cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The outcome of the selection is of 114 localities
County: Sibiu

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Agărbiciu, com. Axente Sever Sibiu Agărbiciu, com. Axente Sever, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; la Tene sau epoca migraţiilor; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Agnita, com. Agnita Sibiu Agnita, jud. Târnava Mare bronz final; bronz final şi epoca epoca romană; bronz final şi epoca romană; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Agnita, com. Agnita Sibiu Ruja, com. Agnita, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Alămor, com. Loamneş Sibiu Alămor, jud. Sibiu neprecizată   Map it  
+ Alţina, com. Alţina Sibiu Alţina, jud. Sibiu epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Amnaş, com. Sălişte Sibiu Amnaş, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Apoldu de Jos, com. Apoldu de Jos Sibiu Apoldu de Jos, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Apoldu de Sus, com. Miercurea Sibiului Sibiu Apoldu de Sus, jud. Sibiu epoca fierului; epoca greacă; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Apoş, com. Bârghiş Sibiu Apoş, jud. Târnava Mare bronz final; epoca bronzului; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Arpaşul de Sus, com. Arpaşul de Jos Sibiu Arpaşul de Sus, com. Arpaşul de Jos, jud. Făgăraş La Tene; neolitic   Map it  
+ Aţel, com. Aţel Sibiu Aţel, jud. Târnava Mare bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
< - > Avrig, com. Avrig Sibiu Avrig, jud. Sibiu bronz sau fier; epoca medievală; epoca romană   Map it  

 Avrig, com./oraş Avrig (denumire repertoriu: Avrig sau Felek, Freck, jud. Sibiu)

 Punct 1. De pe malul Oltului, din locul numit "Cetate" (Várried).
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1ceramică - toartă de vas; datare repertoriu: bronz sau fier
 Bibliografie:
1. Horedt, K., Studii, II/ 3, 1949, p.142

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat

Observatii: Cele câteva monumente romane (inscripţii şi reliefuri) au fost aduse la Avrig din alte localităţi de către S.Bruckenthal. La Avrig nu pare să fi existat o aşezare romană şi nu s-au semnalat descoperiri de acest fel.
 Descoperiri:
 2.0.0.1inscripţie - CIL, III, 7854-1619; Au fost aduse la Avrig din alte localităţi.; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Sibiu, nr inventar: 7178, 7203, 7208
 2.0.0.2relief - mai multe piese; Au fost aduse la Avrig din alte localităţi de S.Bruckenthal.; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Sibiu, nr inventar: 7178, 7203, 7208
 Bibliografie:
1.
2. , Klio, X, 1910, p.504
3. , AISC, IV, p.317 - 318
4. , ED, IV, 1930, p.91
5. , Klio, X, 1910, p.504

 Punct 3. Pe înălţimea numită "La Cetate" (846 m), în Munţii Făgăraşului.
Tip sit: cetate
 Descoperiri:
 3.1ziduri - Atribuite unei cetăţi din sec. XIII.; datare repertoriu: epoca medievală, sec. XIII
 Bibliografie:
1. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.46
2. Marţian, I., Rep., 1920, p.539, 613
3. Horedt, K., Sieb. Vjrschr., LXIV, 1941, p.17 - 20
4. Horedt, K., SOF, IV, 1941, p.593

 Punct 4. Spre est de comună, în punctul numit "La Cetăţea".
Tip sit: neprecizat

Observatii: Nu se observă urme de întărituri artificiale.
 Descoperiri:
 Bibliografie:
1. Marţian, I., Rep., 1920, p.34
2. Roska, M., Rep., 1942, p.85, nr. 20
3. Horedt, K., Studii, II/ 3, 1949, p.142

 Punct 5. Biserica evanghelică.
Tip sit: biserică - bazilică romanică cu trei nave, cor pătrat şi absidă semicirculară. În faţada de V are o clopotniţă deschisă la etaj spre nava centrală cu o tribună. Portalul de V e decorat cu sculpturi, acum extrem de deteriorate. Ulterior s-au suprimat navele laterale precum şi absida semicirculară şi s-au ridicat pereţii dintre stâlpii navei centrale, adăugându-se o sacristie şi un pridvor în faţa portalului.
 Descoperiri:
 5.1biserică - Datarea s-a făcut pe baza portalului.; datare repertoriu: epoca medievală, al treilea sfert al sec. XIII
 Bibliografie:
1. Roth, V., Baukunst, 1905, p.24
2. Roth, V., Plastik, 1906, p.5 - 6
3. Roth, V., Beiträge, 1914, XXX, 1
4. Halaváts, G., AÉ, XXXIV, 1914, p.378 - 380, 7 - 8
5. Horwath, W., Sieb. Vjrschr., LVIII, 1935, p.70
6. Horwath, W., Kunst in Sieb., 1934, p.21
7. Gerevich, T., Románkori emlékei, 1938, p.101, 184 - 186, XCI, 1

