cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 22 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Braniştea, com. Nicoreşti Galaţi Braniştea, com. Nicoreşti, jud. Tecuci epoca medievală timpurie; La Tene   Afişează  
+ Brăhăşeşti, com. Brăhăşeşti Galaţi Brăhăşeşti, com. Brăhăşeşti, jud. Tecuci La Tene; nedeterminată; neolitic   Afişează  
+ Brăneşti, com. Vlădeşti Galaţi Brăneşti, com. Vlădeşti, jud. Covurlui epoca geto-romană; epoca medievală timpurie   Afişează  
+ Buceşti, com. Iveşti Galaţi Buceşti, jud. Tecuci La Tene   Afişează  
+ Buciumeni, com. Buciumeni Galaţi Buciumeni, com. Buciumeni, jud. Tecuci La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Bursucani, com. Bălăbăneşti Galaţi Bursucani, com. Bălăbăneşti, jud. Covurlui epoca fierului; epoca migraţiilor   Afişează  
+ Cavadineşti, com. Cavadineşti Galaţi Cavadineşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui bronz final - începutul primei epoci a fierului; bronz final şi începutul primei epoci a fierului; epoca bronzului; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană târzie   Afişează  
+ Cişmele, com. Smârdan Galaţi Cişmele, com. Smârdan, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Comăneşti, com. Cavadineşti Galaţi Comăneşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca medievală; neolitic   Afişează  
+ Corod, com. Corod Galaţi Corod, com. Corod, jud. Tecuci epoca medievală; neprecizată   Afişează  
+ Cosiţeni, com. Brăhăşeşti Galaţi Cosiţeni, com. Brăhăşeşti, jud. Tecuci epoca medievală; La Tene   Afişează  
+ Cosmeşti, com. Cosmeşti Galaţi Cosmeşti, com. Cosmeşti, jud. Tecuci La Tene   Afişează  
+ Costache Negri, com. Costache Negri Galaţi Mânjina, com. Costache Negri, jud. Covurlui nedeterminată   Afişează  
+ Cuca, com. Cuca Galaţi Cuca, com. Cuca, jud. Covurlui nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Cudalbi, com. Cudalbi Galaţi Cudalbi, com. Cudalbi, jud. Covurlui epoca bizantină; nedeterminată   Afişează  
+ Drăgăneşti, com. Drăgăneşti Galaţi Drăgăneşti, com. Drăgăneşti, jud. Tecuci epoca migraţiilor; neolitic   Afişează  
+ Fântânele, com. Scânteieşti Galaţi Fântânele, com. Scânteieşti, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Folteşti, com. Folteşti Galaţi Folteşti, com. Folteşti, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; nedeterminată; perioada de tranziţie de la eneolitic la bronz   Afişează  
+ Frumuşiţa, com. Frumuşiţa Galaţi Frumuşiţa, com. Frumuşiţa, jud. Covurlui epoca fierului; preistorie   Afişează  
+ Frunzeasca, com. Munteni Galaţi Frunzeasca, com. Munteni, jud. Tecuci nedeterminată   Afişează  
+ Galati, com. Galaţi Galaţi Galaţi, jud. Covurlui antichitate; epoca fierului; epoca romană; La Tene   Afişează  
< - > Galaţi, com. Galaţi Galaţi Barboşi, com. Galaţi, jud. Covurlui epoca romană; Hallstatt; La Tene   Afişează  

 Galaţi, com./oraş Galaţi (denumire repertoriu: Barboşi sau Cătuşa, com. Sendreni, jud. Covurlui)

 Punct 1. La doi km est de sat, pe malul stâng al Siretului, pe un promontoriu înalt, la punctul Gherghina (Ghertina, Tirighina ori Ţiglina), numit şi Cetatea Urieşilor de către localnici.
