cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 2 -

The outcome of the selection is of 199 localities
County: Mureş

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Dămieni, com. Eremitu Mureş Dămieni, com. Eremitu, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Dătăşeni, com. Cuci Mureş Dătăşeni, com. Cuci, jud. Turda La Tene   Map it  
+ Dâmbău, com. Adămuş Mureş Dîmbău, jud. Târnava Mică epoca romană; neolitic   Map it  
+ Deda, com. Deda Mureş Deda, jud. Mureş bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Dedrad, com. Batoş Mureş Dedrad, jud. Mureş Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Dumbrăvioara, com. Ernei Mureş Dumbrăvioara, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Dumitreni, com. Bălăuşeri Mureş Dumitreni, com. Bălăuşeri, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Ercea, com. Băla Mureş Ercea, com. Băla, jud. Mureş epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Eremitu, com. Eremitu Mureş Eremitu, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ernei, com. Ernei Mureş Ernei, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Mureş Fîntînele, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Filitelnic, com. Bălăuşeri Mureş Filitelnic, com. Bălăuşeri, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Foi, com. Crăciuneşti Mureş Foi, com. Crăciuneşti, jud. Mureş neprecizată; preistorie   Map it  
+ Găleşti, com. Găleşti Mureş Găleşti, jud. Mureş epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană sau medievală; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Găneşti, com. Găneşti Mureş Găneşti, jud. Târnava Mică eneolitic   Map it  
+ Gheja, com. Luduş Mureş Gheja, com. Luduş, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic, bronz; neolitic, bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Ghindari, com. Ghindari Mureş Ghindari, jud. Odorhei eneolitic; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Ghineşti, com. Neaua Mureş Ghineşti, com. Neaua, jud. Mureş bronz final; epoca migraţiilor; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Glăjărie, com. Gurghiu Mureş Glăjărie, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Glodeni, com. Glodeni Mureş Glodeni, jud. Mureş epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Gogan, com. Bahnea Mureş Gogan Varolea, com. Bahnea, jud. Târnava Mică epoca medievală   Map it  
+ Gorneşti, com. Gorneşti Mureş Gorneşti, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Grâuşorul, com. Vărgata Mureş Buza, com. Vărgata, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Grindeni, com. Cheţani Mureş Grindeni, jud. Turda eneolitic; preistorie   Map it  
+ Gruişor, com. Acăţari Mureş Gruişor, com. Acăţari, jud. Mureş nedeterminată   Map it  
+ Gurghiu, com. Gurghiu Mureş Gurghiu, jud. Mureş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Habic, com. Petetea Mureş Habic, com. Petetea, jud. Mureş neolitic   Map it  
+ Hădăreni, com. Cheţani Mureş Hădureni, com. Cheţani, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Hărţău, com. Pănet Mureş Hărţău, com. Pănet, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Herepea, com. Adămuş Mureş Herepea, com. Adămuş, jud. Târnava Mică epoca bronzului; Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Herghelia, com. Ceuaşu de Câmpie Mureş Herghelia, com. Ceuaşu de Câmpie, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Hetiur, com. Sighişoara Mureş Hetiur, jud. Târnava Mare epoca romană; La Tene   Map it  
+ Hodac, com. Hodac Mureş Hodac, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Hodoşa, com. Hodoşa Mureş Hodoşa, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Ibăneşti, com. Ibăneşti Mureş Ibăneşti, jud. Mureş epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Icland, com. Ernei Mureş Icland, com. Ernei, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Iclandu Mare, com. Iclănzel Mureş Iclandul Mare, com. Iclănzel, jud. Turda epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Ideciu de Jos, com. Ideciu de Jos Mureş Ideciu de Jos, jud. Mureş     Map it  
+ Ideciu de Sus, com. Ideciu de Jos Mureş Ideciu de Sus, jud. Mureş epoca bizantină   Map it  
< - > Iernut, com. Iernut Mureş Iernut, com. Iernut, jud. Târnava Mică bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic sau bronz   Map it  

 Iernut, com./oraş Iernut (denumire repertoriu: Iernut sau Radnot, com. Pleşcuţa, jud. Târnava Mică)

 Punct 1. La "Cimitirul Vechi", pe vechea insulă a Mureşului, în faţa aşezării "Sălişte" de la Lechinţa de Mureş
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică; datare repertoriu: eneolitic; cultura: Coţofeni
 1.0.0.2ceramică; datare repertoriu: Hallstatt
 1.0.0.3ceramică; datare repertoriu: La Tene
 1.0.0.4ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Informaţie Vlassa, N.

