cIMeC Home Page Înapoi la SELECŢIE    Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
- pagina 16 -

Lista completă de localităţi (2107 localităţi)

Localitate Judeţ Localizare repertoriu Epoca Fişe de
repertoriu
Afişare hartă
+ Pata, com. Apahida Cluj Pata, com. Apahida, jud. Cluj epoca romană   Afişează  
+ Pădureni, com. Tritenii de Jos Cluj Ţigăreni, com. Tritenii de Jos, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Pălatca, com. Pălatca Cluj Pălatca, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Peştera, com. Dej Cluj Peştera, com. Dej, jud. Someş epoca romană   Afişează  
+ Petreştii de Jos, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Jos, com. Petreştii de Jos, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Petreştii de Mijloc, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Mijloc, com. Petreştii de Jos, jud. Turda eneolitic; epoca romană   Afişează  
+ Petreştii de Sus, com. Petreştii de Jos Cluj Petreştii de Sus, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Pietroasa, com. Moldoveneşti Cluj Pietroasa, com. Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; epoca bronzului   Afişează  
+ Pintic, com. Dej Cluj Pintic, com. Dej, jud. Someş epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Plăieşti, com. Moldoveneşti Cluj Plăieşti, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Podeni, com. Moldoveneşti Cluj Podeni, jud. Turda epoca bronzului   Afişează  
+ Poieni, com. Poieni Cluj Poieni, jud. Cluj epoca romană   Afişează  
+ Popeşti, com. Baciu Cluj Popeşti, com. Baciu, jud. Cluj bronz final; epoca romană   Afişează  
+ Pruneni, com. Aluniş Cluj Pruneni, com. Aluniş, jud. Someş bronz final   Afişează  
+ Pruni, com. Bobâlna Cluj Pruni, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic   Afişează  
+ Puini, com. Geaca Cluj Puini, com. Geaca, jud. Someş neolitic   Afişează  
+ Răscruci, com. Bonţida Cluj Răscruci, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; epoca bronzului şi Hallstatt; Hallstatt   Afişează  
+ Recea-Cristur, com. Recea-Cristur Cluj Recea-Cristur, jud. Someş epoca romană; neolitic   Afişează  
+ Rediu, com. Aiton Cluj Rediu, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Satu-Lung, com. Chinteni Cluj Satu-Lung, com. Chinteni, jud. Cluj epoca romană   Afişează  
+ Sava, com. Pălatca Cluj Sava, jud. Cluj neolitic   Afişează  
+ Săcălaia, com. Fizeşu Gherlii Cluj Săcălaia, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş epoca bronzului; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Sălicea, com. Ciurila Cluj Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca romană; preistorie   Afişează  
+ Sălişte, com. Ciurila Cluj Sălişte, com. Ciurila, jud. Turda neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Sărata, com. Panticeu Cluj Sărata, com. Panticeu, jud. Cluj neprecizată   Afişează  
+ Săvădisla, com. Săvădisla Cluj Săvădisla, jud. Cluj neolitic   Afişează  
+ Sâmboieni, com. Sânmărtin Cluj Sâmboeni, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz final   Afişează  
+ Sâncraiu, com. Sâncraiu Cluj Zam, com. Sâncraiu, jud. Cluj neprecizată   Afişează  
+ Sânmărtin, com. Sânmărtin Cluj Sânmărtin, com. Sânmărtin, jud. Someş neolitic   Afişează  
+ Sânnicoară, com. Apahida Cluj Sînnicoară, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; neolitic; sfârşit de La Tene, epoca romană   Afişează  
+ Sânnicoară, com. Apahida Cluj Sânnicoară, com. Apahida, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neprecizată; preistorie   Afişează  
+ Sântejude, com. Ţaga Cluj Sântejude, com. Ţaga, jud. Someş bronz final; epoca romană; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Sântioana, com. Ţaga Cluj Sântioana, jud. Someş epoca bronzului; La Tene; La Tene C   Afişează  
< - > Sic, com. Sic Cluj Sic, jud. Someş bronz final; eneolitic; epoca de tranziţie spre bronz; epoca fierului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  

 Sic, com./oraş Sic (denumire repertoriu: Sic sau Szék, jud. Someş)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1piesă litică - nucleu din obsidian; datare repertoriu: neolitic; coelcţia Liceului Gherla
 Bibliografie:
1. Mártonfi, L., OTTÉ, XVI, 1891, p.153 - 155, 186
2. Roska, M., AÉ, 1934, p.155

