cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 3 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Răchita, com. Săsciori Alba Răchita, com. Săsciori, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Răhău, com. Sebeş Alba Răhău, jud. Alba antichitate; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; preistorie   Map it  
+ Războieni-Cetate, com. Ocna-Mureş Alba Răsboeni-Cetate, jud. Turda epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Râmetea, com. Râmetea Alba Rimetea, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic sau eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Râmeţ, com. Râmeţ Alba Râmeţ, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Reciu, com. Gârbova Alba Reciu, com. Gârbova, jud. Sibiu eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Roşia de Secaş, com. Roşia de Secaş Alba Roşia de Secaş, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Roşia Montană, com. Roşia Montană Alba Roşia Montană, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Sălciua de Jos, com. Sălciua Alba Sălciua de Jos, com. Sălciua, jud. Turda bronz timpuriu   Map it  
+ Sălciua de Sus, com. Sălciua Alba Sălciua de Sus, com. Sălciua, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Săliştea, com. Săliştea Alba Cioara, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Sărăcsău, com. Şibot Alba Sărăcsău, com. Şibot, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca dacică; La Tene; neolitic   Map it  
+ Sânbenedic, com. Fărău Alba Sânbenedic, jud. Alba nedeterminată   Map it  
+ Sâncrai, com. Aiud Alba Sâncrai, com. Aiud, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; preistorie sau epoca migraţiilor   Map it  
+ Sânmiclăuş, com. Şona Alba Sînmiclăuş, jud. Târnava Mică epoca fierului   Map it  
+ Sântămărie, com. Cetatea de Baltă Alba Sîntămărie, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Sântimbru, com. Sântimbru Alba Sântimbru, jud. Alba epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Scărişoara, com. Scărişoara Alba Scărişoara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Sebeş, com. Sebeş Alba Lancrăm, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
< - > Sebeş, com. Sebeş Alba Sebeş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca fierului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic; preistorie   Map it  

 Sebeş, com./oraş Sebeş (denumire repertoriu: Sebeş sau Sebeş-Alba, Sebeşul Săsesc, Sebişul Săsesc, Szászsebes, Mühlbach, jud. Alba)

 Punct 1. În lacul oraşului (Teich)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - Topor de piatră lustruită; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. , Programm Mühlbach, 65, 1864, p.34
2. Gooss, C., Chronik, p.38
3. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.65
4. Roska, M., 87, p.260

 Punct 2. În albia Sebeşului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - Toporaş de serpentin; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. , Programm Mühlbach, 65, 1864, p.34
2. Gooss, C., Chronik, p.38
3. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.65
4. Roska, M., Rep., 87, p.260

 Punct 3. La "Fântâna de Aur" (Goldbrunnen), din marginea de sud a oraşului, în dreapta şoselei naţionale spre Sibiu
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.1aşezare; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 3.1.0.1ceramică; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. , Programm Mühlbach, 65, 1864, p.53
2. Informaţie K. Horedt

 Punct 4. În marginea de est a oraşului, lângă calea ferată, pe ridicătura numită "Dealul Furcilor" (Lehmberg, Galgensberg)
Tip sit: gropi
 Descoperiri:
 4.0.1groapă - Gropi greşit interpretate ca morminte; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 4.0.1.1ceramică - Fragmente de vase; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 4.0.1.2silex - Două obiecte de silex; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 4.0.1.3ciocan - Ciocan de diorit; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 4.0.1.4lamă - Lame de iaspis; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 4.0.1.5fusaiolă - Fusaiole de lut ars; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 4.0.1.6sulă - Sulă de lut ars cu şapte găuri înşiruite; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. , Programm Mühlbach, 65, 1864, p.53

