cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 10 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Apaţa, com. Apaţa Braşov Apaţa, com. Apaţa, jud. Braşov neprecizată   Map it  
+ Augustin, com. Augustin Braşov Augustin, jud. Târnava Mare bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Bărcuţ, com. Soarş Braşov Bărcuţ, jud. Târnava Mare Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Beclean, com. Beclean Braşov Beclean, jud. Făgăraş epoca romană; La Tene   Map it  
+ Beia, com. Caţa Braşov Beia, jud. Târnava Mare epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Bod, com. Bod Braşov Bod, jud. Braşov bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Bran, com. Bran Braşov Bran Poartă, jud. Braşov epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Braşov, com. Braşov Braşov Braşov, jud. Braşov bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; eneolitic final; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca greacă; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca migraţiilor / epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; La Tene B; nedeterminată; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului  10 11 12 13  Map it  
+ Breaza, com. Lisa Braşov Breaza, com. Lisa, jud. Făgăraş epoca medievală   Map it  
+ Budila, com. Budila Braşov Budila, jud. Braşov epoca medievală   Map it  
+ Buneşti, com. Buneşti Braşov Buneşti, jud. Târnava Mare bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Caţa, com. Caţa Braşov Caţa, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Cincşor, com. Voila Braşov Cincşor, com. Voila, jud. Făgăraş bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Cincu, com. Cincu Braşov Cincu, com. Cincu, jud. Făgăraş bronz final; bronz timpuriu; eneolitic/epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Cobor, com. Ticuşu Braşov Cobor, com. Ticuşu, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca bronzului târziu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Codlea, com. Codlea Braşov Codlea, jud. Braşov bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca greacă; epoca medievală; La Tene; neolitic   Map it  
+ Comana de Sus, com. Comana Braşov Comana de Sus, com. Comana, jud. Făgăraş epoca romană; neo-eneolitic   Map it  
+ Cristian, com. Cristian Braşov Cristian, jud. Braşov bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Criţ, com. Buneşti Braşov Criţ, jud. Târnava Mare bronz final; bronz mijlociu; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Crizbav, com. Hălchiu Braşov Crizbav, jud. Braşov bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Dacia, com. Jibert Braşov Dacia, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Fântâna, com. Hoghiz Braşov Fîntîna, com. Hoghiz, jud. Târnava Mare epoca romană   Map it  
+ Feldioara, com. Feldioara Braşov Feldioara, com. Feldioara, jud. Făgăraş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Feldioara, com. Feldioara Braşov Feldioara, jud. Braşov bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Felmer, com. Şoarş Braşov Felmer, jud. Făgăraş epoca bronzului; epoca medievală   Map it  
+ Ghimbav, com. Ghimbav Braşov Ghimbav, jud. Braşov bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu   Map it  
< - > Hălchiu, com. Hălchiu Braşov Hălchiu, jud. Braşov bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  

 Hălchiu, com./oraş Hălchiu (denumire repertoriu: Hălchiu sau Hőltővény, Heldsorf, jud. Braşov)

 Punct 1. Lângă pârâul "Krapish".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1piesă litică - Lamă din iaspis; datare repertoriu: neolitic; Muz. Sibiu, nr inventar: 94
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: depozit
 Descoperiri:
 2.0.1depozit - Un vas ce conţinea patru cuţite de silex. A fost descoperit întâmplător într-o groapă de lut.; datare repertoriu: neolitic
 Bibliografie:
1. , Programm Kronstadt, 85, 1884, p.66
2. Virchow, R., ZfE, XXX, 1898, p.515

 Punct 3. În apropierea satului, pe terasa "Eichrücker" de pe malul stâng al pârâului Heltbach.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 3.1aşezare; datare repertoriu: neolitic; cultura: Ariuşd
 Bibliografie:
1. Roska, M., Rep., 1942, p.110, nr. 70
2. Roska, M., Közl., III, 1943, p.66, nr. 18

