cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 3 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Răchita, com. Săsciori Alba Răchita, com. Săsciori, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Răhău, com. Sebeş Alba Răhău, jud. Alba antichitate; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; preistorie   Map it  
+ Războieni-Cetate, com. Ocna-Mureş Alba Răsboeni-Cetate, jud. Turda epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Râmetea, com. Râmetea Alba Rimetea, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic sau eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Râmeţ, com. Râmeţ Alba Râmeţ, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Reciu, com. Gârbova Alba Reciu, com. Gârbova, jud. Sibiu eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Roşia de Secaş, com. Roşia de Secaş Alba Roşia de Secaş, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Roşia Montană, com. Roşia Montană Alba Roşia Montană, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Sălciua de Jos, com. Sălciua Alba Sălciua de Jos, com. Sălciua, jud. Turda bronz timpuriu   Map it  
+ Sălciua de Sus, com. Sălciua Alba Sălciua de Sus, com. Sălciua, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Săliştea, com. Săliştea Alba Cioara, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Sărăcsău, com. Şibot Alba Sărăcsău, com. Şibot, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca dacică; La Tene; neolitic   Map it  
+ Sânbenedic, com. Fărău Alba Sânbenedic, jud. Alba nedeterminată   Map it  
+ Sâncrai, com. Aiud Alba Sâncrai, com. Aiud, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; preistorie sau epoca migraţiilor   Map it  
+ Sânmiclăuş, com. Şona Alba Sînmiclăuş, jud. Târnava Mică epoca fierului   Map it  
+ Sântămărie, com. Cetatea de Baltă Alba Sîntămărie, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Sântimbru, com. Sântimbru Alba Sântimbru, jud. Alba epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Scărişoara, com. Scărişoara Alba Scărişoara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Sebeş, com. Sebeş Alba Lancrăm, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Sebeş, com. Sebeş Alba Sebeş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca fierului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic; preistorie   Map it  
+ Sebeşel, com. Săsciori Alba Sebeşel, com. Săsciori, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Secăşel, com. Ohaba Alba Secăşel, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Silivaş, com. Hopârta Alba Silivaş, com. Hopârta, jud. Alba Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Sohodol, com. Albac Alba Sohodol, com. Albac, jud. Alba bronz timpuriu; paleolitic   Map it  
+ Şibot, com. Şibot Alba Şibot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Şpălnaca, com. Hopârta Alba Şpălnaca, jud. Alba bronz final şi începutul epocii fierului; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Şpring, com. Şpring Alba Spring, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Şugag, com. Şugag Alba Vârful lui Petru, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Tătârlaua, com. Cetatea de Baltă Alba Tătârlaua, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Teiuş, com. Teiuş Alba Teiuş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Tibru, com. Cricău Alba Tibru, com. Cricău, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Tiur, com. Blaj Alba Tiur, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Uioara de Jos, com. Ocna Mureş Alba Ciunga, jud. Alba epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Uioara de Sus, com. Ocna Mureş Alba Uioara de Sus, jud. Alba bronz final; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt C-D; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ungurei, com. Roşia de Secaş Alba Ungurei, com. Roşia de Secaş, jud. Sibiu bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca greacă, romană; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Unirea, com. Unirea Alba Unirea, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Valea Ciuciului, com. Noşlac Alba Valea Ciuciului, com. Noşlac, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
< - > Vălişoara, com. Livezile Alba Vălişoara, com. Livezile, jud. Turda eneolitic; eneolitic, bronz; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; paleolitic; paleolitic, bronz   Map it  

 Vălişoara, com./oraş Livezile (denumire repertoriu: Vălişoara sau Vale, Cărpiniş, Gertiamoş, Torockógyertyános, Ghertyános, com. Livezile, jud. Turda)

 Punct 1. În apropiere de sat, în peştera "Bogşuţa".
Tip sit: aşezare în peşteră
 Descoperiri:
 1.1aşezare în peşteră - Nu s-au făcut cercetări.; datare repertoriu: paleolitic, bronz
 1.1.0.1răzuitor - din gresie opalizată; găsit împreună cu oase de urs de peşteră; datare repertoriu: paleolitic; Muz. Aiud, nr inventar: 2275
 1.1.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Aiud, nr inventar: 2296
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.101, nr. 15

