cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 2 -

The outcome of the selection is of 197 localities
County: Cluj

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Cojocna, com. Cojocna Cluj Cojocna, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Copăceni, com. Sănduleşti Cluj Copăceni, com. Sănduleşti, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Coplean, com. Căşeiu Cluj Coplean, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Copru, com. Cătina Cluj Copru, com. Cătina, jud. Cluj preistorie   Map it  
+ Corneşti, com. Corneşti Cluj Corneşti, jud. Someş epoca bronzului; epoca fierului; Hallstatt; neolitic; preistorie; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Corneşti, com. Mihai Viteazu Cluj Corneşti, com. Mihai Viteazu, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Corpadea, com. Apahida Cluj Corpadea, com. Apahida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului sau epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Cubleşu Someşan, com. Panticeu Cluj Cubleşu Someşan, com. Panticeu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; neprecizată   Map it  
+ Dăbâca, com. Dăbâca Cluj Dăbâca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Dârja, com. Panticeu Cluj Dârja, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Dej, com. Dej Cluj Dej, jud. Someş epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neolitic, eneolitic, bronz; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dezmir, com. Apahida Cluj Dezmir, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallsatt sau Latene; Hallstatt; Hallstatt sau La Tene; neolitic   Map it  
+ Diviciorii Mici, com. Sânmărtin Cluj Diviciorii Mici, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz / fier; neolitic   Map it  
+ Dorolţu, com. Aghireşu Cluj Dorolţu, com. Aghireşu, jud. Cluj bronz timpuriu; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Dretea, com. Mănăstireni Cluj Dretea, com. Mănăstireni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Dumbrava, com. Căpuşu Mare Cluj Dumbrava, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Elciu, com. Recea-Cristur Cluj Elciu, com. Recea-Cristur, jud. Someş nedeterminată   Map it  
+ Făgetu Ierii, com. Iara Cluj Făgetu Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Feiurdeni, com. Chinteni Cluj Feiurdeni, jud. Cluj bronz final; eneolitic; Hallstatt   Map it  
< - > Feldioara, com. Cătina Cluj Feldioara, com. Cătina, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  

 Feldioara, com./oraş Cătina (denumire repertoriu: Feldioara sau Melegföldvar, com. Cătina, jud. Cluj)

 Punct 1. pe locul numit "Dealul cu şea" (Nyerges)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: eneolitic; colecţia V. Pataky şi MAC
 1.0.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; colecţia V. Pataky şi MAC
 1.0.0.3chirpici - ars; datare repertoriu: neprecizată; colecţia V. Pataky şi MAC
 1.0.0.4faună - un os de vită; datare repertoriu: neprecizată; colecţia V. Pataky şi MAC
 1.0.0.5fusaiolă - două piese; datare repertoriu: neprecizată; colecţia V. Pataky şi MAC
 1.0.0.6aşchie - din iaspis; datare repertoriu: neprecizată; colecţia V. Pataky şi MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, 1936, p.77
2. Roska M., Rep, p.172, nr. 162

 Punct 2. La locul "Piscul lung" (Hosszúbérg)
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 2.0.1mormânt de înhumaţie - Mormânt de înhumaţie cu schelet chircit; datare repertoriu: eneolitic
 2.0.1.1măciucă - din granit, lustruită, plată, cu patru proeminenţe; datare repertoriu: eneolitic; Colecţia Patay
 2.0.1.2lamă - trei piese din cuarţ; datare repertoriu: eneolitic; Colecţia Patay
 Bibliografie:
1. Téglás, G, AÉ, VIII, 1888, p.421
2. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.30
3. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.39
4. Horedt K., MAGW, LXX, 1940, p.85
5. Roska M., Rep, p.172, nr. 162

 Punct 3. La hotarele dintre Feldioara şi Cătina
Tip sit: mormânt

Observatii: Probabil descoperire identică cu cea amintită anterior.
 Descoperiri:
 3.0.1mormânt; datare repertoriu: neprecizată
 3.0.1.1măciucă - din piatră; datare repertoriu: neprecizată
 3.0.1.2secure - din cupru; datare repertoriu: neprecizată; Gimnaziul evanghelic din Bistrişa
 Bibliografie:
1. , Programm Bistritz, 1853-1854, p.33
2. Ackner J., JCC, I, 1856, p.158
3. Roska M., Rep, p.172, nr. 162

