cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 3 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Răchita, com. Săsciori Alba Răchita, com. Săsciori, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Răhău, com. Sebeş Alba Răhău, jud. Alba antichitate; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; preistorie   Map it  
+ Războieni-Cetate, com. Ocna-Mureş Alba Răsboeni-Cetate, jud. Turda epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Râmetea, com. Râmetea Alba Rimetea, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic sau eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Râmeţ, com. Râmeţ Alba Râmeţ, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Reciu, com. Gârbova Alba Reciu, com. Gârbova, jud. Sibiu eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Roşia de Secaş, com. Roşia de Secaş Alba Roşia de Secaş, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Roşia Montană, com. Roşia Montană Alba Roşia Montană, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Sălciua de Jos, com. Sălciua Alba Sălciua de Jos, com. Sălciua, jud. Turda bronz timpuriu   Map it  
+ Sălciua de Sus, com. Sălciua Alba Sălciua de Sus, com. Sălciua, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Săliştea, com. Săliştea Alba Cioara, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Sărăcsău, com. Şibot Alba Sărăcsău, com. Şibot, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca dacică; La Tene; neolitic   Map it  
+ Sânbenedic, com. Fărău Alba Sânbenedic, jud. Alba nedeterminată   Map it  
+ Sâncrai, com. Aiud Alba Sâncrai, com. Aiud, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; preistorie sau epoca migraţiilor   Map it  
+ Sânmiclăuş, com. Şona Alba Sînmiclăuş, jud. Târnava Mică epoca fierului   Map it  
+ Sântămărie, com. Cetatea de Baltă Alba Sîntămărie, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Sântimbru, com. Sântimbru Alba Sântimbru, jud. Alba epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Scărişoara, com. Scărişoara Alba Scărişoara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Sebeş, com. Sebeş Alba Lancrăm, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Sebeş, com. Sebeş Alba Sebeş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca fierului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic; preistorie   Map it  
+ Sebeşel, com. Săsciori Alba Sebeşel, com. Săsciori, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Secăşel, com. Ohaba Alba Secăşel, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Silivaş, com. Hopârta Alba Silivaş, com. Hopârta, jud. Alba Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Sohodol, com. Albac Alba Sohodol, com. Albac, jud. Alba bronz timpuriu; paleolitic   Map it  
+ Şibot, com. Şibot Alba Şibot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Şpălnaca, com. Hopârta Alba Şpălnaca, jud. Alba bronz final şi începutul epocii fierului; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Şpring, com. Şpring Alba Spring, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Şugag, com. Şugag Alba Vârful lui Petru, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Tătârlaua, com. Cetatea de Baltă Alba Tătârlaua, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
< - > Teiuş, com. Teiuş Alba Teiuş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  

 Teiuş, com./oraş Teiuş (denumire repertoriu: Teiuş sau Tővis, jud. Alba)

 Punct 1. pe terenul fostei ferme Müller
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.0.1ceramică; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.1.0.2topor - Topor de piatră; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 1.1.0.3ceramică - fragmente ceramice ornamentate cu incizii încrustate cu materie albă; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 1.1.0.4unealtă - Unelte de piatră; datare repertoriu: neolitic; cultura: Turdaş
 Bibliografie:
1. Wosinsky, M., ÉTTK, XX, 1904, p.29
2. Wosinsky, M., Agyagm., p.29
3. Andrieşescu, I., Contribuţie, p.76
4. Schroller, H., St.u.Kz., p.75 şi 29 n
5. Roska, M., AÉ, 1936, p.80
6. Roska, M., Közl., I, 1941, p.82
7. Roska, M., Közl., III, 1943, p.77, 58
8. Informaţie R. Vulpe

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - Două topoare de aramă cu câte două tăişuri; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. Much, M., Kupferzeit, p.61
2. , MCC, XII, 1886, p.Beibl., p. LIX
3. Hampel, I., AÉ, XXII, 1903, p.426
4. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.306
5. Popescu, D., Bronzezeit, 4, p.29

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 3.0.1tezaur monetar - Tezaur de monede dacice de tipul Filip II; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1900; 17 în Mz. Budapesta, una în Col. Dess., nr inventar: Col. Dess. 307
 Bibliografie:
1. Gohl, Ö., NK, I, 1902, p.49
2. Moisil, C., BSN, XVII, 1922, p.52
3. Pink, K., Münzprägung, 368, p.36, 147

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.1tezaur monetar - Tezaur de denari care continuă din timpul republicii până în perioada imperiului în sec. II e.n.; datare repertoriu: La Tene; cultura: romană; Mz. Budapesta (27 de denari)
 Bibliografie:
1. , AÉ, II, 1882, p.154
2. Roska, M., Rep., 93, p.293

 Punct 5. Pe "Cetăţuie", spre sud de comună
Tip sit: grup de morminte
 Descoperiri:
 5.1grup de morminte - Morminte de înhumare în poziţie ghemuită orientate cu capul spre răsărit, având ca inventar vase cu toarte butonate din epoca bronzului, faza de trecere între sfârşitul culturii Wietenberg şi începutul ceramicei hallstatiene; datare repertoriu: bronz final; autor sptur: M. Moga; K. Horedt, 1938; 1949
 Bibliografie:
1. Daicoviciu, C., La Trans., p.210
2. Nestor, I., R. Roum., IV, 1950, p.7
3. Horedt, K., SCIV, I/1, 1950, p.125, 126
4. , SCIV, II/2, 1951, 205

