cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The outcome of the selection is of 114 localities
County: Sibiu

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Agărbiciu, com. Axente Sever Sibiu Agărbiciu, com. Axente Sever, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; la Tene sau epoca migraţiilor; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Agnita, com. Agnita Sibiu Agnita, jud. Târnava Mare bronz final; bronz final şi epoca epoca romană; bronz final şi epoca romană; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Agnita, com. Agnita Sibiu Ruja, com. Agnita, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Alămor, com. Loamneş Sibiu Alămor, jud. Sibiu neprecizată   Map it  
+ Alţina, com. Alţina Sibiu Alţina, jud. Sibiu epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Amnaş, com. Sălişte Sibiu Amnaş, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Apoldu de Jos, com. Apoldu de Jos Sibiu Apoldu de Jos, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Apoldu de Sus, com. Miercurea Sibiului Sibiu Apoldu de Sus, jud. Sibiu epoca fierului; epoca greacă; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Apoş, com. Bârghiş Sibiu Apoş, jud. Târnava Mare bronz final; epoca bronzului; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Arpaşul de Sus, com. Arpaşul de Jos Sibiu Arpaşul de Sus, com. Arpaşul de Jos, jud. Făgăraş La Tene; neolitic   Map it  
+ Aţel, com. Aţel Sibiu Aţel, jud. Târnava Mare bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Avrig, com. Avrig Sibiu Avrig, jud. Sibiu bronz sau fier; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Axente Sever, com. Axente Sever Sibiu Axente Sever, jud. Târnava Mare eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Bazna, com. Bazna Sibiu Bazna, jud. Târnava Mică Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Bârghiş, com. Bârghiş Sibiu Bîrghiş, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Beneşti, com. Alţâna Sibiu Beneşti, jud. Târnava Mare bronz final; La Tene   Map it  
+ Biertan, com. Biertan Sibiu Biertan, jud. Târnava Mare epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Boarta, com. Şeica Mare Sibiu Boarta, jud. Târnava Mare bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; Hallsatt final; Hallstatt   Map it  
+ Bogatu Român, com. Păuca Sibiu Bogatu Român, com. Păuca, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Boian, com. Bazna Sibiu Boian, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Boiţa, com. Boiţa Sibiu Boiţa, com. Boiţa, jud. Sibiu epoca daco-romană; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bradu, com. Avrig Sibiu Bradu, com. Avrig, jud. Sibiu epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Brădeni, com. Brădeni Sibiu Hendorf, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Broşteni, com. Păuca Sibiu Broşteni, com. Păuca, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Bruiu, com. Bruiu Sibiu Bruiu, jud. Făgăraş epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Buia, com. Şeica Mare Sibiu Buia, jud. Târnava Mare La Tene   Map it  
+ Bungard, com. Şelimbăr Sibiu Bungard, com. Şelimbăr, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Cârţa, com. Cârţa Sibiu Cârţa, jud. Făgăraş bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Chesler, com. Micăsasa Sibiu Chesler, com. Micăsasa, jud. Târnava Mică bronz final; eneolitic   Map it  
+ Chirpăr, com. Chirpăr Sibiu Chirpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca medievală; La Tene; La Tene sau epoca romană; neolitic; neolitic final   Map it  
< - > Cisnădie, com. Cisnădie Sibiu Cisnădie, com. Cisnădie, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca greacă; epoca medievală; epoca migraţiilor; perioada prefeudală   Map it  

 Cisnădie, com./oraş Cisnădie (denumire repertoriu: Cisnădie sau Nagydisznód, Heltau, com. Cisnădie, jud. Sibiu)

 Punct 1. Neprecizat
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Alte precizări nu se fac. Materialul arheologic se află în Muz. Sibiu (1459, 1460).; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Horedt, K., SOF, VI, 1941, p.596

 Punct 2. Între Cisnădie şi Sadu, la poalele dealului "Götzenberg".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.1tezaur - Tezaur de monede greceşti de bronz, conţinut într-o oală de lut.; datare repertoriu: epoca greacă
 2.0.1.1monede - 502 monede greceşti de bronz: 498 din Corcyra (în 11 variante), 2 din Pharus, 2 din Panormus (Sicilia); datare repertoriu: epoca greacă, 1836
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.292
2. Ackner, M. J., AVSL, IV, 1851, p.19 - 21
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.27
4. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.856
5. Marţian, I., Rep., 1920, p.14, nr. 175
6. Moisil, C., BSN, XVIII, 1923, p.91
7. Pârvan, V., Getica, 1926, p.614
8. Mitrea, B., ED, X, 1945, p.89

 Punct 3. Spre sud de comună, în cimitirul vechi.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1piatră sculptată - reprezintă un cap sculptat şi o cruce; datare repertoriu: epoca migraţiilor; cultura: slavă
 Bibliografie:
1. Bielz, J., Sieb Vjschr., LXII, 1939, p.168 - 169, da
2. Horedt, K., Germania, XXV, 1941, p.125 - 126, da

