cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 3 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Răchita, com. Săsciori Alba Răchita, com. Săsciori, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Răhău, com. Sebeş Alba Răhău, jud. Alba antichitate; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; preistorie   Map it  
+ Războieni-Cetate, com. Ocna-Mureş Alba Răsboeni-Cetate, jud. Turda epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Râmetea, com. Râmetea Alba Rimetea, com. Râmetea, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic sau eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Râmeţ, com. Râmeţ Alba Râmeţ, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Reciu, com. Gârbova Alba Reciu, com. Gârbova, jud. Sibiu eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Roşia de Secaş, com. Roşia de Secaş Alba Roşia de Secaş, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului târziu   Map it  
+ Roşia Montană, com. Roşia Montană Alba Roşia Montană, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Sălciua de Jos, com. Sălciua Alba Sălciua de Jos, com. Sălciua, jud. Turda bronz timpuriu   Map it  
+ Sălciua de Sus, com. Sălciua Alba Sălciua de Sus, com. Sălciua, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Săliştea, com. Săliştea Alba Cioara, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; La Tene; nedeterminată   Map it  
+ Sărăcsău, com. Şibot Alba Sărăcsău, com. Şibot, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca dacică; La Tene; neolitic   Map it  
+ Sânbenedic, com. Fărău Alba Sânbenedic, jud. Alba nedeterminată   Map it  
+ Sâncrai, com. Aiud Alba Sâncrai, com. Aiud, jud. Alba epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; preistorie sau epoca migraţiilor   Map it  
+ Sânmiclăuş, com. Şona Alba Sînmiclăuş, jud. Târnava Mică epoca fierului   Map it  
+ Sântămărie, com. Cetatea de Baltă Alba Sîntămărie, com. Cetatea de Baltă, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Sântimbru, com. Sântimbru Alba Sântimbru, jud. Alba epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Scărişoara, com. Scărişoara Alba Scărişoara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Sebeş, com. Sebeş Alba Lancrăm, jud. Alba epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Sebeş, com. Sebeş Alba Sebeş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca fierului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic; preistorie   Map it  
+ Sebeşel, com. Săsciori Alba Sebeşel, com. Săsciori, jud. Alba epoca romană   Map it  
+ Secăşel, com. Ohaba Alba Secăşel, jud. Târnava Mică bronz timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Silivaş, com. Hopârta Alba Silivaş, com. Hopârta, jud. Alba Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Sohodol, com. Albac Alba Sohodol, com. Albac, jud. Alba bronz timpuriu; paleolitic   Map it  
+ Şibot, com. Şibot Alba Şibot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Şpălnaca, com. Hopârta Alba Şpălnaca, jud. Alba bronz final şi începutul epocii fierului; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Şpring, com. Şpring Alba Spring, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Şugag, com. Şugag Alba Vârful lui Petru, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Tătârlaua, com. Cetatea de Baltă Alba Tătârlaua, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Teiuş, com. Teiuş Alba Teiuş, jud. Alba bronz final; bronz timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Tibru, com. Cricău Alba Tibru, com. Cricău, jud. Alba bronz timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Tiur, com. Blaj Alba Tiur, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Uioara de Jos, com. Ocna Mureş Alba Ciunga, jud. Alba epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Uioara de Sus, com. Ocna Mureş Alba Uioara de Sus, jud. Alba bronz final; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt C-D; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ungurei, com. Roşia de Secaş Alba Ungurei, com. Roşia de Secaş, jud. Sibiu bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca greacă, romană; epoca migraţiilor; epoca romană; epoca romano-bizantină; Hallstatt; La Tene   Map it  
< - > Unirea, com. Unirea Alba Unirea, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  

 Unirea, com./oraş Unirea (denumire repertoriu: Unirea sau Vinţul de Sus, Felvinc contopit cu Veresmort, Marosveresmart, Veresmart, jud. Turda)

 Punct 1. Pe malul drept al Mureşului, pe drumul Apulum-Potaissa.
Tip sit: aşezare - romană

Observatii: Unii autori cred că este vorba de vechea localitate Salinae. S-a presupus şi existenţa unui castru, dar nu a fost identificat pe teren.
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Bogat material arheologic descoperit întâmplător şi cu ocazia cercetărilor de teren făcute de Neigebaur în 1847.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.194 - 195

 Punct 2. La nord de comună, în partea de hotar "Valea Lichii".
Tip sit: aşezare - întinsă aşezare romană, cu urme de construcţii
 Descoperiri:
 2.1aşezare - Inscripţiile, socotite de unii autori (Neigebaur, Cserni, Beninger) ca provenind de la Unirea, sunt de la Vinţul de Jos, Războieni-Cetate, Uioara şi Decea.; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.1cărămidă - piese cu ştampila legiunii V Macedonica (CIL, III, 1630h); datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.2ţiglă - mai multe exemplare; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.3olan - mai multe exemplare din lut ars; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.4ceramică - fragmente de vase de culoare cenuşie şi roşie; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.5drug - din aur; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.6fibulă - fragment, din aur; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.7armă; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.8monedă - piese imperiale?; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.194 - 195
2. Ackner, M. I., JCC, 1856, p.21
3. Orbán, B., Székelyföld, V, 1871, p.90, 95
4. Gooss, C., Programm Schässburg, 1873 - 1874, p.37
5. Gooss, C., Chronik, 1876, p.73 - 74
6. Téglás, G., ÉTTK, XIV, 1889, p.24
7. Bielz, A. E., JSKV, XVIII, 1898, p.71
8. Cserni, B., AFM, II/ 1, 1901, p.141, 480 - 481, 540 - 541
9. Marţian, I., Rep., 1920, p.744
10. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.173

