cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 14 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Cara, com. Cojocna Cluj Cara, com. Cojocna, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu, com. Căianu Cluj Căianu, com. Căianu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Călăraşi, com. Călăraşi Cluj Călăraşi, jud. Turda bronz final; epoca romană   Map it  
+ Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj paleolitic   Map it  
+ Căşeiu, com. Căşeiu Cluj Căşeiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Cătina, com. Cătina Cluj Cătina, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Câmpia Ardeleană Cluj Câmpia Ardeleană, jud. Cluj bronz final; epoca romană; La Tene    
+ Câmpia Turzii, com. Câmpia Turzii Cluj Câmpia Turzii, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Câţcău, com. Câţcău Cluj Cîţcău, jud. Someş eneolitic sau bronz; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceaba, com. Sânmărtin Cluj Ceaba, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz sau Hallstatt   Map it  
+ Ceanu Mare, com. Ceanu Mare Cluj Ceanu Mare, jud. Turda neprecizată   Map it  
+ Ceanu Mic, com. Tureni Cluj Ceanu Mic, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cetan, com. Vad Cluj Cetan, com. Vad, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Mihai Viteazu Cluj Cheia, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Chinteni, com. Chinteni Cluj Chinteni, jud. Cluj Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Ciubanca, com. Recea-Cristur Cluj Ciubanca, com. Recea-Cristur, jud. Someş epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Ciubăncuţa, com. Recea-Cristur Cluj Ciubăncuţa, jud. Someş epoca bronzului timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ciuleni, com. Mărgău Cluj Ciuleni, com. Mărgău, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Ciumăfaia, com. Borşa Cluj Ciumăfaia, com. Borşa, jud. Cluj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cluj (fostul judeţ) Cluj Cluj (fostul judeţ), jud. Cluj bronz final; neolitic    
+ Cluj-Napoca, com. Cluj-Napoca Cluj Someşeni, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Coasta, com. Bonţida Cluj Coasta, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Cojocna, com. Cojocna Cluj Cojocna, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Copăceni, com. Sănduleşti Cluj Copăceni, com. Sănduleşti, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Coplean, com. Căşeiu Cluj Coplean, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Copru, com. Cătina Cluj Copru, com. Cătina, jud. Cluj preistorie   Map it  
+ Corneşti, com. Corneşti Cluj Corneşti, jud. Someş epoca bronzului; epoca fierului; Hallstatt; neolitic; preistorie; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Corneşti, com. Mihai Viteazu Cluj Corneşti, com. Mihai Viteazu, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Corpadea, com. Apahida Cluj Corpadea, com. Apahida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului sau epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Cubleşu Someşan, com. Panticeu Cluj Cubleşu Someşan, com. Panticeu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; neprecizată   Map it  
+ Dăbâca, com. Dăbâca Cluj Dăbâca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Dârja, com. Panticeu Cluj Dârja, jud. Cluj neolitic   Map it  
< - > Dej, com. Dej Cluj Dej, jud. Someş epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neolitic, eneolitic, bronz; neprecizată; preistorie   Map it  

 Dej, com./oraş Dej (denumire repertoriu: Dej sau Dés, Deés, jud. Someş)

 Punct 1. "Dealul Rozelor" (Rózsahegy).
Tip sit: neprecizat

Observatii: M. Roska vorbeşte de fragmente de urne "villanoviene".
 Descoperiri:
 1.0.1urnă - Găsită la cca 100 de paşi de dunga de lut (I. Marţian). Urna, înconjurată de pietriş, era ornamentată cu degetul şi în ea se găsea un vas mai mic. Ambele s-au distrus.; datare repertoriu: neprecizată
 1.0.1.1râşniţă - din piatră; datare repertoriu: neprecizată
 1.0.1.2chirpici - ars; datare repertoriu: neprecizată
 1.0.1.3ceramică - grosolană; Pe partea mai joasă a dealului s-a constatat o dungă lată de 3 - 5 m de lut ars mergând de la E spre V, în care s-a găsit ceramica împreună cu bucăţi de cuarţ.; datare repertoriu: neprecizată
 1.0.1.4topor - 2 exemplare din piatră; La cca 100 de paşi de dunga de lut amintită, I. Marţian a descoperit aceste două topoare.; datare repertoriu: neolitic, 1902
 1.0.1.5ceramică - un vas mic; datare repertoriu: neprecizată; autor sptur: I. Marţian
 Bibliografie:
1. Orosz, E., Erd. Múz., XII, 1905, p.311 - 312
2. Marţian, I., AÉ, XXIII, 1903, p.285
3. Roska, M., Rep., p.66, nr. 33