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Cetate se află pe un promontoriu de formă poligonală şi o suprafaţă de cca 5000 m.p. De leagă cu malul din care face parte printr-un istm foarte îngust, în partea de vest-nord-vest, barat prin trei valuri antice cu şanţuri. În rest promontoriul este izolat prin râpi abrupte. Au fost atestate ruine de ziduri de apărare şi de edificii. Zidurile de apărare sunt construite din blocuri de piatră ecuarizate şi din umplutură de cărămizi fărmate şi mortar. Cetatea a fost ridicată probabil în vremea lui Traian pe locul unei aşezări getice mai vechi. În faza maximei dezvoltări aşezarea romană s-a întins mult împrejur, mai ales în partea de vest, de-a lungul râpei, unde s-au constatat resturi de ziduri şi un val de înconjurător al întregului cartier, închizând peste patru ha, precum şi în sud, în vale. Inscripţiile şi cărămizile ştampilate atestă o garnizoană formată din detaşamente ale Legiunilor V Macedonica şi I Italica, din cohors II Mattiacorum şi din unităţi ale flotei militare de pe Dunăre (classis Flavia Moesica). Cetatea a fost părăsită definitiv în cursul secolului III, la începutul epocii migraţiilor. Nici o urmă ulterioară acestui secol nu a fost constatată la Gherghina. Numele antic al cetăţii nu este cunoscut. S-a propus identificarea sa Caput Bovis (Cantemir, Seulescul), cu Dinogeţia (Momsen, Schuchhardt), cu Polonda (Kiepert, Patsc). E posibil ca numele Dinogeţia, care începând din secolul IV este atestat pentru cetatea "Bisericuţa" de la Garvăn, Tulcea) să fi aparţinut mai întâi cetăţii de la Barboşi (opinie inedită R. Vulpe). Cetatea a atras atenţia istoricilor încă de pe vremea Miron Costin şi Dimitrie Cantemir. O recunoaştere insistentă a făcut aici Gh. Seulescu în 1837. Săpături sistematice au făcut V. Pârvan în 1913 şi Gh. Ştefan în 1936. Obiectele se află la MNA, Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi şi Muzeul Galaţi.; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.1tezaur monetar - 3700 de monede romane imperiale din argint; datare repertoriu: epoca romană, 1836
 1.1.1.1statuie - fragmente şi statuete ale zeiţelor Cybele, Ceres şi Hygeia; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.1.2relief - fragmente arhitectonice din marmură şi de calcar; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.1.3inscripţie - pietre cu inscripţii latine; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.1.4ţiglă - fragmente şi piese întregi; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.1.5ceramică; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.1.6monedă - piese de la August până la Maximinus Thrax şi monede de epocă romană bătute în cetăţile Tomis, Callatis, Marcianopolis; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.1.7ceramică - autohtonă, preromană; A fost descoperită în partea de nord a ştaţiunii.; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică
 1.1.1.8ceramică - vase greceşti; A fost descoperită în cartierul din afara zidurilor, în vale, pe locul actualei gări Barboşi.; datare repertoriu: Hallstatt, secolele VI-IV î. Chr.; cultura: greacă
 1.1.2apeduct; datare repertoriu: epoca romană
 1.1.2.1statuie - fragmente şi statuete ale zeiţelor Cybele, Ceres şi Hygeia; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.2.2relief - fragmente arhitectonice din marmură şi de calcar; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.2.3inscripţie - pietre cu inscripţii latine; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.2.4ţiglă - fragmente şi piese întregi; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.2.5ceramică; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.2.6monedă - piese de la August până la Maximinus Thrax şi monede de epocă romană bătute în cetăţile Tomis, Callatis, Marcianopolis; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.2.7ceramică - autohtonă, preromană; A fost descoperită în partea de nord a ştaţiunii.; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică
 1.1.2.8ceramică - vase greceşti; A fost descoperită în cartierul din afara zidurilor, în vale, pe locul actualei gări Barboşi.; datare repertoriu: Hallstatt, secolele VI-IV î. Chr.; cultura: greacă
 1.1.3sarcofag - Sarcofag monumental de marmură cu inscripţia pictată a lui Alphius Modestus Asiarchus.; datare repertoriu: epoca romană, 1904