+ Axente Sever, com. Axente Sever Sibiu Axente Sever, jud. Târnava Mare eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Bazna, com. Bazna Sibiu Bazna, jud. Târnava Mică Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Bârghiş, com. Bârghiş Sibiu Bîrghiş, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Beneşti, com. Alţâna Sibiu Beneşti, jud. Târnava Mare bronz final; La Tene   Map it  
+ Biertan, com. Biertan Sibiu Biertan, jud. Târnava Mare epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Boarta, com. Şeica Mare Sibiu Boarta, jud. Târnava Mare bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; Hallsatt final; Hallstatt   Map it  
+ Bogatu Român, com. Păuca Sibiu Bogatu Român, com. Păuca, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Boian, com. Bazna Sibiu Boian, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Boiţa, com. Boiţa Sibiu Boiţa, com. Boiţa, jud. Sibiu epoca daco-romană; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bradu, com. Avrig Sibiu Bradu, com. Avrig, jud. Sibiu epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Brădeni, com. Brădeni Sibiu Hendorf, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Broşteni, com. Păuca Sibiu Broşteni, com. Păuca, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Bruiu, com. Bruiu Sibiu Bruiu, jud. Făgăraş epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Buia, com. Şeica Mare Sibiu Buia, jud. Târnava Mare La Tene   Map it  
+ Bungard, com. Şelimbăr Sibiu Bungard, com. Şelimbăr, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Cârţa, com. Cârţa Sibiu Cârţa, jud. Făgăraş bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Chesler, com. Micăsasa Sibiu Chesler, com. Micăsasa, jud. Târnava Mică bronz final; eneolitic   Map it  
+ Chirpăr, com. Chirpăr Sibiu Chirpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca medievală; La Tene; La Tene sau epoca romană; neolitic; neolitic final   Map it  
+ Cisnădie, com. Cisnădie Sibiu Cisnădie, com. Cisnădie, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca greacă; epoca medievală; epoca migraţiilor; perioada prefeudală   Map it  
+ Cisnădioara, com. Cisnădie Sibiu Cisnădioara, com. Cisnădie, jud. Sibiu epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Copşa Mare, com. Biertan Sibiu Copşa Mare, com. Biertan, jud. Târnava Mare epoca bronzului mijlociu; La Tene   Map it  
+ Copşa Mică, com. Copşa Mică Sibiu Copşa Mică, jud. Târnava Mare epoca romană   Map it  
+ Copşa Mică, com. Copşa Mică Sibiu Proştea Mică, jud. Târnava Mică Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Cornăţel, com. Roşia Sibiu Cornăţel, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Cristian, com. Cristian Sibiu Cristian, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Curciu, com. Dârlos Sibiu Curciu, com. Dârlos, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; epoca migraţiilor sau epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Daia, com. Roşia Sibiu Daia, com. Roşia, jud. Sibiu epoca medievală   Map it  
+ Dârlos, com. Dârlos Sibiu Dârlos, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Dealu Frumos, com. Merghindeal Sibiu Dealu Frumos, jud. Târnava Mare neprecizată   Map it  
+ Dobârca, com. Miercurea Sibiului Sibiu Dobârca, com. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu epoca medievală; neolitic   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Şaroş Sonde, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Dumbrăveni, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Şaroş pe Tîrnave, jud. Târnava Mică bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Dupuş, com. Aţel Sibiu Dupuşu, com. Aţel, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Ernea, com. Dumbrăveni Sibiu Ernea, com. Dumbrăveni, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Fântânele, com. Sălişte Sibiu Cacova Sibiului, jud. Sibiu La Tene; neprecizată   Map it  
+ Galeş, com. Sălişte Sibiu Galeş, com. Sălişte, jud. Sibiu La Tene   Map it  
+ Gherdeal, com. Bruiu Sibiu Gherdeal, com. Bruiu, jud. Făgăraş epoca bronzului   Map it  
 1 2 3

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014