cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 3 -

The outcome of the selection is of 114 localities
County: Sibiu

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Şura Mare, com. Şura Mare Sibiu Şura Mare, com. Şura Mare, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină   Map it  
+ Şura Mică, com. Şura Mică Sibiu Şura Mică, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului, Hallstatt; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Tălmaciu, com. Tălmaciu Sibiu Tălmaciu, jud. Sibiu eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Tălmăcel, com. Tălmaciu Sibiu Tălmăcel, com. Tălmaciu, jud. Sibiu neolitic sau bronz   Map it  
+ Târnava, com. Târnava Sibiu Proştea Mare, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; perioada postslavă   Map it  
+ Tilişca, com. Tilişca Sibiu Tilişca, jud. Sibiu epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Porceşti, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Turnu Roşu, jud. Sibiu epoca greacă, epoca romană; epoca greacă, romană; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Valea Viilor, com. Valea Viilor Sibiu Vorumloc, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca medievală; epoca timpurie a fierului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Vărd, com. Chirpăr Sibiu Vărd, com. Chirpăr, jud. Târnava Mare bronz final; bronz mijlociu; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Vecerd, com. Bârghiş Sibiu Vecerd, com. Bârghiş, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor   Map it  
< - > Velţ, com. Bazna Sibiu Velţ, jud. Târnava Mică epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  

 Velţ, com./oraş Bazna (denumire repertoriu: Velţ sau Velc, Wölz, jud. Târnava Mică)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1tipar - monetar; datare repertoriu: epoca romană, împăratul L.Verus
 Bibliografie:
1. Ackner, M.J., JCC, 1856, p.20
2. , MCC, VII, 1862, p.173
3. Gooss, C., Chronik, p.128
4. Marţian, I., Rep., p.736

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.1mormânt; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 2.1.1tezaur; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolul V; MAC, nr inventar: I, 5005-5009, 5014-5018
 2.1.1.1fibulă - două pseudo-fibule îmbrăcate în lame de argint şi de aur cu aplici de pietre preţioase; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC
 2.1.1.2cercel - doi cercei aur; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC
 2.1.1.3cataramă - din aur masiv; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC
 2.1.1.4inel - de bronz; datare repertoriu: epoca migraţiilor; MAC
 2.1.1.5mărgea - de chihlimbar; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec V; MAC
 Bibliografie:
1. Pósta, B., Erd. Múz., XXIII, 1906, p.66
2. Laszlo, G., Közl., I, 1941, p.125-127, da

+ Veştem, com. Şelimbăr Sibiu Veştem, jud. Sibiu bronz final   Map it  
+ Vurpăr, com. Vurpăr Sibiu Vurpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; La Tene; neolitic   Map it  
1 2 3

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2020
Last update December 12nd, 2014