cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 10 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Apaţa, com. Apaţa Braşov Apaţa, com. Apaţa, jud. Braşov neprecizată   Map it  
+ Augustin, com. Augustin Braşov Augustin, jud. Târnava Mare bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Bărcuţ, com. Soarş Braşov Bărcuţ, jud. Târnava Mare Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Beclean, com. Beclean Braşov Beclean, jud. Făgăraş epoca romană; La Tene   Map it  
+ Beia, com. Caţa Braşov Beia, jud. Târnava Mare epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Bod, com. Bod Braşov Bod, jud. Braşov bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Bran, com. Bran Braşov Bran Poartă, jud. Braşov epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Braşov, com. Braşov Braşov Braşov, jud. Braşov bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; eneolitic final; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca greacă; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca migraţiilor / epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; La Tene B; nedeterminată; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului  10 11 12 13  Map it  
+ Breaza, com. Lisa Braşov Breaza, com. Lisa, jud. Făgăraş epoca medievală   Map it  
+ Budila, com. Budila Braşov Budila, jud. Braşov epoca medievală   Map it  
+ Buneşti, com. Buneşti Braşov Buneşti, jud. Târnava Mare bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Caţa, com. Caţa Braşov Caţa, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Cincşor, com. Voila Braşov Cincşor, com. Voila, jud. Făgăraş bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
< - > Cincu, com. Cincu Braşov Cincu, com. Cincu, jud. Făgăraş bronz final; bronz timpuriu; eneolitic/epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  

 Cincu, com./oraş Cincu (denumire repertoriu: Cincu sau Nagysink, Gross-Schenk, com. Cincul Mare, jud. Făgăraş)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - din piatră (gresie); datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, I, 1941, p.72
2. Roska M., Rep., p.196, nt. 75

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - două topoare din piatră; datare repertoriu: eneolitic/epoca bronzului; Muzeul Sibiu, nr inventar: 79, 706
 Bibliografie:
1. Brandsch C., Korrbl. VSL, III, 1882, p.108

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1râşniţă; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I, 1836
 3.0.0.2ceramică - ulcior; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I, 1836
 Bibliografie:
1. Brandsch C., Korrbl. VSL, 3, 1882, p.108
2. Brandsch C., Korrbl. VSL, 3, 1882, p.108
3. Brandsch C., Korrbl. VSL, 3, 1882, p.108

 Punct 4. La locul "Nächste Au"
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 4.0.1depozit de bronzuri; datare repertoriu: bronz final
 4.0.1.1brăţară - brăţări din bronz, în mare parte fragmentare; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 4.0.1.2spirală - trei spirale din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 4.0.1.3fibulă - tip Spindlersfeld; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 4.0.1.4fibulă - tip Suseni, pasamenterie; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 4.0.1.5ac - două ace din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 4.0.1.6fibulă - pandantiv elipsoidal; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 4.0.1.7fierăstrău - lame de fierăstraie; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 4.0.1.8lance - două vârfuri; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 4.0.1.9seceră - mai multe seceri; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 4.0.1.10cuţit - patru lame; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 4.0.1.11pumnal - vârf; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 4.0.1.12neprecizat - bucăţi mici de bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 4.0.1.13lingou - două lingouri din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 4.0.1.14vas - cinci fragmente de vase din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu, nr inventar: 12065-12094
 Bibliografie:
1. Reinecke P., AÉ, 19, 1899, p.328
2. , Korrbl VSL, XI, 1888, p.94
3. Sprockhoff, E., Marburger studien, 1938, p.228, nr. 68
4. Horedt K., MBBM, XII, 1947, p.2

 Punct 5. La cinci km de sat, la întâlnirea hotarelor Cincu, Merghindeal şi Toarcla se află movila "Hüllekupen"
Tip sit: movilă - Are diametrul de 12 m.
 Descoperiri:
 5.1movilă - Cu diametrul de 12 m. A fost cercetată prin săpături, dar nu au fost evidenţiate decât urme de foc.; datare repertoriu: nedeterminată
 Bibliografie:
1. Müller H., Korrbl VSL, 15, 1892, p.102-104
2. Müller H., Korrbl VSL, 15, 1892, p.102-104
3. Müller H., Korrbl VSL, 15, 1892, p.102-104

 Punct 6. În hotarul satului, spre nord.
Tip sit: fortificaţie
 Descoperiri:
 6.1fortificaţie - Întăritură de pământ cu şanţuri.; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Bielz E., JSKV, 19, 1899, p.10
2. Bielz E., JSKV, XIX, 1899, p.10

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Probabil este aceeaşi cu descoperirea de la Ungureni.
 Descoperiri:
 7.0.0.1fibulă - cu picior îndoit, din bronz; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Horedt K., AISC, 4, 1941-1943, p.170
2. Horedt K., AISC, 4, 1941-1943, p.170