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1secure - numeroase piese din piatră, unele plate, altele în formă de calapod, altele perforate; datare repertoriu: neolitic; MAC, Muz. Gherla
 Bibliografie:
1. Russu, V., BSG, X, 1889, p.361
2. Mártonfi, L., OTTÉ, XVI, 1891, p.153 - 155, 186
3. Pósta, B., Útmutató, 1903, p.12
4. , n., Szoln. dob. Mo, I, 1900, p.97 - 98
5. Roska, M., AÉ, 1936, p.79

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final; colecţia E. Orosz (Cluj)
 Bibliografie:
1. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.40

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1cuţit - din fier, lung de 0,28 m; datare repertoriu: epoca fierului; MAC
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., IV, 1944, p.70, nr. 126

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1monedă - piese dacice din argint, imitaţii după tetradrahmele macedonene ale lui Filip II; datare repertoriu: epoca fierului; cultura: dacică
 Bibliografie:
1. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.40
2. , Szoln. dob. Mon., I, 1900, p.153
3. Roska, M., Rep., 1942, p.267, nr. 168

 Punct 6. În valea Bistriţei (Besztercevölgy), pe "Dealul Caput" (Kaputhegy).
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1piesă litică - nucleu din obsidian, lung de 10,5 cm; datare repertoriu: neolitic; colecţia Orosz
 Bibliografie:
1. Orosz, E., AÉ, XXXI, 1911, p.277
2. Roska, M., AÉ, 1934, p.155

 Punct 7. Pe uliţa Csipkeszeg din sat.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1topor - din aramă, rupt în două; datare repertoriu: eneolitic; Muz. Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Informaţie Z. Székely

 Punct 8. La nord-est de sat, pe dreapta drumului, cam la 600 m de locul "Pasul cu cărămizi" (Tégláshángó), pe dealul "Csipkehegy", în punctele "Fânaţ" (Szénaság), "Csipkeszeg", "Csipantetö".
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 8.1aşezare - Se vorbeşte de aşezări de tip Coţofeni, iar inventarul este dat global pe cele două sau trei situri.; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 8.1.1urne - Urne de lut descoperite pe acelaşi deal.; datare repertoriu: Hallstatt
 8.1.1.1topor - piese din piatră; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; MAC, col. mineralogică, col. Orosz, col. Lic. Gherla
 8.1.1.2râşniţă - mai multe piese; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; MAC, col. mineralogică, col. Orosz, col. Lic. Gherla
 8.1.1.3piese litice - lame din silex; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; MAC, col. mineralogică, col. Orosz, col. Lic. Gherla
 8.1.1.4ceramică - fragmente; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; MAC, col. mineralogică, col. Orosz, col. Lic. Gherla
 8.1.1.5chirpici; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; MAC, col. mineralogică, col. Orosz, col. Lic. Gherla
 Bibliografie:
1. Orosz, E., AÉ, XVIII, 1898, p.29 - 34
2. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.19 - 20
3. Roska, M., Közl., I, 1941, p.79
4. Roska, M., Rep., 1942, p.267, nr. 168
5. Mártonfi, L., OTTÉ, XVI, 1891, p.153 - 155
6. Pósta, B., Útmutató, 1903, p.12

 Punct 9. Pe o terasă a pârâului Bistriţa, la locul numit "Fântâna Viţei" (Vicekút).
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 9.1.1locuinţe - Locuinţe de chirpic.; datare repertoriu: epoca de tranziţie spre bronz; cultura: Coţofeni
 9.1.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; col. Orosz
 9.1.1.2piese litice - gratoare, nuclee, aşchii de obsidian; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; col. Orosz
 9.1.1.3faună - oase de animale; datare repertoriu: perioada de tranziţie la epoca bronzului; cultura: Coţofeni; col. Orosz
 Bibliografie:
1. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.19 - 20
2. , Szoln. dob. Mon., I, 1900, p.100
3. Banner, J., AÉ, 1943, p.2, 16

 Punct 10. Lângă lacul "Cerbul" (Szarvas).
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1fibulă - fragmentară, din bronz, de un tip neprecizat; datare repertoriu: Hallstatt; colecţia Orosz
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., IV, 1944, p.70, nr. 126
2. Roska, M., Rep., 1942, p.267, nr. 168

