cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 18 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Constanţa, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca bronzului; epoca elenistică/creştină; epoca elenistică/epoca romană; epoca greacă/ epoca bizantină; epoca romană; nedeterminată; neo-eneolitic; neprecizată   Afişează  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Jos, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca elenistica; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Sus, com. Corbu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Coroana, com. Albeşti Constanţa Coroana, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Costineşti, com. Costineşti Constanţa Costineşti, com. Costineşti, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Afişează  
+ Cotu Văii, com. Albești Constanţa Cotu Văii, com. Albești, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Crângu, com. Ion Corvin Constanţa Caraiman, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Credinţa, com. Chirnogeni Constanţa Credinţa, com. Chirnogeni, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Crucea, com. Crucea Constanţa Crucea, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Cumpăna, com. Cumpăna Constanţa Cumpăna, com. Cumpăna, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Deleni, com. Deleni Constanţa Deleni, com. Deleni, jud. Constanţa epoca romană; Neprecizată, probabil getică   Afişează  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu (gara), com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Afişează  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Afişează  
+ Dulceşti, com. 23 August Constanţa Dulceşti, com. 23 August, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Afişează  
+ Dulgheru, com. Saraiu Constanţa Dulgheru, com. Saraiu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Constanţa Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Dunăreni, com. Aliman Constanţa Mârleanu, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Eforie Sud, com. Eforie Constanţa Vasile Roaită, com. Eforie, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Făclia, com. Saligny Constanţa Făclia, com. Saligny, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Fântâna Mare, com. Independenţa Constanţa Fântâna Mare, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Fântânele, com. Fântânele Constanţa Fântânele, com. Fântânele, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Floriile, com. Aliman Constanţa Floriile, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Galiţa, com. Ostrov Constanţa Galiţa, com. Ostrov, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Gârliciu, com. Gârliciu Constanţa Gârliciu, com. Gârliciu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ General Scărişoreanu, com. Amzacea Constanţa General Scărişoreanu, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Ghindăreşti, com. Ghindăreşti Constanţa Ghindăreşti, com. Ghindăreşti, jud. Constanţa nedeterminată   Afişează  
+ Gura Dobrogei, com. Cogealac Constanţa Gura Dobrogei, com. Cogealac, jud. Constanţa epoca elenistică   Afişează  
+ Hagieni, com. Limanu Constanţa Hagieni, com. Limanu, jud. Constanţa preistorie   Afişează  
+ Hârşova, com. Hârşova Constanţa Carsium, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; epoca romană, epoca bizantină; La Tene; nedeterminată   Afişează  
+ Independenţa, com. Independenţa Constanţa Independenţa, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Ion Corvin, com. Ion Corvin Constanţa Ion Corvin, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Istria, com. Istria Constanţa Histria, com. Istria, jud. Constanţa epoca arhaică; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca greacă; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Ivrinezul Mare, com. Peştera Constanţa Ivrinezu Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Izvoarele, com. Lipniţa Constanţa Pârjoaia, com. Lipniţa, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Izvoru Mare, com. Peştera Constanţa Isvoru Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Lazu, com. Agigea Constanţa Lazu, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
< - > Limanu, com. Limanu Constanţa Limanul, com. Limanu, jud. Constanţa Bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Afişează  

 Limanu, com./oraş Limanu (denumire repertoriu: Limanul sau Caracialuc, Caracicola, Caracichiulachioi, com. Limanu, jud. Constanţa)

 Punct 1. Pe malul lacului
Tip sit: Aşezare
 Descoperiri:
 1.1Aşezare - Fragmente de silex şi fragmente ceramice.; datare repertoriu: Bronz timpuriu; cultura: Neprecizată
 1.1.0.1Ceramică - Fragmente ceramice şi un vas mic întreg, cu ornamente striate şi cu proeminenţe; datare repertoriu: Bronz timpuriu; cultura: Neprecizată
 1.1.0.2Silex - Fragmente de silex; datare repertoriu: Bronz timpuriu; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.35
2. Tocilescu, Gr., Orizontul, V, 1925, p.39, 457
3. Tafrali, O., Arta şi Arh., I/1, 1927, p.47 sq, 55
4. Tafrali, O., Arta şi Arh., II/2, 1928, p.23
5. Vulpe, R., An.D, XVIII, 1937, p.221
6. Ionescu cpt., Dobrogea, p.85-86
7. Informaţie Canarache, V.

 Punct 2. Pe malul lacului.
Tip sit: Clădiri
 Descoperiri:
 2.1Clădiri - Ansamblu de clădiri foarte bine construite: două bazine tencuite şi două nişe păstrate, zidite în piatră. Diferite materiale arheologice au fost adunate din arătură.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.1.1Bazine; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.1.1.1Ceramică - Cioburi.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.1.1.2Statueteă - Statuete, dintre care un cap de figurină greacă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.1.1.3monedă - Monede greco-romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.1.2Nişe - Două nişe săpate în piatră.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.1.2.1Ceramică - Cioburi.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.1.2.2Statueteă - Statuete, dintre care un cap de figurină greacă; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 2.1.2.3monedă - Monede greco-romane; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Informaţie Canarache, V.
2. Ionescu cpt., Dobrogea, p.85-86
3. Vulpe, R., An.D, XVIII, 1937, p.221
4. Tafrali, O., Arta şi Arh., II/2, 1928, p.23
5. Tafrali, O., Arta şi Arh., I/1, 1927, p.47 sq, 55
6. Tocilescu, Gr., Orizontul, V, 1925, p.39, 457
7. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.35

