cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 2 -

The outcome of the selection is of 199 localities
County: Mureş

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Dămieni, com. Eremitu Mureş Dămieni, com. Eremitu, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Dătăşeni, com. Cuci Mureş Dătăşeni, com. Cuci, jud. Turda La Tene   Map it  
+ Dâmbău, com. Adămuş Mureş Dîmbău, jud. Târnava Mică epoca romană; neolitic   Map it  
+ Deda, com. Deda Mureş Deda, jud. Mureş bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Dedrad, com. Batoş Mureş Dedrad, jud. Mureş Hallstatt; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Dumbrăvioara, com. Ernei Mureş Dumbrăvioara, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Dumitreni, com. Bălăuşeri Mureş Dumitreni, com. Bălăuşeri, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Ercea, com. Băla Mureş Ercea, com. Băla, jud. Mureş epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Eremitu, com. Eremitu Mureş Eremitu, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ernei, com. Ernei Mureş Ernei, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Fântânele, com. Fântânele Mureş Fîntînele, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Filitelnic, com. Bălăuşeri Mureş Filitelnic, com. Bălăuşeri, jud. Târnava Mică neprecizată   Map it  
+ Foi, com. Crăciuneşti Mureş Foi, com. Crăciuneşti, jud. Mureş neprecizată; preistorie   Map it  
+ Găleşti, com. Găleşti Mureş Găleşti, jud. Mureş epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană sau medievală; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Găneşti, com. Găneşti Mureş Găneşti, jud. Târnava Mică eneolitic   Map it  
+ Gheja, com. Luduş Mureş Gheja, com. Luduş, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic, bronz; neolitic, bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
< - > Ghindari, com. Ghindari Mureş Ghindari, jud. Odorhei eneolitic; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  

 Ghindari, com./oraş Ghindari (denumire repertoriu: Ghindari sau Macfalău,Makfalva, Makkfalva, jud. Odorhei)

 Punct 1. "Drum de care" (Szekérút)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1secure - din piatră; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XIII, 1888, p.72

 Punct 2. "Ulmet" (Juharos)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1râşniţă - din piatră; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XIII, 1888, p.72

 Punct 3. "Râpa Mare" (Nagyomlás), situat pe partea numită "Drumul viei" (Szöllö útja) a înălţimii "Lok".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. Herepei, J., Erd. Múz., XXXVIII, 1933, p.470
2. Roska, M., Rep., 1942, p.156, nr. 69

 Punct 4. La est de sat, în valea laterală "Szolokma".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1oglindă - din bronz, scitică; mânerul e stilizat la capăt cu figura unui lup; datare repertoriu: Hallstatt, 1908; Muz. Budapesta
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉ, XXXIII, 1913, p.318
2. Roska, M., Emlékkönyv SzNM, 1929, p.303
3. Fettich, N., Magyar. Sz., IV, 1928, p.340
4. Rostowzew, M. - Fettich, N., Skyth. Bosp., 1931, p.507
5. Roska, M., ESA, XI, 1937, p.174 - 176
6. Roska, M., Rep., 1942, p.156, nr. 69

 Punct 5. Pe "Vârful cetăţii" (Várhegyese), între pâraiele "Cetăţii" (Várpataka)şi "Tehénüzö", exista cetatea "Makka" (Makkavára).
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 5.1cetate - Înconjurată de ziduri de piatră şi şanţuri, demolată în cursul sec. XIX.; datare repertoriu: epoca medievală
 5.1.0.1ceramică - fragment buză vas; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă
 5.1.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 5.1.0.3fibulă - fragment; datare repertoriu: epoca romană
 5.2substrucţii clădiri; datare repertoriu: epoca romană
 5.2.0.1ceramică - fragment buză vas; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă
 5.2.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 5.2.0.3fibulă - fragment; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Könyöki, J. - Nagy, G., Középkori várak, 1905, p.287
2. Marţian, I., Urme, 1921, p.31
3. Herepei, J., Erd. Múz., XXXVIII, 1933, p.470 - 471
4. Roska, M., Rep., 1942, p.156, nr. 69
5. Orbán, B., Székelyföld, IV, 1870, p.25 - 26

