cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 3 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Răchita, com. Săsciori Alba Răchita, com. Săsciori, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Răhău, com. Sebeş Alba Răhău, jud. Alba antichitate; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; preistorie   Map it  
+ Războieni-Cetate, com. Ocna-Mureş Alba Răsboeni-Cetate, jud. Turda epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Râmetea, com. Râmetea Alba Rimetea, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic sau eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Râmeţ, com. Râmeţ Alba Râmeţ, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Reciu, com. Gârbova Alba Reciu, com. Gârbova, jud. Sibiu eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Roşia de Secaş, com. Roşia de Secaş Alba Roşia de Secaş, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului târziu   Map it  
< - > Roşia Montană, com. Roşia Montană Alba Roşia Montană, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  

 Roşia Montană, com./oraş Roşia Montană (denumire repertoriu: Roşia Montană sau Roşia, Verespatak, jud. Alba)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: aşezare

Observatii: Existenţa unor aşezări este pusă pe seama legăturii cu zăcămintele aurifere din localitate.
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: neprecizată
 1.2aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: neprecizată
 Bibliografie:
1. Herepey, K., AFM, II/1, p.52
2. Cserni, B., AFM, II/1, p.200
3. Roska, M., Rep., 62, p.303

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1monedă - Se semnalează tetradrahme de la Filip al II-lea al Macedoniei şi un denar al împăratului Claudius; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică şi romană
 Bibliografie:
1. Living, E. H., Föld.Közl., XVIII, 1888, p.219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
2. Téglás, G., UR, IX, 1889, p.325

 Punct 3. Aşezarea civilă din perioada romană se întindea la sud-vest, vest (spre Corna) şi, poate, la nord de Roşia, pe malul stâng al Văii Roşia, pe dealul Carpen şi în Valea Nanului
Tip sit: aşezare minieră - Fără săpături sau cercetări arheologice sistematice, cu ocazia lucrărilor edilitare şi agricole, dar mai ales miniere, s-au descoperit în cursul sec. XVIII-XX numeroase materiale.
 Descoperiri:
 3.1substrucţii clădiri - Pe teritoriul localităţii - Urme de ziduri, monumente, fragmente arhitectonice şi epigrafice, coloane. Nu se cunoaşte organizaţia administrativă şi rangul (vicus, municipium) avut de Alburnus Maior, documentele scrise menţionează asociaţii (collegia) cu caracter religios şi profesional ale populaţiei, în primul rând mineri care sunt menţionaţi în tablele cerate ţi inscripţii, majoritatea de origine illirică, dalmatină; important este grupul de Pirustae care formează un cartier "vicus Pirustarum" la Alburnus; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.1unealtă - unelte diverse; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.2obiect de podoabă - obiecte de podoabă diverse; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.3monedă - piese diverse; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.4tablă - mai multe table cerate; 25 de table cerate au fost cunoscute, altele au dispărut; datare repertoriu: epoca romană, 131-167
 3.2exploatare auriferă - Pe dealurile de la sud, est şi nord - Gropi şi galeri miniere; datare repertoriu: epoca romană
 3.2.0.1unealtă - unelte diverse; datare repertoriu: epoca romană
 3.2.0.2obiect de podoabă - obiecte de podoabă diverse; datare repertoriu: epoca romană
 3.2.0.3monedă - piese diverse; datare repertoriu: epoca romană
 3.2.0.4tablă - mai multe table cerate; 25 de table cerate au fost cunoscute, altele au dispărut; datare repertoriu: epoca romană, 131-167
 3.3necropolă - La nord şi la vest, în vatra actualei localităţi; datare repertoriu: epoca romană
 3.3.0.1unealtă - unelte diverse; datare repertoriu: epoca romană
 3.3.0.2obiect de podoabă - obiecte de podoabă diverse; datare repertoriu: epoca romană
 3.3.0.3monedă - piese diverse; datare repertoriu: epoca romană
 3.3.0.4tablă - mai multe table cerate; 25 de table cerate au fost cunoscute, altele au dispărut; datare repertoriu: epoca romană, 131-167
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, p.185-192
2. , CIL, III, p.213-215, 921-960, 1399-1400
3. Gooss, C., Chronik, p.123, 124, 125, 126
4. Téglás, G., Aranybányászat, I, p.50, 51, 52
5. Téglás, G., Aranybányászat, II, p.38-45
6. Popa, G., Table Cerate
7. Popa-Liseanu, G., Romanica, p.155-262
8. Cserni, B., AFM, II/1, p.504, 521, 551, 552
9. Christescu, V., Viaţa ec., p.11, 12, 14, 16
10. Fischer, E., Szentpétery emlék, p.157-168 (table cerate)
11. Daicoviciu, C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.300, 301, 302, 303

