cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 4 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Beliu, com. Beliu Arad Beliu, com. Beliu, jud. Bihor neolitic; neprecizată   Map it  
+ Buceava-Şoimuş, com. Brazii Arad Buceava, com. Brazii, jud. Arad neolitic   Map it  
+ Buhani, com. Dezna Arad Buhani, com. Dezna, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Căpruţa, com. Bârzava Arad Căpruţa, com. Bârzava, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Cermei, com. Cermei Arad Cermei, jud. Arad eneolitic   Map it  
+ Chereluş, com. Şicula Arad Chereluş, jud. Arad epoca fierului   Map it  
+ Chisindia, com. Chisindia Arad Chisindia, jud. Arad epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Chişineu-Criş, com. Chişineu-Criş Arad Chişineu-Criş, jud. Arad eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cil, com. Almaş Arad Cil, com. Almaş, jud. Arad bronz final   Map it  
+ Covăsinţ, com. Covăsinţ Arad Covăsinţ, jud. Arad epoca medievală timpurie; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Curtici, com. Curtici Arad Curtici, jud. Arad eneolitic; eneolitic, bronz; epoca bronzului; Hallstatt; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Dezna, com. Dezna Arad Dezna, com. Dezna, jud. Arad eneolitic; epoca fierului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Dieci, com. Dieci Arad Dieci, jud. Arad La Tene   Map it  
+ Drauţ, com. Târnova Arad Drauţ, com. Târnova, jud. Arad epoca greacă   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Arad Fântânele, com. Fântânele, jud. Arad preistorie   Map it  
+ Felnac, com. Felnac Arad Felnac, jud. Timiş epoca migraţiilor; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Feniş, com. Gurahonţ Arad Feniş, com. Gurahonţ, jud. Arad paleolitic   Map it  
+ Firiteaz, com. Şagu Arad Firiteaz, jud. Timiş epoca bronzului, Hallstatt   Map it  
+ Fiscut, com. Şagu Arad Fiscut, com. Şagu, jud. Timiş bronz final; neprecizată   Map it  
< - > Frumuşeni, com. Frumuşeni Arad Frumuşeni, jud. Arad epoca bizantină; epoca bronzului, Hallstatt, perioada prefeudală; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; neprecizată; perioada feudalismului timpuriu   Map it  

 Frumuşeni, com./oraş Frumuşeni (denumire repertoriu: Frumuşeni sau Söndorf, Schöndorf, jud. Arad)

 Punct 1. La cca. 1,5 km nord-est de biserica satului, pe vechiul mal al Mureşului.
Tip sit: movilă - elipsoidală de circa 30 x 40 m
 Descoperiri:
 1.1movilă - Sondajele efectuate în 1948 de D.Popescu au scos la iveală 3 niveluri de locuire: epoca bronzului (Otomani), epoca fierului (Hallstatt) şi epoca migraţiilor.; datare repertoriu: epoca bronzului, Hallstatt, perioada prefeudală; cultura: Otomani, 1948, D.Popescu
 Bibliografie:
1. Miletz, TRÉT, II, 1876, p.68
2. Ortvay, T., Temesvm.Tört., 1914, p.195
3. Milleker, B., Délm., I, p.102
4. Könyöki, I. - Nagy, G., Középkori várak, 1905, p.292
5. Borovszky, S., Temesvm., p.225
6. Popescu, D., Studii, II/ 1, 1949, p.91 - 92

 Punct 2. La cca. 300 m est de liziera satului, pe vechiul mal al Mureşului.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare deschisă - Sondajele efectuate au stabilit că este vorba de o mare aşezare de sec. XII - XIII. Stratul de cultură are o grosime de circa 50 cm.; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, sec. XII - XIII
 2.1.1vatră - Nu se fac alte precizări.; datare repertoriu: perioada feudalismului timpuriu, sec. XII - XIII
 2.1.1.1monedă - 3 monede bizantine de la începutul sec. XII; datare repertoriu: epoca bizantină, începutul sec. XII
 2.1.1.2ceramică; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, sec. XII - XIII
 2.1.1.3obiect din fier - mai multe piese; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, sec. XII - XIII
 2.1.1.4schelete - umane, întinse pe spate, având faţa îndreptată spre E; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, sec. XII - XIII
 Bibliografie:
1. Miletz, I., TRÉT, II, 1876, p.68
2. Ortvay, T., Temesvm.Tört., 1914, p.195
3. Milleker, B., Délm., I, p.102
4. Könyöki, J. - Nagy, G., Középkori várak, 1905, p.292
5. Borovszky, S., Temesv., p.225
6. Popescu, D., Studii, I, 1949, p.91 - 92

 Punct 3. Pe malul Mureşului, la limita dintre Frumuşeni şi Fântânele.
Tip sit: neprecizat

