cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The outcome of the selection is of 197 localities
County: Cluj

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Aghireşu, com. Aghireşu Cluj Aghireşu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Aiton, com. Aiton Cluj Aiton, jud. Turda eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Aluniş, com. Aluniş Cluj Aluniş, jud. Someş bronz sau fier; neprecizată   Map it  
+ Antăş, com. Bobâlna Cluj Antăş, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic sau bronz timpuriu   Map it  
+ Apahida, com. Apahida Cluj Apahida, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Aruncuţa, com. Suatu Cluj Aruncuţa, com. Suatu, jud. Cluj bronz final; epoca romană   Map it  
+ Aşchileu Mare, com. Aşchileu Cluj Aşchileu Mare, com. Aşchileu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Baciu, com. Baciu Cluj Baciu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; la Tene final; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Batin, com. Unguraş Cluj Batin, com. Unguraş, jud. Someş preistorie   Map it  
+ Băbdiu, com. Bobâlna Cluj Băbdiu, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Băbuţiu, com. Vultureni Cluj Băbuţiu, com. Vultureni, jud. Cluj epoca migraţiilor   Map it  
+ Bădeşti, com. Vultureni Cluj Bădeşti, com. Vultureni, jud. Cluj eneolitic; neolitic, eneolitic   Map it  
+ Băişoara, com. Băişoara Cluj Băişoara, jud. Turda eneolitic; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băiţa, com. Gherla Cluj Băiţa, com. Gherla, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Berindu, com. Sânpaul Cluj Berindu, com. Sânpaul, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Bicălatu, com. Huedin Cluj Bicălatu, com. Huedin, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Bobâlna, com. Bobâlna Cluj Olpret, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; intervalul cuprins între ep. Bronz. şi La Tene; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Bogata de Jos, com. Vad Cluj Bogata de Jos, com. Vad, jud. Someş epoca fierului   Map it  
+ Boian, com. Ceanu Mare Cluj Boian, jud. Turda epoca romană; neolitic   Map it  
+ Boju, com. Cojocna Cluj Boju, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Bolduţ, com. Ceanu Mare Cluj Bolduţ, com. Ceanu Mare, jud. Turda epoca romană   Map it  
< - > Bologa, com. Puieni Cluj Bologa, com. Puieni, jud. Cluj epoca romană   Map it  

 Bologa, com./oraş Puieni (denumire repertoriu: Bologa sau Sebesvár, Sebesváralja, com. Poieni, jud. Cluj)

 Punct 1. La est de sat, la confluenţa râului Sebeş cu Crişul Repede, la locul "Grădişte", pe un platou mai înalt, la sud de cota 509
Tip sit: castru
 Descoperiri:
 1.1castru - Pe teren se disting un val înalt de trei-patru metri şi două şanţuri, precum şi locul porţilor pe laturile de nord, est şi vest. Dimensiunile aproximative ale castrului sunt de 205X203X121X121 metri, laturile lungi fiind cele de est li de vest. Suprafaţa este de cca 2 ha şi jumătate. Zidul de incintă este de piatră şi gros de cinci m. În faţa există o bermă lată de 1-1,5 m, apoi două şanţuri. În interior zidul se sprijinea pe un val de pământ, care susţinea un aşa numit drum de rond, lat de 2,5 m. Poarta de est avea deschiderea de 7,40 m şi era flancată de bastioane de ziduri drepte înspre interior şi ieşind în afară în formă de semicerc. În colţuri castrul avea bastioane trapezoidale. Interiorul castrului nu a fost cercetat în 1936, dar cercetările mai vechi ar fi identificat urmele praetoriului în jumătatea de sud. Aproape de partea estică, lângă zidul de incintă, a fost constatată o construcţie patrulateră servind probabil pentru susţinerea unei platforme de luptă. Înainte de construirea castrului de piatră a existat un castru de pământ. Spre sud de castru a fost identificate urmele unui apeduct, iar la 120 m vest de colţul de nord-vest de castru, s-a descoperit o construcţie de 31,40X20 m, presupusă a fi baia castrului. Materialul arheologic se află în MAC.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: k. Torma; M. Macrea, 1878; 1936
 1.1.0.1cărămidă - mai multe exemplare cu ştampilă: cohors II Hispanorum (CIL, III, 1633, 8-9 şi 8074, 19) şi cohors I Aelia Gallorum (CIL, III, 1633, 7=8074, 16; se cunsoc cărămizi cu ştampila GPST (CIL, III, 8074, 26); Aceste două unităţi se pare că alcătuiau garnizoana castrului.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J., Dacien, p.242-243
2. Ackner J., JCC, 1856, p.35
3. Finály, H., Erd.Múz., III, 1864-1865, p.5-8
4. Kenner F., AKOeG, XXXIII, 1865, p.123-124
5. Goos, C., Chronik, p.109-110
6. Torma, K., Erd.Múz., V, 1878, p.244
7. Torma, K., AEM, III, 1879, p.93-94, 114-115
8. Torma, K., Limes, p.41-53, 127-128
9. Rusu, V., BSG, X, 1889, p.185-186, 233, 338
10. Király, P., Dacia, I, p.34, 346, 399, 409-410
11. Király, P., Dacia, II, p.12, 27
12. Caliani, A., Urme, p.32
13. Marţian I., Rep, p.85
14. Daicoviciu C., AISC, I,2, 1928-1932, p.61
15. Christescu V., Ist.mil., p.44, 118-119, 186, 188
16. Wagner, W, Dislokation, p.134-135, 147, 154
17. Macrea M., ACMIT, IV, 1932-1938, p.195-233
18. Szilágyi, I., Közl, III, 1943, p.94
19. Szilágyi, I., Téglabélyegek, p.10-11

