cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The outcome of the selection is of 114 localities
County: Sibiu

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Agărbiciu, com. Axente Sever Sibiu Agărbiciu, com. Axente Sever, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca fierului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; la Tene sau epoca migraţiilor; nedeterminată; neolitic   Map it  
+ Agnita, com. Agnita Sibiu Agnita, jud. Târnava Mare bronz final; bronz final şi epoca epoca romană; bronz final şi epoca romană; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Agnita, com. Agnita Sibiu Ruja, com. Agnita, jud. Târnava Mare bronz final; epoca medievală; preistorie   Map it  
+ Alămor, com. Loamneş Sibiu Alămor, jud. Sibiu neprecizată   Map it  
+ Alţina, com. Alţina Sibiu Alţina, jud. Sibiu epoca bronzului târziu; epoca bronzului timpuriu; epoca medievală; neprecizată   Map it  
+ Amnaş, com. Sălişte Sibiu Amnaş, jud. Sibiu epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană   Map it  
+ Apoldu de Jos, com. Apoldu de Jos Sibiu Apoldu de Jos, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
< - > Apoldu de Sus, com. Miercurea Sibiului Sibiu Apoldu de Sus, jud. Sibiu epoca fierului; epoca greacă; epoca medievală; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  

 Apoldu de Sus, com./oraş Miercurea Sibiului (denumire repertoriu: Apoldu de Sus sau Apoldu Mare, Nagyapold, Grosspold, Grossapold, jud. Sibiu)

 Punct 1. La sud de sat, în pădurea Dumbrava (Grosspolder Eicherwald), lângă un pârâu de munte.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 1.0.0.1lanţ - de aur, compus din 18 - 20 verigi, cu capete în formă de şerpi, asemănătoare verigilor de la Toteşti, Hunedoara; o verigă spirală, similară, descoperită "în susul pârâului", pare a proveni din acelaşi lanţ; datare repertoriu: epoca fierului, 1843; Muz. Sibiu, Muz. Viena
 Bibliografie:
1. Neigebaur, J. F., Dacien, 1851, p.292
2. Ackner, M. J., MCC, V, 1860, p.25
3. , MCC, VII, 1862, p.136, nr. 2
4. Gooss, C., Chronik, 1876, p.45
5. Gooss, C., AVSL, XIV, 1877, p.66
6. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.77
7. Téglás, G., Földr. Közl., XX, 1892, p.75
8. Téglás, G., AÉ, XII, 1892, p.409
9. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.822
10. Papp, K., BKL, XXXIX, 1906, p.161 - 176
11. Rákoczy, S., BKL, XXXIX, 1906, p.471
12. Marţian, I., Rep., 1920, p.23
13. Pink, K., NZ, XXI, 1928, p.5
14. Mitrea, B., Dacia, VII - VIII, 1937 - 1940, p.147 - 155
15. Roska, M., Rep., 1942, p.186, nr. 5
16. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.134
17. Horedt, K., MBBM, IX - X, 1944, 119

 Punct 2. În locul numit "Râpa vrăbiilor" (Spärlinggraben).
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.1tezaur - Tezaur monetar compus din 500 denari romani republicani. În 1862, 62 de piese din acest tezaur se aflau în colecţia liceului din Sighişoara.; datare repertoriu: epoca romană
 2.0.1.1monede - 500 denari romani de argint, republicani, dataţi între 154 - 38 î. Hr.; datare repertoriu: epoca romană, 154 - 38 î.Hr., 1860; Muz. Sighişoara
 Bibliografie:
1. , Programm Schässburg, 1861 - 1862, p.85
2. Kenner, Fr., AKOeG, XXIX, 1863, p.311 - 319
3. Miska, G., Tört. Eml., 1868, p.51
4. , Programm Mühlbach, 1873 - 1874, p.64
5. Gooss, C., Chronik, 1876, p.46
6. Gooss, C., AVSL, XIV, 1877, p.73
7. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.856
8. Téglás, G., Erd. Múz., IV, 1887, p.145
9. Pârvan, V., Getica, 1926, p.611
10. Roska, M., Rep., 1942, p.186, nr. 5
11. Pink, K., Münzprägung, 1939, p.137
12. Mitrea, B., ED, X, 1945, p.107

 Punct 3. Neprecizat
Tip sit: tumuli
 Descoperiri:
 3.1tumuli - Nu s-au făcut cercetări.; datare repertoriu: La Tene
 Bibliografie:
1. Müller, Fr., AVSL, V, 1861, p.253
2. Daicoviciu, C., La Transylvanie, 1945, p.121

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1secure - de amfibolit, de mărire mijlocie, lustruită; datare repertoriu: neolitic; Muz. Sibiu
 Bibliografie:
1. Gooss, C., Chronik, 1876, p.45
2. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.780
3. Koch, A., Erd. Múz., V, 1876, p.131
4. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1877, p.77
5. Roska, M., Közl., I, 1941, p.71
6. Roska, M., Rep., 1942, p.186, nr. 5