 Punct 4. Pe "Dealul Carpen"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1altar - Patru altare votive greceşti şi unul latinesc închinat Genio collegii; datare repertoriu: epoca romană; cultura: greacă şi romană, 1936
 4.0.0.2inscripţie - inscripţii cu caracter religios (CIL, III, 1260); datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Daicoviciu, C., Dacia, VII-VIII, p.301, 302, 303

 Punct 5. La "Pădurea Popii", spre nord de Roşia, între Pârâul Băii (Bányapatak) şi Valea Roşia
Tip sit: substrucţii clădire
 Descoperiri:
 5.1substrucţii clădiri - Substrucţii clădiri şi resturi de ziduri de la clădirile civile (case şi sanctuare); datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.1cărămidă - cărămizi romane; datare repertoriu: epoca romană, sec. XIX
 5.1.0.2ţiglă - ţigle romane; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.3monument - numeroase monumente de piatră; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, p.185, 186

 Punct 6. Pe "Cetatea Mică", lângă drumul spre Abrud
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 6.0.1monument funerar - Mai multe monumente funerare (după Neigebaur).; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, p.185, 186

 Punct 7. În vatra Roşiei
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 7.1necropolă incineraţie - Urne de incineraţie pline cu cenuşă; datare repertoriu: epoca romană
 7.1.0.1unealtă - unelte de minerit (zdrobitoare de piatră de quarţit pentru pisarea minereului aurifer); datare repertoriu: epoca romană
 7.2necropolă de înhumaţie - Schelete umane; datare repertoriu: epoca romană
 7.2.0.1unealtă - unelte de minerit (zdrobitoare de piatră de quarţit pentru pisarea minereului aurifer); datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, p.186
2. Téglás, G., Erd. Múz., 1889, p.183
3. Téglás, G., Aranybányászat, I, p.51

 Punct 8. În cimitirul catolic
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 8.1necropolă de incineraţie - Necropolă de incineraţie în urne; datare repertoriu: epoca romană
 8.1.0.1sarcofag - două sarcofage; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., Aranybányászat, I, p.51

 Punct 9. Pe latura sud-vest al dealului "Ţarina", spre Valea Nanului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1inscripţie - Inscripţii votive (CIL, III, 7821, 7823, 7824, 7825, 7829, 12564); datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, p.186, 187
2. Téglás, G., Erd. Múz., 1888, p.60
3. Téglás, G., 1889, p.180, 181, 182, 183, 184
4. Téglás, G., Föld. Köz., XX, 1890, p.182
5. Téglás, G., BKL., XXXV, 1902, p.44
6. Cserni, B., AFM, II/1, p.551, 552
7. Zefleanu, E., Apulum, III, 1946-1948, p.173

 Punct 10. În preajma înălţimii "Gaura", între Valea Nanului şi Pârâul Băii
Tip sit: neprecizat

Observatii: Zona exploatărilor miniere se întindea în jurul aşezării civile şi a necropolei, pe înălţimile din imediata apropiere, dintre care cele mai importante erau: Cetatea, Cârnic, Ecaterina-Monuleşti, Letea şi Rotunda.
 Descoperiri:
 10.0.0.1inscripţie - Inscripţii funerare (CIL, III, 1262, 1268, 1271, 1272, 1277, probabil şi altele); datare repertoriu: epoca romană, sec. XVIII
 10.0.0.2sculptură - Sculpturi funerare cu figuri de lei; datare repertoriu: epoca romană, sec. XVIII
 10.0.0.3piesă arhitectonică - Fragmente de piese arhitectonice; datare repertoriu: epoca romană, sec. XVIII
 10.0.0.4sarcofag - Sarcofage zidite în vechea casă Gritta din Roşia; datare repertoriu: epoca romană, sec. XVIII
 10.0.0.5monument funerar - Monumente funerare cu inscripţii (CIL, III, 1266, 1270, 1274); După părerea lui Téglás aceste monumente ar fi fost transportate la Abrud; datare repertoriu: epoca romană, sec. XVIII; Mz. Abrud ?
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, p.186, 187
2. Téglás, G., Erd. Múz., 1888, p.60
3. Téglás, G., 1889, p.180, 181, 182, 183, 184
4. Téglás, G., Föld. Köz., XX, 1890, p.182
5. Téglás, G., BKL., XXXV, 1902, p.44
6. Cserni, B., AFM, II/1, p.551, 552
7. Zefleanu, E., Apulum, III, 1946-1948, p.173