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1topor - Topor plat, amigdaloid, de piatră, cu tăişul curb; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Coţofeni; Muz. Braşov
 Bibliografie:
1. Roska, M., Közl., I, 1941, p.60

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - Un fragment; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Coţofeni; Muz. Sibiu
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1topor - Topor de luptă din porfir; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; Muz. Braşov
 Bibliografie:
1. Teutsch, J., MAGW, XXX, 1900, p.190
2. Teutsch, J., Burzenland, 1925, p.12
3. Berciu, D., R.Arhivelor, V/ 1, 1942, p.42
4. Informaţie M. Petrescu - Dâmboviţa

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1secure - de luptă; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Braşov
 7.0.0.2celt - Celt de bronz; datare repertoriu: epoca bronzului; Muz. Braşov
 Bibliografie:
1. Gross, J., Korrbl.VSL, XXI, 1898, p.93
2. Teutsch, J., BdG, IV/ 3, 1933, p.145
3. Roska, M., ESA, XII, 1938, p.156

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1ceramică - Un fragment de vas de tip Hallstatt şi un vas cu patru proeminenţe; datare repertoriu: Hallstatt; Muz. Sibiu
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt

 Punct 9. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1monedă - Denar roman republican de argint (familia Renia); Găsit pe un ogor din preajma satului.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. , Programm Kronstadt, 77, 1876, p.61

 Punct 10. Lângă sat.
Tip sit: grup de morminte - Morminte colective.
 Descoperiri:
 10.1grup de morminte; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Schneckenberg, faza B
 10.1.1mormânt de înhumaţie - Descoperit cu prilejul lucrărilor agricole. Mormânt cu cistă format din lespezi mari de gresie, lung de 1,30 m, lat de 0,80 m şi înalt de 0,52 m, orientat sud-est-nord-vest. Conţinea 2 schelete umane, despre a căror poziţie nu s-au putut obţine informaţii.; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Schneckenberg, 1901; Muz. Braşov
 10.1.1.1ceramică - două vase; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Schneckenberg, faza B; Muzeul Braşov
 10.1.1.2ceramică - două vase; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Schneckenberg, faza B; Muzeul Braşov
 10.1.2mormânt colectiv - Se află la o distanţă de 1 m spre nord-vest de primul mormânt. Este tot un mormânt cu cistă, lung de 1,28 m, lat de 0,80 m şi înalt de 0,50 m. Orientat sud-est-nord-vest. Cistul conţinea 3 schelete chircite (2 adulţi şi un copil de cca. 4 ani). Este vorba de mormântul unei familii.; datare repertoriu: epoca bronzului timpuriu; cultura: Schneckenberg; autor sptur: J. Teutsch; Muz. Braşov
 10.1.2.1ceramică - două vase; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Schneckenberg, faza B; Muzeul Braşov
 10.1.2.2ceramică - două vase; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Schneckenberg, faza B; Muzeul Braşov
 Bibliografie:
1. Teutsch, J., Erd.Múz.Vánd., IV, 1908, p.86
2. Teutsch, J., Burzenland, 1925, p.10
3. Teutsch, J., BdG, IV/ 3, 1933, p.145
4. Schroller, H., St.u.Kz., 1933, p.68, 76
5. Prox, A., Schneckenbergk., 1941, p.13, 71-72, da
6. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.46 - 47
7. Berciu, D., SCIV, I/ 2, 1950, p.78

 Punct 11. Pe terasa "Eichrücken" de pe malul stâng al pârâului Heldbach, deasupra izvorului "Berlebrunnen" pe o mică ridicătură.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 11.1aşezare - Stratul arheologic avea o grosime de 0,20 m. S-au constatat şi elemente mai târzii, de la sfârşitul epocii bronzului.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Tei (Bucureşti); autor sptur: A. Prox, 1938
 11.1.1cuptor - Cuptor în formă de clopot construit din lut cu paie.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Tei
 11.1.1.1tipar - patru tipare de piatră pentru turnarea obiectelor de bronz: topor, cuţit, spadă, butoni, ace de podoabă cu protuberanţe, ace de podoabă cu roată la cap.; datare repertoriu: bronz final
 Bibliografie:
1. Prox, A., Germania, XXIII, 1939, p.225-226
2. , MBSM, IV, 1940, p.87-92, da
3. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.83-84, da
4. Horedt, K., WPZ, XXVIII, 1941, p.94