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1piese litice - fragmente de unelte din silex; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Andrieşescu, I., Contribuţie, 1912, p.35

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1măciucă - sferoidală, din piatră dură, găurită incomplet; datare repertoriu: neolitic sau bronz; fosta col. S.Reiner (Alba-Iulia)
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉ, VIII, 1888, p.420
2. Roska, M., Rep., 1942, p.101, nr. 15

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - vas cu două toarte; datare repertoriu: neprecizată; Muz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Hampel, J., AÉ, XXIII, 1903, p.433

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1brăţară - un capăt de brăţară din argint dacică; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică; Muz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.102, nr. 15

 Punct 6. Pe locul numit "Gruiul Darului" sau "Gruiul Dealului", lângă drumul care duce de la Aiud la Rimetea
Tip sit: tumuli - 4 tumuli: unul săpat în întregime, în timp ce prin ceilalţi s-au trasat şanţuri
 Descoperiri:
 6.0.1tumul - Tumulul avea o formă lunguiaţă de 27 m lungime, 10,5 m lăţime şi 2,90 m înălţime. În interior prezenta două straturi boltite de piatră: cel inferior era alcătuit din pietre mici, iar cel superior din blocuri mari. Între cele două învelişuri de pietre s-au descoperit oseminte umane împrăştiate, provenind de la circa 5 schelete. Sub stratul inferior format din pietre mici, s-a găsit un schelet de copil, în poziţie chircită, cu craniul dolicocefal, având lângă craniu o ceaşcă de lut. La 0,50 m sub acest schelet s-au descoperit alte două schelete în poziţie chircită, orientate cu capul spre N şi având, de asemenea, lângă cap, câte o ceaşcă de lut. În mâna dreaptă a unuia din aceste schelete se afla un vârf de piatră şlefuită. În masa tumulului s-au constatat fragmente ceramice de tip Coţofeni şi o daltă de piatră. Se mai menţionează şi vase cu picior ornate cu triunghiuri incizate. Doar o parte din material se află la Muz. din Aiud.; datare repertoriu: eneolitic; autor sptur: S. Fenichel, 1887
 6.0.1.1ceramică - 3 ceşti, fragmente de tip Coţofeni şi "vase cu picior ornate cu triunghiuri incizate"; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Coţofeni, 1887; autor sptur: S. Fenichel; Muz. Aiud, nr inventar: 2420 - 2242
 6.0.1.2vârf - din piatră şlefuită; datare repertoriu: eneolitic, 1887; autor sptur: S. Fenichel; Muz. Aiud, nr inventar: 2420 - 2242
 Bibliografie:
1. Fenichel, S., AÉ, XI, 1891, p.65 - 66
2. Orosz, E., AÉ, XXII, 1902, p.176
3. Wosinsky, M., Agyamüv., 1904, p.32
4. Gárdony, G., AÉ, XXXIV, 1914, p.386 - 387
5. Roska, M., Kézikönyv., II, 1927, p.350
6. Roska, M., Rep., 1942, p.101 - 102, nr. 15
7. Banner, I., Dolg. Sz., III, 1927, p.17, 36, 76, 99
8. Nestor, I., PZ, XXIII, 1932, p.368
9. Schroller, H., St. u. Kz., 1933, p.74, pl. XXIX

 Punct 7. Pe locul numit "La Strungă".
Tip sit: tumul
 Descoperiri:
 7.0.1tumul - În colţul de NE a fost descoperit un schelet chircit, culcat pe o parte, cu capul spre NE. Mormântul se afla sub două învelişuri de piatră ca cele de la punctul Gruiul Darului. Lângă schelet s-au găsit obiecte de inventar, oase de animale, cenuşă şi cărbuni de lemn.; datare repertoriu: eneolitic; autor sptur: S. Fenichel, 1887
 7.0.1.1ceramică - două vase mici; datare repertoriu: eneolitic, 1887; autor sptur: S.Fenichel
 7.0.1.2nucleu - din jasp; datare repertoriu: eneolitic, 1887; autor sptur: S.Fenichel
 7.0.1.3piatră de frecat - din calcar; datare repertoriu: eneolitic, 1887; autor sptur: S.Fenichel
 Bibliografie:
1. Fenichel, S., AÉ, XI, 1891, p.65 - 66
2. Banner, I., Dolg. Sz., III, 1927, p.17, 36, 76, 99

