cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 10 -

The complete list of the localities (2107 localities)

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Apaţa, com. Apaţa Braşov Apaţa, com. Apaţa, jud. Braşov neprecizată   Map it  
+ Augustin, com. Augustin Braşov Augustin, jud. Târnava Mare bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; La Tene; neolitic   Map it  
+ Bărcuţ, com. Soarş Braşov Bărcuţ, jud. Târnava Mare Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Beclean, com. Beclean Braşov Beclean, jud. Făgăraş epoca romană; La Tene   Map it  
+ Beia, com. Caţa Braşov Beia, jud. Târnava Mare epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Bod, com. Bod Braşov Bod, jud. Braşov bronz final; bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; Hallstatt; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Bran, com. Bran Braşov Bran Poartă, jud. Braşov epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Braşov, com. Braşov Braşov Braşov, jud. Braşov bronz final; bronz mijlociu; bronz timpuriu; eneolitic; eneolitic final; epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca greacă; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca migraţiilor / epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; La Tene B; nedeterminată; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului  10 11 12 13  Map it  
+ Breaza, com. Lisa Braşov Breaza, com. Lisa, jud. Făgăraş epoca medievală   Map it  
+ Budila, com. Budila Braşov Budila, jud. Braşov epoca medievală   Map it  
+ Buneşti, com. Buneşti Braşov Buneşti, jud. Târnava Mare bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Caţa, com. Caţa Braşov Caţa, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Cincşor, com. Voila Braşov Cincşor, com. Voila, jud. Făgăraş bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Cincu, com. Cincu Braşov Cincu, com. Cincu, jud. Făgăraş bronz final; bronz timpuriu; eneolitic/epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; nedeterminată; neprecizată   Map it  
+ Cobor, com. Ticuşu Braşov Cobor, com. Ticuşu, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca bronzului târziu; neolitic; neprecizată   Map it  
< - > Codlea, com. Codlea Braşov Codlea, jud. Braşov bronz timpuriu; eneolitic; epoca bronzului; epoca greacă; epoca medievală; La Tene; neolitic   Map it  

 Codlea, com./oraş Codlea (denumire repertoriu: Codlea sau Feketehalom, Zeiden, jud. Braşov)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.1mormânt; datare repertoriu: La Tene
 1.0.1.1topor - Topor de piatră, de formă amigdaloidă; datare repertoriu: neolitic; Muz. Braşov
 1.0.1.2secure - Secure de aramă, cu tăişurile cruciş; datare repertoriu: eneolitic; Muz. Braşov
 1.0.1.3potcoavă - două potcoave din fier; datare repertoriu: La Tene
 1.0.1.4vârf de lance - din fier; datare repertoriu: La Tene
 1.0.1.5secure - din fier; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Marţian, I., Rep., 1920, p.188
2. Teutsch, J., Burzenland, 1925, p.12
3. Roska, M., Közl., I, 1941, p.58
4. Teutsch, J., Burzenland, 1925, p.10, 14
5. Teutsch, J., BdG, IV/ 3, 1933, p.145

 Punct 2. Canalul morii.
Tip sit: mormânt - Mormânt cu cistă.
 Descoperiri:
 2.0.1mormânt de înhumaţie - Mormânt cu cistă alcătuită din lespezi de piatră. Descoperit la o adâncime de 0,50 m. Conţinea un schelet chircit, orientat est-vest; datare repertoriu: epoca bronzului, 1901
 Bibliografie:
1. Teutsch, J., MPK, I/ 6, 1903, p.395

 Punct 3. Pe şoseaua dinspre Vulcan, la sud de oraş, în locul numit "Auf den Bücheln".
Tip sit: mormânt - Mormânt cu cistă.
 Descoperiri:
 3.0.1mormânt de înhumaţie; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Schneckenberg, 1929; Muz. Braşov
 3.0.1.1ceramică; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Schneckenberg; Muzeul Braşov
 Bibliografie:
1. Teutsch, J., BdG, IV/ 3, 1933, p.145
2. Schroller, H., St.u.Kz., 1933, p.77
3. Prox, A., Schneckenbergk., 1941, p.73, nr. 11, da