 Punct 5. În marginea de est a oraşului, lângă calea ferată, pe ridicătura numită "Dealul Furcilor" (Lehmberg, Galgenberg)
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 5.1necropolă birituală - Morminte de incineraţie. cu inventar roman, şi morminte de inhumaţie.; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.1mormânt de incineraţie - Mai multe morminte de incineraţie; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.1.2cărămidă - mai multe cărămizi; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.1.3monument funerar - un fragment de monument funerar cu inscripţia ….NOM POS(uit).; Este posibil ca şi alte două monumente funerare romane (CIL, 1238, 1258), clădite în zidul bisericii luterane din Sebeş, să provină tot din această necropolă (nu de la Apulum, cum se susţine).; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.1.4ceramică - ulcele; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.1.5monedă; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.1.6sarcofag - de piatră; Sarcofagul conţinea un schelet de copil; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.1.7monedă - denar roman de argint; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.2mormânt de înhumaţie - Mai multe morminte de înhumaţie; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.2.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.2.2cărămidă - mai multe cărămizi; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.2.3monument funerar - un fragment de monument funerar cu inscripţia ….NOM POS(uit).; Este posibil ca şi alte două monumente funerare romane (CIL, 1238, 1258), clădite în zidul bisericii luterane din Sebeş, să provină tot din această necropolă (nu de la Apulum, cum se susţine).; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.2.4ceramică - ulcele; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.2.5monedă; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.2.6sarcofag - de piatră; Sarcofagul conţinea un schelet de copil; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.2.7monedă - denar roman de argint; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. , Programm Mühlbach, 66, 1865, p.54
2. Gooss, C., AVSL, XII, 1874, p.172
3. Gooss, C., Chronik, p.94, 95
4. Wolff, J., Korrbl.VSL, IV, 1881, p.55
5. Téglás, G., Földr.Közl., XIX, 1891, p.86

 Punct 6. Pe malul Sebeşului, între oraşul Sebeş şi Petreşti
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 6.1necropolă; datare repertoriu: preistorie
 6.1.1mormânt; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, sfârşitul mileniului I
 6.1.1.1ceramică - două vase; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, sfârţitul mileniului I
 6.1.1.2cuţit - două cuţite de fier; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, sfârţitul mileniului I
 6.1.2mormânt; datare repertoriu: preistorie
 6.1.2.1ceramică - două vase; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, sfârţitul mileniului I
 6.1.2.2cuţit - două cuţite de fier; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, sfârţitul mileniului I
 Bibliografie:
1. , Programm Mühlbach, 66, 1865, p.54
2. Horedt, K., SCIV, II/2, 1951, p.202, 203

 Punct 7. Pe platoul de pe "Dealul Roşu" (Roterberg), situat pe dreapta Secaşului, în faţa satului Lancrăm
Tip sit: aşezare

Observatii: Informaţiile vorbesc, fără suficiente precizări, şi de morminte de incineraţie.
 Descoperiri:
 7.1aşezare - Întinsă şi bogată aşezare cu ceramică aparţinând culturii Coţofeni.; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 7.1.0.1ceramică - vase cu gura oblică şi cu toarta înaltă, cu ornamente incizate sau formate din serii de împunsături, alcătuind triunghiuri, romburi sau benzi, fragmente purtând serii de "boabe de linte"; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; Mz. Sebeş
 7.1.0.2unealtă - unelte de silex; datare repertoriu: bronz timpuriu; Mz. Sebeş
 7.1.0.3topor - topoare de piatră lustruită şi o secure plată de diorit, în formă de inimă; datare repertoriu: bronz timpuriu; Mz. Sebeş
 Bibliografie:
1. , Programm Mühlbach, 66, 1865, p.54
2. Gooss, C., Chronik, p.38
3. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.65
4. Marţian, I., Rep., p.385
5. Schroller, H., St.u.Kz., 76
6. Roska, M., Közl., I, 1941, p.79
7. Roska, M., Rep., 87, p.260

 Punct 8. Sub "Dealul Roşu" (Roterberg), la "Râpile Roşii"
Tip sit: aşezare - Pe un mic platou nivelat artificial, măsurând în lungime, pe direcţia vest-sud, cca 100 m, iar în înălţime, cca 60 m, apărat pe laturile de est şi vest de pante abrupte, care se unesc la capătul de sud, iar în partea de nord închis de râpele prăpăstioase ale "Dealului Roşu"
 Descoperiri:
 8.1aşezare - Aşezare în care s-au găsit pe la 1900 de farmacistul W. Lederhilger din Sebeş numeroase fragmente ceramice. O recunoaştere făcută în 1951 de M. Macrea a constatat poziţia acestei aşezări adăpostită şi bine apărată. Mici fragmente de ceramică roşie atipică au putut fi descoperite numai pe latura de sud a aşezării. W. Lederhilger păstrează încă ceramica din această aşezare, printre care şi fragmente ornamentate cu motivul "dinţi de lup", dar amestecate cu resturi străine din alte locuri.; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Lederhilger, W., Korrbl.VSL., 32, 1909, p.112
2. Informaţie M. Macrea

