cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 11 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Satu Nou, com. Hălchiu Braşov Satu Nou, com. Hălchiu, jud. Braşov bronz timpuriu; neolitic   Map it  
+ Săcele, com. Săcele Braşov Baciu, jud. Braşov epoca medievală   Map it  
+ Săcele, com. Săcele Braşov Satulung, jud. Braşov epoca romană; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Săcele, com. Săcele Braşov Săcele, jud. Braşov epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Săcele, com. Săcele Braşov Turcheş, jud. Braşov epoca romană   Map it  
+ Sânpetru, com. Sânpetru Braşov Sînpetru, com. Sânpetru, jud. Braşov bronz timpuriu; epocă medievală; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Şercaia, com. Şercaia Braşov Şercaia, com. Şercaia, jud. Făgăraş neolitic   Map it  
+ Şinca Nouă, com. Şinca Nouă Braşov Şinca nouă, jud. Făgăraş bronz timpuriu   Map it  
+ Şoarş, com. Şoarş Braşov Şoarş, com. Şoarş, jud. Făgăraş bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Şona, com. Mândra Braşov Şona, jud. Făgăraş bronz final; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Teliu, com. Teliu Braşov Ţeliu, jud. Trei Scaune epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Ticuşu Vechi, com. Ticuşu Braşov Ticuşu Vechi, jud. Târnava Mare neprecizată   Map it  
+ Timişu de Jos, com. Predeal Braşov Timişul de Jos, jud. Braşov epoca medievală; epocă medievală   Map it  
+ Ţara Bârsei Braşov Ţara Bîrsei, jud. Braşov eneolitic; neolitic    
+ Ungra, com. Ungra Braşov Ungra, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Vama Buzăului, com. Vama Buzăului Braşov Vama Buzăului, jud. Trei Scaune nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Veneţia de Jos, com. Părău Braşov Veneţia de Jos, com. Părău, jud. Făgăraş epoca medievală   Map it  
+ Viscri, com. Buneşti Braşov Viscri, com. Buneşti, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Vulcan, com. Vulcan Braşov Vulcan, jud. Braşov epoca bronzului timpuriu; epoca medievală   Map it  
+ Zărneşti, com. Zărneşti Braşov Zărneşti, jud. Braşov epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Zizin, com. Tărlungeni Braşov Zizin, com. Tărlungeni, jud. Braşov epoca bronzului   Map it  
+ Anina, com. Anina Caraş Severin Anina, jud. Caraş epoca bronzului   Map it  
+ Apadia, com. Brebu Caraş Severin Apadia, com. Brebu, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Armeniş, com. Armeniş Caraş Severin Armeniş, jud. Caraş-Severin epoca bronzului   Map it  
+ Baziaş, com. Socol Caraş Severin Baziaş, com. Socol, jud. Caraş epoca medievală timpurie; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Băile Herculane, com. Băile Herculane Caraş Severin Băile Herculane, jud. Caraş-Severin bronz timpuriu; epoca medievală timpurie; epoca modernă; epoca romană; Hallstatt; La Tene; mezolitic - epipaleolitic; neo-eneolitic; neolitic; paleolitic mijlociu; paleolitic superior   Map it  
+ Bănia, com. Bănia Caraş Severin Bănia, com. Bănia, jud. Caraş epoca bronzului timpuriu; neolitic   Map it  
+ Bărbosu, com. Ramna Caraş Severin Bărbosu, com. Ramna, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Băuţar, com. Băuţar Caraş Severin Băuţar, jud. Hunedoara epoca romană   Map it  
+ Belobresca, com. Pojejena Caraş Severin Belobresca, com. Pojejena, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Berzasca, com. Berzasca Caraş Severin Berzasca, com. Berzasca, jud. Caraş bronz final; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Berzovia Caraş Severin Berzovia, com. , jud. Caraş epoca romană; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Biniş, com. Doclin Caraş Severin Biniş, com. Doclin, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Bocşa Caraş Severin Bocşa Vasiovei, jud. Caraş bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bocşa, com. Bocşa Caraş Severin Bocşa Română, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Bolvaşniţa, com. Bolvaşniţa Caraş Severin Bolvaşniţa, com. Bolvaşniţa, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Borlova, com. Turnu Rueni Caraş Severin Borlova, com. Turnu Rueni, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Bozovici, com. Bozovici Caraş Severin Bozovici, com. Bozovici, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Brădişoru de Jos, com. Oraviţa Caraş Severin Maidan, jud. Caraş epoca bronzului; epoca romană; epoca romană sau epoca medievală; La Tene; neolitic sau epocă bronzului; neprecizată   Map it  
+ Brebu, com. Brebu Caraş Severin Brebu, com. Brebu, jud. Caraş-Severin epoca romană   Map it  
+ Brezon, com. Forotic Caraş Severin Brezon, com. Forotic, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Buchin, com. Buchin Caraş Severin Buchin, com. Buchin, jud. Caraş-Severin bronz final   Map it  
< - > Bucova, com. Băuţar Caraş Severin Bucova, com. Băuţar, jud. Hunedoara epoca romană; neprecizată; perioada austriacă   Map it  

