cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 2 -

The outcome of the selection is of 221 localities
County: Hunedoara

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Cârneşti, com. Toteşti Hunedoara Cârneşti, com. Toteşti, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Cerbăl, com. Cerbăl Hunedoara Cerbăl, jud. Hunedoara La Tene; La Tene târziu   Map it  
+ Certeju de Sus, com. Certeju de Sus Hunedoara Certeju de Sus, jud. Hunedoara bronz timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Chergeş, com. Cârjiţi Hunedoara Chergeş, com. Cârjiţi, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Chimindia, com. Hărău Hunedoara Chimindia, jud. Hunedoara eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Chitid, com. Boşorod Hunedoara Chitid, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene   Map it  
+ Cigmău, com. Geoagiu Hunedoara Cigmău, com. Geoagiu, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Cinciş-Cerna, com. Teliucu Inferior Hunedoara Cerna, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Cioclovina, com. Boşorod Hunedoara Cioclovina, com. Boşorod, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; Hallstatt; neprecizată; paleolitic   Map it  
+ Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea Hunedoara Ciopeia, com. Sântămăria-Orlea, jud. Hunedoara epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Ciula mică, com. Răchitova Hunedoara Ciula mică, com. Răchitova, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
+ Ciulpăz, com. Pestişu Mic Hunedoara Ciulpăz, com. Pestişu Mic, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Clopotiva, com. Râu De Mori Hunedoara Clopotiva, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crăciuneşti, com. Băiţa Hunedoara Crăciuneşti, com. Băiţa, jud. Hunedoara eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; neolitic; paleolitic; paleolitic, bronz; paleolitic, neolitic, epoca bronzului   Map it  
+ Crăguiş, com. General Berthelot Hunedoara Crăguiş, com. General Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană; preistorie   Map it  
+ Cristur, com. Deva Hunedoara Cristur, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană   Map it  
+ Crişcior, com. Crişcior Hunedoara Crişcior, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Crivadia, com. Băniţa Hunedoara Crivadia, com. Băniţa, jud. Hunedoara epoca medievală   Map it  
< - > Densuş, com. Densuş Hunedoara Densuş, jud. Hunedoara bronz final; epoca medievală; epocă romană   Map it  

 Densuş, com./oraş Densuş (denumire repertoriu: Densuş sau Densuş, Dânsuş, Demsus, jud. Hunedoara)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: Depozit
 Descoperiri:
 1.0.1depozit; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva, nr inventar: 5259, 5264, 5267-5269, 5271, 5274, 5350, 5352
 1.0.1.1celt - de bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva
 1.0.1.2sabie - trei fragmente de sabie din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva
 1.0.1.3vas - două fragmente dintr-un vas de bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva
 1.0.1.4neprecizat - două bucăţi de bronz cu crestături triunghiulare; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva
 1.0.1.5fierăstrău - două fragmente din fierăstrău; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Deva
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., p.66, nr.21

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1monedă - din aur de la Nero; datare repertoriu: epocă romană
 Bibliografie:
1. Mihalyi, V., Cerculariu, p.128

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Monumentele romane (citate şi de călători) din vechea biserică romanescă au fost aduse de la Sarmizegetusa şi utilizate ca material de construcţie sau ca ornamente. Între aceste monumente se menţionează: altare cu inscripţii (CIL, III, 1484, 1497-1498, 1503, 1511-1512, 1529, 1531, 1533, 1536, 1538, 1539, 1545), monumente funerare, coloane, capiteluri corintice, friză de relief, blocuri de piatră, cărămizi). La Densuş nu se cunosc descoperiri care să ateste existenţa unei aşezări romane.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Hohenhausen, J., Alterthümer, p.83-87, 92, 107-126
2. Neigebauer, J.F., Dacien, p.40-50
3. Ackner, M.J., JCC, 1856, p.9
4. Gooss, C., AVSL, XI, 1872, p.113
5. Gooss, C., Chronik, p.70
6. , MaMü, II, p.394

