cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 2 -

The outcome of the selection is of 199 localities
County: Mureş

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Dămieni, com. Eremitu Mureş Dămieni, com. Eremitu, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Dătăşeni, com. Cuci Mureş Dătăşeni, com. Cuci, jud. Turda La Tene   Map it  
+ Dâmbău, com. Adămuş Mureş Dîmbău, jud. Târnava Mică epoca romană; neolitic   Map it  
+ Deda, com. Deda Mureş Deda, jud. Mureş bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Dedrad, com. Batoş Mureş Dedrad, jud. Mureş Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
< - > Dumbrăvioara, com. Ernei Mureş Dumbrăvioara, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  

 Dumbrăvioara, com./oraş Ernei (denumire repertoriu: Dumbrăvioara sau Dumbrăvicioara, Şarombărc,Sarg, Scherberg, Sáromberke, jud. Mureş)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1secure - din marnă calcaroasă; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Koch, A., Erd.Múz., V, 1876, p.134
2. Goos, C., Chronik, p.50
3. Goos, C., AVSL, XIII, 1876, p.466
4. Tocilescu Al., Dacia, p.780
5. Andrieşecu, I., Contribuţie, p.31
6. Roska M., Rep, p.242, nr. 27

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - lung şi îngust, din bazalt; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Aiud, nr inventar: 3475
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, I, 1941, p.78
2. Roska M., Rep, p.242, nr. 27

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1topor - din piatră, cu gaură de înmănuşare; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska M., Erd.Múz., III, 1876, p.162
2. Roska M., Rep, p.242, nr. 27

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1secure - din aramă; datare repertoriu: eneolitic; MAC, nr inventar: IV, 18885
 Bibliografie:
1. Marţian I., Rep, p.650
2. Roska M., Rep, p.242, nr. 27
3. Popescu D., Bronzezeit, p.35

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1topor - cu disc şi spin, din bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; MAC, nr inventar: IV 1890
 Bibliografie:
1. Roska M., SzNMÉ, p.283
2. Roska M., Rep, p.242, nr. 27
3. Nestor I., Stand, p.129

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1spadă - din bronz, de tip micenian, cu nervură puternică pe mijloc şi capătul simplu, plat, prevăzut cu trei găuri pentru nituri; MAC, nr inventar: 199
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.50
2. Pulszky, F., Magy. Arch., I, 43, 5
3. Hampel I., Trouvailles, 20, 5
4. Hampel I., Bronzkor, II, p.133
5. Hampel I., AÉ, IX, 1899, p.249
6. Reinecke P., EMU, VI, 1898, p.Beibl., 13
7. Marţian I., Rep, p.650
8. Roska M., SzNMÉ, p.282
9. Roska M., Rep, p.242, nr. 27
10. Childe, G. V., Danube, p.389
11. Dumitrescu H., Dacia, V-VI, 1935-1936, p.171
12. Popescu D., Bronzezeit, p.128

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; Colecţia fostului liceu român catolic Târgu Mureş
 Bibliografie:
1. Informaţie I. Ferenczi

 Punct 8. Pe promontoriul "Pădurea Reva" (Rva erdö)
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 8.1fortificaţie - Fortificaţie de formă triunghiulară (?); datare repertoriu: epoca medievală
 8.2substrucţii clădiri - Substrucţii de ziduri romane, ţigle şi alte urme; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Orbán, B, Székelyföld, IV, p.192

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: tezaur
 Descoperiri:
 9.0.1tezaur monetar; datare repertoriu: epoca romană, 1868
 9.0.1.1monedă - 300 de denari romani, dintre care unul de la triumvirul Antonius, iar ceilalţi de la împăraţii începând cu Nero şi până la Commodus.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. , AÉ, III, 1870, p.28

 Punct 10. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1fibula - din aur, în formă de cicadă, ochii încrustaţi cu almandine; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolul IV; Muzeul Budapesta
 Bibliografie:
1. Hampel I., AÉ, I, 1881, p.172
2. Hampel I., Alerthümer, II, p.7
3. Hampel I., Alerthümer, III, pl. 9, 3 a-c
4. Kühn, H., â, IPEK, 1935, p.88, 17

