cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The outcome of the selection is of 114 localities
County: Sibiu

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Agărbiciu, com. Axente Sever Sibiu Agărbiciu, com. Axente Sever, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; la Tene sau epoca migraţiilor; nedeterminată; neolitic   Map it  
< - > Agnita, com. Agnita Sibiu Agnita, jud. Târnava Mare bronz final; bronz final şi epoca epoca romană; bronz final şi epoca romană; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  

 Agnita, com./oraş Agnita (denumire repertoriu: Agnita sau Agnetheln, Szentágota, Ujágota, jud. Târnava Mare)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1topor - două topoare din piatră, dintre care unul de amfibolit; datare repertoriu: neolitic; Muzeul Sibiu, nr inventar: 58, 59
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.8
2. Koch, A., Erd.Múz. Évk., V, 1876, p.130
3. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.193

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1topor - de cupru, cu tăişurile dispuse cruciş; datare repertoriu: eneolitic; Muzeul Sibiu, nr inventar: 293 293
 Bibliografie:
1. Popescu D., Bronzezeit, p.30

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1ceramică - ceaşcă, cu două toarte, ambele rupte; datare repertoriu: bronz final; Muzeul Agnita
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1ceramică - un fragment de vas poros cu proeminenţe şi striaţii şi un fragment de chiup de tehnică superioară; datare repertoriu: La Tene; Muzeul Agnita
 Bibliografie:
1. Informaţie K. Horedt

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1inscripţie - funerară (CIL, III, 959); datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I, 1838-1839, 8191-8192, 8194-8198, 8200
 5.0.0.2tipar - din lut pentru confecţionarea figurinelor de teracotă, reprezentând un geniu călare pe o panteră; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I, 1838-1839, 8191-8192, 8194-8198, 8200
 5.0.0.3ceramică - ulcică, fragmente; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I, 1838-1839, 8191-8192, 8194-8198, 8200
 5.0.0.4opaiţ - din teracotă; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I, 1838-1839, 8191-8192, 8194-8198, 8200
 5.0.0.5lingură - de os; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I, 1838-1839, 8191-8192, 8194-8198, 8200
 5.0.0.6ac - mai multe ace din os; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I, 1838-1839, 8191-8192, 8194-8198, 8200
 Bibliografie:
1. Ackner J., JCC, 1856, p.29
2. Goos, C., AVSL, XII, 1874, p.175
3. Goos, C., Chronik, p.64
4. Marţian I., Rep, p.4

 Punct 6. La locul numit "Langer Furleng"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 6.1aşezare; datare repertoriu: preistorie
 6.1.0.1ceramică; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.8
2. Téglás, G, OTTÉ, XII, 1887, p.193
3. Roska M., Rep, p.264, nr. 126

 Punct 7. La sud de oraş, la locul numit "Biserica Veche" (Alte Kirche)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Wietenberg; Muzeul Agnita
 Bibliografie:
1. informaţie K. Horedt

 Punct 8. În mijlocul oraşului, în colţul de nord-vest al pieţei pieţei
Tip sit: necropolă

Observatii: Descoperire făcută cu prilejul săpării unei pivniţe
 Descoperiri:
 8.1necropolă de înhumaţie - Morminte cu inventar; datare repertoriu: bronz final, 1872
 8.1.0.1ceramică - mai multe ceşti grafitate şi cu toarte supraînălţate; datare repertoriu: bronz final
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.8

 Punct 9. La cca. 8 km nord de oraş, la izvoarele "Pârâului Cetăţii" (Schlossbach), pe locul numit "Suewegden-steogden"
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1aşezare; datare repertoriu: bronz final şi epoca romană
 9.1.1vatră - Mai multe resturi de vetre de foc.; datare repertoriu: bronz final şi epoca epoca romană
 9.1.1.1ceramică - fragmente şi un vas cu fund sferoidal şi un opaiţ; datare repertoriu: bronz final şi epoca romană; Muzeul Sibiu, nr inventar: 722, 1476, 1593, 1821
 9.1.1.2greutate - de ţesut; datare repertoriu: bronz final şi epoca romană
 9.1.1.3celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final şi epoca romană
 9.1.1.4monedă - de tip "inel" din aur; datare repertoriu: bronz final şi epoca romană
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.8
2. Tociescu Gr., Dacia, p.853, 880
3. Téglás, G, AÉ, XII, 1892, p.409
4. Téglás, G, Földr. Közl., XX, 1892, p.75
5. Téglás, G, Századok, XXXI, 1897, p.823
6. Marţian I., Rep, p.4
7. Mitrea B., Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p.155
8. Roska M., Rep, p.364, nr. 126
9. Horedt K., MBBM, IX-X, 1944, p.109
10. Popescu D., Bronzezeit, p.134

 Punct 10. Din partea de hotar "Rief auf dem Hirdelden"
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 10.0.0.1fibulă - din bronz, fragmentară; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Teutsch G.D., Korrbl VSL, III, 1882, p.108

 Punct 11. În "Balta Broaştelor" (Krodepoddel), spre Veseud
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1sabie - din fier; datare repertoriu: epoca medievală, secolul XIII; Muzeul Sibiu
 Bibliografie:
1. Goos, C., Chronik, p.131