 Punct 2. Pe Dealul Bela" (Bélahegy).
Tip sit: tumuli
 Descoperiri:
 2.1tumuli - Opt tumuli aşezaţi în două rânduri.; datare repertoriu: neprecizată
 2.1.0.1piesă litică - fragment de lamă din cuarţ; Găsită de I. Marţian pe punctul cel mai înalt al dealului.; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Marţian, I., AÉ, XXIII, 1903, p.285
2. Marţian, I., Rep., 1920, p.16, nr. 223

 Punct 3. "Dealul Cziczhegy" (Cichegyhegyi).
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.1val - Partea de sus a dealului Cziczhegy era înconjurată de un val înalt de 1 - 1,5 m, din care o parte s-a cufundat în cariera de piatră. În interior au fost făcute sondaje de către I. Marţian.; datare repertoriu: neprecizată
 3.1.0.1ceramică - cioburi grosolane, lucrate cu roata şi uneori ornamentate; cioburi cu imprimări proeminente cu degetele; Descoperite pe coasta de S a dealului, în afara valului.; datare repertoriu: neolitic, eneolitic, bronz; MAC
 3.1.0.2piese litice - aşchii din iasp; Descoperite pe coasta de S a dealului, în afara valului.; datare repertoriu: neprecizată; MAC
 3.1.0.3colier - din aur; Descoperit pe coasta de S a dealului, în afara valului.; datare repertoriu: neprecizată, 1850; Muz. Viena
 3.1.0.4vârf de lance - din fier; Descoperit pe coasta de S a dealului, în afara valului.; datare repertoriu: neprecizată; descoperitor: I. Marţian
 3.1.0.5ceramică - câteva fragmente; datare repertoriu: neprecizată; autor sptur: I. Marţian
 3.1.0.6chirpici; datare repertoriu: neprecizată; autor sptur: I. Marţian
 Bibliografie:
1. Marţian, I., AÉ, XXIII, 1903, p.286
2. Rómer, F., AK, IV, 1864, p.164
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.181
4. Gooss, C., AVSL, XIV, 1877, p.65
5. Kenner, F., AÖG, XXIV, 1860, p.384

 Punct 4. La sud de oraş, pe malul drept al pârâului Szajka, pe locul numit "Rompás".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.1neprecizat - S-au constatat urme de exploatare a pietrei, cioburi grosolane, zgură şi resturi de vetre.; datare repertoriu: preistorie
 Bibliografie:
1. Marţian, I., AÉ, XXIII, 1903, p.285

 Punct 5. Pe promenada de sus a oraşului.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1menhir - fragmentul unui menhir patrulater, prezentând adâncituri în formă de cupă; Piatra celor şapte căpitani (Hétvezér köve).; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Roska, M., Kézikönyv., II, 1927, p.298
2. Roska, M., AO, IV, 1925, p.47
3. Roska, M., Rep., 1942, p.66, nr. 33

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1ceramică - neagră, de caracter neprecizat; Ceramică culeasă din pietrişul cărat pe şosea.; datare repertoriu: neprecizată; colecţia liceului german Bistriţa
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.66, nr. 33

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1phallus - din piatră neagră; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.301

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1cuţit - s-a păstrat doar un fragment din mânerul terminat într-un semicerc; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.66, nr. 33

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1buzdugan - din bronz; A figurat în 1876 la expoziţia din Budapesta.; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.66, nr. 33

 Punct 10. La confluenţa Someşului Mare cu Someşul Mic.
Tip sit: aşezare

Observatii: În epoca romană exista probabil aici, o staţiune militară sau civilă, întrucât există descoperiri de materiale izolate, unele nesigure, neverificate. Antichităţi romane - fără precizare - menţionează Ackner şi alţii. Salinele amintite de unii cercetători ca fiind exploatate în epocă romană, trebuie să fie cele de la Ocna Dejului.
 Descoperiri:
 10.0.0.1neprecizat - din bronz; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I, 7959
 Bibliografie:
1. Ackner, M. J., JCC, II, 1857, p.92
2. Marţian, I., Rep., 1920, p.17, nr. 225