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: mormânt - Mormânt cu cistă.
 Descoperiri:
 4.0.1mormânt de înhumaţie - Mormântul nu conţine inventar.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Schneckenberg, 1909
 Bibliografie:
1. Prox, A., Schneckenberg., 1941, p.73, nr. 8

 Punct 5. În curtea fabricii de cherestea "R. Christel" din oraş.
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 5.1grup de morminte; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Schneckenberg, 1940
 5.1.1mormânt de înhumaţie - Trei morminte cu ciste de lespezi de piatră. Unul dintre morminte ce conţinea scheletul unui adult, chircit pe partea stângă şi orientat est-vest, cu capul la est este bine păstrat, în timp ce celelalte două (de copii) au fost profanate în vechime şi scheletele lipseau. Ultimele două, prezentau pe fund un strat de pământ cu pietriş. Nu s-au constatat indicii de incineraţie.; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Schneckenberg; Muzeul Braşov
 5.1.1.1ceramică - trei vase mici; S-au găsit în mormântul de adult.; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Schneckenberg, faza B
 5.1.1.2ceramică - un vas; A fost găsit într-un mormânt de copil; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Schneckenberg, faza C
 Bibliografie:
1. Prox, A., Schneckenbergk., 1941, p.74-76
2. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.47
3. Roska, M., Rep., 1942, p.85, nr. 14

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 6.1aşezare - neprecizată; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Bucureşti-Tei
 6.1.0.1ceramică; Descoperit cu prilejul lucrărilor agricole, pe un ogor.; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Schneckenberg
 Bibliografie:
1. Prox, A., MBSM, 4, 1940, p.96, da
2. Horedt, K., WPZ, XXVIII, 1941, p.94
3. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.85, da

 Punct 7. Pe partea dreaptă a şoselei ce duce de la Codlea spre Vulcan, la sud de oraş.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1monedă - 6 stateri macedoneni de aur de la Alexandru Macedon; datare repertoriu: epoca greacă, înainte de 1906; col. Liceului săsesc din Braşov (1)
 Bibliografie:
1. Seraphin, F.W., Korrbl.VSL, XXII, 1899, p.77 - 80
2. Gohl, Ö., NK, V, 1906, p.55
3. Mitrea, B., ED, X, 1945, p.50

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1brăţară - Brăţară de argint, prezentând extremităţi stilizate în formă de capete de şerpi; Descoperită cu prilejul construirii unei şosele comunale din preajma oraşului; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică, 1859
 Bibliografie:
1. Rákóczy, S., BKL, XLIII/ 1, 1910, p.748 şi urm.

 Punct 9. Pe "Măgura Codlea".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 9.0.0.1vas - Vas de bronz, cu două toarte şi trei picioare; datare repertoriu: epoca medievală, 1845; Muz. Braşov
 Bibliografie:
1. Neigebaur J.F., Dacien, 1851, p.282
2. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.34
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.63
4. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.827, 882, da
5. Teutsch, J., Erd.Múz.Vand., IV, 1908, p.89
6. Teutsch, J., Burzenland, 1925, p.14
7. Marţian, I., Rep., 1942, p.85, nr. 14
8. Gooss, C., AVSL, XIII, 1876, p.502, 534, da
9. Roska, M., Rep., 1942, p.85, nr. 14

 Punct 10. "Cetatea Neagră", pe panta sudică a dealului de la Codlea, la o înălţime de 980 m.
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 10.1cetate - Atestată documentar în a doua jumătate a sec. XIII.; datare repertoriu: epoca medievală
 10.1.0.1ceramică - fragmente ornamentate cu ştampilă pe fund; datare repertoriu: epoca medievală
 Bibliografie:
1. Horwath, W., Korrbl.VSL., XLVIII, 1925, p.69-79, da