 Punct 3. Pe malul drept al Mureşului
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 3.1drum - Drumul roman care venea de la Apulum se bifurca aici, o ramură ducând spre Potaissa, în timp ce alta, trecând pe lângă ruinele de la "Valea Lichii", urca pe Mureş spre Brâncoveneşti.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, K., Adalék, 1864, p.20
2. Gooss, C., AÉM, I, 1877, p.30
3. Téglás, J., AÉ, XXXIII, 1913, p.59
4. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.102, nr. 3, 103, nr. 2
5. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.107, 109

 Punct 4. Pe malul drept al Mureşului.
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 4.1necropolă - În 1914 M. Roska a săpat 17 morminte. Folosirea crucii ca simbol creştin şi faptul că din inventarul funerar fac parte şi arme, deosebesc necropola de celelalte necropole din această epocă din Transilvania.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII
 4.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg, 1914; autor sptur: M. Roska
 4.1.0.2turtă - din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg, 1914; autor sptur: M. Roska
 4.1.0.3sabie - piese din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII, 1914; autor sptur: M. Roska; MAC, nr inventar: II, 9780 - 9895
 4.1.0.4umbo - din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII, 1914; autor sptur: M. Roska; MAC, nr inventar: II, 9780 - 9895
 4.1.0.5vârf de lance - din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII, 1914; autor sptur: M. Roska; MAC, nr inventar: II, 9780 - 9895
 4.1.0.6cuţit - piese din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII, 1914; autor sptur: M. Roska; MAC, nr inventar: II, 9780 - 9895
 4.1.0.7placă - piese din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII; autor sptur: M. Roska; MAC, nr inventar: II, 9780 - 9895
 4.1.0.8cataramă - piese din bronz; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII, 1914; autor sptur: M. Roska; MAC, nr inventar: II, 9780 - 9895
 4.1.0.9placă de centură - piese din bronz; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII, 1914; autor sptur: M. Roska; MAC, nr inventar: II, 9780 - 9895
 4.1.0.10cercel - piese din bronz; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII, 1914; autor sptur: M. Roska; MAC, nr inventar: II, 9780 - 9895
 4.1.0.11ceramică - 2 vase; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII, 1914; autor sptur: M. Roska; MAC, nr inventar: II, 9780 - 9895
 4.1.0.12monedă - un denar din sec. III d. Hr.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII, 1914; autor sptur: M. Roska; MAC, nr inventar: II, 9780 - 9895
 4.1.0.13vârf de săgeată - din fier; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. VII; autor sptur: M. Roska; MAC, nr inventar: II, 9780 - 9895
 Bibliografie:
1. Roska, M., Germania, XVIII, 1934, 123 - 130
2. Fettich, N., ArchAÉologia Hungarica, XVIII, 1936, 81
3. Fettich, N., ArchAÉologia Hungarica, XXXI, 1951, 132, 173
4. Schroller, H., St. u. Kz., 1933, 75
5. Roska, M., Emlékkönyv. SzNM, 1938, 29
6. Roska, M., Rep., 1942, p.167, nr. 122
7. Roska, M., Emlékkönyv. SzNM, 1938, 29
8. Roska, M., Rep., 1942, p.167, nr. 122

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1verigă - de dimensiuni mici şi din metal neprecizat; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 5.0.0.2fibulă - din aur; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 5.0.0.3bară - din aur; datare repertoriu: epoca migraţiilor
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, V, 1871, p.95
2. Pósta, B., Erd. Múz. Évk., 1911, p.47

 Punct 6. "Cetatea Jidovilor" (Zsidóvár), la sud-vest de comună, lângă şoseaua naţională
Tip sit: cetate - cetate de pământ, cu un val de pământ triunghiular, dintr-o epocă neprecizată

Observatii: Nu s-au făcut cercetări.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.195
2. Kövári, L., Erd. rég., 1852, p.65
3. Orbán, B., Székelyföld, V, 1871, p.102 - 103

+ Valea Ciuciului, com. Noşlac Alba Valea Ciuciului, com. Noşlac, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Vălişoara, com. Livezile Alba Vălişoara, com. Livezile, jud. Turda eneolitic; eneolitic, bronz; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată; paleolitic; paleolitic, bronz   Map it  
+ Veseuş, com. Jidvei Alba Veseuş, com. Jidvei, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Vidolm, com. Ocoliş Alba Vidolm, com. Ocoliş, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vidra, com. Vidra Alba Vidra, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Vinerea, com. Cugir Alba Vinerea, jud. Hunedoara epoca medievală; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Vinţu de Jos, com. Vinţu de Jos Alba Vinţu de Jos, jud. Alba bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Zlatna, com. Zlatna Alba Zlatna, jud. Alba bronz final; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Aciuţa, com. Pleşcuţa Arad Aciuţa, com. Pleşcuţa, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Adea, com. Sintea Mare Arad Adea, jud. Arad eneolitic sau bronz; neolitic   Map it  
+ Agrişu Mare, com. Târnova Arad Agrişul Mare, jud. Arad epoca greacă; La Tene; La Tene, epoca greacă   Map it  
+ Arad, com. Arad Arad Arad, jud. Arad bronz final; eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca feudală timpurie; epoca fierului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; începutul epocii migraţiilor; La Tene; neprecizată; perioada prefeudală   Map it  
+ Baia, com. Vărădia de Mureş Arad Baia, com. Vărădia de Mureş, jud. Arad epoca romană   Map it  
+ Bârsa, com. Bârsa Arad Bârzeşti, com. Bârsa, jud. Bihor epoca romană   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014