 Punct 9. La sud-est de oraş, pe malul stâng al văii Secaşului, între cele două poduri de lemn peste care trece drumul ce duce la vii
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare - Recunoaşterile din 1951 ale lui M. Macrea au constatat existenţa unei aşezări din epoca bronzului. În malul văii, pe o distanţă de cca. 100 m se profilează numeroase gropi largi de 3-4 m care se adâncesc până la stratul aluvionar (pietriş şi nisip). Gropile sunt pline cu pământ de culoare neagră contrastând cu pământul galben din jur în care abundă ceramică amestecată cu cărbuni, cenuşă şi oase. Ele sunt probabil bordeie care se adâncesc 2-3 m sub nivelul actual. După informaţiile profesorului Streitfeld din Sebeş aşezarea s-ar întinde spre vest până la şoseaua naţională spre Sibiu. În parte, poate, acestea sunt "mormintele preistorice de incineraţie", amintite pe malul stâng al Secaşului.; datare repertoriu: epoca bronzului
 9.1.0.1ceramică - Ceramica este de două categorii: una din pastă mai grosolană, simplă sau ornamentată cu butoni şi brâuri în relief, alta din pastă mai fină, neagră, lustruită; datare repertoriu: epoca bronzului
 9.1.0.2ac - ac de bronz; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. , Programm Mühlbach, 65, 1864, p.34
2. Gooss, C., Chronik, p.38, 39
3. Gooss, C., AVSL, XIV, 1877, p.163
4. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.65
5. Informaţie M. Macrea

 Punct 10. "Gropile lui Beliman" (Belimansgraben)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1ceramică - Fragment ceramic perforat; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt

 Punct 11. La nord-vest de oraş, în Lunca Vinţului (Winzerfeld), pe unde trece drumul spre Vinţul de Jos
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1fusaiolă - Fusaiolă de lut ars; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. , Programm Mühlbach, 1867, p.32

 Punct 12. La nord-vest de oraş, în Lunca Vinţului (Winzerfeld), pe unde trece drumul spre Vinţul de Jos
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 12.0.0.1monument - Monument roman de piatră, cu ornamente de frunze şi o monedă romană de bronz; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. , Programm Mühlbach, 66, 1865, p.54
2. Gooss, C., AVSL, XII, 1874, p.172
3. Gooss, C., Chronik, p.94, 95

 Punct 13. La nord de oraş, până spre satul Lancrăm, pe malul stâng al Sebeşului, aproape de şoseaua naţională spre Alba Iulia.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 13.1aşezare - Întinsă aşezare, cu gropi de forme şi mărimi diferite, pline de cenuşă şi cărbuni, chirpic ars, fragmente ceramice netede, cenuşii sau roşii, unele lucrate cu roata. Aceste gropi, greşit interpretate ca "morminte de incineraţie", aparţin de fapt unui strat continuu de aşezare.; datare repertoriu: Hallstatt
 13.2drum - Drumul roman; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. , AK, VI, 1866, p.172, 184
2. Gooss, C., Chronik, p.38
3. Roska, M., Rep., 87, p.260

 Punct 14. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 14.0.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: Wietenberg
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt

 Punct 15. Din puncte Neprecizat din împrejurimile oraşului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 15.0.0.1topor de luptă - Topor de luptă de bronz, nedecorat, cu disc, fără tub de înmănuşare; datare repertoriu: epoca bronzului mijlociu; cultura: neprecizată; Mz. Sibiu
 Bibliografie:
1. Horedt, K., Germania, 24, 1940, p.144, 145

 Punct 16. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 16.0.0.1placă - Placă rotundă al unei fibule de bronz, de tip nordic; datare repertoriu: nedeterminată; cultura: neprecizată; Mz. Sibiu
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt

 Punct 17. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 17.0.0.1celt - Două celturi de bronz cu marginea îngroşată şi cu decor de suprafaţa exterioară; datare repertoriu: bronz final; cultura: neprecizată; Mz. Sibiu
 Bibliografie:
1. Informaţie M. Petrescu-Dîmboviţa

 Punct 18. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 18.0.0.1măciucă - Măciucă de bronz cu spin; datare repertoriu: bronz final; cultura: neprecizată; Mz. Sibiu
 Bibliografie:
1. Horedt, K., MAGW, LXX, 1940, 289