 Punct 3. Intr-o fântână.
Tip sit: Descoperire izolată
 Descoperiri:
 3.0.0.1Inscripţie funerară - Inscripţie funerara in limba greacă.; Adusă probabil din cimitirul de la Mangalia; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Informaţie Canarache, V.
2. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.35
3. Tocilescu, Gr., Orizontul, V, 1925, p.39, 457
4. Tafrali, O., Arta şi Arh., I/1, 1927, p.47 sq, 55
5. Tafrali, O., Arta şi Arh., II/2, 1928, p.23
6. Vulpe, R., An.D, XVIII, 1937, p.221
7. Ionescu cpt., Dobrogea, p.85-86

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: Cariere de piatră
 Descoperiri:
 4.1Cariere de piatră - Cariere de piatră exploatate în antichitate.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Informaţie Canarache, V.
2. Ionescu cpt., Dobrogea, p.85-86
3. Vulpe, R., An.D, XVIII, 1937, p.221
4. Tafrali, O., Arta şi Arh., II/2, 1928, p.23
5. Tafrali, O., Arta şi Arh., I/1, 1927, p.47 sq, 55
6. Tocilescu, Gr., Orizontul, V, 1925, p.39, 457
7. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.35

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: Drum
 Descoperiri:
 5.1Drum - Urmele unui drum roman spre mare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Informaţie Canarache, V.
2. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.35
3. Tocilescu, Gr., Orizontul, V, 1925, p.39, 457
4. Tafrali, O., Arta şi Arh., I/1, 1927, p.47 sq, 55
5. Tafrali, O., Arta şi Arh., II/2, 1928, p.23
6. Vulpe, R., An.D., XVIII, 1937, p.221
7. Ionescu cpt., Dobrogea, p.85-86

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: Tumuli
 Descoperiri:
 6.1Tumuli - Movile (tumuli); datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 Bibliografie:
1. Informaţie Canarache, V.
2. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.35
3. Tocilescu, Gr., Orizontul, V, 1925, p.39, 457
4. Tafrali, O., Arta şi Arh., I/1, 1927, p.47 sq, 55
5. Tafrali, O., Arta şi Arh., II/2, 1928, p.23
6. Vulpe, R., An.D, XVIII, 1937, p.221
7. Ionescu cpt., Dobrogea, p.85-86

 Punct 7. La marginea satului Limanu, pe drumul ce duce spre fostul sat Keregi, lângă liman, pe coasta unei văi moarte.
Tip sit: Galerie
 Descoperiri:
 7.1Galerie - Galerie cu numeroase culoare, unele mai înalte, altele mai scunde. In unul din pereţii galeriei au fost săpate mai multe compartimente în care s-a găsit o mare cantitate de grâu pietrificat.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 7.1.1Masă de cult - Masă de cult săpată în stâncă.; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 7.1.1.1Grâu pietrificat - Grâu pietrificat; datare repertoriu: neprecizată; cultura: Neprecizată
 7.1.1.2Ceramică - Ceramică romană; Deasupra grotei; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 7.1.1.3monedă - Monede greco-romane; Deasupra grotei; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Greco-romană
 Bibliografie:
1. Informaţie Canarache, V.
2. Ionescu cpt., Dobrogea, p.85-86
3. Vulpe, R., An.D, XVIII, 1937, p.221
4. Tafrali, O., Arta şi Arh., II/2, 1928, p.23
5. Tafrali, O., Arta şi Arh., I/1, 1927, p.47 sq, 55
6. Tocilescu, Gr., Orizontul, V, 1925, p.39, 457
7. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.35

 Punct 8. Nu departe de grotă, pe malul lacului
Tip sit: Nişe de cult

Observatii: Sunt numite de localnici "icoane"
 Descoperiri:
 8.1Nişe de cult; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Informaţie Canarache, V.
2. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.35
3. Tocilescu, Gr., Orizontul, V, 1925, p.39, 457
4. Tafrali, O., Arta şi Arh., I/1, 1927, p.47 sq, 55
5. Tafrali, O., Arta şi Arh., II/2, 1928, p.23
6. Vulpe, R., An.D, XVIII, 1937, p.221
7. Ionescu cpt., Dobrogea, p.85-86

+ Lumina, com. Lumina Constanţa Valea Neagră, com. Lumina, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Mamaia-Sat, com. Năvodari Constanţa Mamaia sat, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Mangalia, jud. Constanţa antichitate; epoca elenistică; epoca elenistică târzie; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Uzumculac, jud. Constanţa epoca elenistică/romană   Afişează  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul Constanţa Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu Constanţa Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă (gară), com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană   Afişează  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Miriştea, com. Mereni Constanţa Miriştea, com. Mereni, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Moşneni, com. Unirea Constanţa Moşneanu, com. Unirea, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Filimon Sârbu, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Urluchioi, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Murfatlar, com. Murfatlar Constanţa Basarabi, com. Murfatlar, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  

Precedentele pagini 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014