cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 21 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Ghidfalău, com. Ghidfalău Covasna Ghidfalău, jud. Trei Scaune Hallstatt; La Tene; La Tene sau epoca medievală timpurie   Afişează  
+ Harale, com. Ghelinţa Covasna Harale, com. Ghelinţa, jud. Trei Scaune epoca bronzului timpuriu   Afişează  
+ Hătuica, com. Catalina Covasna Hătuica, com. Catalina, jud. Trei Scaune epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Herculian, com. Băţani Covasna Herculian, jud. Odorhei epoca fierului; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Hilib, com. Ojdula Covasna Hilib, com. Ojdula, jud. Trei Scaune neolitic   Afişează  
+ Icafalău, com. Cernat Covasna Icafalău, com. Cernat, jud. Trei Scaune epoca romană; Hallstatt   Afişează  
+ Ilieni, com. Ilieni Covasna Ilieni, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Imeni, com. Catalina Covasna Imeni, com. Catalina, jud. Trei Scaune epoca romană   Afişează  
+ Întorsura Buzăului, com. Întorsura Buzăului Covasna Întorsura Buzăului, jud. Trei Scaune nedeterminată; neolitic; neolitic sau bronz timpuriu   Afişează  
+ Lemnia, com. Lemnia Covasna Lemnia, jud. Trei Scaune La Tene; perioada prefeudală   Afişează  
+ Lisnău, com. Ozun Covasna Lisnău, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Lunga, com. Târgu Secuiesc Covasna Lunga, jud. Trei Scaune neolitic   Afişează  
+ Malnaş, com. Malnaş Covasna Malnaş, jud. Trei Scaune neolitic   Afişează  
+ Malnaş, com. Malnaş Covasna Malnaş Băi, jud. Trei Scaune bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Măgheruş, com. Ozun Covasna Măgheruş, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca medievală; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Mărcuşa, com. Catalina Covasna Mărcuşa, com. Catalina, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Mărtănuş, com. Breţcu Covasna Mărtănuş, com. Breţcu, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca migraţiilor; neolitic; preistorie   Afişează  
+ Mărtineni, com. Catalina Covasna Mărtineni, jud. Trei Scaune epoca bronzului; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Micloşoara, com. Baraolt Covasna Micloşoara, com. Baraolt, jud. Trei Scaune epoca medievală; neprecizată   Afişează  
+ Moacşa, com. Moacşa Covasna Moacşa, jud. Trei Scaune epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ neprecizat Covasna Buzău (pasul), jud. Trei Scaune epoca medievală    
+ Neprecizată Covasna Chepeţ, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată    
< - > Olteni, com. Bodoc Covasna Olteni, com. Bodoc, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca medievală timpuriu; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  

 Olteni, com./oraş Bodoc (denumire repertoriu: Olteni sau Oltemir, Oltszem, com. Bodoc, jud. Trei Scaune)

