cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 10 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Apaţa, com. Apaţa Braşov Apaţa, com. Apaţa, jud. Braşov neprecizată   Map it  
+ Augustin, com. Augustin Braşov Augustin, jud. Târnava Mare bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Bărcuţ, com. Soarş Braşov Bărcuţ, jud. Târnava Mare Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Beclean, com. Beclean Braşov Beclean, jud. Făgăraş epoca romană; La Tene   Map it  
+ Beia, com. Caţa Braşov Beia, jud. Târnava Mare epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Bod, com. Bod Braşov Bod, jud. Braşov bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Bran, com. Bran Braşov Bran Poartă, jud. Braşov epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Braşov, com. Braşov Braşov Braşov, jud. Braşov bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; eneolitic final; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca greacă; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca migraţiilor / epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; La Tene B; nedeterminată; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului  10 11 12 13  Map it  
+ Breaza, com. Lisa Braşov Breaza, com. Lisa, jud. Făgăraş epoca medievală   Map it  
+ Budila, com. Budila Braşov Budila, jud. Braşov epoca medievală   Map it  
+ Buneşti, com. Buneşti Braşov Buneşti, jud. Târnava Mare bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Caţa, com. Caţa Braşov Caţa, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
< - > Cincşor, com. Voila Braşov Cincşor, com. Voila, jud. Făgăraş bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  

 Cincşor, com./oraş Voila (denumire repertoriu: Cincşor sau Kissink, Klein-Schenk, com. Voila, jud. Făgăraş)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Atribuită probabil greşit culturii Schneckenberg; datare repertoriu: bronz timpuriu
 1.1.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: schneckenberg
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, II, 1942, p.39, 86
2. Schroller H., St.u.Kz., p.75
3. Roska M., Rep, p.129, nr. 196

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - două topoare din (unul de luptă) piatră; Ar putea provenii din aşezarea amintită anterior.; datare repertoriu: epoca bronzului; Muzeul Sibiu, nr inventar: 707-708
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, II, 1942, p.39, 86
2. Roska M., Rep., p.129, nr. 196
3. Schroller H., St.u.Kz., p.75

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1topor - din cupru, braţe opuse şi inegale, cu o greutate de 650 gr; datare repertoriu: eneolitic
 Bibliografie:
1. Roska M., Közl, II, 1942, p.39, nr. 86
2. Roska M., Rep., p.129, nr. 196

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1vârf de săgeată - două vârfuri de săgeţi din bronz de tip "scitic"; datare repertoriu: Hallstatt
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep., p.129, nr. 196
2. Reinecke P., AÉ, XVII, 1897, p.20
3. Pârvan V., Getica, p.357
4. Roska M., ESA, XI, 1937, p.174
5. Popescu D., Transilvania, 1943, p.209

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1monedă - de la Constantin cel Mare; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. fişă repertoriu Horedt K.
2. informaţie K. Horedt

 Punct 6. La o jumătate de oră est de sat, pe malul Oltului, la locul "Burgstatt", pe o mică ridicătura.
Tip sit: castru

Observatii: A fost în mare parte distrus de arături. Castrul supraveghe un presupus drum de-a lungul Oltului, de la Turnul-Roşu spre Oituz.
 Descoperiri:
 6.1castru - În secolul XIX se mai putea vedea pe teren locurile turnurilor de colţ, iar pe întreaga suprafaţă a castrului se găseau cărămizi, ţigle, vase şi bucăţi de mortar.; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.1cărămidă - cărămizi ştampilate cu ştampila MS (CIL, III, 1633, 138075, 31), care s-ar putea citi Ala S(iciliana); CIIIB (CIL, III, 8074, 12, c) a cărei lectură poate fi C(ohors) F(lavia) II B(essorum), decât C(ohors) III B(ritannica), deoarece un praefectus al aceleiaşi COH(ors) II FL(avia) BESS(orum) e amintit de singura inscripţie cunoscută din acest castru. Sau descoperit şi cărămizi de construcţie printre care una de hipocaust.; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.2ceramică - de factură romană şi provincială, printre care un vas cu trei toarte şi un opaiţ de lut; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sibiu, nr inventar: 1518-1567, 2018-2020, 3333-3334, 7206, 11458-11459
 6.1.0.3relief - un fragment de relief mithraic, un fragment şters, un vultur fără cap; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sibiu, nr inventar: 1518-1567, 2018-2020, 3333-3334, 7206, 11458-11459
 6.1.0.4aplică - din bronz; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sibiu, nr inventar: 1518-1567, 2018-2020, 3333-3334, 7206, 11458-11459
 6.1.0.5monedă - încep cu un denar republican şi continuă cu monede imperiale de la Nero până la Alexander Sever.; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sibiu, nr inventar: 1518-1567, 2018-2020, 3333-3334, 7206, 11458-11459
 6.1.0.6cheie - din bronz; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sibiu, nr inventar: 1518-1567, 2018-2020, 3333-3334, 7206, 11458-11459
 6.1.0.7faună - oase de animale; datare repertoriu: epoca romană; Muzeul Sibiu, nr inventar: 1518-1567, 2018-2020, 3333-3334, 7206, 11458-11459
 Bibliografie:
1. , Programm Schässburg, 1873-1874; 1876-1877, p.40, 73; 68
2. Daicoviciu C., AISC, 2, 1933-1935, p.253-254
3. Christescu V., Ist.mil., p.44, 51, 61, 183-184
4. Goos, C., Chronik, p.108-109
5. Goos, C., AVSL, XI, 1872, p.114
6. Ackner J., JCC, ; II, 1856; 1857, p.29; 99
7. Neigebauer J.F., Dacien, Oltenia romană, p.274-275
8. , Transilvania, Oltenia romană, II, 1833, p.255
9. Tudor D., Oltenia romană, p.52
10. Jung, J., MIÖG, Ergbd., IV, 1892, p.4.n., 4, 9 (extras)
11. Jung, J., Fasten, p.115, 140, 156
12. Kimakovitz, M., Korrb. VSL, XXXV, 1912, p.54-57
13. Buday A., Dolg, VII, 1910, p.10-12, 23-24
14. Marţian I., Rep, p.170
15. Wagner, W, Dislokation, p.97, 114
16. Szilágyi, I., Téglabélyegek, p.20