 Punct 2. Pe "Dealul Gala" (Gálahegy)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare - Urme ale unei aşezări "primitive"; datare repertoriu: bronz final
 2.1.0.1ceramică - fragmente între care buze de vase cu ornamente în relief şi două toarte de vase din care unul "ansa lunata".; datare repertoriu: bronz final
 2.1.0.2unealtă - mai multe unelte din silex cu urme de retuşare; datare repertoriu: epoca bronzului
 2.1.0.3topor - plat, de piatră; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Informţie Vlassa, N.

 Punct 3. În grădina Şcolii de Horticulrtură din castelul Rákoczi I, pe o terasă joasă a Mureşului, Pe o terasă joasă a Mureşului
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - vase; datare repertoriu: Hallstatt; cultura: scitică; Cancelaria şcolii locale
 Bibliografie:
1. Informaţie Vlassa, N.

 Punct 4. La "Hulpişti", pe un promontoriu
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg
 4.0.0.2ceramică - fină, lucioasă, cenuşie, lucrată la roată; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Informaţie Vlassa, N.

 Punct 5. Pe hotarul dintre Iernut şi Cipău
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1greutate - din piatră, perforată, utilizată la pescuit; datare repertoriu: neolitic sau bronz
 Bibliografie:
1. Informaţie Vlassa, N.

 Punct 6. La locul numit "Movila cu gropi" (Kaváshalom)
Tip sit: aşezare

Observatii: Semnalată de Orban şi Marţian, dar în urma cercetării pe teren din 1951 nu au fost descoperite urme arheologice.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, V, 1871, p.41
2. Marţian, I., Rep., 1920, p.567
3. M.Roska, Rep., 3, 1942, p.234

 Punct 7. Pe înălţimea "Dealul Fierarului" (Kovácshalom)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1cărămidă - mai multe cărămizi romane; datare repertoriu: epoca romană
 7.0.0.2ceramică; datare repertoriu: epoca romană
 7.0.0.3monedă - mai multe monede imperiale(?) romane; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, V, 1871, p.41
2. Gooss, C., Chronik, 1876, p.100
3. Christescu, V., Viaţa ec., 2, p.103
4. Christescu, V., Ist.mil., p.109

 Punct 8. La poalele înălţimii "Dealului Fierarilor"
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 8.1drum - Drumul roman care ducea de la Apulum la Deda.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J.F., Dacien, 1851, p.246

+ Ilieşi, com. Sovata Mureş Ilieşi, jud. Mureş epoca medievală; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Isla, com. Hodoşa Mureş Isla, com. Hodoşa, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Iştihaza, com. Aţintiş Mureş Iştihaza, com. Aţintiş, jud. Turda epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Ivăneşti, com. Livezile Mureş Ivăneşti, com. Livezile, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Jabeniţa, com. Solovăstru Mureş Jabeniţa, jud. Mureş bronz final; neprecizată   Map it  
+ Jacodu, com. Veţca Mureş Jacodu, com. Veţca, jud. Odorhei eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Jacu, com. Albeşti Mureş Jacu, com. Albeşti, jud. Târnava Mică Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Laslău Mic, com. Suplac Mureş Laslău Mic, com. Suplac, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Leordeni, com. Gheorghe Doja Mureş Leordeni, com. Gheorghe Doja, jud. Mureş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Lepindea, com. Bahnea Mureş Lepindea, jud. Târnava Mică bronz final   Map it  
1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014