 Punct 1. Pe malul stâng al Oltului, pe o ridicătură numită "Cetatea Fetei" (Leánykavár), la cota 597
Tip sit: aşezare - Mărginită la vest de Olt, la sud de pârâul lui Sütö, iar la est de o vale adâncă. Numai la nord se leagă cu muntele vecin printr-o şa îngustă şi uşor adâncită.
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Stratul arheologic gros de peste 2,50 m prezintă o pătură de vălătuci, între cele două nivele conţinând cenuşă şi diferite resturi neolitice Ariuşd, ceramică bicromă şi tricromă.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: László, F., J. Teutsch, 1910
 1.1.0.1ceramică - Fragmente ceramice găsite în stratul de humus de la suprafaţă; datare repertoriu: bronz timpuriu; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.2ceramică - Fragmente ceramice; datare repertoriu: La Tene; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.3neprecizat - obiecte din fier; datare repertoriu: La Tene; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.4neprecizat - Obiecte diverse între care şi un fragment de terra sigillata; datare repertoriu: epoca romană; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.5ceramică - Vase şi fragmente de vase; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.6figurine - Figurine zoomorfe şi antropomorfe; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.7topor - Topoare plate de piatră; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.8râşniţă - Râşniţe de piatră; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 1.1.0.9unealtă - Unelte din corn de cerb: topoare şi împungători; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe, Muzeu Braşov
 Bibliografie:
1. Teutsch, J., Burzenland, p.3
2. Teutsch, J., Karpathen, III, 83
3. Roska, M., Kézikönyv, II, p.147-148, 199, 230, 273, 403, da
4. Roska, M., Emlékkönyv SzNM, p.267-268, 762, da
5. Roska, M., AÉ, XLVI, 1936, p.79
6. Roska, M., Rep., p.212, nr. 38
7. Roska, M., Közl., III, IV, 1943, 1944, p.73, 66-67
8. , SzNM, 1908-1909, p.42-44
9. László, F., Dolg, II, 1911, p.177-259, da
10. László, F., AÉ, XXXII, 1912, p.57-66, da
11. László, F., Dacia, I, 1924, p.3-4, 9, 27
12. , SzNM, 1914, p.15
13. Pârvan, V., Getica, p.582-583, 586, 590-591, da
14. Franckfort, H., Studies, II, Pl.I,3
15. Childe, G.V., Danube, p.103
16. Schroller, H., Emlékkönyv SzNM, p.334
17. Schroller, H., St. u. Kz., p.55, 58, 78
18. Nestor, I., Stand, p.38
19. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.18

 Punct 2. În apropierea marginii de nord a satului, pe locul numit "Dosul Cetăţii" (Vármezye), lângă castelul Mikó, pe o mică umplutură de teren eliptică, înaltă de 2 m
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare - Aşezarea era apărată spre est de apa Oltului, iar în celelalte trei printr-un şanţ artificial, circular, lung de 6-8 m. Partea superioară a stratului arheologic a fost răvăşită de lucrări agricole. În partea de la fund, rămasă intactă, s-a constat un strat cu urme de locuinţe, vălătuci arşi, vetre, etc şi un strat de cenuşă şi alte urme de cultură.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; autor sptur: Lázló, F., 1908
 2.1.0.1ceramică - Ceramică precucuteniană, bicromă, monocromă şi tricromă; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe
 2.1.0.2lamă - Lame de silex şi obsidian; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe
 2.1.0.3pintanderă - Pintandere de lut; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe
 2.1.0.4figurină - Figurine antropomorfe şi zoomorfe; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe
 2.1.0.5unealtă - Unelte de piatră : securi şi topoare, unelte de corn: împungătoare de corn de cerb; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe
 2.1.0.6lingură - Linguri de lut; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. László, F., Dacia, I, 1924, p.3-4, 9, 27
2. Teutsch, J., Karpathen, III, 83
3. Roska, M., Kézikönyv, II, p.147-148, 199, 230, 273, 403, da
4. Roska, M., Emlékkönyv SzNM, p.267-268, 762, da
5. Roska, M., AÉ, XLVI, 1936, p.79
6. Roska, M., Rep., p.212, nr. 38
7. Roska, M., Közl., III, IV, 1943, 1944, p.73, 66-67
8. , SzNM, 1908-1909, p.42-44
9. Teutsch, J., Burzenland, p.3
10. László, F., AÉ, XXXII, 1912, p.57-66, da
11. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.18
12. , SzNM, 1914, p.15
13. Franckfort, H., Studies, II, Pl.I,3
14. Childe, G.V., Danube, p.103
15. Schroller, H., Emlékkönyv SzNM, p.334
16. Schroller, H., St. u. Kz., p.55, 58, 78
17. Nestor, I., Stand, p.38
18. László, F., Dolg, II, 1911, p.177-259, da