 Punct 11. Pe "Cetatea Mare", la sud-vest de Roşia
Tip sit: exploatare auriferă
 Descoperiri:
 11.1exploatare auriferă - Au fost observate urmele lucrărilor de exploatare minieră, deosebindu-se clar o scobitură uriaşă în formă de amfiteatru sau crater de vulcan, în care s-a făcut tăierea stâncii aurifere şi unde se poate intra numai prin deschizături strâmte şi o serie de galerii; tot acolo s-au găsit numeroase obiecte romane, inscripţii (?), unelte pentru lucrarea aurului şi săpatul minelor, obiecte de podoabă şi monede imperiale romane.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.17, 18, 19
2. Brand, A., JSKV, XI, 1891, p.28, 29, 30
3. Bielz, E. A., JSKV, XIX, 1899, p.20
4. Christescu, V., Viaţa ec., p.16

 Punct 12. Pe Cârnic, la sud de Roşia, în mina "Sf. Ladislau"
Tip sit: exploatare auriferă
 Descoperiri:
 12.1exploatare auriferă; datare repertoriu: epoca romană
 12.1.0.1tablă cerată - Cu ocazia curăţării unei galerii vechi s-au găsit prin anii 1820 mai multe table cerate din lemn de tei, scrise pe ambele feţe, din care una fragmentară; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, p.191, 122
2. Christescu, V., Viaţa ec., p.17

 Punct 13. În mina "Sf. Ecaterina-Monuleşti", la sud de Roşia
Tip sit: exploatare auriferă
 Descoperiri:
 13.1exploatare auriferă - Instalaţii miniere: resturi din construcţia de lemn pentru apărarea contra dărâmării pereţilor minei şi o roată pentru scoaterea apei în caz de inundare a minei; datare repertoriu: epoca romană, 1855
 13.1.0.1ceramică - vase de lut opaiţe; datare repertoriu: epoca romană
 13.1.0.2vas - de lemn, şi unelte ale minerilor, o bucată de stofă, un smoc de păr, mai multe table cerate (CIL, III, p. 930, 931, 932, Nr. III, 934, 935, V, 936, 937, 938, 939 VI, 944, 945, 946, 947 VIII, 950, 951 XIII, 953 XV, 956 XX, 957 XXI, 958, XXIV, 959 XXV); datare repertoriu: epoca romană
 13.1.0.3unealtă - unelte ale minerilor; datare repertoriu: epoca romană
 13.1.0.4stofă - o bucată de stofă; datare repertoriu: epoca romană
 13.1.0.5tablă cerată - mai multe table cerate (CIL, III, p. 930, 931, 932, Nr. III, 934, 935, V, 936, 937, 938, 939 VI, 944, 945, 946, 947 VIII, 950, 951 XIII, 953 XV, 956 XX, 957 XXI, 958, XXIV, 959 XXV); datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., UR, IX, 1889, p.260
2. Téglás, G., AÉ, XII, 1892, p.383
3. Téglás, G., BKL, XXXVIII, 1905, p.598, 599
4. Christescu, V., Viaţa ec., p.14

 Punct 14. În minele "Letea" (Leti, Letyi), la est de Roşia
Tip sit: exploatare auriferă

Observatii: Informaţiile asupra numărului şi condiţiilor descoperirilor din acest punct sunt lacunare şi contradictorii.
 Descoperiri:
 14.1exploatare auriferă; datare repertoriu: epoca romană
 14.1.0.1tablă cerată - în galeria "Sf. Iosif" s-a găsit o tablă cerată (CIL, III, p. 924, 925, 926, 927, Nr. I), iar în 1791 s-ar fi descoperit un schelet (?) de bărbat, lângă care şase table cerate (CIL, III, p. 928, Nr. II).; datare repertoriu: epoca romană, 1788
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, p.187, 188, 189, 190, 191

 Punct 15. Pe muntele "Rotunda", la nord de Roşia, în minele "Laurenţiu" (Lörincz-Igren, Igener)
Tip sit: exploatare auriferă
 Descoperiri:
 15.0.0.1tablă cerată - Două table cerate, din care una s-a distrus la foc, iar cealaltă cu text grecesc a fost descifrată (CIL, III, p. 933, Nr. IV); datare repertoriu: epoca romană, 1786; Mz. Alba Iulia
 15.0.0.2stylus - Stil de metal pentru scris; datare repertoriu: epoca romană, 1786; Mz. Alba Iulia
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, p.187, 188, 189, 190, 191