 Punct 11. La "Valea sărată" (Sóspatak).
Tip sit: altar
 Descoperiri:
 11.0.1altar - Altar din piatră închinat lui Silvanus (CIL III 6247 = 7637); datare repertoriu: epoca romană; MAC
 Bibliografie:
1. Torma, K., AK, VI, 1866, p.147
2. Torma, K., Limes, 1880, p.19 - 20
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.112

 Punct 12. Neprecizat
Tip sit: saline

Observatii: Exploatate probabil de romani, ale căror urme ar fi fost observate în sec. XIX.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.36
2. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.50

 Punct 13. Neprecizat
Tip sit: neprecizat - ar fi existat aici ziduri de epocă romană

Observatii: Informaţie considerată dubioasă.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Marţian, I., Rep., 1920, p.36, nr. 620

 Punct 14. Neprecizat
Tip sit: mormânt

Observatii: Ca loc al descoperirii este indicat de obicei Gherla.
 Descoperiri:
 14.0.0.1cataramă - turnată, compusă din trei părţi, ornamentată în tehnica specifică industriei romane târzii, imitând incrustaţiile; Provine probabil dintr-un mormânt. Ca loc al descoperirii este indicat de obicei Gherla.; datare repertoriu: epoca romană, 100 d. Hr.
 Bibliografie:
1. Hampel, J., Alterthümer, II, 1905, p.54
2. Hampel, J., Alterthümer, III, 1905, p.46
3. , Szoln. dob. Mon., I, 1900, p.221 - 222
4. Werner, J., Ojh, XXVI, 1930, p.58 - 63
5. Behrens, G., Schumacher Festschrift, p.292, nr. 59
6. Tudor, D., Dacia, IX - X, 1941 - 1944, p.516 - 518
7. László, Gy., Szolnokdoboka Magyarsága, 1944, p.37
8. Macrea, M., BIR, XVI, 1946, p.91

+ Someşul Cald, com. Gilău Cluj Someşul Cald, com. Gilău, jud. Cluj bronz final; La Tene   Afişează  
+ Someşul Rece, com. Gilău Cluj Someşul Rece, com. Gilău, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; neolitic; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Soporu de Câmpie, com. Frata Cluj Soporu de Câmpie, jud. Turda epoca bronzului; epoca romană   Afişează  
+ Stejeriş, com. Moldoveneşti Cluj Stejeriş, com. Moldoveneşti, jud. Turda bronz final; epoca medievală   Afişează  
+ Stoiana, com. Corneşti Cluj Stoiana, com. Corneşti, jud. Someş epoca fierului; neolitic   Afişează  
+ Stolna, com. Săvădisla Cluj Stolna, com. Săvădisla, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; nedeterminată   Afişează  
+ Suatu, com. Suatu Cluj Suatu, jud. Cluj epoca romană; La Tene; neolitic   Afişează  
+ Suceagu, com. Baciu Cluj Suceagu, com. Baciu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Afişează  
+ Sucutard, com. Geaca Cluj Sucutard, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; La Tene; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Afişează  
+ Surduc, com. Iara Cluj Surduc, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Afişează  
+ Şardu, com. Sânpaul Cluj Şardu, com. Sânpaul, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; paleolitic   Afişează  
+ Şaula, com. Izvoru Crişului Cluj Şaula, com. Izvoru Crişului, jud. Cluj epoca romană   Afişează  
+ Şigău, com. Jichişu de Jos Cluj Şigău, com. Jichişu de Jos, jud. Someş bronz final   Afişează  
+ Şoimeni, com. Vultureni Cluj Şoimeni, com. Vultureni, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor; neprecizată   Afişează  
+ Tărpiu, com. Jichişu de Jos Cluj Tărpiu, jud. Năsăud eneolitic; neolitic   Afişează  
+ Târguşor, com. Sânmărtin Cluj Târguşor, com. Sânmărtin, jud. Someş epoca medievală   Afişează  

Precedentele pagini 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Următoarele pagini


Arhiva REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL ROMÂNIEI a Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan" - Index de locuri
Responsabil de proiect: Şandric Bogdan. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu
Data publicării: 2003. Copyright: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, 2021
Ultima actualizare 12 Decembrie 2014