cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 3 -

The outcome of the selection is of 197 localities
County: Cluj

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Luna de Jos, com. Dăbâca Cluj Luna de Jos, com. Dăbâca, jud. Cluj epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Luna de Sus, com. Floreşti Cluj Luna de Sus, com. Floreşti, jud. Cluj bronzt timpuriu; Hallstatt; paleolitic   Map it  
+ Luncani, com. Luna Cluj Luncani, com. Luna, jud. Turda epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Măgura Ierii, com. Iara Cluj Măgura Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Mănăstireni, com. Mănăstireni Cluj Mănăstireni, jud. Cluj epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Mănăşturel, com. Cuzdrioara Cluj Mănăşturel, com. Cuzdrioara, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Mărişel, com. Mărişel Cluj Mărişel, com. Mărişel, jud. Cluj epoca medievală   Map it  
+ Mărtineşti, com. Tureni Cluj Mărtineşti, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazu Cluj Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Mihăeşti, com. Sânpaul Cluj Mihăeşti, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Mintiu Gherlii, com. Mintiu Gherlii Cluj Mintiu Gherlii, jud. Someş bronz final; epoca fierului; neolitic   Map it  
+ Mociu, com. Mociu Cluj Mociu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Mociu, com. Mociu Cluj Ocoliş, jud. Turda neprecizată; preistorie   Map it  
+ Moldoveneşti, com. Moldoveneşti Cluj Vălenii de Arieş, com. Moldoveneşti, jud. Turda epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Moldoveneşti, com. Moldoveneşti Cluj Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; epoca slavă; Hallstatt; La Tene; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Morlaca, com. Puieni Cluj Morlaca, jud. Cluj La Tene sau epoca romană   Map it  
+ Muncel, com. Câţcău Cluj Muncel, com. Câţcău, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Mureşenii de Câmpie, com. Pălatca Cluj Mureşenii de Câmpie, com. Pălatca, jud. Mureş bronz final   Map it  
+ Nădăşelu, com. Gârbău Cluj Nădăşelu, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neo-eneolitic; neolitic   Map it  
+ Năsal, com. Ţaga Cluj Năsal, com. Ţaga, jud. Cluj Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
< - > Negreni, com. Negreni Cluj Negreni, jud. Cluj bronz final; epoca romană; neprecizată   Map it  

 Negreni, com./oraş Negreni (denumire repertoriu: Negreni sau Fechetău, Tăut, Feketetót, Körösfeketotö, jud. Cluj)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 1.0.1depozit de bronzuri - Depozit de bronzuri depus într-un vas; datare repertoriu: bronz final
 1.0.1.1spirală - două spirale discoidale şi alte fragmente şi sârme de spirale; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta
 1.0.1.2placa - peste 400 de plăci conice (fiecare având câte două găurele şi un decor din linii şi puncte ); datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta
 1.0.1.3ceramică - fragmente de vas; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta
 1.0.1.4celt; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta
 1.0.1.5cuţit; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta
 1.0.1.6cuţit; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta
 1.0.1.7brăţară - trei brăţări; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta
 1.0.1.8seceră - trei seceri; Conţinutul depozitului nu este sigur. M. Roska a văzut în 1933 la un colecţionar din Oradea, resturile unui depozit de bronzuri, între care erau şi aplici din bronz, pe care, colecţionarul spune ca le-a primit de la Muzeul Budapesta.; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Budapesta
 Bibliografie:
1. Pulsky, F., AÉ, V, 1885, planşa X
2. Hampel I., Trouvailles, p.72
3. Hampel I., Bronzkor, II, p.34
4. Roska M., Rep, p.140-141, nr. 279

 Punct 2. La nord de sat, în faţa gării CFR, pe înălţimea numită "Cetatea Turcilor", de lângă valea ce se varsă în Criş
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 2.1fortificaţie - Construcţie cu val şi şanţ, de formă dreptunghiulară cu laturile de 46X44,50 m., cu rol de apărare, militar, un avanpost spre vest al castrului roman de la Bologa.; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.1cărămidă - fragmente romane; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.2olan - fragmente romane; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.3monedă - din aur, de la Nero; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Finály, G, Erd.Múz., III, 1864-1865, p.8-9
2. Goos, C., Chronik, p.73
3. Torma, K,, Limes, p.52
4. Marţian I., Rep, p.251
5. Roska M., Rep, p.140-141, NR. 279
6. Informaţie I. Ferenczi

 Punct 3. La vest de sat, pe un promontoriu de pe malul stâng al Crişului
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 3.1fortificaţie - Fortificaţie din şanţ şi val (din pământ lutos şi pietriş) care îngrădeşte o incintă cu diametrul de 11, 40 m; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Marţian I., Rep, p.251
2. Roska M., Rep, p.140-141, nr 279
3. Informaţie I. Ferenczi

 Punct 4. La "Cetaea Prilogului"
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 4.1fortificaţie - După F. Rómer; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Rómer, F., Rézultats, p.99

+ neprecizat, com. Valea Ierii Cluj Valea Ierii (râul), jud. Turda epoca romană    
+ Nicula, com. Fizeşu Gherlii Cluj Nicula, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Nima, com. Mintiu Gherlii Cluj Nima, com. Mintiu Gherlii, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Ocna Dejului, com. Dej Cluj Ocna Dejului, jud. Someş eneolitic   Map it  
+ Oşorhel, com. Bobâlna Cluj Oşorhel, com. Bobâlna, jud. Someş epoca bronzului   Map it  
+ Panticeu, com. Panticeu Cluj Panticeu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului   Map it  
+ Pata, com. Apahida Cluj Pata, com. Apahida, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Pădureni, com. Tritenii de Jos Cluj Ţigăreni, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Pălatca, com. Pălatca Cluj Pălatca, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Peştera, com. Dej Cluj Peştera, com. Dej, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Jos, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Jos, com. Petreştii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Mijloc, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Mijloc, com. Petreştii de Jos, jud. Turda eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Sus, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Sus, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Pietroasa, com. Moldoveneşti Cluj Pietroasa, com. Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; epoca bronzului   Map it  
+ Pintic, com. Dej Cluj Pintic, com. Dej, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Plăieşti, com. Moldoveneşti Cluj Plăieşti, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Podeni, com. Moldoveneşti Cluj Podeni, jud. Turda epoca bronzului   Map it  
+ Poieni, com. Poieni Cluj Poieni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Popeşti, com. Baciu Cluj Popeşti, com. Baciu, jud. Cluj bronz final; epoca romană   Map it  
+ Pruneni, com. Aluniş Cluj Pruneni, com. Aluniş, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Pruni, com. Bobâlna Cluj Pruni, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Puini, com. Geaca Cluj Puini, com. Geaca, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Răscruci, com. Bonţida Cluj Răscruci, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; epoca bronzului şi Hallstatt; Hallstatt   Map it  
+ Recea-Cristur, com. Recea-Cristur Cluj Recea-Cristur, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Rediu, com. Aiton Cluj Rediu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Satu-Lung, com. Chinteni Cluj Satu-Lung, com. Chinteni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Sava, com. Pălatca Cluj Sava, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Săcălaia, com. Fizeşu Gherlii Cluj Săcălaia, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Sălicea, com. Ciurila Cluj Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca romană; preistorie   Map it  
1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014