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1ceramică - neagră lustruită; datare repertoriu: Hallstatt; Muz. Sibiu
 Bibliografie:
1. Müller, F., AVSL, V, 1861, p.253
2. , Programm Mühlbach, 1871 - 1872, p.47
3. Horedt, K., MBBM, IX - X, 1944, p.109, nr. 46
4. Daicoviciu, C., La Transylvanie, 1945, p.121

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1brăţară - de aur, de forma unei "luntrişoare", cu o extremitate modelată în forma unui cap de taur şi cu cealaltă în forma unui cap de berbec; Topită în tarapanaua imperială din Alba Iulia. Desenul său nu se află la Muzeul din Sibiu, aşa cum afirma Gooss.; datare repertoriu: Hallstatt, 1778
 Bibliografie:
1. Ackner, M. J., AVSL, IV, 1851, p.I, 28
2. Ackner, M. J., MCC, VII, 1862, p.136, nr. 2
3. Gooss, C., Chronik, 1876, p.45, 135
4. Gooss, C., AVSL, XIV, 1877, p.66
5. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.77
6. Téglás, G., Földr. Köz., XX, 1892, p.75
7. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.822
8. Papp, K., BKL, XXXIX, 1906, p.1, 161 - 176
9. Rákoczy, S., BKL, XXXIX, 1906, p.471
10. Marţian, I., Rep., 1920, p.23

 Punct 7. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 7.0.0.1monede - 10 monede dacice de argint, imitând tetradrahmele macedonene ale lui Filip II; datare repertoriu: La Tene; cultura: dacică
 Bibliografie:
1. , MAGW, 1909, p.470
2. , Münzprägung, Pink, K., 1939, p.137, nr. 35, 137, nr. 100
3. Marţian, I., Rep., 1920, p.23
4. Mitrea, B., ED, X, 1945, p.30

 Punct 8. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 8.0.0.1monedă - drahmă de argint din Dyrrhachium; datare repertoriu: epoca greacă
 Bibliografie:
1. , Programm Mühlbach, 4, 1873, p.64

 Punct 9. În apropierea satului, spre nord şi vest şi pe teritoriul satului Apoldu Mic.
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 9.1substrucţii clădiri - Substrucţii de ziduri cu mortar. Afirmaţia unor autori cu privire la existenţa unui castru roman nu este dovedită, nici probabilă.; datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.1reliefuri funerare - "medalioane"; datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.2inscripţii - funerare (CIL, III, 969); datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.3cărămizi - unele poartă ştampila Legiunii XIII Gemina (CIL, III, 8064, 9); Nr. inventar Muz. Sibiu: 7661 - 7662, 7684.; datare repertoriu: epoca romană; Muz. Sibiu, nr inventar: 2120, 3063, 6216, 7199-7200, 7552, 7588, 7655
 9.1.0.4ceramică - vase întregi şi fragmente, amfore; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: I, 8015 - 8019
 9.1.0.5monede; datare repertoriu: epoca romană
 9.1.0.6bară - de aur; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Ackner, M. J., JCC, 1856, p.15, 59
2. Neugeboren, L., MCC, 1857, p.108
3. Kenner, F., AKOeG, XXIV, 1860, p.399
4. , Programm Kronstadt, 4, 1863, p.64
5. Torma, K., AK, V, 1865, p.26
6. , Programm Hermannstadt, 1868, p.49
7. Gooss, C., Chronik, 1876, p.99
8. Király, P., Dacia, II, 1894, p.31
9. Bielz, E. A., JSKV, XIX, 1899, p.27
10. Téglás, G., Erd. Múz., XX, 1902, p.270
11. Schober, A., Dolg., II, 1911, 278 - 279
12. Marţian, I., Rep., 1920, p.23
13. Marţian, I., Urme, 1921, p.42
14. Florescu, G., ED, IV, 1930, 124 - 125
15. Christescu, V., Viaţa ec., 1929, p.13
16. Christescu, V., Ist. mil., 1937, p.121, 170
17. Ferri, S., Arte romana, 1933, p.329

 Punct 10. La 2 km de sat (lipsesc precizările topografice).
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 10.1necropolă incineraţie; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. lipseşte bibliografia

 Punct 11. Spre sud de sat, în "Bachhof", pe malul estic al pârâului ce curge spre sat.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1ceramică; datare repertoriu: epoca medievală, sec. XII; Muz. Sibiu
 Bibliografie:
1. Horedt, K., SCIV, II, 1951, p.191

