cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 3 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Răchita, com. Săsciori Alba Răchita, com. Săsciori, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Răhău, com. Sebeş Alba Răhău, jud. Alba antichitate; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; preistorie   Map it  
+ Războieni-Cetate, com. Ocna-Mureş Alba Răsboeni-Cetate, jud. Turda epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Râmetea, com. Râmetea Alba Rimetea, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic sau eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Râmeţ, com. Râmeţ Alba Râmeţ, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Reciu, com. Gârbova Alba Reciu, com. Gârbova, jud. Sibiu eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Roşia de Secaş, com. Roşia de Secaş Alba Roşia de Secaş, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Roşia Montană, com. Roşia Montană Alba Roşia Montană, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Sălciua de Jos, com. Sălciua Alba Sălciua de Jos, com. Sălciua, jud. Turda bronz timpuriu   Map it  
+ Sălciua de Sus, com. Sălciua Alba Sălciua de Sus, com. Sălciua, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Săliştea, com. Săliştea Alba Cioara, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Sărăcsău, com. Şibot Alba Sărăcsău, com. Şibot, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca dacică; La Tene; neolitic   Map it  
+ Sânbenedic, com. Fărău Alba Sânbenedic, jud. Alba nedeterminată   Map it  
+ Sâncrai, com. Aiud Alba Sâncrai, com. Aiud, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; preistorie sau epoca migraţiilor   Map it  
+ Sânmiclăuş, com. Şona Alba Sînmiclăuş, jud. Târnava Mică epoca fierului   Map it  
+ Sântămărie, com. Cetatea de Baltă Alba Sîntămărie, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Sântimbru, com. Sântimbru Alba Sântimbru, jud. Alba epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Scărişoara, com. Scărişoara Alba Scărişoara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Sebeş, com. Sebeş Alba Lancrăm, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Sebeş, com. Sebeş Alba Sebeş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca fierului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic; preistorie   Map it  
+ Sebeşel, com. Săsciori Alba Sebeşel, com. Săsciori, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Secăşel, com. Ohaba Alba Secăşel, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Silivaş, com. Hopârta Alba Silivaş, com. Hopârta, jud. Alba Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Sohodol, com. Albac Alba Sohodol, com. Albac, jud. Alba bronz timpuriu; paleolitic   Map it  
+ Şibot, com. Şibot Alba Şibot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
< - > Şpălnaca, com. Hopârta Alba Şpălnaca, jud. Alba bronz final şi începutul epocii fierului; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  

 Şpălnaca, com./oraş Hopârta (denumire repertoriu: Şpălnaca sau Şpălnaca, Şpânlaca, Ispánlaka, jud. Alba)

 Punct 1. Pe locul "La Şugud"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Substrucţii; datare repertoriu: epoca romană
 1.1.0.1ceramică; datare repertoriu: eneolitic; cultura: neprecizată
 1.1.0.2topor - Bucăţi din topoare de piatră; datare repertoriu: neolitic; cultura: neprecizată
 1.1.0.3cărămidă - Cărămizi cu ştampila Leg. XIII Gem. (CIL, III, 1629, 1=8064, iq); datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud
 1.1.0.4ceramică - Ceramică romană, fragmente de vase ştampilate; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud
 1.1.0.5sticlă - Fragmente de sticlă; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud
 1.1.0.6greutate - Greutăţi de plasă; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud
 1.1.0.7topor - Topor de fier cu tăiş orizontal; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud
 1.1.0.8lamă - de cuţit; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud
 1.1.0.9daltă - de fier; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Herepey, K., AFM, II/1, p.52
2. Roska, M., Rep., 19, p.111, 545
3. Cserni, B., AFM, II/1, p.141
4. Téglás, G., Klio, X, 1910, p.504
5. Christescu, V., Ist. mil., p.170

 Punct 2. La "Podae", pe proprietatea lui I. Podor
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 2.0.1depozit - Depozit de bronzuri, găsit într-un vas mare de lut, compus din 120 de piese; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului, 1881
 2.0.1.1daltă - dălţi; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului; MAC; Mz. Aiud, nr inventar: 1161-1206, 6635-6693; 83-125
 2.0.1.2seceră - seceri; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului; MAC; Mz. Aiud, nr inventar: 1161-1206, 6635-6693; 83-125
 2.0.1.3brăţară - brăţări; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului; MAC; Mz. Aiud, nr inventar: 1161-1206, 6635-6693; 83-125
 2.0.1.4sabie; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului; MAC; Mz. Aiud, nr inventar: 1161-1206, 6635-6693; 83-125
 2.0.1.5turtă - turte de bronz; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului; MAC; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.83
2. Téglás, G., AÉ, VIII, 1888, p.73
3. Reiner, Zs., AÉ, VIII, 1888, 10-25
4. , AÉ, XII, 1892, p.406, 407
5. Dumitrescu, H., Dacia, V-VI, 1935-1936, p.196
6. Roska, M., Rep., 19, p.111