 Punct 19. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 19.0.0.1ceramică - Două vase cu câte două toarte supraînălţate şi cu butoni; datare repertoriu: Hallstatt; Mz. Sibiu
 Bibliografie:
1. Horedt, K., MBBM, IX-X, 1944, 97, 107

 Punct 20. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 20.0.0.1ceramică - Ceaşcă cu toarta supraînălţată; datare repertoriu: Hallstatt; Mz. Sibiu
 Bibliografie:
1. Horedt, K., MBBM, IX-X, 1944, 97, 107

 Punct 21. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 21.0.0.1neprecizat - Obiecte de os ornamentate cu cercuri concentrice, fiecare cerc având în interior cerculeţe cu câte un punct în centru; datare repertoriu: Hallstatt; Mz. Sibiu
 Bibliografie:
1. Horedt, K., Omagiu I.Lupaş, 344, 345

 Punct 22. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 22.0.0.1vârf de săgeată - Vârf de săgeată găsit lângă un schelet; datare repertoriu: epoca fierului
 22.0.0.2inel - Inel găsit lângă un schelet; datare repertoriu: epoca fierului
 Bibliografie:
1. , Programm Mühlbach, 1887, p.23

 Punct 23. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 23.0.0.1monedă - Stater de aur al lui Lysimach; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă; col. Deszewffy
 Bibliografie:
1. Horedt, K., SCIV, II/2, 1951, p.203

 Punct 24. Neprecizat
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 24.0.1tezaur monetar; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă
 24.0.1.1monedă - Tezaur cu drahme din Apollonia şi Dyrrhachium şi tetradrahme din Thasos, cuprinzând cca. 50 piese; datare repertoriu: La Tene; cultura: greacă
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt

 Punct 25. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 25.0.0.1ceramică - Fragmente de vase, ornamentate cu gropiţe; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă; Mz. Sibiu, nr inventar: 4629-4631
 25.0.0.2cazan - Buzele unor cazane de lut; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă; Mz. Sibiu, nr inventar: 4632-4634
 Punct 26. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 26.0.0.1ciocan - Ciocan de fier; datare repertoriu: epoca medievală timpurie; Mz. Sebeş
 Punct 27. Urmele aşezării se întind în lunca din dreapta văii Secaşului, peste valea Slatinei (Salzbach), spre nord, până în câmpia Ruzgă (Rosenfeld).
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 27.1substrucţii - În malul văii Secaşului s-au constat substrucţii de clădiri şi ziduri de piatră cu cărămidă. În 1951 resturi de ziduri din piatră şi cărămidă cu mortar au fost constatate în mal, la vest de primul pod de lemn peste Secaş, în dreptul dealului Lehmberg, iar mai jos, spre nord, din loc în loc fragmente de cărămizi şi ţigle romane, iar în alt loc, pe o lungime de cca. 8 m o masă de dărâmături formată din cărămizi, ţigle şi olane. Se afirmă că alte descoperiri romane, constând din fragmente ceramice şi cărămizi, printre care şi una cu ştampila MENAN (CIL, III, 8075, 30) s-ar fi făcut pe "Dealul Roşu", ceea ce topografic ar putea să fie greşit.; datare repertoriu: epoca romană
 27.1.1puţ - La sud-est de "Râpele Roşii" s-a descoperit un puţ cu marginile construite din cărămizi romane. De aici pornea în jos pe lunca Secaşului o conductă romană alcătuită din ţevi de lut îmbucate una într-alta. Ţevile de conductă, descoperite pe o distanţă de cca. 80 m, erau îngropate într-un şanţ ale cărui margini erau căptuşite cu ţigle romane. În 1951 urmele acestei conducte au dispărut, tuburile fiind scoase de localnici chiar la data descoperirii lor.; datare repertoriu: epoca romană, 1909
 27.1.1.1ac - un ac de bronz roman cu gămălie şi ascuţit la vârf; datare repertoriu: epoca romană; descoperitor: prof. Streitfeld; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.1.1.2sculptură - un sfinx de piatră; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.1.1.3râşniţă - un fragment de râşniţă; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.1.1.4umbo - din bronz; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.1.1.5mâner - mânere de vase; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.1.1.6brăţară - mai multe brăţări din bronz; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.1.1.7ceramică - fragmente ceramice şi opaiţe de lut; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.1.1.8conductă - conducte de hipocaust; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.1.1.9sticlă - fragmente de sticlă; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.1.1.10monedă - diverse piese; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.2castru - S-a presupus şi existenţa unui castru a cărui garnizoană ar fi fost alcătuită, se pare, de cohors I Montanorum, nume citit cu probabilitate pe o cărămidă ştampilată (CIL, III, 8075, 21), descoperită pe "Poteca din Vii" (Veigartensteg), care din valea Secaşului duce la "Viile saşilor". Pe teren castrul nu se poate localiza mai precis. În orice caz el nu poate fi pe platoul de deasupra "Dealul Roşu", cum afirmă G. Teglas care îl descrie ca fiind de formă patrulateră şi înconjurat de un val de pământ cu şanţ în faţă. Pe teren existenţa lui nu se confirmă, iar descoperirile certe care să justifice localizarea lui aici lipsesc. Dacă el ar fi existat de fapt, urmele lui trebuiesc căutate în valea Secaşului, unde descoperirile romane sunt abundente şi unde au fost recunoscute şi urmele drumului roman, care venind dinspre Miercurea Sibiului străbătea lunca Secaşului şi apoi peste Câmpia Ruzgă se îndrepta spre satul Lancrăm; datare repertoriu: epoca romană
 27.2.1puţ - La sud-est de "Râpele Roşii" s-a descoperit un puţ cu marginile construite din cărămizi romane. De aici pornea în jos pe lunca Secaşului o conductă romană alcătuită din ţevi de lut îmbucate una într-alta. Ţevile de conductă, descoperite pe o distanţă de cca. 80 m, erau îngropate într-un şanţ ale cărui margini erau căptuşite cu ţigle romane. În 1951 urmele acestei conducte au dispărut, tuburile fiind scoase de localnici chiar la data descoperirii lor.; datare repertoriu: epoca romană, 1909
 27.2.1.1ac - un ac de bronz roman cu gămălie şi ascuţit la vârf; datare repertoriu: epoca romană; descoperitor: prof. Streitfeld; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.2.1.2sculptură - un sfinx de piatră; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.2.1.3râşniţă - un fragment de râşniţă; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.2.1.4umbo - din bronz; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.2.1.5mâner - mânere de vase; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.2.1.6brăţară - mai multe brăţări din bronz; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.2.1.7ceramică - fragmente ceramice şi opaiţe de lut; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.2.1.8conductă - conducte de hipocaust; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.2.1.9sticlă - fragmente de sticlă; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 27.2.1.10monedă - diverse piese; datare repertoriu: epoca romană; Mz. Sebeş, Alba Iulia, Sibiu şi MAC
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J.F., Dacien, p.257, 258, 274
2. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.14, 26
3. Vass, I., Erdély, p.107, 109
4. , Programm Mühlbach, 65, 1864, p.34
5. , Programm Mühlbach, 66, 1865, p.54
6. , Programm Mühlbach, 69, 1868, p.40
7. , Programm Mühlbach, 70, 1869, p.57
8. , Programm Mühlbach, 74, 1873, p.63, 64
9. Blaga, I., Idök. Tanuja, VI, 1866, p.218
10. Römer, F., AK, VI, 1866, p.182
11. Gooss, C., AVSL, XII, 1874, p.172
12. Gooss, C., Chronik, p.94, 95
13. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.65
14. Téglás, G., Földr. Köz., XIX, 1891, p.86
15. Marţian, I., Rep., p.611
16. Christescu, V., Viaţa ec., p.75
17. Christescu, V., Ist. mil., 44, p.189
18. Wagner, W, Dislokation, p.171
19. Daicoviciu, C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.310
20. Szilágy, I., Téglabélyegek, 196, p.33
21. Informaţie M. Macrea

 Punct 28. Într-o râpă de pe valea Secaşului, la 1 Km de oraş
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 28.0.0.1ceramică - fragmente ceramice cenuşii, din pastă fină, cu ornamente lustruite,; datare repertoriu: epoca romană, secolul IV; Mz. Alba Iulia
 28.0.0.2râşniţă - de piatră; datare repertoriu: epoca romană, secolul IV; Mz. Alba Iulia
 28.0.0.3faună - oase de animale; datare repertoriu: epoca romană, secolul IV; Mz. Alba Iulia
 Bibliografie:
1. Informaţie M. Rusu