 Punct 3. La marginea de nord a satului, la cca. 2 km de staţiunea precedentă, pe o măgură de 60 m lăţime, tot pe malul drept al Oltului, pe locul lui Gy. Sántho
Tip sit: aşezare - Izolată în trei părţi şi unită cu terasa Oltului printr-o şa urmată de un şanţ artificial
 Descoperiri:
 3.1aşezare - Recunoaştere F. László. Materiale la Muzeul Sf. Gheorghe; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd
 Bibliografie:
1. László, F., Dacia, I, 1924, p.3-4, 9, 27
2. Teutsch, J., Karpathen, III, 83
3. Roska, M., Kézikönyv, II, p.147-148, 199, 230, 273, 403, da
4. Roska, M., Emlékkönyv SzNM, p.267-268, 762, da
5. Roska, M., AÉ, XLVI, 1936, p.79
6. Roska, M., Rep., p.212, nr. 38
7. Roska, M., Közl., III, IV, 1943, 1944, p.73, 66-67
8. , SzNM, 1908-1909, p.42-44
9. Teutsch, J., Burzenland, p.3
10. László, F., AÉ, XXXII, 1912, p.57-66, da
11. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.18
12. , SzNM, 1914, p.15
13. Franckfort, H., Studies, II, Pl.I,3
14. Childe, G.V., Danube, p.103
15. Schroller, H., Emlékkönyv SzNM, p.334
16. Schroller, H., St. u. Kz., p.55, 58, 78
17. Nestor, I., Stand, p.38
18. László, F., Dolg, II, 1911, p.177-259, da

 Punct 4. Lângă locul numit "Drumul cu gropi" (Gödrösút)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 4.1aşezare - Fragmente ceramice la muzeul Sf. Gheorghe; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. , Informaţie Z. Székely

 Punct 5. La capătul de nord al satului, pe malul drept al Oltului, pe locul castelului construit la începutul sec. XIX
Tip sit: castru
 Descoperiri:
 5.1castru - Castru roman de piatră a cărui existenţă a fost semnalată încă din a doua jumătate a sec. XVIII. Formă patrulateră, dar dimensiunile nu sunt bine precizate (140 x 100m sau 100 x 80 m). În grădina castelului s-a găsit zidul de incintă şi bastionul semilunar din colţul de nord-vest. Se pare că la folosirea cetăţii Hereţ s-a folosit material din castru, printre care G. Schein amintea la 1833 inscripţii romane ilizibile, astăzi dispărute. Nu se cunoaşte unitatea care staţiona aici.; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.1ceramică - Fragmente de vase; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.2cărămidă - număr neprecizat de cărămizi; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.3ţiglă - număr neprecizat de ţigle; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.4sticlă - Un fragment din gura uni vas de sticlă; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.5monedă - Mai multe monede imperiale printre care monede de la Antoninus, Maximinis, denar de la Julia Domna, o monedă mică de bronz de la Constantin II şi altele nedeterminate; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Benkö, J., Transilvania, I, p.548
2. Schein, G., Székler, p.117
3. Neigebauer,J.F., Dacien, p.279
4. Ackner M.J., JCC, 1856, p.32
5. Ipoly, A., II, 1861, p.250
6. Vass J., Erdély, p.118
7. Kövári, L.., Erd. ép., p.54
8. Orbán, B., Székelyföld, III, p.58
9. Gooss, C., Chronik, p.97
10. , Ma.Mü, II, p.363
11. Marţian, I., Rep., p.480
12. , p.480
13. Christescu, V., Ist.mil., p.121
14. Daicoviciu, C., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.32+-321
15. Daicoviciu, C., SCIV, I,1, 1950, p.118
16. Ferenczi, Al., Székelyföld, IX, 1939, p.71-72
17. Paulovics, I., Dacia, p.62-63
18. Székely, Z., Jegyzetek, p.29

 Punct 6. Pe malul stâng al pârâului Gyerö
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1ţiglă; datare repertoriu: epoca romană
 6.0.0.2ceramică - Fragmente de vase; datare repertoriu: epoca romană
 6.0.0.3antefix - Antefix de lut; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. , JSzNM, 1908-1909, p.47
2. Paulovics, I., Dacia, 65