 Punct 16. În minele "Ohaba Sf. Simion" (Haba Sz. Simon)
Tip sit: mină
 Descoperiri:
 16.0.0.1tablă cerată - 11 table cerate (9 se află în Mz. Budapesta, 1 în MAC; CIL, III, p. 948, Nr. X, 954, Nr. XVII).; Probabil tot de aici sunt şi câteva table cerate şi fragmente fără loc determinat (CIL, III, p. 948, Nr. IX, 949, XI-XII, 952 XVI, 955 XVIII-XIX, 958 XXIII).; datare repertoriu: epoca romană, 1854; Mz. Budapesta, MAC
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, p.126

+ Sălciua de Jos, com. Sălciua Alba Sălciua de Jos, com. Sălciua, jud. Turda bronz timpuriu   Map it  
+ Sălciua de Sus, com. Sălciua Alba Sălciua de Sus, com. Sălciua, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Săliştea, com. Săliştea Alba Cioara, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Sărăcsău, com. Şibot Alba Sărăcsău, com. Şibot, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca dacică; La Tene; neolitic   Map it  
+ Sânbenedic, com. Fărău Alba Sânbenedic, jud. Alba nedeterminată   Map it  
+ Sâncrai, com. Aiud Alba Sâncrai, com. Aiud, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; preistorie sau epoca migraţiilor   Map it  
+ Sânmiclăuş, com. Şona Alba Sînmiclăuş, jud. Târnava Mică epoca fierului   Map it  
+ Sântămărie, com. Cetatea de Baltă Alba Sîntămărie, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Sântimbru, com. Sântimbru Alba Sântimbru, jud. Alba epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Scărişoara, com. Scărişoara Alba Scărişoara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Sebeş, com. Sebeş Alba Lancrăm, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Sebeş, com. Sebeş Alba Sebeş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca fierului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic; preistorie   Map it  
+ Sebeşel, com. Săsciori Alba Sebeşel, com. Săsciori, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Secăşel, com. Ohaba Alba Secăşel, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Silivaş, com. Hopârta Alba Silivaş, com. Hopârta, jud. Alba Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Sohodol, com. Albac Alba Sohodol, com. Albac, jud. Alba bronz timpuriu; paleolitic   Map it  
+ Şibot, com. Şibot Alba Şibot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Şpălnaca, com. Hopârta Alba Şpălnaca, jud. Alba bronz final şi începutul epocii fierului; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Şpring, com. Şpring Alba Spring, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Şugag, com. Şugag Alba Vârful lui Petru, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Tătârlaua, com. Cetatea de Baltă Alba Tătârlaua, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Teiuş, com. Teiuş Alba Teiuş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Tibru, com. Cricău Alba Tibru, com. Cricău, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Tiur, com. Blaj Alba Tiur, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Uioara de Jos, com. Ocna Mureş Alba Ciunga, jud. Alba epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Uioara de Sus, com. Ocna Mureş Alba Uioara de Sus, jud. Alba bronz final; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt C-D; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ungurei, com. Roşia de Secaş Alba Ungurei, com. Roşia de Secaş, jud. Sibiu bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca greacă, romană; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Unirea, com. Unirea Alba Unirea, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Valea Ciuciului, com. Noşlac Alba Valea Ciuciului, com. Noşlac, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Vălişoara, com. Livezile Alba Vălişoara, com. Livezile, jud. Turda eneolitic; eneolitic, bronz; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; paleolitic; paleolitic, bronz   Map it  
+ Veseuş, com. Jidvei Alba Veseuş, com. Jidvei, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Vidolm, com. Ocoliş Alba Vidolm, com. Ocoliş, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vidra, com. Vidra Alba Vidra, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vinerea, com. Cugir Alba Vinerea, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Vinţu de Jos, com. Vinţu de Jos Alba Vinţu de Jos, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Zlatna, com. Zlatna Alba Zlatna, jud. Alba bronz final; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Aciuţa, com. Pleşcuţa Arad Aciuţa, com. Pleşcuţa, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Adea, com. Sintea Mare Arad Adea, jud. Arad eneolitic sau bronz; neolitic   Map it  
+ Agrişu Mare, com. Târnova Arad Agrişul Mare, jud. Arad epoca greacă; La Tene; La Tene, epoca greacă   Map it  
+ Arad, com. Arad Arad Arad, jud. Arad bronz final; eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca feudală timpurie; epoca fierului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii migraţiilor; La Tene; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Baia, com. Vărădia de Mureş Arad Baia, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Bârsa, com. Bârsa Arad Bârzeşti, com. Bârsa, jud. Bihor epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014