Observatii: Nu s-au făcut cercetări.
 Descoperiri:
 3.0.0.1schelete - umane, spălate de apele râului; datare repertoriu: neprecizată
 3.0.0.2vârf de săgeată - din fier; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Milleker, B., Délm., I, p.102
2. Miletz, I., TRÉT, II, 1876, p.68

 Punct 4. "Dealul întărit cu şanţuri" (Schanzberg), la vest de sat, în dreapta şoselei spre Arad.
Tip sit: cetate - Cetate de pământ în patru colţuri, care a avut turnuri, val şi şanţ.
 Descoperiri:
 4.1cetate; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XV; autor sptur: D. Popescu, 1948
 4.1.0.1monedă - piesă de la Commodus; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Popescu, D., Studii, II/ 1, 1949, p.92 - 93

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1vârf de săgeată - piese din fier; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Márki, S., ArMon, II/ 2, 1892, p.17

+ Ghioroc, com. Ghioroc Arad Ghioroc, jud. Arad epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Grăniceri, com. Grăniceri Arad Grăniceri, com. Grăniceri, jud. Arad Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Gura Văii, com. Pleşcuţa Arad Gura Văii, com. Pleşcuţa, jud. Arad bronz final; La Tene   Map it  
+ Gurahonţ, com. Gurahonţ Arad Iosăşel, com. Gurahonţ, jud. Arad neolitic timpuriu; paleolitic   Map it  
+ Gurahonţ, com. Gurahonţ Arad Gurahonţ, jud. Arad paleolitic sau neolitic   Map it  
+ Horia, com. Vladimirescu Arad Horia, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Ineu, com. Ineu Arad Ineu, com. Ineu, jud. Arad epoca bronzului; epoca greacă; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Iratoşu, com. Iratoşu Arad Iratoşu, jud. Arad epoca medievală timpurie; epoca romană   Map it  
+ Lipova, com. Lipova Arad Lipova, jud. Timiş bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Livada, com. Livada Arad Livada, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Mailat, com. Vinga Arad Mailat, com. Vinga, jud. Timiş epoca romană; preistorie   Map it  
+ Măderat, com. Pâncota Arad Măderat, com. Pâncota, jud. Arad epoca bronzului; neolitic; neolitic, bronz; neprecizată   Map it  
+ Mădrigeşti, com. Brazii Arad Mădrigeşti, com. Brazii, jud. Arad epoca fierului   Map it  
+ Mănăştur, com. Vinga Arad Mănăştur, com. Vinga, jud. Timiş epoca romană   Map it  
+ Mândruloc, com. Vladimirescu Arad Mândruloc, com. Vladimirescu, jud. Arad epoca bronzului   Map it  
+ Mâsca, com. Şiria Arad Mâsca, jud. Arad epoca medievală; epoca medievală timpurie   Map it  
+ Minişu de Sus, com. Tauţ Arad Minişul de Sus, com. Tauţ, jud. Arad bronz final   Map it  
+ Moneasa, com. Moneasa Arad Moneasa, jud. Arad epoca bronzului timpuriu; neprecizată; paleolitic; paleolitic, bronz timpuriu; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Moroda, com. Seleuş Arad Moroda, jud. Arad La Tene   Map it  
+ Munar, com. Secusigiu Arad Munar, com. Secusigiu, jud. Timiş epoca fierului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Nădab, com. Chişineu-Criş Arad Nădab, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ neprecizată Arad Arad (judeţ), jud. Arad epoca bronzului; epoca romană; neprecizată; preistorie    
+ Neudorf, com. Zăbrani Arad Neudorf, com. Zăbrani, jud. Timiş antichitate; epoca romană   Map it  
+ Păuliş, com. Păuliş Arad Păuliş, jud. Arad bronz final; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca fierului, epoca epoca romană; epoca fierului, epoca romană; epoca romană; neolitic, bronz; neolitic, epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Pâncota, com. Pâncota Arad Pâncota, jud. Arad epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Pecica, com. Pecica Arad Pecica, com. Pecica, jud. Arad epoca bizantină; epoca bronzului; epoca de tranziţie spre bronz; epoca feudală; epoca fierului; epoca fierului, epoca romană, prefeudală, feudală; epoca romană; epoca romano-bizantină; Hallstatt; La Tene; La Tene timpuriu; neolitic; neolitic final; neprecizată; perioada de tranziţie de la bronz la Hallstatt   Map it  
+ Pecica, com. Pecica Arad Rovine, com. Pecica, jud. Arad     Map it  
+ Peregu Mare, com. Peregu Mare Arad Peregul Mare, com. Peregu Mare, jud. Arad epoca migraţiilor   Map it  
+ Peregu Mic, com. Peregu Mare Arad Peregul Mic, com. Peregu Mare, jud. Arad eneolitic; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Pilu, com. Pilu Arad Pilu, jud. Arad neolitic; neprecizată   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014