cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 2 -

The outcome of the selection is of 197 localities
County: Cluj

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Cojocna, com. Cojocna Cluj Cojocna, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Copăceni, com. Sănduleşti Cluj Copăceni, com. Sănduleşti, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Coplean, com. Căşeiu Cluj Coplean, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Copru, com. Cătina Cluj Copru, com. Cătina, jud. Cluj preistorie   Map it  
+ Corneşti, com. Corneşti Cluj Corneşti, jud. Someş epoca bronzului; epoca fierului; Hallstatt; neolitic; preistorie; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Corneşti, com. Mihai Viteazu Cluj Corneşti, com. Mihai Viteazu, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Corpadea, com. Apahida Cluj Corpadea, com. Apahida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului sau epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Cubleşu Someşan, com. Panticeu Cluj Cubleşu Someşan, com. Panticeu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; neprecizată   Map it  
+ Dăbâca, com. Dăbâca Cluj Dăbâca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Dârja, com. Panticeu Cluj Dârja, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Dej, com. Dej Cluj Dej, jud. Someş epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neolitic, eneolitic, bronz; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dezmir, com. Apahida Cluj Dezmir, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallsatt sau Latene; Hallstatt; Hallstatt sau La Tene; neolitic   Map it  
+ Diviciorii Mici, com. Sânmărtin Cluj Diviciorii Mici, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz / fier; neolitic   Map it  
+ Dorolţu, com. Aghireşu Cluj Dorolţu, com. Aghireşu, jud. Cluj bronz timpuriu; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Dretea, com. Mănăstireni Cluj Dretea, com. Mănăstireni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Dumbrava, com. Căpuşu Mare Cluj Dumbrava, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Elciu, com. Recea-Cristur Cluj Elciu, com. Recea-Cristur, jud. Someş nedeterminată   Map it  
+ Făgetu Ierii, com. Iara Cluj Făgetu Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Feiurdeni, com. Chinteni Cluj Feiurdeni, jud. Cluj bronz final; eneolitic; Hallstatt   Map it  
+ Feldioara, com. Cătina Cluj Feldioara, com. Cătina, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Feleacu, com. Feleacu Cluj Feleacu, jud. Cluj epoca romană; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Fizeşu Gherlii, com. Fizeşu Gherlii Cluj Fizeşul Gherlei, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată; sf. bronz şi începutul epocii fierului; sfârşitul epocii bronzului - începutul Hallstatt   Map it  
+ Floreşti, com. Floreşti Cluj Floreşti, jud. Cluj epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Frata, com. Frata Cluj Frata, jud. Cluj neolitic sau epoca bornzului   Map it  
+ Fundătura, com. Iclod Cluj Fundătura, com. Iclod, jud. Someş bronz final; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Gădălin, com. Jucu Cluj Gădălin, jud. Cluj neolitic; preistorie   Map it  
+ Gârbău, com. Gârbău Cluj Gârbău, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Gheorghieni, com. Feleacu Cluj Gheorghieni, com. Feleacu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Gherla, com. Gherla Cluj Gherla, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca greacă, romană; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic final, bronz timpuriu; neolitic, bronz; neolitic, bronz timpuriu; neolitic, bronz, Hallstatt, La Tene; neolitic, bronz, Hallstatt, La Tene, romană; neolitic, perioda de tranziţie la epoca bronzului; neolitic, tranziţie bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronz; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Ghirişu Român, com. Mociu Cluj Ghirişu Român, com. Mociu, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Gilău, com. Gilău Cluj Gilău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Giula, com. Borşa Cluj Giula, com. Borşa, jud. Cluj Hallstatt   Map it  
+ Gligoreşti, com. Luna Cluj Gligoreşti, com. Luna, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Guga, com. Căşeiu Cluj Guga, com. Căşeiu, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Hăşdate, com. Gherla Cluj Hăşdate, com. Gherla, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hodişu, com. Puieni Cluj Hodişu, com. Puieni, jud. Cluj epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Huedin, com. Huedin Cluj Huedin, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Iacobeni, com. Ceanu Mare Cluj Iacobeni, com. Ceanu Mare, jud. Turda preistorie   Map it  
+ Iara, com. Iara Cluj Iara, com. Iara, jud. Turda bronz final; epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Iclod, com. Iclod Cluj Iclod, jud. Someş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Iclozel, com. Iclod Cluj Iclozel, com. Iclod, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Jucu de Mijloc, com. Jucu Cluj Jucu de Mijloc, com. Jucu, jud. Cluj neolitic; neprecizată   Map it  
+ Jucu de Sus, com. Juc Cluj Jucu de Jos, com. Juc, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; La Tene; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
< - > Jucu de Sus, com. Jucu Cluj Jucu de Sus, com. Jucu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  