 Punct 8. Biserica evanghelică
Tip sit: biserică
 Descoperiri:
 8.1biserică - Biserica evanghelică este o bazilică romanică în forme greoaie de la începutul secolului XIII, cu clopotniţa în vest. Navele laterale poartă încă vechile bolţi în cruci şi s-au adăugat tribune peste navele laterale. Din nava centrală veche se mai văd în pod urmele ferestrelor romanice. Curioase sunt traveele ceva mai largi ale navelor laterale din capetele răsăritene; se pare că ar fi fost încălecate de turnuri, dispoziţie excepţională în Transilvania. Remarcabilă e strana din piatră din cor, singurul exemplar romanic cunoscut până acum în Transilvania.; datare repertoriu: epoca medievală, sec. XIII-XVII
 Bibliografie:
1. , Sieb. Vjschr., LVIII, 1935, p.69
2. Roth V., Baukunst, p.18-20
3. Horwath W., Kirchenburgen, p.38-42
4. , Kunst.in Sieb, p.16

+ Cobor, com. Ticuşu Braşov Cobor, com. Ticuşu, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca bronzului târziu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Codlea, com. Codlea Braşov Codlea, jud. Braşov bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca greacă; epoca medievală; La Tene; neolitic   Map it  
+ Comana de Sus, com. Comana Braşov Comana de Sus, com. Comana, jud. Făgăraş epoca romană; neo-eneolitic   Map it  
+ Cristian, com. Cristian Braşov Cristian, jud. Braşov bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Criţ, com. Buneşti Braşov Criţ, jud. Târnava Mare bronz final; bronz mijlociu; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Crizbav, com. Hălchiu Braşov Crizbav, jud. Braşov bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Dacia, com. Jibert Braşov Dacia, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Fântâna, com. Hoghiz Braşov Fîntîna, com. Hoghiz, jud. Târnava Mare epoca romană   Map it  
+ Feldioara, com. Feldioara Braşov Feldioara, com. Feldioara, jud. Făgăraş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Feldioara, com. Feldioara Braşov Feldioara, jud. Braşov bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Felmer, com. Şoarş Braşov Felmer, jud. Făgăraş epoca bronzului; epoca medievală   Map it  
+ Ghimbav, com. Ghimbav Braşov Ghimbav, jud. Braşov bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Hălchiu, com. Hălchiu Braşov Hălchiu, jud. Braşov bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Hălmeag, com. Şercaia Braşov Hălmeag, com. Şercaia, jud. Făgăraş epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Hărman, com. Hărman Braşov Hărman, jud. Braşov bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hoghiz, com. Hoghiz Braşov Hoghiz, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Homorod, com. Homorod Braşov Homorod, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Ioneşti, com. Caţa Braşov Ioneşti, com. Caţa, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Jibert, com. Jibert Braşov Jibert, jud. Târnava Mare bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Jimbor, com. Homorod Braşov Jimbor, jud. Odorhei epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Lupşa, com. Hoghiz Braşov Lupşa, com. Hoghiz, jud. Târnava Mare epoca medievală timpurie   Map it  
+ Măieruş, com. Măieruş Braşov Măeruş, jud. Braşov bronz final; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mercheaşa, com. Homorod Braşov Mercheaşa, com. Homorod, jud. Târnava Mare eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Meşendorf, com. Buneşti Braşov Meşendorf, com. Buneşti, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană; epoca romană târzie; neolitic   Map it  
+ neprecizată Braşov Bîrsa (provincia), jud. Braşov epoca romană    
+ Ormeniş, com. Ormeniş Braşov Ormeniş, jud. Târnava Mare bronz final; La Tene; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Perşani, com. Şinca Braşov Perşani, com. Şinca, jud. Făgăraş epoca romană   Map it  
+ Peştera, com. Moeciu Braşov Peştera, com. Moeciu, jud. Braşov epoca bronzului; paleolitic   Map it  
+ Poiana Mărului, com. Poiana Mărului Braşov Poiana Mărului, jud. Braşov epoca bronzului; epoca fierului   Map it  
+ Prejmer, com. Prejmer Braşov Prejmer, jud. Braşov bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Racoş, com. Racoş Braşov Racoşu de Jos, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca romană; Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Râşnov, com. Râşnov Braşov Rîşnov, jud. Braşov eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului   Map it  
+ Roadeş, com. Buneşti Braşov Roadăş, com. Buneşti, jud. Târnava Mare La Tene; neprecizată   Map it  
+ Rotbav, com. Feldioara Braşov Rotbav, com. Feldioara, jud. Făgăraş bronz timpuriu; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Rotbav, com. Feldioara Braşov Rotbav, jud. Braşov epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Rupea, com. Rupea Braşov Rupea, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; intervalul cuprins între neolitic şi ep romană; între epoca neolitică şI epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014