 Punct 7. Pe malul drept al Oltului, pe "Vârful Cetăţii" (Vártetö), la nord de sat, la cota 706
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 7.1cetate - Se pare că a fost construită pe ruinele unei cetăţi dacice; datare repertoriu: epoca medievală timpuriu
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, III, p.56, da
2. Marţian, I., Urme, p.50
3. Marţian, I., Rep., p.480
4. , SCIV, II, 1952, p.303

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca migraţiilor; Muzeu Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.212.38

+ Ozun, com. Ozun Covasna Ozun, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Afişează  
+ Pădureni, com. Moacşa Covasna Beşeneu, com. Moacşa, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Reci, com. Reci Covasna Reci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; nedeterminată; neolitic   Afişează  
+ Reci, com. Reci Covasna Comolău, com. Reci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Saciova, com. Reci Covasna Saciova, com. Reci, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; neprecizată   Afişează  
+ Sâncraiu, com. Ilieni Covasna Sîncraiu, com. Ilieni, jud. Trei Scaune neolitic   Afişează  
+ Sântionlunca, com. Ozun Covasna Sîntionlunca, jud. Trei Scaune epoca bronzului; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Sânzieni, com. Sânzieni Covasna Sînzieni, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; nedeterminată; neolitic   Afişează  
+ Secuime Covasna Secuime, jud. Trei Scaune eneolitic; epoca bronzului sau Hallstat; Hallstatt; Halstatt timpuriu; Halsttatt timpuriu; neolitic; neprecizată    
+ Sita Buzăului, com. Sita Buzăului Covasna Sita Buzăului, jud. Trei Scaune paleolitic   Afişează  
+ Surcea, com. Zăbala Covasna Surcea, com. Zăbala, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca dacică; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Tălişoara, com. Brăduţ Covasna Tălişoara, jud. Odorhei bronz final; eneolitic   Afişează  
+ Târgu Săcuiesc, com. Târgu Săcuiesc Covasna Tîrgu Săcuiesc, jud. Trei Scaune bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată   Afişează  
+ Ţufalău, com. Boroşneu Mare Covasna Ţufalău, jud. Trei Scaune epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Valea Crişului, com. Valea Crişului Covasna Valea Crişului, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Valea Mare, com. Valea mare Covasna Valea Mare, jud. Trei Scaune nedeterminată   Afişează  
+ Vârghiş, com. Vârghiş Covasna Vîrghiş, jud. Odorhei neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Zagon, com. Zagon Covasna Zagon, jud. Trei Scaune bronz final; epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Zăbala, com. Zăbala Covasna Zăbala, jud. Trei Scaune epoca bronzului; epoca medievală; Hallstatt; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Zălan, com. Bodoc Covasna Zălan, com. Bodoc, jud. Trei Scaune epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Zoltan, com. Ghidfalău Covasna Zoltan, com. Ghidfalău, jud. Trei Scaune bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; neolitic   Afişează  
+ Balinteşti, com. Bereşti-Meria Galaţi Balinteşti, com. Bereşti-Meria, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca romană târzie   Afişează  
+ Băleni, com. Băleni Galaţi Băleni, com. Băleni, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca fierului; nedeterminată   Afişează  
+ Băneasa, com. Băneasa Galaţi Băneasa, com. Băneasa, jud. Covurlui preistorie   Afişează  
+ Bereşti, com. Bereşti Galaţi Bereşti, com. Bereşti, jud. Covurlui epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Blânzi, com. Corod Galaţi Blânzi, com. Corod, jud. Tecuci     Afişează  
+ Braniştea, com. Nicoreşti Galaţi Braniştea, com. Nicoreşti, jud. Covurlui antichitate   Afişează  

Precedentele pagini  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014