 Punct 6. "Hajjmeg bérc"
Tip sit: val - de pământ
 Descoperiri:
 6.1val de pământ; datare repertoriu: neprecizată
 6.1.0.1ceramică - fragmente groase; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Orbán, B., Székelyföld, IV, 1870, p.25 - 26
2. Könyöki, J. - Nagy, G., Középkori várak, 1905, p.287
3. Marţian, I., Urme, 1921, p.31
4. Herepei, J., Erd. Múz., XXXVIII, 1933, p.470 - 471
5. Roska, M., Rep., 1942, p.156, nr. 69

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1topor - din piatră, cu ceafa dreaptă, lung de 17,2 cm; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; colecţia fostului liceu romano-catolic din Tg. Mureş
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., I, 1941, p.68
2. Roska, M., Rep., 1942, p.156, nr. 69

+ Ghineşti, com. Neaua Mureş Ghineşti, com. Neaua, jud. Mureş bronz final; epoca migraţiilor; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Glăjărie, com. Gurghiu Mureş Glăjărie, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Glodeni, com. Glodeni Mureş Glodeni, jud. Mureş epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Gogan, com. Bahnea Mureş Gogan Varolea, com. Bahnea, jud. Târnava Mică epoca medievală   Map it  
+ Gorneşti, com. Gorneşti Mureş Gorneşti, jud. Mureş eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Grâuşorul, com. Vărgata Mureş Buza, com. Vărgata, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Grindeni, com. Cheţani Mureş Grindeni, jud. Turda eneolitic; preistorie   Map it  
+ Gruişor, com. Acăţari Mureş Gruişor, com. Acăţari, jud. Mureş nedeterminată   Map it  
+ Gurghiu, com. Gurghiu Mureş Gurghiu, jud. Mureş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Habic, com. Petetea Mureş Habic, com. Petetea, jud. Mureş neolitic   Map it  
+ Hădăreni, com. Cheţani Mureş Hădureni, com. Cheţani, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Hărţău, com. Pănet Mureş Hărţău, com. Pănet, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Herepea, com. Adămuş Mureş Herepea, com. Adămuş, jud. Târnava Mică epoca bronzului; Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Herghelia, com. Ceuaşu de Câmpie Mureş Herghelia, com. Ceuaşu de Câmpie, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Hetiur, com. Sighişoara Mureş Hetiur, jud. Târnava Mare epoca romană; La Tene   Map it  
+ Hodac, com. Hodac Mureş Hodac, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Hodoşa, com. Hodoşa Mureş Hodoşa, jud. Mureş epoca bronzului   Map it  
+ Ibăneşti, com. Ibăneşti Mureş Ibăneşti, jud. Mureş epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Icland, com. Ernei Mureş Icland, com. Ernei, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Iclandu Mare, com. Iclănzel Mureş Iclandul Mare, com. Iclănzel, jud. Turda epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Ideciu de Jos, com. Ideciu de Jos Mureş Ideciu de Jos, jud. Mureş     Map it  
+ Ideciu de Sus, com. Ideciu de Jos Mureş Ideciu de Sus, jud. Mureş epoca bizantină   Map it  
+ Iernut, com. Iernut Mureş Iernut, com. Iernut, jud. Târnava Mică bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ilieşi, com. Sovata Mureş Ilieşi, jud. Mureş epoca medievală; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Isla, com. Hodoşa Mureş Isla, com. Hodoşa, jud. Mureş neprecizată   Map it  
+ Iştihaza, com. Aţintiş Mureş Iştihaza, com. Aţintiş, jud. Turda epoca bronzului; neprecizată   Map it  
+ Ivăneşti, com. Livezile Mureş Ivăneşti, com. Livezile, jud. Mureş epoca romană   Map it  
+ Jabeniţa, com. Solovăstru Mureş Jabeniţa, jud. Mureş bronz final; neprecizată   Map it  
+ Jacodu, com. Veţca Mureş Jacodu, com. Veţca, jud. Odorhei eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Jacu, com. Albeşti Mureş Jacu, com. Albeşti, jud. Târnava Mică Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Laslău Mic, com. Suplac Mureş Laslău Mic, com. Suplac, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Leordeni, com. Gheorghe Doja Mureş Leordeni, com. Gheorghe Doja, jud. Mureş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Lepindea, com. Bahnea Mureş Lepindea, jud. Târnava Mică bronz final   Map it  
1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014