 Punct 4. Pe o ramificaţie estică a vârfului "Götzenberg".
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 4.1cetate - Cetate cu resturi de ziduri de mortar.; datare repertoriu: perioada prefeudală
 Bibliografie:
1. Ackner, M. J., AVSL, IV, 1851, p.62
2. Ortvay, T., Temesv. Tört., 1914, p.341 - 342
3. Roska, M., Rep., 1942, p.187, nr. 22
4. Horedt, K., MBBM, IX - X, 1944, p.107, nr. 21

 Punct 5. În cimitirul din jurul bisericii evanghelice.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.1neprecizat - Probabil o "babă de piatră" a artei slave din epoca creştinării parţiale a slavilor.; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. X - XI
 5.0.1.1relief - stâlp cu faţa umană în relief (calcar), 1,72 m înălţime; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. X - XI
 5.0.1.2cruce - cu capetele braţelor crestate, lucrată şi ea în relief; datare repertoriu: epoca migraţiilor, sec. X - XI
 Bibliografie:
1. Bielz, J., Sieb. Vjrschr., LXII, 1939, p.168 - 169

 Punct 6. Biserica evanghelică din cetate.
Tip sit: biserică
 Descoperiri:
 6.1biserică - Basilică romanică cu clopotniţă în faţada de V şi cor cu absidă centrală flancat de absidiole (absidiola de N a fost mai târziu înglobată în sacristia gotică târzie). Navele laterale poartă încă bolţile în cruci iniţiale. Bolta navei centrale, portalurile laterale, suprastructurile de fortificaţie, ca şi sacristia amintită sunt opera prefacerilor din epocă gotică târzie. Portalul apusean a fost prefăcut în 1795, dar mai păstrează capitelele romanice foarte asemănătoare cu cele de la Cisnădioara. Construcţia romanică datează probabil din perioada 1200 - 1230.; datare repertoriu: epoca medievală, 1200 - 1230
 Bibliografie:
1. Müller, Fr., JCC, III, 1859, p.187 - 188
2. Hensylmann, I., AÉ, XIII, 1879, p.342 - 344, da
3. Roth, V., Baukunst, 1905, p.17 - 18
4. Roth, V., Beiträge, 1914, p.117
5. , AÉ, XXXI, 1911, p.288
6. Szabó, L., Épitömüvészet, 1913, p.319, 281
7. Halaváts, G., AÉ, XXXIV, p.232 - 240
8. Sigerus, E., Kirchenburgen, S., 1923, p.12, da
9. Péter, A., Müvészet történate, 1930, p.42
10. , Kunst in Sieb., 1934, p.16, 69 - 70
11. Gerevich, T., Románkori emlékei, 1938, p.101, 104, 150, 185, XLI, CXIV, 2

 Punct 7. În osuarul cetăţii din Cisnădioara.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1cruce procesională - suport de lemn îmbrăcat pe ambele feţe cu plachete de cupru, reprezentând în relief pe Isus răstignit cu mielul. Crucea mai era împodobită cu mărgele de sticlă colorată şi lănţişoare cu pandantiv din metal.; datare repertoriu: epoca medievală, a doua jumătate a sec. XIII; Muz. Sibiu
 Bibliografie:
1. Roth, V., Kunstdenkmäler, I, nr. 1, 1922

+ Cisnădioara, com. Cisnădie Sibiu Cisnădioara, com. Cisnădie, jud. Sibiu epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Copşa Mare, com. Biertan Sibiu Copşa Mare, com. Biertan, jud. Târnava Mare epoca bronzului mijlociu; La Tene   Map it  
+ Copşa Mică, com. Copşa Mică Sibiu Copşa Mică, jud. Târnava Mare epoca romană   Map it  
+ Copşa Mică, com. Copşa Mică Sibiu Proştea Mică, jud. Târnava Mică Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Cornăţel, com. Roşia Sibiu Cornăţel, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Cristian, com. Cristian Sibiu Cristian, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Curciu, com. Dârlos Sibiu Curciu, com. Dârlos, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; epoca migraţiilor sau epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Daia, com. Roşia Sibiu Daia, com. Roşia, jud. Sibiu epoca medievală   Map it  
+ Dârlos, com. Dârlos Sibiu Dârlos, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Dealu Frumos, com. Merghindeal Sibiu Dealu Frumos, jud. Târnava Mare neprecizată   Map it  
+ Dobârca, com. Miercurea Sibiului Sibiu Dobârca, com. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu epoca medievală; neolitic   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Şaroş Sonde, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Dumbrăveni, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Şaroş pe Tîrnave, jud. Târnava Mică bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Dupuş, com. Aţel Sibiu Dupuşu, com. Aţel, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Ernea, com. Dumbrăveni Sibiu Ernea, com. Dumbrăveni, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Fântânele, com. Sălişte Sibiu Cacova Sibiului, jud. Sibiu La Tene; neprecizată   Map it  
+ Galeş, com. Sălişte Sibiu Galeş, com. Sălişte, jud. Sibiu La Tene   Map it  
+ Gherdeal, com. Bruiu Sibiu Gherdeal, com. Bruiu, jud. Făgăraş epoca bronzului   Map it  
 1 2 3

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014