 Punct 2. La est de castru
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare - Aşezare pe o suprafaţă de câteva hectare cu urme de temelii de construcţii. Materialul arheologic se află în MAC.; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.1inel - cu inscripţia VT(ete) F(elix); datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.2statuetă; datare repertoriu: epoca romană
 2.1.0.3monedă - piese de la Vespasian, Faustina Senior şi Septimiu Sever; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J., Dacien, p.242-243
2. Ackner J., JCC, 1856, p.35
3. Finály, G., Erd.Múz., III, 1864-1865, p.5-8
4. Kenner F., AKOeG, XXXIII, 1865, p.123-124
5. Goos, C., Chronik, p.109-110
6. Torma, K., Erd.Múz., V, 1878, p.244
7. Torma, K., AEM, III, 1879, p.93-94, 114-115
8. Torma, K., Limes, p.41-53, 127-128
9. Rusu, V., BSG, X, 1889, p.185-186, 233, 338
10. Király, P., Dacia, I, p.34, 346, 399, 409-410
11. Király, P., Dacia, II, p.12, 27
12. Caliani, A., Urmele, p.32
13. Marţian I., Rep, p.85
14. Daicoviciu C., AISC, I, 2, 1928-1932, p.61
15. Christescu V., Ist.mil., p.44, 118-119, 186, 188
16. Wagner, W, Dislokation, p.134-135, 147, 154
17. Macrea M., ACMIT, IV, 1932-1938, p.195-233
18. Szilágyi, I., Közl, III, 1943, p.94
19. Szilágyi, I., Téglabélyegek, p.10-11

 Punct 3. Spre est de castru, de-a lungul drumului care venea de la Napoca
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 3.1necropolă - Material arheologic se află în MAC; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.1monument funerar - relief funerar; datare repertoriu: epoca romană
 3.1.0.2inscripţie - două inscripţii (CIL, III, 843 şi 7648); datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Neigebauer, J., Dacien, p.242,243
2. Ackner J., JCC, 1856, p.35
3. Finály, H., Erd.Múz., III, 1864-1865, p.5-8
4. Kenner F., AKOeG, XXXIII, 1865, p.123-124
5. Goos, C., Chronik, 109-110
6. Torma, K., Erd.Múz., V, 1878, p.244
7. Torma, K., AEM, III, 1879, p.93-94 şi 114-115
8. Torma, K., Limes, p.41-53, 127-128
9. Rusu, V., BSG, X, 1889, p.185-186, 233, 338
10. Király, P., Dacia, I, p.34, 346, 399, 409-410
11. Király, P., Dacia, II, p.12, 27
12. Caliani, A., Urme, p.32
13. Marţian I., Rep, p.85
14. Daicoviciu C., AISC, I, 2, 1928-1932, p.61
15. Christescu V., Ist.mil., p.44, 118-119, 186, 188
16. Wagner, W, Dislokation, p.134-135, 147, 154
17. Macrea M., ACMIT, IV, 1932-1938, p.195, 233
18. Szilágy, I., Közl, III, 1943, p.94
19. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.10-11

+ Bonţ, com. Fizeşu Gherlii Cluj Bonţ, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Bonţida, com. Bonţida Cluj Bonţida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală; Hallstatt   Map it  
+ Buneşti, com. Mintiu Gherlii Cluj Buneşti, com. Mintiu Gherlii, jud. Someş epoca fierului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Buru, com. Iara Cluj Buru, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Buza, com. Buza Cluj Buza, jud. Someş epoca greacă sau romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cara, com. Cojocna Cluj Cara, com. Cojocna, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu, com. Căianu Cluj Căianu, com. Căianu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Călăraşi, com. Călăraşi Cluj Călăraşi, jud. Turda bronz final; epoca romană   Map it  
+ Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj paleolitic   Map it  
+ Căşeiu, com. Căşeiu Cluj Căşeiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Cătina, com. Cătina Cluj Cătina, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Câmpia Ardeleană Cluj Câmpia Ardeleană, jud. Cluj bronz final; epoca romană; La Tene    
+ Câmpia Turzii, com. Câmpia Turzii Cluj Câmpia Turzii, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Câţcău, com. Câţcău Cluj Cîţcău, jud. Someş eneolitic sau bronz; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceaba, com. Sânmărtin Cluj Ceaba, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz sau Hallstatt   Map it  
+ Ceanu Mare, com. Ceanu Mare Cluj Ceanu Mare, jud. Turda neprecizată   Map it  
+ Ceanu Mic, com. Tureni Cluj Ceanu Mic, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cetan, com. Vad Cluj Cetan, com. Vad, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Mihai Viteazu Cluj Cheia, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Chinteni, com. Chinteni Cluj Chinteni, jud. Cluj Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Ciubanca, com. Recea-Cristur Cluj Ciubanca, com. Recea-Cristur, jud. Someş epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Ciubăncuţa, com. Recea-Cristur Cluj Ciubăncuţa, jud. Someş epoca bronzului timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ciuleni, com. Mărgău Cluj Ciuleni, com. Mărgău, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Ciumăfaia, com. Borşa Cluj Ciumăfaia, com. Borşa, jud. Cluj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cluj (fostul judeţ) Cluj Cluj (fostul judeţ), jud. Cluj bronz final; neolitic    
+ Cluj-Napoca, com. Cluj-Napoca Cluj Someşeni, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Coasta, com. Bonţida Cluj Coasta, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; La Tene   Map it  
 1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014