 Punct 11. Pe dealul "Malato" (Mulatău?).
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 11.1substrucţii ziduri; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Marţian, I., Rep., 1920, p.17, nr. 225

 Punct 12. La vest de oraş.
Tip sit: pod
 Descoperiri:
 12.1pod - S-au găsit pilonii podului roman peste Someş.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Marţian, I., Rep., 1920, p.17, nr. 225
2. , CL, 1909, p.441
3. Finály, G., AA, 1905, p.102
4. Radnoti, A., AÉ, 1944 - 1945, p.139

 Punct 13. Sub "Dealul Rozelor" (Rózsahegy).
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 13.1drum - Drumul roman care se ramifica spre castrele de la Căşei şi Ilişua a fost identificat sub Dealul Rozelor.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, K., AK, V, 1865, p.12
2. Torma, K., Limes, 1880, p.117
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.70 - 71
4. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.103
5. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.109

 Punct 14. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Inscripţiile menţionate ca fiind descoperite la Dej nu sunt de aici, iar monumentele epigrafice şi sculpturale aflătoare la Dej provin de la Căşei.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Timon, S., Imago, 1733, p.132
2. Ackner, M. J. - Müller, F., Inschr., 1865, p.770
3. , CIL, XIII, p.8499
4. Marţian, I., Rep., 1920, p.17, nr. 225

 Punct 15. Din regiunea oraşului Dej.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 15.0.0.1opaiţ - din bronz, purtând deasupra mânerului o placă romboidală decupată cu o cruce şi deasupra ei un porumbel. Motivele creştine datează opaiţul.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. IV - V
 Bibliografie:
1. Nóvak, J., Közl., IV, 1944, p.89 - 91
2. Macrea, M., Dacia, XI - XII, 1945 - 1947, p.295 - 299, 300

 Punct 16. Din regiunea Dejului.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 16.0.0.1sabie - s-a păstrat doar garda orizontală; datare repertoriu: epoca medievală timpurie, sec. XI
 Bibliografie:
1. Hampel, J., Honfoglaláskor, 1907, p.222
2. Nagy, G., AÉ, XXVI, 1906, p.134 - 135

+ Dezmir, com. Apahida Cluj Dezmir, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallsatt sau Latene; Hallstatt; Hallstatt sau La Tene; neolitic   Map it  
+ Diviciorii Mici, com. Sânmărtin Cluj Diviciorii Mici, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz / fier; neolitic   Map it  
+ Dorolţu, com. Aghireşu Cluj Dorolţu, com. Aghireşu, jud. Cluj bronz timpuriu; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Dretea, com. Mănăstireni Cluj Dretea, com. Mănăstireni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Dumbrava, com. Căpuşu Mare Cluj Dumbrava, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Elciu, com. Recea-Cristur Cluj Elciu, com. Recea-Cristur, jud. Someş nedeterminată   Map it  
+ Făgetu Ierii, com. Iara Cluj Făgetu Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Feiurdeni, com. Chinteni Cluj Feiurdeni, jud. Cluj bronz final; eneolitic; Hallstatt   Map it  
+ Feldioara, com. Cătina Cluj Feldioara, com. Cătina, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Feleacu, com. Feleacu Cluj Feleacu, jud. Cluj epoca romană; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Fizeşu Gherlii, com. Fizeşu Gherlii Cluj Fizeşul Gherlei, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată; sf. bronz şi începutul epocii fierului; sfârşitul epocii bronzului - începutul Hallstatt   Map it  
+ Floreşti, com. Floreşti Cluj Floreşti, jud. Cluj epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Frata, com. Frata Cluj Frata, jud. Cluj neolitic sau epoca bornzului   Map it  
+ Fundătura, com. Iclod Cluj Fundătura, com. Iclod, jud. Someş bronz final; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Gădălin, com. Jucu Cluj Gădălin, jud. Cluj neolitic; preistorie   Map it  
+ Gârbău, com. Gârbău Cluj Gârbău, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014