 Punct 6. Pe "Cetăţuie", spre sud de comună
Tip sit: grup de morminte
 Descoperiri:
 6.1grup de morminte; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; autor sptur: M. Moga; K. Horedt, 1938; 1949
 6.1.0.1cercei - cercei cu capete conice; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079; 3585
 6.1.0.2ceramică - vase bitronconice; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079; 3585
 6.1.0.3vârf de lance - de fier; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079; 3585
 6.1.0.4vârf de săgeată - de bronz; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079; 3585
 6.1.0.5aplică - în formă de rozetă, o piesă cruciformă în stil animalier scitic, oase de cal) de tip scitic; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079; 3585
 6.1.0.6neprecizat - o piesă cruciformă în stil animalier scitic; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079; 3585
 6.1.0.7oase - de cal; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079; 3585
 Bibliografie:
1. Daicoviciu, C., La Trans., p.210
2. Nestor, I., R. Roum., IV, 1950, p.7
3. Horedt, K., SCIV, I/1, 1950, p.125, 126
4. , SCIV, II/2, 1951, 205

 Punct 7. Pe "Cetăţuie", spre sud de comună
Tip sit: grup de morminte
 Descoperiri:
 7.1grup de morminte - Morminte de incineraţie; datare repertoriu: Hallstatt; autor sptur: M. Moga; K. Horedt, 1938; 1949
 7.1.0.1cuţit - cuţitaşe de fier descoperite în morminte; datare repertoriu: Hallstatt; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079; 3585
 Bibliografie:
1. Daicoviciu, C., La Trans., p.210
2. Nestor, I., R. Roum., IV, 1950, p.7
3. Horedt, K., SCIV, I/1, 1950, p.125, 126
4. , SCIV, II/2, 1951, 205

 Punct 8. Pe "Cetăţuie", spre sud de comună
Tip sit: grup de morminte
 Descoperiri:
 8.1grup de morminte - Complex de morminte avare timpurii; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII şi VIII; cultura: avară; autor sptur: M. Moga; K. Horedt, 1938; 1949
 8.1.0.1scară - scări de şa; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: avară; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079, 3585
 8.1.0.2zăbala - zăbale; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: avară; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079, 3585
 8.1.0.3cercei - cercei de argint; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: avară; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079, 3585
 8.1.0.4pandantiv - pandative de argint; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: avară; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079, 3585
 8.1.0.5oase - de cal; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: avară; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079, 3585
 8.1.0.6ceramică; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: avară; MAC; Muzeul Alba Iulia; Muzeul Aiud, nr inventar: …; 10079, 3585
 Bibliografie:
1. Daicoviciu, C., La Trans., p.210
2. Nestor, I., R. Roum., IV, 1950, p.7
3. Horedt, K., SCIV, I/1, 1950, p.125, 126
4. , SCIV, II/2, 1951, 205

 Punct 9. La capătul de sud al localităţii, aproape de cimitirul din epoca migraţiilor
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 9.1necropolă; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Daicoviciu, C., AR, LVIII, 1937, 1938, p.25

+ Tibru, com. Cricău Alba Tibru, com. Cricău, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Tiur, com. Blaj Alba Tiur, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Uioara de Jos, com. Ocna Mureş Alba Ciunga, jud. Alba epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Uioara de Sus, com. Ocna Mureş Alba Uioara de Sus, jud. Alba bronz final; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt C-D; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ungurei, com. Roşia de Secaş Alba Ungurei, com. Roşia de Secaş, jud. Sibiu bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca greacă, romană; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Unirea, com. Unirea Alba Unirea, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Valea Ciuciului, com. Noşlac Alba Valea Ciuciului, com. Noşlac, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Vălişoara, com. Livezile Alba Vălişoara, com. Livezile, jud. Turda eneolitic; eneolitic, bronz; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; paleolitic; paleolitic, bronz   Map it  
+ Veseuş, com. Jidvei Alba Veseuş, com. Jidvei, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Vidolm, com. Ocoliş Alba Vidolm, com. Ocoliş, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vidra, com. Vidra Alba Vidra, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vinerea, com. Cugir Alba Vinerea, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Vinţu de Jos, com. Vinţu de Jos Alba Vinţu de Jos, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Zlatna, com. Zlatna Alba Zlatna, jud. Alba bronz final; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Aciuţa, com. Pleşcuţa Arad Aciuţa, com. Pleşcuţa, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Adea, com. Sintea Mare Arad Adea, jud. Arad eneolitic sau bronz; neolitic   Map it  
+ Agrişu Mare, com. Târnova Arad Agrişul Mare, jud. Arad epoca greacă; La Tene; La Tene, epoca greacă   Map it  
+ Arad, com. Arad Arad Arad, jud. Arad bronz final; eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca feudală timpurie; epoca fierului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii migraţiilor; La Tene; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Baia, com. Vărădia de Mureş Arad Baia, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Bârsa, com. Bârsa Arad Bârzeşti, com. Bârsa, jud. Bihor epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014