 1.1.3.1statuie - fragmente şi statuete ale zeiţelor Cybele, Ceres şi Hygeia; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.3.2relief - fragmente arhitectonice din marmură şi de calcar; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.3.3inscripţie - pietre cu inscripţii latine; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.3.4ţiglă - fragmente şi piese întregi; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.3.5ceramică; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.3.6monedă - piese de la August până la Maximinus Thrax şi monede de epocă romană bătute în cetăţile Tomis, Callatis, Marcianopolis; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.1.3.7ceramică - autohtonă, preromană; A fost descoperită în partea de nord a ştaţiunii.; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică
 1.1.3.8ceramică - vase greceşti; A fost descoperită în cartierul din afara zidurilor, în vale, pe locul actualei gări Barboşi.; datare repertoriu: Hallstatt, secolele VI-IV î. Chr.; cultura: greacă
 1.2necropolă - Necropola se află la nord şi nord-est, cu un grup de tumuli. Alte morminte s-a ugăsit şi în vale.; datare repertoriu: epoca romană
 1.2.1tezaur monetar - 3700 de monede romane imperiale din argint; datare repertoriu: epoca romană, 1836
 1.2.1.1statuie - fragmente şi statuete ale zeiţelor Cybele, Ceres şi Hygeia; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.1.2relief - fragmente arhitectonice din marmură şi de calcar; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.1.3inscripţie - pietre cu inscripţii latine; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.1.4ţiglă - fragmente şi piese întregi; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.1.5ceramică; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.1.6monedă - piese de la August până la Maximinus Thrax şi monede de epocă romană bătute în cetăţile Tomis, Callatis, Marcianopolis; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.1.7ceramică - autohtonă, preromană; A fost descoperită în partea de nord a ştaţiunii.; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică
 1.2.1.8ceramică - vase greceşti; A fost descoperită în cartierul din afara zidurilor, în vale, pe locul actualei gări Barboşi.; datare repertoriu: Hallstatt, secolele VI-IV î. Chr.; cultura: greacă
 1.2.2apeduct; datare repertoriu: epoca romană
 1.2.2.1statuie - fragmente şi statuete ale zeiţelor Cybele, Ceres şi Hygeia; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.2.2relief - fragmente arhitectonice din marmură şi de calcar; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.2.3inscripţie - pietre cu inscripţii latine; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.2.4ţiglă - fragmente şi piese întregi; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.2.5ceramică; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.2.6monedă - piese de la August până la Maximinus Thrax şi monede de epocă romană bătute în cetăţile Tomis, Callatis, Marcianopolis; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.2.7ceramică - autohtonă, preromană; A fost descoperită în partea de nord a ştaţiunii.; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică
 1.2.2.8ceramică - vase greceşti; A fost descoperită în cartierul din afara zidurilor, în vale, pe locul actualei gări Barboşi.; datare repertoriu: Hallstatt, secolele VI-IV î. Chr.; cultura: greacă
 1.2.3sarcofag - Sarcofag monumental de marmură cu inscripţia pictată a lui Alphius Modestus Asiarchus.; datare repertoriu: epoca romană, 1904
 1.2.3.1statuie - fragmente şi statuete ale zeiţelor Cybele, Ceres şi Hygeia; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.3.2relief - fragmente arhitectonice din marmură şi de calcar; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.3.3inscripţie - pietre cu inscripţii latine; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.3.4ţiglă - fragmente şi piese întregi; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.3.5ceramică; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.3.6monedă - piese de la August până la Maximinus Thrax şi monede de epocă romană bătute în cetăţile Tomis, Callatis, Marcianopolis; datare repertoriu: epoca romană, secolele I-III
 1.2.3.7ceramică - autohtonă, preromană; A fost descoperită în partea de nord a ştaţiunii.; datare repertoriu: La Tene; cultura: getică
 1.2.3.8ceramică - vase greceşti; A fost descoperită în cartierul din afara zidurilor, în vale, pe locul actualei gări Barboşi.; datare repertoriu: Hallstatt, secolele VI-IV î. Chr.; cultura: greacă
 Bibliografie:
1. Costin, M., Cartea pentru descălecatu dintâiu, cap. V
2. Cantemir, D., Hronicul vechimii Româno-Moldo-Vlahilor, III, p.16
3. Cantemir, D., Descr. Mold., IV, p.8
4. Seulescu G., Caput Bovis, p.1-21
5. , CR, VIII, nr. 41, 1837, p.162
6. , CR, XVI, nr. 96, 1844, p.390-393
7. Asachi, G., Le glaneur, ianuarie-februarie, 1841, p.44-51
8. Neigebauer, J., Dacien, p.294-296
9. , CIL, III, 777. 778 (=7414). 779. 785, 1, 6219 (=1587a)
10. , CIL, III, 6220(=7518), 7515-7517. 7618. 7620. 7623, 1.
