cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 14 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Cara, com. Cojocna Cluj Cara, com. Cojocna, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu, com. Căianu Cluj Căianu, com. Căianu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Călăraşi, com. Călăraşi Cluj Călăraşi, jud. Turda bronz final; epoca romană   Map it  
+ Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj paleolitic   Map it  
+ Căşeiu, com. Căşeiu Cluj Căşeiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Cătina, com. Cătina Cluj Cătina, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Câmpia Ardeleană Cluj Câmpia Ardeleană, jud. Cluj bronz final; epoca romană; La Tene    
+ Câmpia Turzii, com. Câmpia Turzii Cluj Câmpia Turzii, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Câţcău, com. Câţcău Cluj Cîţcău, jud. Someş eneolitic sau bronz; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceaba, com. Sânmărtin Cluj Ceaba, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz sau Hallstatt   Map it  
+ Ceanu Mare, com. Ceanu Mare Cluj Ceanu Mare, jud. Turda neprecizată   Map it  
+ Ceanu Mic, com. Tureni Cluj Ceanu Mic, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cetan, com. Vad Cluj Cetan, com. Vad, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Mihai Viteazu Cluj Cheia, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Chinteni, com. Chinteni Cluj Chinteni, jud. Cluj Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Ciubanca, com. Recea-Cristur Cluj Ciubanca, com. Recea-Cristur, jud. Someş epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Ciubăncuţa, com. Recea-Cristur Cluj Ciubăncuţa, jud. Someş epoca bronzului timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ciuleni, com. Mărgău Cluj Ciuleni, com. Mărgău, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Ciumăfaia, com. Borşa Cluj Ciumăfaia, com. Borşa, jud. Cluj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cluj (fostul judeţ) Cluj Cluj (fostul judeţ), jud. Cluj bronz final; neolitic    
+ Cluj-Napoca, com. Cluj-Napoca Cluj Someşeni, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Coasta, com. Bonţida Cluj Coasta, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Cojocna, com. Cojocna Cluj Cojocna, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Copăceni, com. Sănduleşti Cluj Copăceni, com. Sănduleşti, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Coplean, com. Căşeiu Cluj Coplean, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Copru, com. Cătina Cluj Copru, com. Cătina, jud. Cluj preistorie   Map it  
+ Corneşti, com. Corneşti Cluj Corneşti, jud. Someş epoca bronzului; epoca fierului; Hallstatt; neolitic; preistorie; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Corneşti, com. Mihai Viteazu Cluj Corneşti, com. Mihai Viteazu, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Corpadea, com. Apahida Cluj Corpadea, com. Apahida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului sau epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Cubleşu Someşan, com. Panticeu Cluj Cubleşu Someşan, com. Panticeu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; neprecizată   Map it  
+ Dăbâca, com. Dăbâca Cluj Dăbâca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Dârja, com. Panticeu Cluj Dârja, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Dej, com. Dej Cluj Dej, jud. Someş epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neolitic, eneolitic, bronz; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dezmir, com. Apahida Cluj Dezmir, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallsatt sau Latene; Hallstatt; Hallstatt sau La Tene; neolitic   Map it  
+ Diviciorii Mici, com. Sânmărtin Cluj Diviciorii Mici, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz / fier; neolitic   Map it  
+ Dorolţu, com. Aghireşu Cluj Dorolţu, com. Aghireşu, jud. Cluj bronz timpuriu; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Dretea, com. Mănăstireni Cluj Dretea, com. Mănăstireni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Dumbrava, com. Căpuşu Mare Cluj Dumbrava, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Elciu, com. Recea-Cristur Cluj Elciu, com. Recea-Cristur, jud. Someş nedeterminată   Map it  
+ Făgetu Ierii, com. Iara Cluj Făgetu Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Feiurdeni, com. Chinteni Cluj Feiurdeni, jud. Cluj bronz final; eneolitic; Hallstatt   Map it  
+ Feldioara, com. Cătina Cluj Feldioara, com. Cătina, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Feleacu, com. Feleacu Cluj Feleacu, jud. Cluj epoca romană; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Fizeşu Gherlii, com. Fizeşu Gherlii Cluj Fizeşul Gherlei, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată; sf. bronz şi începutul epocii fierului; sfârşitul epocii bronzului - începutul Hallstatt   Map it  
+ Floreşti, com. Floreşti Cluj Floreşti, jud. Cluj epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Frata, com. Frata Cluj Frata, jud. Cluj neolitic sau epoca bornzului   Map it  
+ Fundătura, com. Iclod Cluj Fundătura, com. Iclod, jud. Someş bronz final; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Gădălin, com. Jucu Cluj Gădălin, jud. Cluj neolitic; preistorie   Map it  
< - > Gârbău, com. Gârbău Cluj Gârbău, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  