 Punct 3. Aproape de locul "Podae", la circa 1000 de paşi, lângă confluenţa pârâului Silvaş cu Sonagy, la locul numit "La Dudău", pe pământul lui Maftei Nandrea
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 3.0.1depozit - Într-o groapă adâncă de 0, 50 m şi lată de 1,10 m s-a găsit un depozit de obiecte de bronz, cântărind cca. 1000-1200 kg. Obiectele din acest depozit sunt dispersate în diferite muzee sau colecţii particulare ca: MAC-47 buc, Mz. Deva-5 buc., Mz. Aiud-131 buc., Mz. Budapesta-1058 buc., MNA-530 buc., Mz. Alba-Iulia, Mz. Sibiu, Mz. Sf. Gheorghe, colecţia M. Kerekes, colecţia Reiner. Obiectele achiziţionate de Mz. Goteberg provin din acest depozit şi nu din cel de la Uioara.; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului, august 1887
 3.0.1.1seceră - seceri; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.2celt - celturi; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.3Fierăstrău - lame de fierăstrău; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.4sabie - lame şi mânere de săbii; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.5cuţit - cuţite; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.6vârf de lance - vârfuri de lănci; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.7topor - topoare; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.8daltă - dălţi; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.9 - zăbale; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.10brăţară - brăţări; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.11colier - coliere; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.12ac de podoabă - ace de podoabă; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.13aplică - aplici de diferite forme; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.14centură - plăci de centură, ornamentate sau neornamentate; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.15vas - fragmente de vase de bronz; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.16fibula - fibule; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 3.0.1.17turtă de bronz - turte de bronz; datare repertoriu: bronz final şi începutul epocii fierului
 Bibliografie:
1. Téglás, G., Erd. Múz., IV, 1887, p.331, 332, 333, 334
2. Téglás, G., OTTÉ, 1888, p.73, 74
3. Müller, F., Korrbl. VSL, XI, 1888, p.6, 7, 8
4. Tocilescu, G., AÉ, XII, 1892, p.406, 407
5. Helm, O., ZfE, XXVII, 1895, p.762-768 analiza bronzului
6. Hampel, J., AÉ, XVI, 1896, p.281
7. Hampel, J., Bronzkor, pl. 144-150
8. Herepey, K.- Cserni, B., AFM, II/1, p.41-53, 88, 89, 90, 120, 552-555
9. Schmidt, H., ZfE, XXXVI, 1904, p.410
10. Marţian, I., Rep., p.672
11. Pârvan, V., Getica, p.295, 313, 315, 316, 327, 328, 331, 378, 395, 399
12. Childe, G. V., Danube, p.389
13. Nestor, I., Stand, p.123
14. Nestor, I., PZ, XXVI, 1935, p.43
15. Dumitrescu, H., Dacia, V-VI, 1936-1937, 195-225
16. Roska, M., Mannus, XXIV, 1932, p.545
17. Roska, M., ESA, XII, 1938, p.156
18. Roska, M., Rep., p.112, 113
19. Aberg, N., Chronologie, V, 38
20. Popescu, D., Bronzezeit, p.108
21. Merhart, G., Bonner Jahrb., 147, 1942, p.3, n 2
22. Gallus-Horvath, Un peuple préscyth, 16, 34
23. Berciu, I., Apulum, L, 1939-1942, p.27
24. Harmatta, J., AÉ, 1946-1948, 127, 128
25. Berciu, D., SCIV, I/2, 1950, p.62, 67
26. Canarache, V., SCIV, II/1-2, 1950, p.87
27. Informaţie M. Rusu
28. Pârvan V., Getica, p. 400, 409, 410, 414, 431, 432, 433, nr 2, 434
29. Pârvan V., Getica, p. 435 nr, 447, 450, 550, 677, 690, 756, 761, 763
30. Pârvan V., Getica, p.766, 770

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1topor - Topor de fier; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.113
2. Roska, M., Közl., 59, 1944, p.43

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1brăţară - Brăţară de bronz de tip celtic, ornamentată cu mici proeminenţe; datare repertoriu: La Tene; Mz. Aiud
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.113
2. Roska, M., Közl., 59, 1944, p.43

+ Şpring, com. Şpring Alba Spring, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Şugag, com. Şugag Alba Vârful lui Petru, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Tătârlaua, com. Cetatea de Baltă Alba Tătârlaua, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Teiuş, com. Teiuş Alba Teiuş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Tibru, com. Cricău Alba Tibru, com. Cricău, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Tiur, com. Blaj Alba Tiur, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Uioara de Jos, com. Ocna Mureş Alba Ciunga, jud. Alba epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Uioara de Sus, com. Ocna Mureş Alba Uioara de Sus, jud. Alba bronz final; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt C-D; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ungurei, com. Roşia de Secaş Alba Ungurei, com. Roşia de Secaş, jud. Sibiu bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca greacă, romană; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Unirea, com. Unirea Alba Unirea, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Valea Ciuciului, com. Noşlac Alba Valea Ciuciului, com. Noşlac, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Vălişoara, com. Livezile Alba Vălişoara, com. Livezile, jud. Turda eneolitic; eneolitic, bronz; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; paleolitic; paleolitic, bronz   Map it  
+ Veseuş, com. Jidvei Alba Veseuş, com. Jidvei, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Vidolm, com. Ocoliş Alba Vidolm, com. Ocoliş, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vidra, com. Vidra Alba Vidra, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vinerea, com. Cugir Alba Vinerea, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Vinţu de Jos, com. Vinţu de Jos Alba Vinţu de Jos, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Zlatna, com. Zlatna Alba Zlatna, jud. Alba bronz final; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Aciuţa, com. Pleşcuţa Arad Aciuţa, com. Pleşcuţa, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Adea, com. Sintea Mare Arad Adea, jud. Arad eneolitic sau bronz; neolitic   Map it  
+ Agrişu Mare, com. Târnova Arad Agrişul Mare, jud. Arad epoca greacă; La Tene; La Tene, epoca greacă   Map it  
+ Arad, com. Arad Arad Arad, jud. Arad bronz final; eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca feudală timpurie; epoca fierului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii migraţiilor; La Tene; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Baia, com. Vărădia de Mureş Arad Baia, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Bârsa, com. Bârsa Arad Bârzeşti, com. Bârsa, jud. Bihor epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014