11. Mommsen, Th., CIL, III, p.145, 1009
12. Kiepert, H., FOA, XVII, p.Beibl. 3
13. Tocilescu, G., AEM, VI, 1882, p.45
14. Tocilescu, G., AEM, VIII, 1884, p.8, nr. 20
15. Tocilescu, G., AEM, XIV, 1891, p.16
16. Tocilescu, G., Monumenta, II, p.580
17. Tocilescu, G., Ms 5145, 171-176
18. Schuchhardt C., AEM, IX, 1885, p.226-268
19. , Românul, nr. 2, 1888, p.1099
20. , AS Dos. MIP 4351/1888, f. 106; 38/1897, f.46
21. Pacu, M., BSG, XI, 1890, p.225-228
22. , MDG, s.v. Gherghina, p.507-508
23. Stoica, P., ZSC, IV, nr. 2, 1901, p.217, 1718
24. Moisil C., BCMI, III, 1910, p.86
25. Weiss, J, Dobr., p.52
26. Pârvan V., MSI, XXXVI, 1913, p.106-119
27. Pârvan V., BSH, X, 1923, p.26-27
28. Tudor D, AO, XII, 1933, p.73
29. Ştefan, Gh, Dacia, V-VI, 1935-1936, p.341-349
30. Christescu V., Ist.mil., p.48
31. Patsch C., Sitz.ber. Ak.Wien, CCXVII, 1, 1937, p.148-150
32. Vendelin, J., CrNA, XIV, 1939, p.141
33. Wagner, W, Dislokation, p.149, 166
34. Petrescu-Dâmboviţa, M., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.428, 430

 Punct 2. În sat, pe malul Siretului
Tip sit: ruine
 Descoperiri:
 2.1ruine - Construcţii romane de zid, printre care resturile a "două picioare de pod" pe care descoperitorul era dispus să le atribuie şi unor monumente de alt caracter.; datare repertoriu: epoca romană; descoperitor: Gh. Seulescu, 1837
 Bibliografie:
1. Seulescu G., Caput Bovis, p.16-17

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 3.0.1tezaur monetar; datare repertoriu: epoca romană
 3.0.1.1monedă - 517 denari republicani, din argint şi de la împăratul August; se citează şi o piesă din bronz de la Panticapeum; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Seulescu G., Caput Bovis, p.16-17
2. Asachi, G., Le glaneur, ianuarie-februarie, 1841, p.44-51
3. Neigebauer, J., Archäol.Zeit, 1848, p.Beibl., 110-111
4. Pârvan V., MSI, XXXVI, 1913, p.110
5. Severeanu G., BSN, XIV, 1919, p.45-140
6. Ruziczka, L., Berliner Münzbl, XLV, 1925, p.201-204
7. Mitrea B., ED, X, 1945, p.112

+ Găneşti, com. Cavadineşti Galaţi Găneşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; preistorie   Afişează  
+ Găneşti, com. Cavadineşti Galaţi Cristeşti, com. Cavadineşti, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Gohor, com. Gohor Galaţi Gohor, com. Gohor, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Hanu-Conachi, com. Fundeni Galaţi Hanu-Conachi, com. Fundeni, jud. Tecuci neolitic   Afişează  
+ Hânţeşti, com. Buciumeni Galaţi Hânţeşti, com. Buciumeni, jud. Tecuci neprecizată   Afişează  
+ Ijdileni, com. Frumuşiţa Galaţi Ijdileni, com. Frumuşiţa, jud. Covurlui epoca romană târzie; Hallstatt; romană târzie   Afişează  
