cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The outcome of the selection is of 114 localities
County: Sibiu

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Agărbiciu, com. Axente Sever Sibiu Agărbiciu, com. Axente Sever, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; la Tene sau epoca migraţiilor; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Agnita, com. Agnita Sibiu Agnita, jud. Târnava Mare bronz final; bronz final şi epoca epoca romană; bronz final şi epoca romană; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Agnita, com. Agnita Sibiu Ruja, com. Agnita, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Alămor, com. Loamneş Sibiu Alămor, jud. Sibiu neprecizată   Map it  
+ Alţina, com. Alţina Sibiu Alţina, jud. Sibiu epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Amnaş, com. Sălişte Sibiu Amnaş, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Apoldu de Jos, com. Apoldu de Jos Sibiu Apoldu de Jos, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Apoldu de Sus, com. Miercurea Sibiului Sibiu Apoldu de Sus, jud. Sibiu epoca fierului; epoca greacă; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Apoş, com. Bârghiş Sibiu Apoş, jud. Târnava Mare bronz final; epoca bronzului; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Arpaşul de Sus, com. Arpaşul de Jos Sibiu Arpaşul de Sus, com. Arpaşul de Jos, jud. Făgăraş La Tene; neolitic   Map it  
+ Aţel, com. Aţel Sibiu Aţel, jud. Târnava Mare bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Avrig, com. Avrig Sibiu Avrig, jud. Sibiu bronz sau fier; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Axente Sever, com. Axente Sever Sibiu Axente Sever, jud. Târnava Mare eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Bazna, com. Bazna Sibiu Bazna, jud. Târnava Mică Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Bârghiş, com. Bârghiş Sibiu Bîrghiş, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Beneşti, com. Alţâna Sibiu Beneşti, jud. Târnava Mare bronz final; La Tene   Map it  
+ Biertan, com. Biertan Sibiu Biertan, jud. Târnava Mare epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Boarta, com. Şeica Mare Sibiu Boarta, jud. Târnava Mare bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; Hallsatt final; Hallstatt   Map it  
+ Bogatu Român, com. Păuca Sibiu Bogatu Român, com. Păuca, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Boian, com. Bazna Sibiu Boian, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Boiţa, com. Boiţa Sibiu Boiţa, com. Boiţa, jud. Sibiu epoca daco-romană; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bradu, com. Avrig Sibiu Bradu, com. Avrig, jud. Sibiu epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Brădeni, com. Brădeni Sibiu Hendorf, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Broşteni, com. Păuca Sibiu Broşteni, com. Păuca, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Bruiu, com. Bruiu Sibiu Bruiu, jud. Făgăraş epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Buia, com. Şeica Mare Sibiu Buia, jud. Târnava Mare La Tene   Map it  
+ Bungard, com. Şelimbăr Sibiu Bungard, com. Şelimbăr, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
< - > Cârţa, com. Cârţa Sibiu Cârţa, jud. Făgăraş bronz final; epoca medievală   Map it  

 Cârţa, com./oraş Cârţa (denumire repertoriu: Cârţa sau Kerc, Kerz, jud. Făgăraş)

 Punct 1. Între ruinele mânăstirii medievale
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Sibiu
 Bibliografie:
1. fişă repertoriu Horedt K.
2. fişă repertoriu Horedt K.