 Jucu de Sus, com./oraş Jucu (denumire repertoriu: Jucu de Sus sau Felsözsuk, com. Jucu, jud. Cluj)

 Punct 1. La marginea de sud a pădurii dinspre Apahida, pe o terasă
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din piatră; datare repertoriu: neolitic; colecţia E. Orosz, Cluj
 Bibliografie:
1. Orosz, E., Erd.Múz., XX, 1903, p.32
2. Roska M., AÉ, XLVII, 1934, p.152
3. Roska M., Közl, I, 1941, p.58
4. Roska M., Rep, p.92, nr. 88

 Punct 2. Pe locul "Budulău" (Budulló), spre sud de sat, la 1200 m est de Someşul Mic
Tip sit: substrucţii clădire
 Descoperiri:
 2.1substrucţii clădire - Urmele unei clădiri romane din cărămizi, cu mortar, ţigle şi olane.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: G. Finály, 1898
 2.1.0.1ceramică - fragmente de vase, între care un fragment de terra sigillata; datare repertoriu: epoca romană; colecţia E. Orosz
 Bibliografie:
1. Finály, G., AÉ, XVIII, 1898, p.430, 438
2. Orosz, E., Erd.Múz., XXII, 1905, p.307
3. Roska M., Rep, p.92, nr. 88

 Punct 3. Pe o terasă de pe locul "Stănişte"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Orosz, E., Erd.Múz., XX, 1903, p.92
2. Marţian I., Rep, p.382

 Punct 4. În coasta dealului "Petriş", spre partea "Pârâul Sărat"
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 4.0.1mormânt de incineraţie - Mormânt de incineraţie în urnă; datare repertoriu: La Tene, Latene C sau poate D
 4.0.1.1ceramică - urnă şi strachină; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 4.0.1.2lanţ - din fier, pentru atârnat la şold spada; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 4.0.1.3brăţară - din bronz, cu semiove; datare repertoriu: La Tene; cultura: celtică
 Bibliografie:
1. Orosz, E., AÉ, XXXII, 1912, p.171-172
2. Márton, L., Arhaeologia Hungarica, XI, p.12
3. Pârvan V., Getica, p.532, 542, 628, 705, 706, 711, 785, 791
4. Nestor I., Stand, p.153-154
5. Nestor I., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.163-164, 182
6. Hunyadi, I., Kelták, p.50, 118, 130
7. Roska M., Rep, p.92, nr 88
8. Roska M., Közl, IV, 1944, p.36, 59
9. Popescu D., Transilvania, 7, 1943, p.nr. 8-9, 15
10. Popescu D., Dacia, 9-10, 1941-1944, p.148

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1denar - o piesă de la Traian, unul de la Severus Alexander şi un antoninianus de la Filip Arabul; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Orosz, E., NK, XII, 1913, p.115

+ Lacu, com. Geaca Cluj Lacu, com. Geaca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; neolitic   Map it  
+ Leghia, com. Aghireşu Cluj Leghia, com. Aghireşu, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Liteni, com. Săvădisla Cluj Litenii de Sus, com. Săvădisla, jud. Turda epoca medievală   Map it  
+ Livada, com. Iclod Cluj Livada, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Lujerdiu, com. Corneşti Cluj Lujerdiu, jud. Someş bronz final; epoca romană   Map it  
+ Luna, com. Luna Cluj Luna, jud. Turda epoca romană   Map it  
1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014