cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 14 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Cara, com. Cojocna Cluj Cara, com. Cojocna, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu, com. Căianu Cluj Căianu, com. Căianu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Călăraşi, com. Călăraşi Cluj Călăraşi, jud. Turda bronz final; epoca romană   Map it  
+ Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj paleolitic   Map it  
< - > Căşeiu, com. Căşeiu Cluj Căşeiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  

 Căşeiu, com./oraş Căşeiu (denumire repertoriu: Căşeiu sau Căşei, Căşeiul de Jos, Alsókosály, jud. Someş)

 Punct 1. Pe malul drept al Someşului, la 1,5 km est de sat şi la 300 m de ţărmul Someşului.
Tip sit: castru
 Descoperiri:
 1.1castru - Cunoscut în literatura mai veche prin descoperirea mai multor inscripţii (CIL, III, 812-831, 6245, 7630-7633, poate şi 7634-7636, aflate la Vad). Are formă pătrată cu laturile de 163 m pe o suprafaţă de 2,7 ha. Zidul de incintă a fost făcut din pietre neregulate (opus incertum) şi are grosimea de de 1,10 m. Pe fiecare latură există câte o poartă (au fost dezvelite trei), flancate de către două bastioane semicirculare, care ies în afara zidului de incintă cu trei m (partea semicirculară). Colţurile sunt rotunjite şi întărite cu câte un bastion de formă trapezoidală. Între fiecare poartă şi colţ există câte un bastion intermediar, tot de formă semicirculară. Pe latura de vest, în interior s-au constatat o serie de contraforturi, care se leagă de zidul de incintă şi se succed la distanţe variind între 4, 60 - 5 m. Ei susţineau probabil drumul de rond. În interiorul castrului a fost dezgropat pretoriul.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1construcţie - Pretoriul era compus dintr-o curte interioară (atrium) şi mai multe încăperi, dintre care una servea ca depozit de armament (armamentarium).; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929; Muzeul Dej
 1.1.1.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929; Muzeul Dej
 1.1.1.3ceramică - o toartă cu buton dintr-un vas; datare repertoriu: Hallstatt; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929; Muzeul Dej
 1.1.1.4vârf de săgeată - 50 de vârfuri de săgeţi; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.5vârf de lance - trei vârfuri de lance; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.6suliţă - pillum; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.7inscripţie - închinată Iuliei Doma, mama lui Caracalla (An. Ép. 1921, 1); datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.8inscripţie - diplomă militară din anul 119 (inedită), găsită la poarta nordică.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.9statuie - două piese, una a lui Fan, cântând din flaut, alta reprezentând un preot sacrificator.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.10stelă funerară - cu inscripţie (An.ép., 1932, 74) şi scena banchetului funebru.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.11ceramică - de factură locală sau de import (vase arretine).; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.12monedă - 22 piese printre care şi un aureus al lui Hadrian, piese din epoca Severilor şi un denar din argint al Iuliei Domna.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.13cărămidă - piese cu ştampilă; Atestă garnizoana castrului formată din cohors I Britannica miliaria civium Romanorum equitata. De asemenea unele cărămizi poartă ştampile unei Cohorte II Britannica milliaria; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.14inscripţie - mai multe inscripţii care amintesc de beneficiari consulari din legiunile XIII Gem şi V Mac.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2construcţie - Pe latura de sud a pretoriului a fost descoperit un complex de clădiri.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929; Muzeul Dej
 1.1.2.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929; Muzeul Dej
 1.1.2.3ceramică - o toartă cu buton dintr-un vas; datare repertoriu: Hallstatt; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929; Muzeul Dej
 1.1.2.4vârf de săgeată - 50 de vârfuri de săgeţi; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.5vârf de lance - trei vârfuri de lance; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.6suliţă - pillum; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.7inscripţie - închinată Iuliei Doma, mama lui Caracalla (An. Ép. 1921, 1); datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.8inscripţie - diplomă militară din anul 119 (inedită), găsită la poarta nordică.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.9statuie - două piese, una a lui Fan, cântând din flaut, alta reprezentând un preot sacrificator.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.10stelă funerară - cu inscripţie (An.ép., 1932, 74) şi scena banchetului funebru.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.11ceramică - de factură locală sau de import (vase arretine).; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.12monedă - 22 piese printre care şi un aureus al lui Hadrian, piese din epoca Severilor şi un denar din argint al Iuliei Domna.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.13cărămidă - piese cu ştampilă; Atestă garnizoana castrului formată din cohors I Britannica miliaria civium Romanorum equitata. De asemenea unele cărămizi poartă ştampile unei Cohorte II Britannica milliaria; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.14inscripţie - mai multe inscripţii care amintesc de beneficiari consulari din legiunile XIII Gem şi V Mac.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 Bibliografie:
1. Torma, K., Erd.Múz., I, 1859-1861, p.35-43
2. Torma, K., Adalék, p.34-39
3. falsă interpretare a inscripţie CIL, III, 827-7633 Torma, K., Limes, p.3-13, 20, 32-40
4. Kövári, L., Erd.ep., p.26
5. Goos, C., Chronik, p.88-89
6. Russu, V., BSG, X, 1889, p.189, 193, 360,
7. Jung, J., Fasten, p.114-115, 136
8. Buday A., Erd.Múz.Vánd, V, 1911, p.17-18
9. Buday A., Dolg.Sz., VI, 1930, p.8-9
10. Marţian I., Rep, p.133
11. Marţian I., Urme, p.25
12. Panaitescu, Em, ABSH, XV, 1929, p.77/82
13. Panaitescu, Em, Trans.Banat, p.19
14. Panaitescu, Em, ACMIT, II, 1929, p.312/342
15. Panaitescu, Em, Ber.Hdtj.Inst, p.300
16. Panaitescu, Em, Castra Daciae, p.3-4
17. Panaitescu, Em, Strade, p.8
18. Reinach, S., RA, XXX, 1929, p.144
19. Daicoviciu C., AISC, I, 2, 1928-1932, p.60
20. Christecu, V, RIR, II, 1932, p.267-287
21. Christecu, V, Ist.mil., p.63, 86, 91, 131, 133, 136, 136-137, 183
22. Ferri, S., Danubis, p.311-312
23. Wagner, W, Dislokation, p.105
24. Roska M., Közl, I, 1941, p.46
25. Roska M., Rep, nr. 58, p.20
26. Nagy, G., AÉ, V-VI, 1944-1945, p.132
27. Radnóti, A., AÉ, V-VI, 1944-1946, p.139-140
28. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.14-15