 Bucova, com./oraş Băuţar (denumire repertoriu: Bucova sau Bukova, com. Băuţar, jud. Hunedoara)

 Punct 1. În apropierea satului
Tip sit: aşezare

Observatii: Aşezarea era legată de exploatările de marmură. Era aşezată pe drumul principal dintre Tibiscum şi Sarmizegetusa.
 Descoperiri:
 1.1substrucţii ziduri; datare repertoriu: epoca romană
 1.1.0.1cărămidă - mai multe piese; datare repertoriu: epoca romană
 1.1.0.2ceramică; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J.F., Dacien, p.16
2. Ackner, M.I., JCC, 1856, p.7
3. Gooss, C., AVSL, XII, 1874, p.159
4. Gooss, C., Chronik, p.68
5. Bielz, E.A., JSKV, XIX, 1899, p.44

 Punct 2. Locul "La Perete", pe dealul Marmora, lângă înălţimea Pripor, între dealul Poiana şi Zeicani
Tip sit: exploatare minieră

Observatii: Cariera de marmură de aici aproviziona multe localităţi inclusiv capitala provinciei, cu mari cantităţi de marmură pentru construcţii, monumente, sculpturi, etc. Au fost observate în sec. XIX urmele lucrărilor: trepte, locul tăieturilor, etc. şi s-au semnalat unelte de minerit antice: daltă, târnăcop, ciocan( după relatările localnicilor)
 Descoperiri:
 2.1exploatare minieră - După spusele localnicilor, parţial verificate, existau numeroase blocuri lucrate, cioplite şi sculptate. Menţionate mai sigur sunt câteva coloane şi piese arhitectonice, baze de coloane, lucrate pe loc dar neterminate, o statuie de femeie fără cap.; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.1statuie - de bărbat, fără cap; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sf. Gheorghe
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AÉ, IX; XVIII, 1889;1898, p.289;120-121
2. Téglás, G., Hunyadvm.Tört., I, p.85, 179-183
3. Daicoviciu, C., Dacia, I, 1924, p.243
4. Christescu, V., Viaţa ec., p.37-38
5. Neigebauer, J.F., Dacien, p.16
6. Ackner, M.I., JCC, 1856, p.7
7. Gooss, C., Chronik, p.68
8. Téglás, C., AK, XIV, 1886, p.128-129
9. Téglás, G., HTRTÉ, III, XVIII, 1883-1884, 1998, p.49-50; 35
10. Téglás, G., Földr. Közl., XIX, 1889, p.154-160

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1inscripţie - relief cu Liber şi Libera (CIL,III,7916), un altar funerar şi o piatră funerară (CIL, III, 6371, 7987); Teglas le consideră simple lucrări executate aici la comandă fără legătură cu localitatea.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AK, XIV, 1886, p.129-130
2. Téglás, G., JMNM, 1908, p.42
3. Finály, G., AA, 1909, p.299

 Punct 4. Pe traseul căii ferate
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1inscripţie - de inscripţie; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Budapesta
 4.0.0.2literă - două litere din bronz; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Budapesta
 4.0.0.3statuie - din bronz; datare repertoriu: neprecizată; Muzeul Budapesta
 Bibliografie:
1. Téglás, G., AK, XIV, 1886, p.129-130
2. Téglás, G., JMNM, 1908, p.42
3. Finály, G., AA, 1909, p.299

 Punct 5. În regiunea Porţile de Fier, între Bucova şi Zeicani
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 5.1fortificaţie - Fortificaţiile de aici au fost greşit considerate ca romane/antice.; datare repertoriu: perioada austriacă, sec. XVIII
 Bibliografie:
1. Borza, A., RISBC, 1944, p.6-9, 688-692

+ Caransebeş, com. Caransebeş Caraş Severin Caransebeş, jud. Caraş-Severin bronz final; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Caraş-Severin Caraş Severin Caraş-Severin (fostul judeţ), jud. Caraş epoca romană; La Tene    
+ Cazane, Pasul Caraş Severin Cazane, Pasul, jud. Caraş-Severin La Tene; neolitic; neprecizată    
+ Căvăran, com. Constantin Daicoviciu Caraş Severin Căvăran, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin epoca medievală   Map it  
+ Câmpia, com. Socol Caraş Severin Câmpia, com. Socol, jud. Caraş epoca bronzului   Map it  
+ Ciclova Română, com. Ciclova Română Caraş Severin Ciclova Română, com. Ciclova Română, jud. Caraş epoca romană   Map it  
+ Comorâşte, com. Forotic Caraş Severin Comorâşte, com. Forotic, jud. Caraş bronz final; epoca romană   Map it  

Previous pages  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages


'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014