cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 19 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Nazarcea, com. Poarta Albă Constanţa Galeşu, com. Poarta Albă, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Năvodari, com. Năvodari Constanţa Năvodari, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană; neolitic; preistorie   Map it  
+ Negureni, com. Băneasa Constanţa Negureni, com. Băneasa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Nicolae Bălcescu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Nicolae Bălcescu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Nisipari, com. Castelu Constanţa Nisipari, com. Castelu, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Nistoreşti, com. Pantelimon Constanţa Nistoreşti, com. Pantelimon, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Nuntaşi, com. Istria Constanţa Nuntaşi, com. Istria, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Olteni, com. Independenţa Constanţa Periş, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Olteni, com. Independenţa Constanţa Valea Slavei-Periş, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Oltina, com. Oltina Constanţa Oltina, com. Oltina, jud. Constanţa Barbarie; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Osmancea, com. Mereni Constanţa Osmancea, com. Mereni, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ostrov, com. Ostrov Constanţa Ostrov, com. Ostrov, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ovidiu, com. Ovidiu Constanţa Ovidiu, com. Ovidiu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Palazu Mare, com. Constanţa Constanţa Palazu Mare, com. Constanţa, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Palazu Mic, com. Mihail Kogălniceanu Constanţa Palazu Mic, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Pantelimon, com. Pantelimon Constanţa Pantelimonul de Sus, com. Pantelimon, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Pantelimonul de Jos, com. Pantelimon Constanţa Pantelimon, com. Pantelimon, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Pădureni, com. Dobromir Constanţa Nastratin, com. Dobromir, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Pecineaga, com. Pecineaga Constanţa Pecineaga, com. Pecineaga, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Peştera, com. Peştera Constanţa Saidia, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Peştera, com. Peştera Constanţa Peştera, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată   Map it  
+ Petroşani, com. Deleni Constanţa Petroşani, com. Deleni, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Piatra, com. Mihail Kogălniceanu Constanţa Piatra, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Pietreni, com. Deleni Constanţa Cocargea, com. Deleni, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Plopeni, com. Chirnogeni Constanţa Plopeni, com. Chirnogeni, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Poarta Albă, com. Poarta Albă Constanţa Poarta Albă, com. Poarta Albă, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; perioada prefeudală   Map it  
+ Rasova, com. Rasova Constanţa Rasova, com. Rasova, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Râmnicu de Jos, com. Cogealac Constanţa Râmnicul de Jos, com. Cogealac, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Râmnicu de Sus, com. Cogealac Constanţa Râmnicul de Sus, com. Cogealac, jud. Constanţa neprecizată   Map it  
+ Remus Opreanu, com. Medgidia Constanţa Remus Opreanu, com. Medgidia, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Map it  
< - > Saligny, com. Saligny Constanţa Saligny, com. Saligny, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  

 Saligny, com./oraş Saligny (denumire repertoriu: Saligny sau Azigia, com. Saligny, jud. Constanţa)

 Punct 1. Pe teritoriul comunei
Tip sit: Val - Valul mic de pământ.
 Descoperiri:
 1.1Val de pământ; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.ff. 18, 46v, 47, 144, 145-146
2. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.176
3. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.53-54

 Punct 2. Pe teritoriul comunei
Tip sit: Val - Valul de piatră.
 Descoperiri:
 2.1Val; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.2Castru - Castru XXI (după Schuchardt) VII (după Tocilescu) este mai bine păstrat, este ridicat pe o înălţime de cca. 100 m deasupra nivelului mării; de formă pătrată, înconjurat cu ziduri puternice şi apărat de valuri duble. Castrele XXIII, XXII şi XXI (după Schuchard) V, VI, VII (după Tocilescu) se succed spre V în această ordine.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5138, p.ff. 18, 46v, 47, 144, 145-146
2. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.53-54
3. Tocilescu, Gr., Fouilles, p.176

 Punct 3. Gura Ghermelelor
Tip sit: Castru - Castru XXVIII al valului mare de pământ, care este perfect vizibil de la Dunăre până la Gura Ghermelelor. Dispare aici (?) spre E şi reapare în punctul "La pietre" între gările Remus Opreanu şi Medgidia.
 Descoperiri:
 3.1Castru; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Schuchardt, C., JDAI, XVI, 1901, p.118

