cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 18 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Constanța, com. Constanța Constanţa Constanţa, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca bronzului; epoca elenistică/creştină; epoca elenistică/epoca romană; epoca greacă/ epoca bizantină; epoca romană; nedeterminată; neo-eneolitic; neprecizată   Afişează  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Jos, com. Corbu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca elenistica; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Corbu, com. Corbu Constanţa Corbul de Sus, com. Corbu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Coroana, com. Albeşti Constanţa Coroana, com. Albeşti, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Costineşti, com. Costineşti Constanţa Costineşti, com. Costineşti, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Afişează  
+ Cotu Văii, com. Albești Constanţa Cotu Văii, com. Albești, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Crângu, com. Ion Corvin Constanţa Caraiman, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Credinţa, com. Chirnogeni Constanţa Credinţa, com. Chirnogeni, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Crucea, com. Crucea Constanţa Crucea, com. Crucea, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
< - > Cumpăna, com. Cumpăna Constanţa Cumpăna, com. Cumpăna, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  

 Cumpăna, com./oraş Cumpăna (denumire repertoriu: Cumpăna, com. Cumpăna, jud. Constanţa)

 Punct 1. neprecizat
Tip sit: Aşezare
 Descoperiri:
 1.1Aşezare - Neprecizat - Aşezare locuită de băştinaşi şi colonişti romani; face parte din teritoriul rural al cetăţii Tomis; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.1.0.1inscripţie - Inscripţii greceşti şi romane.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 1.1.0.2sculptură - Sculpturi fragmentare.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Pârvan, V., BCMI, IV, 1911, p.5
2. Dosar, MNA, 5, 50, 77, 1886
3. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5132, 1886, p.ff. 3, 52
4. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.34, 15
5. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.48, 61
6. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.28, 30
7. Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.89
8. Weiss, J, Dobrudscha, p.60-61, 66-67
9. Pârvan, V., Ulmetum, I, p.565, 579
10. Nistorescu, BCMI, IX, 1916, p.73
11. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.16, 46

 Punct 2. La nord-est de sat
Tip sit: Val
 Descoperiri:
 2.1Val - Valul mic de pământ; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar, MNA, 5, 50, 77, 1886
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5132, 1886, p.ff. 3, 52
3. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.16, 46
4. Nistorescu, BCMI, IX, 1916, p.73
5. Pârvan, V., Ulmetum, I, p.565, 579
6. Weiss, J, Dobrudscha, p.60-61, 66-67
7. Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.89
8. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.28, 30
9. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.48, 61
10. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.34, 15
11. Pârvan, V., BCMI, IV, 1911, p.5

 Punct 3. Paralel cu valul mic de pământ care trece la Nnord-est de sat
Tip sit: Val - Valul mare de piatră
 Descoperiri:
 3.1Val; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar, MNA, 5, 50, 77, 1886
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5132, 1886, p.ff. 3, 52
3. Pârvan, V., BCMI, IV, 1911, p.5
4. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.34, 15
5. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.48, 61
6. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.28, 30
7. Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.89
8. Weiss, J, Dobrudscha, p.60-61, 66-67
9. Pârvan, V., Ulmetum, I, p.565, 579
10. Nistorescu, BCMI, IX, 1916, p.73
11. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.16, 46

 Punct 4. Pe teritoriul comunei
Tip sit: Castru
 Descoperiri:
 4.1Castru - Castru III (XXIII) de pe valul de piatră.; datare repertoriu: epoca romană; cultura: Romană
 Bibliografie:
1. Dosar, MNA, 5, 50, 77, 1886
2. Dosar Tocilescu, Gr., Manuscris, 5132, 1886, p.ff. 3, 52
3. Schuchardt, C., Trajanswalle, p.16, 46
4. Nistorescu, BCMI, IX, 1916, p.73
5. Pârvan, V., Ulmetum, I, p.565, 579
6. Weiss, J, Dobrudscha, p.60-61, 66-67
7. Tocilescu, Gr., AEM, XVII, 1894, p.89
8. Tocilescu, Gr., AEM, XIV, 1891, p.28, 30
9. Tocilescu, Gr., AEM, XI, 1887, p.48, 61
10. Tocilescu, Gr., AEM, VIII, 1884, p.34, 15
11. Pârvan, V., BCMI, IV, 1911, p.5

