cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 3 -

The outcome of the selection is of 197 localities
County: Cluj

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Luna de Jos, com. Dăbâca Cluj Luna de Jos, com. Dăbâca, jud. Cluj epoca romană; epoca romană târzie; Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Luna de Sus, com. Floreşti Cluj Luna de Sus, com. Floreşti, jud. Cluj bronzt timpuriu; Hallstatt; paleolitic   Map it  
+ Luncani, com. Luna Cluj Luncani, com. Luna, jud. Turda epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Măgura Ierii, com. Iara Cluj Măgura Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Mănăstireni, com. Mănăstireni Cluj Mănăstireni, jud. Cluj epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Mănăşturel, com. Cuzdrioara Cluj Mănăşturel, com. Cuzdrioara, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Mărişel, com. Mărişel Cluj Mărişel, com. Mărişel, jud. Cluj epoca medievală   Map it  
+ Mărtineşti, com. Tureni Cluj Mărtineşti, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazu Cluj Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Mihăeşti, com. Sânpaul Cluj Mihăeşti, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Mintiu Gherlii, com. Mintiu Gherlii Cluj Mintiu Gherlii, jud. Someş bronz final; epoca fierului; neolitic   Map it  
+ Mociu, com. Mociu Cluj Mociu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Mociu, com. Mociu Cluj Ocoliş, jud. Turda neprecizată; preistorie   Map it  
+ Moldoveneşti, com. Moldoveneşti Cluj Vălenii de Arieş, com. Moldoveneşti, jud. Turda epoca bronzului timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Moldoveneşti, com. Moldoveneşti Cluj Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; epoca slavă; Hallstatt; La Tene; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Morlaca, com. Puieni Cluj Morlaca, jud. Cluj La Tene sau epoca romană   Map it  
+ Muncel, com. Câţcău Cluj Muncel, com. Câţcău, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Mureşenii de Câmpie, com. Pălatca Cluj Mureşenii de Câmpie, com. Pălatca, jud. Mureş bronz final   Map it  
+ Nădăşelu, com. Gârbău Cluj Nădăşelu, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neo-eneolitic; neolitic   Map it  
+ Năsal, com. Ţaga Cluj Năsal, com. Ţaga, jud. Cluj Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Negreni, com. Negreni Cluj Negreni, jud. Cluj bronz final; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ neprecizat, com. Valea Ierii Cluj Valea Ierii (râul), jud. Turda epoca romană    
+ Nicula, com. Fizeşu Gherlii Cluj Nicula, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Nima, com. Mintiu Gherlii Cluj Nima, com. Mintiu Gherlii, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Ocna Dejului, com. Dej Cluj Ocna Dejului, jud. Someş eneolitic   Map it  
+ Oşorhel, com. Bobâlna Cluj Oşorhel, com. Bobâlna, jud. Someş epoca bronzului   Map it  
+ Panticeu, com. Panticeu Cluj Panticeu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului   Map it  
+ Pata, com. Apahida Cluj Pata, com. Apahida, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Pădureni, com. Tritenii de Jos Cluj Ţigăreni, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Pălatca, com. Pălatca Cluj Pălatca, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Peştera, com. Dej Cluj Peştera, com. Dej, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Jos, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Jos, com. Petreştii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Mijloc, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Mijloc, com. Petreştii de Jos, jud. Turda eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Petreştii de Sus, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Sus, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Pietroasa, com. Moldoveneşti Cluj Pietroasa, com. Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; epoca bronzului   Map it  
< - > Pintic, com. Dej Cluj Pintic, com. Dej, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  

 Pintic, com./oraş Dej (denumire repertoriu: Pintic sau Pinticul Român, Oláhpéntek, com. Jechiş, jud. Someş)

 Punct 1. Din locul "Pietriş", lângă "Pârâul după deal".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.1neprecizat - Complexul conţine fragmente de vase şi chirpic.; datare repertoriu: neolitic
 1.0.1.1ceramică - fragmente de vase; datare repertoriu: neolitic; MAC
 Bibliografie:
1. Pósta, B., Erd. Múz. Évk., 1907, p.36
2. Orosz, E., Erd. Múz., XXV, 1908, p.257

 Punct 2. Pe drumul de câmp ce duce la Şigău.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1piesă litică - aşchie din silex; datare repertoriu: neolitic; colecţia Orosz (Cluj)
 Bibliografie:
1. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.33
2. Orosz, E., SzDÉ, III, 1902, p.60

 Punct 3. "La ţigle".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - vase; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. , Szoln. dob. Mon., V, p.439 şi nota 6

 Punct 4. "La mănăstire".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - vase; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. , Szoln. dob. Mon., V, p.439 şi nota 6

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1topor - 2 piese plate din amfibolit şi menilit; datare repertoriu: neolitic
 5.0.0.2piatră de zdrobit - din amfibol-andezit; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.56 - 61
2. Andrieşescu, I., Contribuţie, 1912, p.34
3. Marţian, I., Rep., 1920, p.31, nr. 517
4. Roska, M., Rep., 1942, p.209, nr. 29

 Punct 6. La vest de sat.
Tip sit: aşezare - romană
 Descoperiri:
 6.1substrucţii ziduri - Substrucţii de ziduri din piatră. Probabil o villa rustica.; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.1altar funerar - CIL, III, 835 + 1377; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 6.1.1.1ceramică - provincială; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 Bibliografie:
1. Torma, K., AK, V, 1865, p.12
2. Torma, K., Limes, 1880, p.20
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.98
4. , Szoln. dob. Mon., I, 1900, p.217 - 218
5. Orosz, E., Erd. Múz., XXV, 1906, p.257
6. Marţian, I., Rep., 1920, p.31, nr. 517
7. Russu, I. I., AISC, III, 1936 - 1940, p.153 - 154
8. , AISC, IV, 1941 - 1944, p.211
9. , AISC, V, 1944 - 1948, p.287 - 288

+ Plăieşti, com. Moldoveneşti Cluj Plăieşti, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Podeni, com. Moldoveneşti Cluj Podeni, jud. Turda epoca bronzului   Map it  
+ Poieni, com. Poieni Cluj Poieni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Popeşti, com. Baciu Cluj Popeşti, com. Baciu, jud. Cluj bronz final; epoca romană   Map it  
+ Pruneni, com. Aluniş Cluj Pruneni, com. Aluniş, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Pruni, com. Bobâlna Cluj Pruni, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Puini, com. Geaca Cluj Puini, com. Geaca, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Răscruci, com. Bonţida Cluj Răscruci, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; epoca bronzului şi Hallstatt; Hallstatt   Map it  
+ Recea-Cristur, com. Recea-Cristur Cluj Recea-Cristur, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Rediu, com. Aiton Cluj Rediu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Satu-Lung, com. Chinteni Cluj Satu-Lung, com. Chinteni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Sava, com. Pălatca Cluj Sava, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Săcălaia, com. Fizeşu Gherlii Cluj Săcălaia, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Sălicea, com. Ciurila Cluj Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca romană; preistorie   Map it  
1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014