 Punct 29. Biserica evanghelică
Tip sit: biserică
 Descoperiri:
 29.1biserică - Biserica evanghelică a fost odinioară o bazilică romanică, din care se mai păstrează parte din faţada de vest cu portalul şi navele bazilicale, cu navele laterale boltite. Aceste elemente aparţin încă primei jumătăţi a sec. XIII iar bolţile navei centrale, pe console şi ogive, provin de la o restaurare timpurie a bazilicii, executată în jumătatea a doua sec. XIII, sub influenţa şantierului din Cârţa. Biserica a suferit amplificări şi adăugări noi în jumătatea a doua a sec. XIV.; datare repertoriu: epoca medievală, secolele XIII şi XIV
 Bibliografie:
1. Müller, F., JCC, III, 1859, p.185
2. Szabó, L., Épitömüvészet, 333
3. Divald, K., Müvészeti emlékei, p.62
4. Szönyi, O., Templomok, p.199
5. Hekler, A., Kunstgeschichte, p.17, 43
6. , Kunst in Sieb., p.17, 20, 93, 94, 55, 56
7. Gerevich, T., Románkori emlékei, p.101, 109, 115, LXXXVIII-2

 Punct 30. La "Fântâna de aur" (Goldbrunnen)
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 30.1necropolă de incineraţie; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 30.1.0.1ceramică - o urnă de mici dimensiuni; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. , Programm Mühlbach, 5, 1864, p.53
2. Informaţie K. Horedt.

+ Sebeşel, com. Săsciori Alba Sebeşel, com. Săsciori, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Secăşel, com. Ohaba Alba Secăşel, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Silivaş, com. Hopârta Alba Silivaş, com. Hopârta, jud. Alba Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Sohodol, com. Albac Alba Sohodol, com. Albac, jud. Alba bronz timpuriu; paleolitic   Map it  
+ Şibot, com. Şibot Alba Şibot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Şpălnaca, com. Hopârta Alba Şpălnaca, jud. Alba bronz final şi începutul epocii fierului; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Şpring, com. Şpring Alba Spring, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Şugag, com. Şugag Alba Vârful lui Petru, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Tătârlaua, com. Cetatea de Baltă Alba Tătârlaua, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Teiuş, com. Teiuş Alba Teiuş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Tibru, com. Cricău Alba Tibru, com. Cricău, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Tiur, com. Blaj Alba Tiur, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Uioara de Jos, com. Ocna Mureş Alba Ciunga, jud. Alba epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Uioara de Sus, com. Ocna Mureş Alba Uioara de Sus, jud. Alba bronz final; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt C-D; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ungurei, com. Roşia de Secaş Alba Ungurei, com. Roşia de Secaş, jud. Sibiu bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca greacă, romană; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Unirea, com. Unirea Alba Unirea, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Valea Ciuciului, com. Noşlac Alba Valea Ciuciului, com. Noşlac, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Vălişoara, com. Livezile Alba Vălişoara, com. Livezile, jud. Turda eneolitic; eneolitic, bronz; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; paleolitic; paleolitic, bronz   Map it  
+ Veseuş, com. Jidvei Alba Veseuş, com. Jidvei, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Vidolm, com. Ocoliş Alba Vidolm, com. Ocoliş, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vidra, com. Vidra Alba Vidra, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vinerea, com. Cugir Alba Vinerea, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Vinţu de Jos, com. Vinţu de Jos Alba Vinţu de Jos, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Zlatna, com. Zlatna Alba Zlatna, jud. Alba bronz final; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Aciuţa, com. Pleşcuţa Arad Aciuţa, com. Pleşcuţa, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Adea, com. Sintea Mare Arad Adea, jud. Arad eneolitic sau bronz; neolitic   Map it  
+ Agrişu Mare, com. Târnova Arad Agrişul Mare, jud. Arad epoca greacă; La Tene; La Tene, epoca greacă   Map it  
+ Arad, com. Arad Arad Arad, jud. Arad bronz final; eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca feudală timpurie; epoca fierului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii migraţiilor; La Tene; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Baia, com. Vărădia de Mureş Arad Baia, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Bârsa, com. Bârsa Arad Bârzeşti, com. Bârsa, jud. Bihor epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014