cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 3 -

The outcome of the selection is of 114 localities
County: Sibiu

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Şura Mare, com. Şura Mare Sibiu Şura Mare, com. Şura Mare, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină   Map it  
+ Şura Mică, com. Şura Mică Sibiu Şura Mică, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului, Hallstatt; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Tălmaciu, com. Tălmaciu Sibiu Tălmaciu, jud. Sibiu eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Tălmăcel, com. Tălmaciu Sibiu Tălmăcel, com. Tălmaciu, jud. Sibiu neolitic sau bronz   Map it  
+ Târnava, com. Târnava Sibiu Proştea Mare, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; perioada postslavă   Map it  
+ Tilişca, com. Tilişca Sibiu Tilişca, jud. Sibiu epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Porceşti, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Turnu Roşu, jud. Sibiu epoca greacă, epoca romană; epoca greacă, romană; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt   Map it  
< - > Valea Viilor, com. Valea Viilor Sibiu Vorumloc, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca medievală; epoca timpurie a fierului; La Tene; neolitic   Map it  

 Valea Viilor, com./oraş Valea Viilor (denumire repertoriu: Vorumloc sau Nagybaromlaka, Wurmloch, jud. Târnava Mică)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1secure - de piatră; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Mediaş
 1.0.0.2brăţară - brăţară de bronz, obiect de bronz de utilitate nedefinită, probabil ornament cu podoabe bătute cu ciocanul; datare repertoriu: epoca timpurie a fierului, 1876; preotul Obert, Vurumloc, în 1876
 1.0.0.3neprecizat - piesă de bronz de utilitate nedefinită, probabil ornament, cu podoabe bătute cu ciocanul; datare repertoriu: epoca timpurie a fierului; preotul Obert, Vurumloc, în 1876
 1.0.0.4fibula - din bronz, de tip tracic; datare repertoriu: La Tene; Muzeul Sighişoara
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.63
2. Tocilescu, Gr., Dacia, p.781
3. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.199
4. Roska, M., Közl., I, 1941, p.71
5. Roska, M., Rep., 9, p.186
6. Gooss, C., Chronik, p.199
7. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.199
8. Roska, M., Rep., 9, p.186

 Punct 2. Pe locul numit "Hall"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.1neprecizat - Două vase din lut acoperite cu câte o lespede de piatră şi aşezat unul peste altul. Alături se afla un topor din bronz.; datare repertoriu: epoca bronzului
 2.0.1.1ceramică - vase acoperite cu o lespede şi aşezat unul peste altul.; datare repertoriu: epoca bronzului
 2.0.1.2topor - de bronz, cu gaură transversală; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.63
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.199
3. Roska, M., Rep., 9, p.186

 Punct 3. În albia pârâului Vurumloc
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.1mormânt; datare repertoriu: La Tene
 3.0.1.1fibulă; În mod greşit atribuită perioadei La Tene timpuriu (A); datare repertoriu: La Tene
 3.0.1.2ac - de bronz; datare repertoriu: La Tene
 3.0.1.3pandantiv - fragmente de pandantive din bronz; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.63
2. , Programm, Schassburg, 1876-1877
3. Reinecke, P., Festschrift Mainz, 27, p.99
4. Pârvan, V., Getica, p.551
5. Nestor, I., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.180
6. Popescu, D., Transilvania, 74, 1944, p.647
7. Roska, M., Rep., 9, p.166
8. Roska, M., Közl., IV, 1944, p.647
9. Horedt, K., MBBM, XII, 1947, p.96, da

 Punct 4. Biserica evanghelică
Tip sit: biserică
 Descoperiri:
 4.1biserică - Biserica evanghelică actuală este rezultatul transformărilor şi fortificării de la începutul secolului XVI. Clopotniţa mai păstrează elemente specifice romanice din secolul XIII.; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XVI
 Bibliografie:
1. Roth, V., Baukunst, p.105
2. Horwath, W., Kirchenburgen, p.74-77, da

+ Vărd, com. Chirpăr Sibiu Vărd, com. Chirpăr, jud. Târnava Mare bronz final; bronz mijlociu; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Vecerd, com. Bârghiş Sibiu Vecerd, com. Bârghiş, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor   Map it  
+ Velţ, com. Bazna Sibiu Velţ, jud. Târnava Mică epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Veştem, com. Şelimbăr Sibiu Veştem, jud. Sibiu bronz final   Map it  
+ Vurpăr, com. Vurpăr Sibiu Vurpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; La Tene; neolitic   Map it  
1 2 3

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014