 Punct 12. Spre vest de drumul spre satul "dealul Frumos" (Schönberg, Lesse), pe înălţimea "Lempesch", la cota 639
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 12.1cetate - Cetate de pământ înconjurată de un şanţ, lungă de 60 m şi lată de 40 m. Necercetată; datare repertoriu: epoca medievală
 Bibliografie:
1. Bielz E., JSKV, XIX, 1899, p.10
2. Marţian, I., Rep, p.674

+ Agnita, com. Agnita Sibiu Ruja, com. Agnita, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Alămor, com. Loamneş Sibiu Alămor, jud. Sibiu neprecizată   Map it  
+ Alţina, com. Alţina Sibiu Alţina, jud. Sibiu epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Amnaş, com. Sălişte Sibiu Amnaş, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Apoldu de Jos, com. Apoldu de Jos Sibiu Apoldu de Jos, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Apoldu de Sus, com. Miercurea Sibiului Sibiu Apoldu de Sus, jud. Sibiu epoca fierului; epoca greacă; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Apoş, com. Bârghiş Sibiu Apoş, jud. Târnava Mare bronz final; epoca bronzului; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Arpaşul de Sus, com. Arpaşul de Jos Sibiu Arpaşul de Sus, com. Arpaşul de Jos, jud. Făgăraş La Tene; neolitic   Map it  
+ Aţel, com. Aţel Sibiu Aţel, jud. Târnava Mare bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Avrig, com. Avrig Sibiu Avrig, jud. Sibiu bronz sau fier; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Axente Sever, com. Axente Sever Sibiu Axente Sever, jud. Târnava Mare eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Bazna, com. Bazna Sibiu Bazna, jud. Târnava Mică Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Bârghiş, com. Bârghiş Sibiu Bîrghiş, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Beneşti, com. Alţâna Sibiu Beneşti, jud. Târnava Mare bronz final; La Tene   Map it  
+ Biertan, com. Biertan Sibiu Biertan, jud. Târnava Mare epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Boarta, com. Şeica Mare Sibiu Boarta, jud. Târnava Mare bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; Hallsatt final; Hallstatt   Map it  
+ Bogatu Român, com. Păuca Sibiu Bogatu Român, com. Păuca, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Boian, com. Bazna Sibiu Boian, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Boiţa, com. Boiţa Sibiu Boiţa, com. Boiţa, jud. Sibiu epoca daco-romană; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bradu, com. Avrig Sibiu Bradu, com. Avrig, jud. Sibiu epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Brădeni, com. Brădeni Sibiu Hendorf, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Broşteni, com. Păuca Sibiu Broşteni, com. Păuca, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Bruiu, com. Bruiu Sibiu Bruiu, jud. Făgăraş epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Buia, com. Şeica Mare Sibiu Buia, jud. Târnava Mare La Tene   Map it  
+ Bungard, com. Şelimbăr Sibiu Bungard, com. Şelimbăr, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Cârţa, com. Cârţa Sibiu Cârţa, jud. Făgăraş bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Chesler, com. Micăsasa Sibiu Chesler, com. Micăsasa, jud. Târnava Mică bronz final; eneolitic   Map it  
+ Chirpăr, com. Chirpăr Sibiu Chirpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca medievală; La Tene; La Tene sau epoca romană; neolitic; neolitic final   Map it  
+ Cisnădie, com. Cisnădie Sibiu Cisnădie, com. Cisnădie, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca greacă; epoca medievală; epoca migraţiilor; perioada prefeudală   Map it  
+ Cisnădioara, com. Cisnădie Sibiu Cisnădioara, com. Cisnădie, jud. Sibiu epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Copşa Mare, com. Biertan Sibiu Copşa Mare, com. Biertan, jud. Târnava Mare epoca bronzului mijlociu; La Tene   Map it  
+ Copşa Mică, com. Copşa Mică Sibiu Copşa Mică, jud. Târnava Mare epoca romană   Map it  
+ Copşa Mică, com. Copşa Mică Sibiu Proştea Mică, jud. Târnava Mică Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Cornăţel, com. Roşia Sibiu Cornăţel, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Cristian, com. Cristian Sibiu Cristian, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Curciu, com. Dârlos Sibiu Curciu, com. Dârlos, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; epoca migraţiilor sau epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Daia, com. Roşia Sibiu Daia, com. Roşia, jud. Sibiu epoca medievală   Map it  
+ Dârlos, com. Dârlos Sibiu Dârlos, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Dealu Frumos, com. Merghindeal Sibiu Dealu Frumos, jud. Târnava Mare neprecizată   Map it  
+ Dobârca, com. Miercurea Sibiului Sibiu Dobârca, com. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu epoca medievală; neolitic   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Şaroş Sonde, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Dumbrăveni, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Şaroş pe Tîrnave, jud. Târnava Mică bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Dupuş, com. Aţel Sibiu Dupuşu, com. Aţel, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Ernea, com. Dumbrăveni Sibiu Ernea, com. Dumbrăveni, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Fântânele, com. Sălişte Sibiu Cacova Sibiului, jud. Sibiu La Tene; neprecizată   Map it  
+ Galeş, com. Sălişte Sibiu Galeş, com. Sălişte, jud. Sibiu La Tene   Map it  
+ Gherdeal, com. Bruiu Sibiu Gherdeal, com. Bruiu, jud. Făgăraş epoca bronzului   Map it  
 1 2 3

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014