 Gârbău, com./oraş Gârbău (denumire repertoriu: Gârbău sau Gârbăul Unguresc, Magyargorbó, Gorbó, com. Gârbău, jud. Cluj)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare; datare repertoriu: preistorie
 1.1.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: preistorie; Institutul de Geologie al Universităţii "V. Babeş", Cluj
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.151, nr. 32

 Punct 2. Pe locul numit "Faţa", la vest de sat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1nucleu - de hidrocuarţit; datare repertoriu: preistorie; MAC
 2.0.0.2răzuitoare - piese din hidrocuarţi; datare repertoriu: preistorie; MAC
 2.0.0.3ceramică - un ciob de culoare cărămizie învelit cu alb în interior; datare repertoriu: neolitic; cultura: Criş sau Tisa; MAC
 2.0.0.4ceramică - fragmente; datare repertoriu: eneolitic; MAC
 2.0.0.5ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Otomani; MAC
 2.0.0.6ceramică - fragmente; datare repertoriu: Hallstatt; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., AÉ, LXVII, 1934, p.153
2. Roska M., Ill, Közl, 1941, p.60, nr. 30

 Punct 3. Pe locul "Labul cioroiului" (Csorgóláb), la sud-vest de sat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.151, nr. 32
2. Roska M., Közl, I, 1941, p.67

 Punct 4. Pe înălţimea "Cetatea babei" (Babavár)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, I, 1941, p.67
2. Roska M., Rep, p.151, nr. 32

 Punct 5. În "Valea Şardului", la est de sat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 5.0.0.2ceramică - fragmente de urne cu caneluri; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, I, 1941, p.67
2. Roska M., Rep, p.151, nr. 32

 Punct 6. Pe locul "Boniştea"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1daltă - din hidrocuarţit; datare repertoriu: epoca bronzului
 6.0.0.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.151, nr. 32

 Punct 7. Pe locul numit "Jip"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.151, nr. 32

 Punct 8. La cca. 2,5 km sud de sat, pe locul numit "Dos", pe o teras[
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 8.1aşezare; datare repertoriu: neprecizată
 8.1.0.1zgură - două bucăţi de zgură de fier; datare repertoriu: neprecizată; descoperitor: E. Orosz, 1902; colecţia E. Orosz
 Bibliografie:
1. Orosz, E., Erd.Múz., XX, 1903, p.90
2. Roska M., Rep, p.151, nr. 32

 Punct 9. Pe "Dealul Babii" (Bobora, Bábavára), la sud-sud-vest de sat
Tip sit: aşezare

Observatii: Înainte de 1879s-a considerat greşit că ar fi existat un castru.
 Descoperiri:
 9.1aşezare - Aşezare civilă atestată prin săpăturile unui amator din 1830. Urme de substrucţii de ziduri; datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.1altar - votiv (CIL, III, 848); datare repertoriu: epoca romană; MAC
 9.1.0.2inscripţie - mai multe inscripţii dispărute; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 9.1.0.3monument funerar - un perete de ediculă funerară sculptat pe ambele feţe; datare repertoriu: epoca romană; MAC
 9.1.0.4cărămidă - exemplare cu ştampila XIII Gemina; datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.5ceramică - locală; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, K., Adalék, p.9-10
2. Torma, K., Limes, p.22-24
3. Goos, C., Programm Schässburg, 1873-1874, p.39
4. Goos, C., Chronik, p.76-77
5. Jung, J., Fasten, p.131
6. Konyoki, J., G.Nagy, Középkori várak, p.232, 286
7. Buday A., Dolg, VII/1, 1916, p.67
8. Florescu, G., ED, IV, 1930, p.81
9. Marţian I., Rep, p.278
10. Daicoviciu C., AISC, I/2, 1928-1933, p.52
11. Christescu V., Ist.mil., p.131

 Punct 10. La est de sat
Tip sit: substrucţii clădire
 Descoperiri:
 10.1substrucţii clădire - O mică clădire pătrată; datare repertoriu: epoca romană, 1877
 10.1.0.1inscripţie - funerară (CIL, III, 850); datare repertoriu: epoca romană
 10.1.0.2basorelief; datare repertoriu: epoca romană
 10.1.0.3bloc - mai multe blocuri de piatră; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, K., Limes, p.24

 Punct 11. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1inscripţie - funerară (CIL, III, 851); datare repertoriu: epoca romană

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014