+ Cătina, com. Cătina Cluj Cătina, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Câmpia Ardeleană Cluj Câmpia Ardeleană, jud. Cluj bronz final; epoca romană; La Tene    
+ Câmpia Turzii, com. Câmpia Turzii Cluj Câmpia Turzii, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Câţcău, com. Câţcău Cluj Cîţcău, jud. Someş eneolitic sau bronz; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceaba, com. Sânmărtin Cluj Ceaba, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz sau Hallstatt   Map it  
+ Ceanu Mare, com. Ceanu Mare Cluj Ceanu Mare, jud. Turda neprecizată   Map it  
+ Ceanu Mic, com. Tureni Cluj Ceanu Mic, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cetan, com. Vad Cluj Cetan, com. Vad, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Mihai Viteazu Cluj Cheia, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Chinteni, com. Chinteni Cluj Chinteni, jud. Cluj Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Ciubanca, com. Recea-Cristur Cluj Ciubanca, com. Recea-Cristur, jud. Someş epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Ciubăncuţa, com. Recea-Cristur Cluj Ciubăncuţa, jud. Someş epoca bronzului timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ciuleni, com. Mărgău Cluj Ciuleni, com. Mărgău, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Ciumăfaia, com. Borşa Cluj Ciumăfaia, com. Borşa, jud. Cluj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cluj (fostul judeţ) Cluj Cluj (fostul judeţ), jud. Cluj bronz final; neolitic    
+ Cluj-Napoca, com. Cluj-Napoca Cluj Someşeni, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Coasta, com. Bonţida Cluj Coasta, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; La Tene   Map it  
+ Cojocna, com. Cojocna Cluj Cojocna, jud. Cluj bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Copăceni, com. Sănduleşti Cluj Copăceni, com. Sănduleşti, jud. Turda bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Coplean, com. Căşeiu Cluj Coplean, com. Căşeiu, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Copru, com. Cătina Cluj Copru, com. Cătina, jud. Cluj preistorie   Map it  
+ Corneşti, com. Corneşti Cluj Corneşti, jud. Someş epoca bronzului; epoca fierului; Hallstatt; neolitic; preistorie; preistorie, epoca romană   Map it  
+ Corneşti, com. Mihai Viteazu Cluj Corneşti, com. Mihai Viteazu, jud. Turda bronz final; eneolitic; epoca romană; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Corpadea, com. Apahida Cluj Corpadea, com. Apahida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului sau epoca fierului; epoca romană   Map it  
+ Cubleşu Someşan, com. Panticeu Cluj Cubleşu Someşan, com. Panticeu, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; neprecizată   Map it  
+ Dăbâca, com. Dăbâca Cluj Dăbâca, jud. Cluj bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Dârja, com. Panticeu Cluj Dârja, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Dej, com. Dej Cluj Dej, jud. Someş epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neolitic, eneolitic, bronz; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Dezmir, com. Apahida Cluj Dezmir, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallsatt sau Latene; Hallstatt; Hallstatt sau La Tene; neolitic   Map it  
+ Diviciorii Mici, com. Sânmărtin Cluj Diviciorii Mici, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz / fier; neolitic   Map it  
+ Dorolţu, com. Aghireşu Cluj Dorolţu, com. Aghireşu, jud. Cluj bronz timpuriu; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Dretea, com. Mănăstireni Cluj Dretea, com. Mănăstireni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Dumbrava, com. Căpuşu Mare Cluj Dumbrava, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Elciu, com. Recea-Cristur Cluj Elciu, com. Recea-Cristur, jud. Someş nedeterminată   Map it  
+ Făgetu Ierii, com. Iara Cluj Făgetu Ierii, com. Iara, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Feiurdeni, com. Chinteni Cluj Feiurdeni, jud. Cluj bronz final; eneolitic; Hallstatt   Map it  
+ Feldioara, com. Cătina Cluj Feldioara, com. Cătina, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Feleacu, com. Feleacu Cluj Feleacu, jud. Cluj epoca romană; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Fizeşu Gherlii, com. Fizeşu Gherlii Cluj Fizeşul Gherlei, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată; sf. bronz şi începutul epocii fierului; sfârşitul epocii bronzului - începutul Hallstatt   Map it  
+ Floreşti, com. Floreşti Cluj Floreşti, jud. Cluj epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Frata, com. Frata Cluj Frata, jud. Cluj neolitic sau epoca bornzului   Map it  
+ Fundătura, com. Iclod Cluj Fundătura, com. Iclod, jud. Someş bronz final; epoca migraţiilor; neolitic   Map it  
+ Gădălin, com. Jucu Cluj Gădălin, jud. Cluj neolitic; preistorie   Map it  
+ Gârbău, com. Gârbău Cluj Gârbău, com. Gârbău, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  

Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014