 Punct 12. Pe malul stâng al râului Bârsa.
Tip sit: aşezare

Observatii: I. Marţian aminteşte o aşezare preistorică, fără a face vreo precizare. Poate fi vorba, eventual, de una din aşezările de epoca bronzului amintite pe terasa Eichrücken sau la nord-est de această terasă.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Marţian, I., Rep., 1920, p.317

 Punct 13. La nord-est de terasa "Eichrücken" pe şesul numit "Uweloch".
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 13.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Tei
 13.1.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: tei; Muzeul Braşov
 Bibliografie:
1. Prox, A., MBBM, IV, 1940, p.94, da
2. Horedt, K., WPZ, XXVIII, 1941, p.94

 Punct 14. La vest de sat, la stânga drumului care duce spre Satu Nou.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 14.0.0.1monedă - de argint, aparţinând Macedoniei Prima; datare repertoriu: epoca romană, sec. II î. Hr.
 Bibliografie:
1. Seraphin, F. W., Korrbl.VSL, XXII, 1899, p.107 - 108

+ Hălmeag, com. Şercaia Braşov Hălmeag, com. Şercaia, jud. Făgăraş epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Hărman, com. Hărman Braşov Hărman, jud. Braşov bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hoghiz, com. Hoghiz Braşov Hoghiz, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Homorod, com. Homorod Braşov Homorod, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Ioneşti, com. Caţa Braşov Ioneşti, com. Caţa, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Jibert, com. Jibert Braşov Jibert, jud. Târnava Mare bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Jimbor, com. Homorod Braşov Jimbor, jud. Odorhei epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Lupşa, com. Hoghiz Braşov Lupşa, com. Hoghiz, jud. Târnava Mare epoca medievală timpurie   Map it  
+ Măieruş, com. Măieruş Braşov Măeruş, jud. Braşov bronz final; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mercheaşa, com. Homorod Braşov Mercheaşa, com. Homorod, jud. Târnava Mare eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Meşendorf, com. Buneşti Braşov Meşendorf, com. Buneşti, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană; epoca romană târzie; neolitic   Map it  
+ neprecizată Braşov Bîrsa (provincia), jud. Braşov epoca romană    
+ Ormeniş, com. Ormeniş Braşov Ormeniş, jud. Târnava Mare bronz final; La Tene; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Perşani, com. Şinca Braşov Perşani, com. Şinca, jud. Făgăraş epoca romană   Map it  
+ Peştera, com. Moeciu Braşov Peştera, com. Moeciu, jud. Braşov epoca bronzului; paleolitic   Map it  
+ Poiana Mărului, com. Poiana Mărului Braşov Poiana Mărului, jud. Braşov epoca bronzului; epoca fierului   Map it  
+ Prejmer, com. Prejmer Braşov Prejmer, jud. Braşov bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Racoş, com. Racoş Braşov Racoşu de Jos, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca romană; Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Râşnov, com. Râşnov Braşov Rîşnov, jud. Braşov eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului   Map it  
+ Roadeş, com. Buneşti Braşov Roadăş, com. Buneşti, jud. Târnava Mare La Tene; neprecizată   Map it  
+ Rotbav, com. Feldioara Braşov Rotbav, com. Feldioara, jud. Făgăraş bronz timpuriu; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Rotbav, com. Feldioara Braşov Rotbav, jud. Braşov epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Rupea, com. Rupea Braşov Rupea, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; intervalul cuprins între neolitic şi ep romană; între epoca neolitică şI epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014