cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 3 -

The outcome of the selection is of 114 localities
County: Sibiu

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Şura Mare, com. Şura Mare Sibiu Şura Mare, com. Şura Mare, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină   Map it  
+ Şura Mică, com. Şura Mică Sibiu Şura Mică, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului, Hallstatt; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Tălmaciu, com. Tălmaciu Sibiu Tălmaciu, jud. Sibiu eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Tălmăcel, com. Tălmaciu Sibiu Tălmăcel, com. Tălmaciu, jud. Sibiu neolitic sau bronz   Map it  
+ Târnava, com. Târnava Sibiu Proştea Mare, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; perioada postslavă   Map it  
+ Tilişca, com. Tilişca Sibiu Tilişca, jud. Sibiu epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Porceşti, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
< - > Turnu Roşu, com. Turnu Roşu Sibiu Turnu Roşu, jud. Sibiu epoca greacă, epoca romană; epoca greacă, romană; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt   Map it  

 Turnu Roşu, com./oraş Turnu Roşu (denumire repertoriu: Turnu Roşu sau Pasul, Vőrőstoronyi-szoros, Rothenturm-Pass, jud. Sibiu)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1cute de ascuţit; datare repertoriu: Hallstatt; fosta col. Ackner
 Bibliografie:
1. Koch, A., Erd. Múz. Évk., V, 1876, p.132
2. Gooss, C., AVSL, XIII, 1876, pl. I
3. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.781

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1săgeată - de bronz cu trei muchii, de tip scitic; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; fosta col. Ackner
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.273, nr. 1

 Punct 3. Defileu
Tip sit: drum - roman
 Descoperiri:
 3.1drum - Drumul roman care mergea spre Apulum. Urmele lui săpate în stâncă au fost constatate în 1717, cu prilejul construirii noii şosele de către austrieci. Până la confluenţa Lotrului mergea pe malul drept al Oltului, iar de acolo trecea pe ţărmul stâng.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, 1876, p.104 - 105
2. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.101
3. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.108
4. Albescu, I., Boiţa, 1938, p.20 - 21

 Punct 4. În faţa mănăstirii Cozia, pe malul stâng al Oltului.
Tip sit: exploatare minieră
 Descoperiri:
 4.1exploatare minieră - Cavernă săpată în stâncă.; datare repertoriu: epoca romană
 4.1.0.1monede - 2; datare repertoriu: epoca romană, 1717
 4.1.0.2opaiţ; datare repertoriu: epoca romană, 1717
 Bibliografie:
1. , Ungarisches Magazin, III, p.193, 197
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.104, nr. 4
3. Rákóczy, S., BKL, XXXIX, p.478
4. Pálfy, Mitteilungen d. und geol. Reichsanstalt, XVIII, 1911 - 1912, p.231
5. Davies, O., Roman mines, 1935, p.202

 Punct 5. În defileu.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.1tezaur; datare repertoriu: epoca greacă, epoca romană
 5.0.1.1monede - emise de Dyrrachium şi monede imperiale romane (dintre care şi de la Gordian III şi Filip II); datare repertoriu: epoca greacă, romană
 Bibliografie:
1. Jung, J., Fasten, 1894, p.145, nr. 3
2. , MIOeG, Ergbd., IV, 1892, p.11

 Punct 6. Cetatea "Lotrioara", la vărsarea Lotrioarei (Latorpatak, Lauterbach) în Olt, pe malul drept al Oltului.
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 6.1cetate - Primul document referitor la cetate datează din 1407. Nu s-au făcut cercetări.; datare repertoriu: epoca medievală
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.273, nr. 2
2. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.25 - 26
3. Ackner, M. J., MCC, I, 1856, p.22, 132
4. Kenner, F., AOeG, XXIV, 1860, p.401 - 402
5. Vass, J., Erdély, 1863, p.117
6. Köváry, L., Erd. ép., 1866, p.28
7. Gooss, C., Chronik, 1876, p.4, nr. 2 - 3
8. Horedt, K., SOF, VI, 1941, p.594

 Punct 7. "Turnul Roşu" (Verestorony, Rothenturm), la nord de cetate, la intrarea în defileu dinspre Sibiu, pe malul drept al Oltului.
Tip sit: turn
 Descoperiri:
 7.1turn - Pe jumătate distrus. Considerat greşit ca fiind o construcţie romană.; datare repertoriu: epoca medievală
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.273, nr. 2
2. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.25 - 26
3. Ackner, M. J., MCC, I, 1856, p.22, 132
4. Kenner, F., AOeG, XXIV, 1860, p.401 - 402
5. Vass, J., Erdély, 1863, p.117
6. Kövári, L., Erd. ép., 1866, p.28
7. Gooss, C., Chronik, 1876, p.4, nr. 2 - 3
8. Horedt, K., SOF, VI, 1941, p.594

 Punct 8. "Turnul stricat" (Halberturm), pe malul stâng al Oltului, între cetatea Lotrioara şi Turnu Roşu.
Tip sit: turn
 Descoperiri:
 8.1turn - Considerat în mod greşit ca fiind o construcţie romană.; datare repertoriu: epoca medievală
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.273, nr. 2
2. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.25 - 26
3. Ackner, M. J., MCC, I, 1856, p.22, 132
4. Kenner, F., AOeG, XXIV, 1860, p.401 - 402
5. Vass, J., Erdély, 1863, p.17
6. Köváry, L., Erd. ép., 1866, p.28
7. Gooss, C., Chronik, 1876, p.4, nr. 2 - 3
8. Horedt, K., SOF, VI, 1941, p.594

+ Valea Viilor, com. Valea Viilor Sibiu Vorumloc, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca medievală; epoca timpurie a fierului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Vărd, com. Chirpăr Sibiu Vărd, com. Chirpăr, jud. Târnava Mare bronz final; bronz mijlociu; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Vecerd, com. Bârghiş Sibiu Vecerd, com. Bârghiş, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor   Map it  
+ Velţ, com. Bazna Sibiu Velţ, jud. Târnava Mică epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Veştem, com. Şelimbăr Sibiu Veştem, jud. Sibiu bronz final   Map it  
+ Vurpăr, com. Vurpăr Sibiu Vurpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; La Tene; neolitic   Map it  
1 2 3

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2020
Last update December 12nd, 2014