 Punct 8. În locurile numite "Plasa Peşterii" şi "Cornu".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1ceramică - ornată cu linii şi puncte incizate şi fragmente tipice pentru epoca bronzului; datare repertoriu: eneolitic, bronz; Muz. Aiud, nr inventar: 762 - 819, 3295
 8.0.0.2statuetă - 2 figurine feminine; datare repertoriu: eneolitic; Muz. Aiud, nr inventar: 762 - 819, 3295
 8.0.0.3topor - din piatră; datare repertoriu: eneolitic; Muz. Aiud
 8.0.0.4daltă - din cupru; datare repertoriu: eneolitic
 8.0.0.5cuţit; datare repertoriu: Hallstatt; Muz. Aiud
 8.0.0.6seceră - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Aiud
 Bibliografie:
1. Roska, M., ESA, XII, 1938, p.156
2. Roska, M., Rep., 1942, p.101 - 102, nr. 15

 Punct 9. În peştera "Între Pietre".
Tip sit: aşezare în peşteră
 Descoperiri:
 9.1aşezare în peşteră; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 9.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni; Muz. Aiud
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.81
2. Marţian, I., Rep., 1920, p.727
3. Berciu, D., R.Arhivelor, V/ 1, p.66
4. Roska, M., Rep., 1942, p.101, nr. 15

 Punct 10. Pe terenul din faţa peşterii "Între Pietre", până la stânca numită "Piatra Morii".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni; Muz. Aiud
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.81
2. Marţian, I., Rep., 1920, p.727
3. Berciu, D., R.Arhivelor, V/ 1, p.66
4. Roska, M., Rep., 1942, p.101, nr. 15

 Punct 11. Peştera "Pukula".
Tip sit: aşezare în peşteră
 Descoperiri:
 11.1aşezare în peşteră; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 11.1.0.1ceramică - fragmente decorate cu linii şi puncte incizate, cu caneluri şi cu boabe de linte de tip Coţofeni; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni; Muz. Aiud, nr inventar: 2297 - 2316
 11.1.0.2topor - din piatră, cu tăişul drept şi cu perforarea incompletă; datare repertoriu: neolitic sau bronz timpuriu; Muz. Aiud, nr inventar: 2297 - 2316
 Bibliografie:
1. Nestor, I., PZ, XXIII, 1932, p.368
2. Roska, M., Rep., 1942, p.102, nr. 15

 Punct 12. O peşteră neprecizată.
Tip sit: aşezare în peşteră
 Descoperiri:
 12.1aşezare în peşteră; datare repertoriu: epoca bronzului
 12.1.0.1ceramică - "un fragment de vas foarte frumos ornat" (nu se precizează epoca), fragmente ceramice; Fragmentul de "vas frumos ornat" a fost cules de G.Téglás în 1881, iar celelalte fragmente ceramice au fost strânse de Herepey.; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉ, VIII, 1888, p.420

 Punct 13. Pe partea stângă a dealului "Bogşa" este un loc numit "Cetate".
Tip sit: neprecizat

Observatii: Nu s-au făcut cercetări.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, V, 1871, p.239 - 242
2. Roska, M., Rep., 1942, p.101, nr. 15

+ Veseuş, com. Jidvei Alba Veseuş, com. Jidvei, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Vidolm, com. Ocoliş Alba Vidolm, com. Ocoliş, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vidra, com. Vidra Alba Vidra, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vinerea, com. Cugir Alba Vinerea, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Vinţu de Jos, com. Vinţu de Jos Alba Vinţu de Jos, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Zlatna, com. Zlatna Alba Zlatna, jud. Alba bronz final; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Aciuţa, com. Pleşcuţa Arad Aciuţa, com. Pleşcuţa, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Adea, com. Sintea Mare Arad Adea, jud. Arad eneolitic sau bronz; neolitic   Map it  
+ Agrişu Mare, com. Târnova Arad Agrişul Mare, jud. Arad epoca greacă; La Tene; La Tene, epoca greacă   Map it  
+ Arad, com. Arad Arad Arad, jud. Arad bronz final; eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca feudală timpurie; epoca fierului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii migraţiilor; La Tene; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Baia, com. Vărădia de Mureş Arad Baia, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Bârsa, com. Bârsa Arad Bârzeşti, com. Bârsa, jud. Bihor epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014