+ Apoş, com. Bârghiş Sibiu Apoş, jud. Târnava Mare bronz final; epoca bronzului; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Arpaşul de Sus, com. Arpaşul de Jos Sibiu Arpaşul de Sus, com. Arpaşul de Jos, jud. Făgăraş La Tene; neolitic   Map it  
+ Aţel, com. Aţel Sibiu Aţel, jud. Târnava Mare bronz final; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Avrig, com. Avrig Sibiu Avrig, jud. Sibiu bronz sau fier; epoca medievală; epoca romană   Map it  
+ Axente Sever, com. Axente Sever Sibiu Axente Sever, jud. Târnava Mare eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Bazna, com. Bazna Sibiu Bazna, jud. Târnava Mică Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Bârghiş, com. Bârghiş Sibiu Bîrghiş, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; neprecizată   Map it  
+ Beneşti, com. Alţâna Sibiu Beneşti, jud. Târnava Mare bronz final; La Tene   Map it  
+ Biertan, com. Biertan Sibiu Biertan, jud. Târnava Mare epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; neolitic   Map it  
+ Boarta, com. Şeica Mare Sibiu Boarta, jud. Târnava Mare bronz final; bronz timpuriu; epoca romană; Hallsatt final; Hallstatt   Map it  
+ Bogatu Român, com. Păuca Sibiu Bogatu Român, com. Păuca, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca romană; La Tene; neolitic   Map it  
+ Boian, com. Bazna Sibiu Boian, jud. Târnava Mică bronz final; epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Boiţa, com. Boiţa Sibiu Boiţa, com. Boiţa, jud. Sibiu epoca daco-romană; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Bradu, com. Avrig Sibiu Bradu, com. Avrig, jud. Sibiu epoca romană; neolitic; perioada de tranziţie la epoca bronzului   Map it  
+ Brădeni, com. Brădeni Sibiu Hendorf, jud. Târnava Mare epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Broşteni, com. Păuca Sibiu Broşteni, com. Păuca, jud. Târnava Mică epoca romană   Map it  
+ Bruiu, com. Bruiu Sibiu Bruiu, jud. Făgăraş epoca medievală; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Buia, com. Şeica Mare Sibiu Buia, jud. Târnava Mare La Tene   Map it  
+ Bungard, com. Şelimbăr Sibiu Bungard, com. Şelimbăr, jud. Sibiu epoca romană   Map it  
+ Cârţa, com. Cârţa Sibiu Cârţa, jud. Făgăraş bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Chesler, com. Micăsasa Sibiu Chesler, com. Micăsasa, jud. Târnava Mică bronz final; eneolitic   Map it  
+ Chirpăr, com. Chirpăr Sibiu Chirpăr, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului târziu; epoca medievală; La Tene; La Tene sau epoca romană; neolitic; neolitic final   Map it  
+ Cisnădie, com. Cisnădie Sibiu Cisnădie, com. Cisnădie, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca greacă; epoca medievală; epoca migraţiilor; perioada prefeudală   Map it  
+ Cisnădioara, com. Cisnădie Sibiu Cisnădioara, com. Cisnădie, jud. Sibiu epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Copşa Mare, com. Biertan Sibiu Copşa Mare, com. Biertan, jud. Târnava Mare epoca bronzului mijlociu; La Tene   Map it  
+ Copşa Mică, com. Copşa Mică Sibiu Copşa Mică, jud. Târnava Mare epoca romană   Map it  
+ Copşa Mică, com. Copşa Mică Sibiu Proştea Mică, jud. Târnava Mică Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Cornăţel, com. Roşia Sibiu Cornăţel, jud. Sibiu epoca bronzului; epoca bronzului timpuriu; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Cristian, com. Cristian Sibiu Cristian, jud. Sibiu bronz timpuriu; epoca medievală; epoca medievală timpurie; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Curciu, com. Dârlos Sibiu Curciu, com. Dârlos, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; epoca migraţiilor sau epoca medievală; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Daia, com. Roşia Sibiu Daia, com. Roşia, jud. Sibiu epoca medievală   Map it  
+ Dârlos, com. Dârlos Sibiu Dârlos, jud. Târnava Mare epoca migraţiilor; epoca romană; La Tene   Map it  
+ Dealu Frumos, com. Merghindeal Sibiu Dealu Frumos, jud. Târnava Mare neprecizată   Map it  
+ Dobârca, com. Miercurea Sibiului Sibiu Dobârca, com. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu epoca medievală; neolitic   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Şaroş Sonde, jud. Târnava Mică bronz final; bronz timpuriu; epoca bronzului; Hallstatt; La Tene; neolitic   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Dumbrăveni, jud. Târnava Mică epoca bronzului; epoca fierului; epoca migraţiilor; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Dumbrăveni, com. Dumbrăveni Sibiu Şaroş pe Tîrnave, jud. Târnava Mică bronz final; epoca medievală   Map it  
+ Dupuş, com. Aţel Sibiu Dupuşu, com. Aţel, jud. Târnava Mare bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt; La Tene   Map it  
+ Ernea, com. Dumbrăveni Sibiu Ernea, com. Dumbrăveni, jud. Târnava Mică neolitic   Map it  
+ Fântânele, com. Sălişte Sibiu Cacova Sibiului, jud. Sibiu La Tene; neprecizată   Map it  
+ Galeş, com. Sălişte Sibiu Galeş, com. Sălişte, jud. Sibiu La Tene   Map it  
+ Gherdeal, com. Bruiu Sibiu Gherdeal, com. Bruiu, jud. Făgăraş epoca bronzului   Map it  
 1 2 3

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2021
Last update December 12nd, 2014