 Punct 2. Mănăstirea cisterciană
Tip sit: mănăstire - cisterciană (abbatia beatae Mariae Virginis de Candelis)
 Descoperiri:
 2.1mănăstire - A fost întemeiată prin 1202 de călugări veniţi din Banta (Igriş). La început clădirile vor fi fost din lemn, dar la 1230 încep să fie înlocuite cu clădiri de piatră în stilul gotic-burgund, răspândit de acest ordin. Biserica este o basilică cu trei nave, transept şi cor poligonal flancat de câte două capele dreptunghiulare. Planul şi elevaţia sunt concepute după sistemul "legat" (o travee a navei centrale corespunzând la câte două travee în colaterali) bolţile în cruci zac pe ogive, iar în transept şi nava centrală bolţile sunt despărţite, dispoziţie ce se recunoaşte din profilurile stâlpilor. De-a lungul pereţilor ogivele zac pe tipicile console cisterciene. Caracteristice sunt şi cele două rânduri de ferestre, cele de jos înalte, cele de sus circulare, împărţite în câte şase lobi. Cornişa pe console e şi ea o particularitate a bisericilor cisterciene. Ca de obicei, construcţia s-a început în capătul de est, progresând spre vest, ceea ce se poate verifica şi prin evoluţia detaliilor arhitectonice. Faţada inclusiv portalul, au fost executate după 1300, în formele goticei mature. Mânăstirea însăşi se găseşte la sud de biserică, clădirile fiind grupate în jurul unui larg spaţiu dreptunghiular, delimitat spre nord de biserică, spre est şi sud de clădiri, iar spre vest de un zid de împrejmuire. Clădirea de est poartă încă urmele bolţilor în cruci de odinioară, atât la parter cât şi la etaj, iar unele ferestre sunt încă romanice. Mânăstirea a suferit de pe urmele incursiunilor turceşti din prima jumătate a secolului XV, iar regele Matei Corvinul a desfiinţat-o la 1474 sub pretextul decandenţei morale a călugărilor. Astăzi se mai păstrează decât corul transformat în biserică parohială ev. şi capela adiacentă de sud întrebuinţată ca sacristie. Restul zace în ruină. Şantierul din Cârţa e important pentru că de aici se răspândeşte în Transilvania stilul gotic din prima fază.; datare repertoriu: epoca medievală, sec. XIII-XV
 Bibliografie:
1. Reissenberger, L., Die kerzer Abtei, AÉ, 1894
2. Roth V., Baukunst, p.27-32, 1-2
3. Rómer F., AK, XI, 1877, p.1-11
4. , Kunst. In Sieb., p.6, 19-22, 82-85, 39-43
5. , ACMIT, I, 1926-1928, p.224-227
6. , Ma Nü, I, 228-231
7. Szabó, L., Épitömüvészet, p.262-263
8. Divald, K., Müvészeti emlokei, p.36-37, 49
9. Gál, L., L' Architecture, p.93
10. Peter, A, Müvészettörténete, p.31-32, 42
11. Szörnyi, C., Templomok, p.189, 39
12. Heckler, A., Ung.Kunstg, p.17
13. Gerevich T., Románkori emlékei, p.61-62, 62, LXXXIII-LXXXXV

+ Chesler, com. Micăsasa Sibiu Chesler, com. Micăsasa, jud. Târnava Mică bronz final; eneolitic   Map it  
+ Chirpăr, com. Chirpăr Sibiu Chirpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca medievală; La Tene; La Tene sau epoca romană; neolitic; neolitic final   Map it  
+ Cisnădie, com. Cisnădie Sibiu Cisnădie, com. Cisnădie, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca greacă; epoca medievală; epoca migraţiilor; perioada prefeudală   Map it  
+ Cisnădioara, com. Cisnădie Sibiu Cisnădioara, com. Cisnădie, jud. Sibiu epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Copşa Mare, com. Biertan Sibiu Copşa Mare, com. Biertan, jud. Târnava Mare epoca bronzului mijlociu; La Tene   Map it  
+ Copşa Mică, com. Copşa Mică Sibiu Copşa Mică, jud. Târnava Mare epoca romană   Map it  
+ Copşa Mică, com. Copşa Mică Sibiu Proştea Mică, jud. Târnava Mică Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Cornăţel, com. Roşia Sibiu Cornăţel, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Cristian, com. Cristian Sibiu Cristian, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Curciu, com. Dârlos Sibiu Curciu, com. Dârlos, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; epoca migraţiilor sau epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Daia, com. Roşia Sibiu Daia, com. Roşia, jud. Sibiu epoca medievală   Map it  
+ Dârlos, com. Dârlos Sibiu Dârlos, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Dealu Frumos, com. Merghindeal Sibiu Dealu Frumos, jud. Târnava Mare neprecizată   Map it  
+ Dobârca, com. Miercurea Sibiului Sibiu Dobârca, com. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu epoca medievală; neolitic   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Şaroş Sonde, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Dumbrăveni, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Şaroş pe Tîrnave, jud. Târnava Mică bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Dupuş, com. Aţel Sibiu Dupuşu, com. Aţel, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Ernea, com. Dumbrăveni Sibiu Ernea, com. Dumbrăveni, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Fântânele, com. Sălişte Sibiu Cacova Sibiului, jud. Sibiu La Tene; neprecizată   Map it  
+ Galeş, com. Sălişte Sibiu Galeş, com. Sălişte, jud. Sibiu La Tene   Map it  
+ Gherdeal, com. Bruiu Sibiu Gherdeal, com. Bruiu, jud. Făgăraş epoca bronzului   Map it  
 1 2 3

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014