+ Comana de Sus, com. Comana Braşov Comana de Sus, com. Comana, jud. Făgăraş epoca romană; neo-eneolitic   Map it  
+ Cristian, com. Cristian Braşov Cristian, jud. Braşov bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Criţ, com. Buneşti Braşov Criţ, jud. Târnava Mare bronz final; bronz mijlociu; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Crizbav, com. Hălchiu Braşov Crizbav, jud. Braşov bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neolitic sau bronz timpuriu; neprecizată   Map it  
+ Dacia, com. Jibert Braşov Dacia, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Fântâna, com. Hoghiz Braşov Fîntîna, com. Hoghiz, jud. Târnava Mare epoca romană   Map it  
+ Feldioara, com. Feldioara Braşov Feldioara, com. Feldioara, jud. Făgăraş epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Feldioara, com. Feldioara Braşov Feldioara, jud. Braşov bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Felmer, com. Şoarş Braşov Felmer, jud. Făgăraş epoca bronzului; epoca medievală   Map it  
+ Ghimbav, com. Ghimbav Braşov Ghimbav, jud. Braşov bronz timpuriu; epoca bronzului timpuriu   Map it  
+ Hălchiu, com. Hălchiu Braşov Hălchiu, jud. Braşov bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Hălmeag, com. Şercaia Braşov Hălmeag, com. Şercaia, jud. Făgăraş epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Hărman, com. Hărman Braşov Hărman, jud. Braşov bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Hoghiz, com. Hoghiz Braşov Hoghiz, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Homorod, com. Homorod Braşov Homorod, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Ioneşti, com. Caţa Braşov Ioneşti, com. Caţa, jud. Odorhei epoca romană   Map it  
+ Jibert, com. Jibert Braşov Jibert, jud. Târnava Mare bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; neolitic; neolitic sau epoca bronzului; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Jimbor, com. Homorod Braşov Jimbor, jud. Odorhei epoca bronzului timpuriu; epoca fierului; epoca medievală; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Lupşa, com. Hoghiz Braşov Lupşa, com. Hoghiz, jud. Târnava Mare epoca medievală timpurie   Map it  
+ Măieruş, com. Măieruş Braşov Măeruş, jud. Braşov bronz final; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Mercheaşa, com. Homorod Braşov Mercheaşa, com. Homorod, jud. Târnava Mare eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Meşendorf, com. Buneşti Braşov Meşendorf, com. Buneşti, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană; epoca romană târzie; neolitic   Map it  
+ neprecizată Braşov Bîrsa (provincia), jud. Braşov epoca romană    
+ Ormeniş, com. Ormeniş Braşov Ormeniş, jud. Târnava Mare bronz final; La Tene; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Perşani, com. Şinca Braşov Perşani, com. Şinca, jud. Făgăraş epoca romană   Map it  
+ Peştera, com. Moeciu Braşov Peştera, com. Moeciu, jud. Braşov epoca bronzului; paleolitic   Map it  
+ Poiana Mărului, com. Poiana Mărului Braşov Poiana Mărului, jud. Braşov epoca bronzului; epoca fierului   Map it  
+ Prejmer, com. Prejmer Braşov Prejmer, jud. Braşov bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Racoş, com. Racoş Braşov Racoşu de Jos, jud. Odorhei epoca bronzului; epoca bronzului mijlociu; epoca romană; Hallstatt; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Râşnov, com. Râşnov Braşov Rîşnov, jud. Braşov eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; neolitic; neolitic, începutul epocii bronzului   Map it  
+ Roadeş, com. Buneşti Braşov Roadăş, com. Buneşti, jud. Târnava Mare La Tene; neprecizată   Map it  
+ Rotbav, com. Feldioara Braşov Rotbav, com. Feldioara, jud. Făgăraş bronz timpuriu; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Rotbav, com. Feldioara Braşov Rotbav, jud. Braşov epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; epoca romană; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Rupea, com. Rupea Braşov Rupea, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; intervalul cuprins între neolitic şi ep romană; între epoca neolitică şI epoca romană; La Tene sau epoca romană; neolitic; neprecizată; paleolitic   Map it  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014