 Punct 4. La câţiva zeci de metri vest de castrul XXIII (V), pe marginea terasei sud a văii Carasu.
Tip sit: Neprecizat - Fragmente ceramice aparţinând treptei superioare a Barbariei (La Tene).
 Descoperiri:
 4.1Neprecizat; datare repertoriu: La Tene; cultura: Getică
 4.1.0.1Ceramică - Fragmente ceramice aparţinând treptei superioare a Barbariei (La Tene); datare repertoriu: La Tene; cultura: Getică; descoperitor: Comşa, E.
 Bibliografie:
1. Informaţie Comşa, E.

 Punct 5. In interiorul castrelor de piatră XXIII, XXII, XXI (V, VI, VII) şi la punctul de intersecţie a Valului de piatră cu valul mare de pământ (castrul IV după Tocilescu)
Tip sit: Neprecizat - Fragmente ceramice din epoca migraţiilor au fost descoperite în interiorul castrelor de piatră XXIII, XXII, XXI (V, VI, VII) şi la punctul de intersecţie al Valului de piatră cu valul mare de pământ (castrul IV după Tocilescu).
 Descoperiri:
 5.1Neprecizat; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: Neprecizată; descoperitor: Comşa, E.
 5.1.0.1Ceramică; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: Neprecizată; descoperitor: Comşa, E.
 Bibliografie:
1. Informaţie Comşa, E.

 Punct 6. Pe panta de est a văii "Nica Popa", lângă valul de piatră, pe un bot de deal
Tip sit: Aşezare - Aşezare înconjurată din trei părţi de râpe, apărată cu şanţ.
 Descoperiri:
 6.1Aşezare; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: Neprecizată; descoperitor: Comşa, E.
 Bibliografie:
1. Informaţie Comşa, E.

 Punct 7. Pe fundul văii "Nica Popa"
Tip sit: Aşezare - Urme ale unei aşezări care se întinde pe o suprafaţă destul mare, de epocă neprecizată.
 Descoperiri:
 7.1Aşezare - Informaţii necontrolate, primite de la localnici.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Informaţie Comşa, E.

+ Satu Nou, com. Oltina Constanţa Satul Nou, com. Oltina, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; nedeterminată; perioada prefeudală; preistorie   Map it  
+ Săcele, com. Săcele Constanţa Săcele, com. Săcele, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Schitu, com. Costineşti Constanţa Schitu, com. Costineşti, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Seimeni, com. Seimeni Constanţa Seimenii Mari, com. Seimeni, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Seimenii Mici, com. Seimeni Constanţa Seimenii Mici, com. Seimeni, jud. Constanţa Neprecizată, probabil elenistica; Neprecizată, probail elenistica   Map it  
+ Sibioara, com. Lumina Constanţa Sibioara, com. Lumina, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca elenistică; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neprecizată; treapta superioara a barbariei   Map it  
+ Siminoc, com. Murfatlar Constanţa Siminoc, com. Murfatlar, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Sinoe, com. Mihai Viteazu Constanţa Sinoe, com. Mihai Viteazu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca elenistică/epoca romană; epoca elenistică/romană; epoca romană; La Tene; epoca romană   Map it  
+ Straja, com. Cumpăna Constanţa Straja, com. Cumpăna, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Şipotele, com. Deleni Constanţa Sipotele, com. Deleni, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Şiriu, com. Crucea Constanţa Şiriu, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Ştefan cel Mare, com. Saligny Constanţa Ştefan cel Mare, com. Saligny, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Tariverde, com. Cogealac Constanţa Tariverde, com. Cogealac, jud. Constanţa Neprecizată, probabil elenistica   Map it  
+ Tătaru, com. Comana Constanţa Tătarul, com. Comana, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Târguşor, com. Târguşor Constanţa Târguşor, com. Târguşor, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Techirghiol, com. Techirghiol Constanţa Techirchiol, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Map it  
+ Tichileşti, com. Horia Constanţa Tichileşti, com. Horia, jud. Constanţa epoca romană   Map it  
+ Topalu, com. Topalu Constanţa Topalu, com. Topalu, jud. Constanţa epoca romană; paleolitic   Map it  
+ Topraisar, com. Topraisar Constanţa Topraisar, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014