 Punct 4. Pe "Dealul Cetăţii" (Várhegy)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final; MAC
 Bibliografie:
1. Buday A., Erd.Múz., 1906, p.64
2. Roska M., Rep, p.172, nr. 162

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1aşchie - mai multe exemplare din obsidiană; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Déri, Debreţin
 5.0.0.2lamă - mai multe exemplare din silex; datare repertoriu: neolitic
 5.0.0.3brăţară - spirală; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Zoltai, L., AÉ, 1915, p.24
2. Roska M., AÉ, 1934, p.153
3. Roska M., Rep, p.172, nr. 162

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1măciucă - fragment din piatră; datare repertoriu: neprecizată; MAC, colecţia mineralogică
 6.0.0.2mărgea - din lut; datare repertoriu: neprecizată
 6.0.0.3ceramică - o strachină cu două toarte şi cu caneluri; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.172, nr. 162

+ Feleacu, com. Feleacu Cluj Feleacu, jud. Cluj epoca romană; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Fizeşu Gherlii, com. Fizeşu Gherlii Cluj Fizeşul Gherlei, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată; sf. bronz şi începutul epocii fierului; sfârşitul epocii bronzului - începutul Hallstatt   Map it  
+ Floreşti, com. Floreşti Cluj Floreşti, jud. Cluj epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Frata, com. Frata Cluj Frata, jud. Cluj neolitic sau epoca bornzului   Map it  
+ Fundătura, com. Iclod Cluj Fundătura, com. Iclod, jud. Someş bronz final; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Gădălin, com. Jucu Cluj Gădălin, jud. Cluj neolitic; preistorie   Map it  
+ Gârbău, com. Gârbău Cluj Gârbău, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Gheorghieni, com. Feleacu Cluj Gheorghieni, com. Feleacu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Gherla, com. Gherla Cluj Gherla, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca greacă, romană; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neolitic final, bronz timpuriu; neolitic, bronz; neolitic, bronz timpuriu; neolitic, bronz, Hallstatt, La Tene; neolitic, bronz, Hallstatt, La Tene, romană; neolitic, perioda de tranziţie la epoca bronzului; neolitic, tranziţie bronz; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronz; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Ghirişu Român, com. Mociu Cluj Ghirişu Român, com. Mociu, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Gilău, com. Gilău Cluj Gilău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Giula, com. Borşa Cluj Giula, com. Borşa, jud. Cluj Hallstatt   Map it  
+ Gligoreşti, com. Luna Cluj Gligoreşti, com. Luna, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Guga, com. Căşeiu Cluj Guga, com. Căşeiu, jud. Someş bronz final   Map it  
+ Hăşdate, com. Gherla Cluj Hăşdate, com. Gherla, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hodişu, com. Puieni Cluj Hodişu, com. Puieni, jud. Cluj epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Huedin, com. Huedin Cluj Huedin, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Iacobeni, com. Ceanu Mare Cluj Iacobeni, com. Ceanu Mare, jud. Turda preistorie   Map it  
+ Iara, com. Iara Cluj Iara, com. Iara, jud. Turda bronz final; epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Iclod, com. Iclod Cluj Iclod, jud. Someş epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Iclozel, com. Iclod Cluj Iclozel, com. Iclod, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Jucu de Mijloc, com. Jucu Cluj Jucu de Mijloc, com. Jucu, jud. Cluj neolitic; neprecizată   Map it  
+ Jucu de Sus, com. Juc Cluj Jucu de Jos, com. Juc, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; La Tene; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Jucu de Sus, com. Jucu Cluj Jucu de Sus, com. Jucu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Lacu, com. Geaca Cluj Lacu, com. Geaca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; neolitic   Map it  
+ Leghia, com. Aghireşu Cluj Leghia, com. Aghireşu, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Liteni, com. Săvădisla Cluj Litenii de Sus, com. Săvădisla, jud. Turda epoca medievală   Map it  
+ Livada, com. Iclod Cluj Livada, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Lujerdiu, com. Corneşti Cluj Lujerdiu, jud. Someş bronz final; epoca romană   Map it  
+ Luna, com. Luna Cluj Luna, jud. Turda epoca romană   Map it  
1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014