930
 3.1.0.1piese litice - tipuri asemănătoare cu cele descoperite la "Dealul Rofii" şi "Plopăţ"; Caracterul arheologic al pieselor litice a fost contestat de C.S.Nicolăescu - Plopşor şi M.Moga.; datare repertoriu: paleolitic, 1925 - 1930; autor sptur: M.Roska; Muz. Arad, MAC, Muz. Sf. Gheorghe
 Punct 4. "Dealul Frăpsineilor", lângă "Plopăt".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1piesă litică - piesă fragmentară, de formă semicirculară, retuşată; datare repertoriu: paleolitic, 1925 - 1930; autor sptur: M.Roska
 Punct 5. "Prosele" , la vest de "Cocini".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1piese litice - aşchii de caracter Levallois; datare repertoriu: paleolitic, 1925 - 1930; autor sptur: M.Roska
 Punct 6. Terasa "Bârne", la nord de "Cocini".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1piese litice - câteva aşchii atipice; datare repertoriu: paleolitic, 1925 - 1930; autor sptur: M.Roska
 Punct 7. Terasa "Băiţa", în apropiere de dealul Mezeş, pe valea Iosăşelului.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1piese litice - piese probabil musteriene; Similare celor de pe Valea Cremenosului, aduse de apa râului probabil dinspre satul Valea Mare.; datare repertoriu: paleolitic; cultura: musterian
 Bibliografie:
1. Roska, M., ACMIT, I, 1926 - 1928, p.190
2. Roska, M., AIGR, XIV, 1929, p.103 - 112
3. Roska, M., Rep., 1942, p.114, nr. 15
4. Patte, E., Souvenirs, 1934, 378

 Punct 8. Terasele "La Piatră" şi "Racova".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1piese litice - probabil paleolitice; datare repertoriu: paleolitic
 Bibliografie:
1. Roska, M., ACMIT, I, 1926 - 1928, p.190
2. Roska, M., AIGR, XIV, 1929, p.103 - 102
3. Roska, M., Rep., 1942, p.114, nr. 15
4. Patte, E., Souvenirs, 1934, 378

 Punct 9. "Gruiu".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1piese litice - unelte de tip micoquian; C.S.Nicolăescu - Plopşor consideră piesele litice descoperite de Roska drept simple produse naturale.; datare repertoriu: paleolitic; autor sptur: M.Roska
 Bibliografie:
1. Roska, M., Dacia, II, 1925, p.412 - 414
2. Nicolăescu - Plopşor, Dacia, V - VI, 1935 - 1936, p.92 - 93

 Punct 10. La gura văii Cremenosului.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1piese litice - vârf de lance de opal gălbui, în formă de frunză de laur, de caracter solutrean şi un fragment dintr-un obiect similar; datare repertoriu: paleolitic
 Bibliografie:
1. Roska, M., Kézikönyv., II, 1927, p.401 - 402
2. Roska, M., BSSC, IV/ 1 - 2, 1928, 38 - 39
3. Roska, M., A tört.Erd., 1936, 79 - 80
4. Roska, M., Rep., 1942, p.114, nr. 15
5. Nicolăescu - Plopşor, C.S., Dacia, V - VI, 1935 - 1936, p.72, 95
6. Berciu, D., Bul.Inst.Rom.Sofia, I, 1941, p.586

 Punct 11. La "Sodom", pe o terasă.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1piese litice - piesele au aspectul unor unelte campigniene; datare repertoriu: neolitic timpuriu
 Bibliografie:
1. Patte, E., Souvenirs, 1934, p.378
2. Roska, M., Rep., 1942, p.114, nr. 15

+ Gurahonţ, com. Gurahonţ Arad Gurahonţ, jud. Arad paleolitic sau neolitic   Map it  
+ Horia, com. Vladimirescu Arad Horia, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Ineu, com. Ineu Arad Ineu, com. Ineu, jud. Arad epoca bronzului; epoca greacă; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Iratoşu, com. Iratoşu Arad Iratoşu, jud. Arad epoca medievală timpurie; epoca romană   Map it  
+ Lipova, com. Lipova Arad Lipova, jud. Timiş bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Livada, com. Livada Arad Livada, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Mailat, com. Vinga Arad Mailat, com. Vinga, jud. Timiş epoca romană; preistorie   Map it  
+ Măderat, com. Pâncota Arad Măderat, com. Pâncota, jud. Arad epoca bronzului; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Mădrigeşti, com. Brazii Arad Mădrigeşti, com. Brazii, jud. Arad epoca fierului   Map it  
+ Mănăştur, com. Vinga Arad Mănăştur, com. Vinga, jud. Timiş epoca romană   Map it  
+ Mândruloc, com. Vladimirescu Arad Mândruloc, com. Vladimirescu, jud. Arad epoca bronzului   Map it  
+ Mâsca, com. Şiria Arad Mâsca, jud. Arad epoca medievală; epoca medievală timpurie   Map it  
+ Minişu de Sus, com. Tauţ Arad Minişul de Sus, com. Tauţ, jud. Arad bronz final   Map it  
+ Moneasa, com. Moneasa Arad Moneasa, jud. Arad epoca bronzului timpuriu; neprecizată; paleolitic; paleolitic, bronz timpuriu; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Moroda, com. Seleuş Arad Moroda, jud. Arad La Tene   Map it  
+ Munar, com. Secusigiu Arad Munar, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca fierului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Nădab, com. Chişineu-Criş Arad Nădab, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ neprecizată Arad Arad (judeţ), jud. Arad epoca bronzului; epoca romană; neprecizată; preistorie    
+ Neudorf, com. Zăbrani Arad Neudorf, com. Zăbrani, jud. Timiş antichitate; epoca romană   Map it  
+ Păuliş, com. Păuliş Arad Păuliş, jud. Arad bronz final; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca fierului, epoca epoca romană; epoca fierului, epoca romană; epoca romană; neolitic, bronz; neolitic, epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Pâncota, com. Pâncota Arad Pâncota, jud. Arad epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Pecica, com. Pecica Arad Pecica, com. Pecica, jud. Arad epoca bizantină; epoca bronzului; epoca de tranziţie spre bronz; epoca feudală; epoca fierului; epoca fierului, epoca romană, prefeudală, feudală; epoca romană; epoca romano-bizantină; Hallstatt; La Tene; La Tene timpuriu; neolitic; neolitic final; neprecizată; perioada de tranziţie de la bronz la Hallstatt   Map it  
+ Pecica, com. Pecica Arad Rovine, com. Pecica, jud. Arad     Map it  
+ Peregu Mare, com. Peregu Mare Arad Peregul Mare, com. Peregu Mare, jud. Arad epoca migraţiilor   Map it  
+ Peregu Mic, com. Peregu Mare Arad Peregul Mic, com. Peregu Mare, jud. Arad eneolitic; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Pilu, com. Pilu Arad Pilu, jud. Arad neolitic; neprecizată   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014