+ Iveşti, com. Iveşti Galaţi Iveşti, com. Iveşti, jud. Tecuci nedeterminată   Afişează  
+ Matca, com. Matca Galaţi Matca, com. Matca, jud. Tecuci neprecizată   Afişează  
+ Mălureni, com. Nicoreşti Galaţi Mălureni, com. Nicoreşti, jud. Tecuci epoca bronzului   Afişează  
+ Măstăcani, com. Măstăcani Galaţi Măstăcani, com. Măstăcani, jud. Covurlui neolitic   Afişează  
+ Moscu, com. Târgu Bujor Galaţi Moscu, com. Târgu Bujor, jud. Covurlui epoca medievală; epoca medievală timpurie   Afişează  
+ Movileni, com. Şendreni Galaţi Movileni, com. Şendreni, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Munteni, com. Munteni Galaţi Munteni, com. Munteni, jud. Tecuci nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Nicoreşti, com. Nicoreşti Galaţi Nicoreşti, com. Nicoreşti, jud. Tecuci Hallstatt; neprecizată   Afişează  
+ Oancea, com. Oancea Galaţi Oancea, com. Oancea, jud. Covurlui epoca medievală   Afişează  
+ Odaia Manolache, com. Vânători Galaţi Slobozia Movilei, com. Vânători, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Odaia Manolache, com. Vânători Galaţi Odaia lui Manolache, com. Vânători, jud. Covurlui nedeterminată   Afişează  
+ Pechea, com. Pechea Galaţi Pechea, com. Pechea, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Piscu, com. Piscu Galaţi Piscu, com. Piscu, jud. Covurlui Hallstatt   Afişează  
+ Plevna, com. Rediu Galaţi Plevna, com. Rediu, jud. Covurlui nedeterminată   Afişează  
+ Poiana, com. Poiana Galaţi Poiana, com. Poiana, jud. Tecuci epoca bronzului; Hallsatt final-Latene timpuriu; Hallstatt; Hallstatt final-La Tene timpuriu; La Tene; La Tene şi epoca romană  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  Afişează  
+ Poiana, com. Poiana Galaţi Huleşti, com. Poiana, jud. Tecuci epoca bronzului   Afişează  
+ Prodăneşti, com. Bereşti-Meria Galaţi Prodăneşti, com. Bereşti-Meria, jud. Covurlui epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Rediu, com. Rediu Galaţi Oasele, com. Rediu, jud. Covurlui epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Rogojeni, com. Suceveni Galaţi Rogojeni, com. Suceveni, jud. Covurlui epoca bronzului   Afişează  
+ Săseni, com. Bereşti-Meria Galaţi Săseni, com. Bereşti-Meria, jud. Covurlui epoca bronzului; La Tene   Afişează  
+ Scânteieşti, com. Scânteieşti Galaţi Scânteieşti, com. Scânteieşti, jud. Covurlui neprecizată   Afişează  
+ Schela, com. Schela Galaţi Lascăr Catargiu, com. Schela, jud. Covurlui epoca medievală timpurie; neprecizată   Afişează  

Precedentele pagini 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014