cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 3 -

The outcome of the selection is of 114 localities
County: Sibiu

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Şura Mare, com. Şura Mare Sibiu Şura Mare, com. Şura Mare, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină   Map it  
+ Şura Mică, com. Şura Mică Sibiu Şura Mică, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului, Hallstatt; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Tălmaciu, com. Tălmaciu Sibiu Tălmaciu, jud. Sibiu eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Tălmăcel, com. Tălmaciu Sibiu Tălmăcel, com. Tălmaciu, jud. Sibiu neolitic sau bronz   Map it  
+ Târnava, com. Târnava Sibiu Proştea Mare, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; perioada postslavă   Map it  
+ Tilişca, com. Tilişca Sibiu Tilişca, jud. Sibiu epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Porceşti, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Turnu Roşu, jud. Sibiu epoca greacă, epoca romană; epoca greacă, romană; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Valea Viilor, com. Valea Viilor Sibiu Vorumloc, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca medievală; epoca timpurie a fierului; La Tene; neolitic   Map it  
< - > Vărd, com. Chirpăr Sibiu Vărd, com. Chirpăr, jud. Târnava Mare bronz final; bronz mijlociu; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  

 Vărd, com./oraş Chirpăr (denumire repertoriu: Vărd sau Werd, Vérd, com. Agnita, jud. Târnava Mare)

 Punct 1. La locul numit "Schower Nak", pe malul stâng al Hârtbaciului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din aramă, cu două tăişuri în cruce şi alte trei fragmente; datare repertoriu: eneolitic, 1876; colecţia liceului german Sighişoara
 1.0.0.2secure - din bronz; Secure amintită de Hampel; datare repertoriu: neprecizată
 1.0.0.3ceramică - fragmente; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.62
2. , Programm Schässburg, 1877, p.68
3. Tocilescu, G., Dacia, p.803
4. Pulszky, F., Rézkor., p.27
5. Pulszky, F., Magy. Arch., p.82
6. Hampel I., Trouvailles, p.60
7. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.199
8. , AÉ, VIII; XII, 1888; 1992, p.120; 407
9. Marţian I., Rep, p.731
10. Roska M., Közl, II, 1942, p.58-59, 210
11. Roska M., Rep, p.304, nr. 70

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - din bronz cu marginile ridicate; datare repertoriu: bronz mijlociu
 Bibliografie:
1. Hampel I., Bronzkor, III, p.28
2. Roska M., Rep, p.304, nr. 70

 Punct 3. În apropierea staţiei de cale ferată, pe locul "Tower"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1topor - din piatră; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Sibiu
 3.0.0.2ac - din bronz, cu proeminenţe; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Sibiu
 3.0.0.3celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu
 3.0.0.4greutate - trei fragmente; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Sibiu
 3.0.0.5ceramică - o ceaşcă; datare repertoriu: Hallstatt; Muzeul Sibiu
 3.0.0.6ceramică - fragmente ştampilate; datare repertoriu: La Tene; Muzeul Sibiu
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt
2. Sulimirski, T., NPZ, XXV, 1938, p.138
3. Horedt K., MBBM, IX-X, 1944, p.109

 Punct 4. Pe locul "Ueshet"
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 4.0.1depozit de bronzuri; datare repertoriu: bronz final, 1865
 4.0.1.1celt - două celturi din bronz; datare repertoriu: bronz final, 1865
 4.0.1.2daltă - din bronz; datare repertoriu: bronz final, 1865
 4.0.1.3seceră - fragmente din bronz; datare repertoriu: bronz final, 1865
 4.0.1.4ac - decorat cu cercuri concentrice, din bronz; datare repertoriu: bronz final, 1865
 4.0.1.5turtă - mai multe turte din bronz; datare repertoriu: bronz final, 1865
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.59-60
2. Tocilescu, G., Dacia, p.805, 821, 824
3. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.199
4. , AÉ, XII, 1892, p.406
5. Marţian I., Rep, p.731
6. Informaţie M. Petrescu-Dâmboviţa

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - urnă, înaltă de 20 cm, de culoare cenuşie, capac şi două fragmente cu ornamentaţie în benzi ondulate; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Fronius, F, Korrbl VSL, III, 1882, p.108

+ Vecerd, com. Bârghiş Sibiu Vecerd, com. Bârghiş, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor   Map it  
+ Velţ, com. Bazna Sibiu Velţ, jud. Târnava Mică epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Veştem, com. Şelimbăr Sibiu Veştem, jud. Sibiu bronz final   Map it  
+ Vurpăr, com. Vurpăr Sibiu Vurpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; La Tene; neolitic   Map it  
1 2 3

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014