+ Deleni, com. Deleni Constanţa Deleni, com. Deleni, jud. Constanţa epoca romană; Neprecizată, probabil getică   Afişează  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu (gara), com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neprecizată   Afişează  
+ Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu Constanţa Dorobanţu, com. Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Afişează  
+ Dulceşti, com. 23 August Constanţa Dulceşti, com. 23 August, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană   Afişează  
+ Dulgheru, com. Saraiu Constanţa Dulgheru, com. Saraiu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Constanţa Dumbrăveni, com. Dumbrăveni, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Dunăreni, com. Aliman Constanţa Mârleanu, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Eforie Sud, com. Eforie Constanţa Vasile Roaită, com. Eforie, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană   Afişează  
+ Făclia, com. Saligny Constanţa Făclia, com. Saligny, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Fântâna Mare, com. Independenţa Constanţa Fântâna Mare, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Fântânele, com. Fântânele Constanţa Fântânele, com. Fântânele, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Floriile, com. Aliman Constanţa Floriile, com. Aliman, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Galiţa, com. Ostrov Constanţa Galiţa, com. Ostrov, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Gârliciu, com. Gârliciu Constanţa Gârliciu, com. Gârliciu, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ General Scărişoreanu, com. Amzacea Constanţa General Scărişoreanu, com. Amzacea, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Ghindăreşti, com. Ghindăreşti Constanţa Ghindăreşti, com. Ghindăreşti, jud. Constanţa nedeterminată   Afişează  
+ Gura Dobrogei, com. Cogealac Constanţa Gura Dobrogei, com. Cogealac, jud. Constanţa epoca elenistică   Afişează  
+ Hagieni, com. Limanu Constanţa Hagieni, com. Limanu, jud. Constanţa preistorie   Afişează  
+ Hârşova, com. Hârşova Constanţa Carsium, jud. Constanţa epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; epoca romană, epoca bizantină; La Tene; nedeterminată   Afişează  
+ Independenţa, com. Independenţa Constanţa Independenţa, com. Independenţa, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Ion Corvin, com. Ion Corvin Constanţa Ion Corvin, com. Ion Corvin, jud. Constanţa epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Istria, com. Istria Constanţa Histria, com. Istria, jud. Constanţa epoca arhaică; epoca bizantină; epoca elenistică; epoca greacă; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Ivrinezul Mare, com. Peştera Constanţa Ivrinezu Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Izvoarele, com. Lipniţa Constanţa Pârjoaia, com. Lipniţa, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Izvoru Mare, com. Peştera Constanţa Isvoru Mare, com. Peştera, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Lazu, com. Agigea Constanţa Lazu, com. Agigea, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Limanu, com. Limanu Constanţa Limanul, com. Limanu, jud. Constanţa Bronz timpuriu; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Lumina, com. Lumina Constanţa Valea Neagră, com. Lumina, jud. Constanţa neprecizată   Afişează  
+ Mamaia-Sat, com. Năvodari Constanţa Mamaia sat, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Mangalia, jud. Constanţa antichitate; epoca elenistică; epoca elenistică târzie; epoca elenistică/romană; epoca romană; nedeterminată; neolitic; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Mangalia, com. Mangalia Constanţa Uzumculac, jud. Constanţa epoca elenistică/romană   Afişează  
+ Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul Constanţa Mihai Viteazu, com. Mihai Viteazul, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu Constanţa Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă (gară), com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca bizantină; epoca romană   Afişează  
+ Mircea Vodă, com. Mircea Vodă Constanţa Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; La Tene, epoca romană; neprecizată   Afişează  
+ Miriştea, com. Mereni Constanţa Miriştea, com. Mereni, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Moşneni, com. Unirea Constanţa Moşneanu, com. Unirea, jud. Constanţa epoca elenistică; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Filimon Sârbu, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Moviliţa, com. Topraisar Constanţa Urluchioi, com. Topraisar, jud. Constanţa epoca romană   Afişează  
+ Murfatlar, com. Murfatlar Constanţa Basarabi, com. Murfatlar, jud. Constanţa epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Afişează  

Precedentele pagini 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2020
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014