 Punct 4. Biserica din sat
Tip sit: biserică - Biserică românească de piatră din secolul XIII
 Descoperiri:
 4.1biserică - Nucleul iniţial al construcţiei cuprinde: un spaţiu dreptunghiular (în centrul căruia patru stâlpi susţin un turn central) şi un altar semicircular. Toate încăperile sunt boltite cu cărămidă ( turnul este boltit cu o calotă, spaţiul din jurul lui cu o boltă de sprijin cilindrică, iar altarul cu un semicilindru şi o calotă). Zidăria e din piatră tăiată, provenind integral de la Sarmizegetusa, din piatră brută şi din cărămidă. Acest nucleu e proptit spre sud şi nord de coloane aduse şi ele de la ruinele romane amintite. Turnul cuprinde o ascunzătoare la etajul I, odinioară accesibilă printr-o scară exterioară acum dispărută. Ulterior, probabil tot în secolul XIII s-a adăugat şi un veştmântar (diaconicon), boltit cilindric, pe latura de sud a altarului, şI mai apoi o încăpere prelungă, boltită şI ea, de-a lungul laturii de sud a bisericii. O anexă tăvănită, în partea de vest, a fost adăugată în secolul XVI. Biserica prezintă interfernţe ale arhitecturii ortodoxe (planul navei cu turnul central ţinând loc de cupolă) cu cea romanică transilvăneană (mai ales frizele ornamentale în cărămidă).; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XIII (prima jumătate), 1948
 Bibliografie:
1. Hohenhausen, J., Alterthümer, p.107-116, da
2. , HTRTÉ, XII, 1901, p.78
3. Müller, F., AVSL, XVI, 1881, p.283-284
4. Kövéri, L., Erd.eml., p.29-31, 270-271
5. Ackner, M.J., Sb.Ak.Wien, VI, 1871, p.283-285
6. Gooss, C., Chronik, p.70
7. Raport restaurări, AÉ, IX, X, 1889, 1890, p.415, 352
8. Roth, V., Baukunst, p.5
9. Vătăşianu, V., ACMIT, II, 1929, p.33-43, 84-86, 122-131, passim, da
10. Gerevich, T., Románkori emlékei, p.43-44, il.XCV
11. Iorga-Balş, Histoire de l'art roumain ancien, p.140

+ Deva, com. Deva Hunedoara Herepea, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Bârcea Mică, com. Deva, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Deva, com. Deva Hunedoara Deva, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; Hallstatt timpuriu; La Tene; neolitic; neprecizat, pobabil Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dobra, com. Dobra Hunedoara Dobra, jud. Hunedoara bronz final; epoca bizantină; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Dumeşti, com. Vorţa Hunedoara Dumeşti, com. Vorţa, jud. Hunedoara bronz final   Map it  
+ Federi, com. Pui Hunedoara Federi, com. Pui, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; nedeterminată; paleolitic   Map it  
+ Fizeş, com. Băiţa Hunedoara Fizeş, com. Băiţa, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Galaţi, com. Pui Hunedoara Galaţi, com. Pui, jud. Hunedoara mezolitic   Map it  
+ General Berthelot, com. General Berthelot Hunedoara Berthelot, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Geoagiu, com. Geoagiu Hunedoara Geoagiu, jud. Hunedoara bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; bronz timpuriu/bronz mijlociu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Ghelari, com. Ghelari Hunedoara Ghelar, jud. Hunedoara epoca romană; Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Godineşti, com. Zam Hunedoara Godineşti, com. Zam, jud. Hunedoara bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Goleş, com. Topliţa Hunedoara Goleş, com. Topliţa, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Govăjdia, com. Ghelari Hunedoara Govăşdia, com. Ghelari, jud. Hunedoara epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Grid, com. Călan Hunedoara Gridu, com. Călan, jud. Hunedoara nedeterminată   Map it  
+ Grind, com. Lăpugiu de Jos Hunedoara Grind, com. Lăpugiu de Jos, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Grohot, com. Bulzeştii de Sus Hunedoara Grohot, com. Bulzeştii de Sus, jud. Hunedoara preistorie   Map it  
+ Gurasada, com. Gurasada Hunedoara Gurasada, jud. Hunedoara epoca medievală; mezolitic   Map it  
+ Haţeg, com. Haţeg Hunedoara Nalaţi-Vad, com. Haţeg, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Haţeg, com. Haţeg Hunedoara Haţeg, jud. Hunedoara epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; La Tene timpuriu   Map it  
+ Hărău, com. Hărău Hunedoara Hărău, jud. Hunedoara epoca bronzului târziu; neolitic   Map it  
+ Hărţăgani, com. Băiţa Hunedoara Hărţăgani, com. Băiţa, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Herepeia, com. Veţel Hunedoara Filimon Sârbu, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Herepeia, com. Veţel Hunedoara Vulcez, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Hobiţa-Grădişte, com. Sarmizegetusa Hunedoara Hobiţa Grădişte, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Holdea, com. Lăpugiu de Jos Hunedoara Holdea, com. Lăpugiu de Jos, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Hondol, com. Certeju de Sus Hunedoara Hondol, com. Certeju de Sus, jud. Hunedoara epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Zlaşti, jud. Hunedoara neolitic   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Peştişu Mare, jud. Hunedoara epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Boş, com. Hunedoara, jud. Hunedoara Hallstatt   Map it  
+ Hunedoara, com. Hunedoara Hunedoara Buitur, jud. Hunedoara neolitic; paleolitic; preistorie   Map it  
1 2 3 4 5

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014