+ Dumitreni, com. Bălăuşeri Mureş Dumitreni, com. Bălăuşeri, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Ercea, com. Băla Mureş Ercea, com. Băla, jud. Mureş epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Eremitu, com. Eremitu Mureş Eremitu, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ernei, com. Ernei Mureş Ernei, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Mureş Fîntînele, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Filitelnic, com. Bălăuşeri Mureş Filitelnic, com. Bălăuşeri, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Foi, com. Crăciuneşti Mureş Foi, com. Crăciuneşti, jud. Mureş neprecizată; preistorie   Map it  
+ Găleşti, com. Găleşti Mureş Găleşti, jud. Mureş epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană sau medievală; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Găneşti, com. Găneşti Mureş Găneşti, jud. Târnava Mică eneolitic   Map it  
+ Gheja, com. Luduş Mureş Gheja, com. Luduş, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic, bronz; neolitic, bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Ghindari, com. Ghindari Mureş Ghindari, jud. Odorhei eneolitic; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Ghineşti, com. Neaua Mureş Ghineşti, com. Neaua, jud. Mureş bronz final; epoca migraţiilor; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Glăjărie, com. Gurghiu Mureş Glăjărie, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Glodeni, com. Glodeni Mureş Glodeni, jud. Mureş epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Gogan, com. Bahnea Mureş Gogan Varolea, com. Bahnea, jud. Târnava Mică epoca medievală   Map it  
+ Gorneşti, com. Gorneşti Mureş Gorneşti, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Grâuşorul, com. Vărgata Mureş Buza, com. Vărgata, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Grindeni, com. Cheţani Mureş Grindeni, jud. Turda eneolitic; preistorie   Map it  
+ Gruişor, com. Acăţari Mureş Gruişor, com. Acăţari, jud. Mureş nedeterminată   Map it  
+ Gurghiu, com. Gurghiu Mureş Gurghiu, jud. Mureş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Habic, com. Petetea Mureş Habic, com. Petetea, jud. Mureş neolitic   Map it  
+ Hădăreni, com. Cheţani Mureş Hădureni, com. Cheţani, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Hărţău, com. Pănet Mureş Hărţău, com. Pănet, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Herepea, com. Adămuş Mureş Herepea, com. Adămuş, jud. Târnava Mică epoca bronzului; Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Herghelia, com. Ceuaşu de Câmpie Mureş Herghelia, com. Ceuaşu de Câmpie, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Hetiur, com. Sighişoara Mureş Hetiur, jud. Târnava Mare epoca romană; La Tene   Map it  
+ Hodac, com. Hodac Mureş Hodac, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Hodoşa, com. Hodoşa Mureş Hodoşa, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Ibăneşti, com. Ibăneşti Mureş Ibăneşti, jud. Mureş epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Icland, com. Ernei Mureş Icland, com. Ernei, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Iclandu Mare, com. Iclănzel Mureş Iclandul Mare, com. Iclănzel, jud. Turda epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Ideciu de Jos, com. Ideciu de Jos Mureş Ideciu de Jos, jud. Mureş     Map it  
+ Ideciu de Sus, com. Ideciu de Jos Mureş Ideciu de Sus, jud. Mureş epoca bizantină   Map it  
+ Iernut, com. Iernut Mureş Iernut, com. Iernut, jud. Târnava Mică bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ilieşi, com. Sovata Mureş Ilieşi, jud. Mureş epoca medievală; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Isla, com. Hodoşa Mureş Isla, com. Hodoşa, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Iştihaza, com. Aţintiş Mureş Iştihaza, com. Aţintiş, jud. Turda epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Ivăneşti, com. Livezile Mureş Ivăneşti, com. Livezile, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Jabeniţa, com. Solovăstru Mureş Jabeniţa, jud. Mureş bronz final; neprecizată   Map it  
+ Jacodu, com. Veţca Mureş Jacodu, com. Veţca, jud. Odorhei eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Jacu, com. Albeşti Mureş Jacu, com. Albeşti, jud. Târnava Mică Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Laslău Mic, com. Suplac Mureş Laslău Mic, com. Suplac, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Leordeni, com. Gheorghe Doja Mureş Leordeni, com. Gheorghe Doja, jud. Mureş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Lepindea, com. Bahnea Mureş Lepindea, jud. Târnava Mică bronz final   Map it  
1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014