+ Cincu, com. Cincu Braşov Cincu, com. Cincu, jud. Făgăraş bronz final; bronz timpuriu; eneolitic/epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Cobor, com. Ticuşu Braşov Cobor, com. Ticuşu, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca bronzului târziu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Codlea, com. Codlea Braşov Codlea, jud. Braşov bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca greacă; epoca medievală; La Tene; neolitic   Map it  
+ Comana de Sus, com. Comana Braşov Comana de Sus, com. Comana, jud. Făgăraş epoca romană; neo-eneolitic   Map it  
+ Cristian, com. Cristian Braşov Cristian, jud. Braşov bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Criţ, com. Buneşti Braşov Criţ, jud. Târnava Mare bronz final; bronz mijlociu; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Crizbav, com. Hălchiu Braşov Crizbav, jud. Braşov bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Dacia, com. Jibert Braşov Dacia, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Fântâna, com. Hoghiz Braşov Fîntîna, com. Hoghiz, jud. Târnava Mare epoca romană   Map it  
+ Feldioara, com. Feldioara Braşov Feldioara, com. Feldioara, jud. Făgăraş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Feldioara, com. Feldioara Braşov Feldioara, jud. Braşov bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Felmer, com. Şoarş Braşov Felmer, jud. Făgăraş epoca bronzului; epoca medievală   Map it  
+ Ghimbav, com. Ghimbav Braşov Ghimbav, jud. Braşov bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Hălchiu, com. Hălchiu Braşov Hălchiu, jud. Braşov bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Hălmeag, com. Şercaia Braşov Hălmeag, com. Şercaia, jud. Făgăraş epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Hărman, com. Hărman Braşov Hărman, jud. Braşov bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hoghiz, com. Hoghiz Braşov Hoghiz, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Homorod, com. Homorod Braşov Homorod, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Ioneşti, com. Caţa Braşov Ioneşti, com. Caţa, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Jibert, com. Jibert Braşov Jibert, jud. Târnava Mare bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Jimbor, com. Homorod Braşov Jimbor, jud. Odorhei epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Lupşa, com. Hoghiz Braşov Lupşa, com. Hoghiz, jud. Târnava Mare epoca medievală timpurie   Map it  
+ Măieruş, com. Măieruş Braşov Măeruş, jud. Braşov bronz final; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mercheaşa, com. Homorod Braşov Mercheaşa, com. Homorod, jud. Târnava Mare eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Meşendorf, com. Buneşti Braşov Meşendorf, com. Buneşti, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană; epoca romană târzie; neolitic   Map it  
+ neprecizată Braşov Bîrsa (provincia), jud. Braşov epoca romană    
+ Ormeniş, com. Ormeniş Braşov Ormeniş, jud. Târnava Mare bronz final; La Tene; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Perşani, com. Şinca Braşov Perşani, com. Şinca, jud. Făgăraş epoca romană   Map it  
+ Peştera, com. Moeciu Braşov Peştera, com. Moeciu, jud. Braşov epoca bronzului; paleolitic   Map it  
+ Poiana Mărului, com. Poiana Mărului Braşov Poiana Mărului, jud. Braşov epoca bronzului; epoca fierului   Map it  
+ Prejmer, com. Prejmer Braşov Prejmer, jud. Braşov bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Racoş, com. Racoş Braşov Racoşu de Jos, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca romană; Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Râşnov, com. Râşnov Braşov Rîşnov, jud. Braşov eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului   Map it  
+ Roadeş, com. Buneşti Braşov Roadăş, com. Buneşti, jud. Târnava Mare La Tene; neprecizată   Map it  
+ Rotbav, com. Feldioara Braşov Rotbav, com. Feldioara, jud. Făgăraş bronz timpuriu; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Rotbav, com. Feldioara Braşov Rotbav, jud. Braşov epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Rupea, com. Rupea Braşov Rupea, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; intervalul cuprins între neolitic şi ep romană; între epoca neolitică şI epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014