cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The outcome of the selection is of 197 localities
County: Cluj

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Aghireşu, com. Aghireşu Cluj Aghireşu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Aiton, com. Aiton Cluj Aiton, jud. Turda eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Aluniş, com. Aluniş Cluj Aluniş, jud. Someş bronz sau fier; neprecizată   Map it  
+ Antăş, com. Bobâlna Cluj Antăş, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic sau bronz timpuriu   Map it  
+ Apahida, com. Apahida Cluj Apahida, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Aruncuţa, com. Suatu Cluj Aruncuţa, com. Suatu, jud. Cluj bronz final; epoca romană   Map it  
+ Aşchileu Mare, com. Aşchileu Cluj Aşchileu Mare, com. Aşchileu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
< - > Baciu, com. Baciu Cluj Baciu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; la Tene final; neolitic; neprecizată   Map it  

 Baciu, com./oraş Baciu (denumire repertoriu: Baciu sau Bács, Kisbács, jud. Cluj)

 Punct 1. În apropiere de sat, în valea "Băştărău" (Bácsitorok), pe malul stâng al pârâului, la cariera de piatră de la poalele dealului "Chişegeu" (Küszegö), la sud de acest deal
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 1.1aşezare - Strat de cultură constant pe o lungime de cca 60 m.; datare repertoriu: neolitic; cultura: Criş; autor sptur: E. Orosz, 1900
 1.1.0.1chirpici - ars; datare repertoriu: neolitic; colecţia E. Orosz
 1.1.0.2ceramică - fragmente, printre care şi un ciob de vas cu slip de culoare roşu-cărămiziu; datare repertoriu: neolitic; cultura: Criş; colecţia E. Orosz
 1.1.0.3faună - oase de animale şi cochilii de melci; datare repertoriu: neolitic; colecţia E. Orosz
 1.1.0.4unealtă - mai multe exemplare din piatră; datare repertoriu: neolitic; colecţia E. Orosz
 1.1.0.5aşchie - exemplare din silex şi din obsidiană; datare repertoriu: neolitic; colecţia E. Orosz
 1.1.0.6chihlimbar - două fragmente; datare repertoriu: neolitic; colecţia E. Orosz
 1.1.0.7vârf de săgeată - din obsidiană; datare repertoriu: neolitic; colecţia E. Orosz
 Bibliografie:
1. Orosz, E., Erd.Múz., XVII, 1900, p.29-38
2. Orosz, E., Erd.Múz., XXIII, 1906, p.340-341
3. Orosz, E., OTTÉ, XXVI, 1901, p.17
4. , EMU, VI, 1898-1902, p.Beibl. 39
5. Marţian I., Rep, p.37
6. Roska M., AÉ, XLVII, 1934, p.151
7. Roska M., Közl, III, 1943, p.67, nr. 23
8. Roska M., Rep, p.124, nr. 131
9. Informaţie Vl. Zirra

 Punct 2. Pe coasta de sud a dealului "Ehişegeu" (Küszegö)
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 2.1aşezare; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 2.1.0.1unealtă - mai multe exemplare din hidrocvarţit; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 2.1.0.2ceramică - fragmente ornate cu unghia, pe unul din fragmente a fost reprezentat un taur păscând; datare repertoriu: epoca bronzului; cultura: Coţofeni
 Bibliografie:
1. Roska M., FA, I-II, 1939, p.24-27
2. Roska M., Közl, I, 1941
3. Roska M., Rep, p.124, nr. 131

 Punct 3. Între satul Baciu şi Cordoş (Kardoşfalva)
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.0.1celt - din bronz; datare repertoriu: bronz final; MAC
 Bibliografie:
1. Roska M., Rep, p.124, nr. 131

 Punct 4. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.0.1vârf de săgeată - din bronz, de tip scitic; datare repertoriu: Hallstatt; Muzeul Sibiu, nr inventar: 10223
 Bibliografie:
1. Horedt K., MBBM, IX-X, 1944, p.109

 Punct 5. la vest de sat, între localităţile "Andraşhaza" (Andrásházapuszta) şi Suceag
Tip sit: aşezare
 Descoperiri:
 5.1aşezare; datare repertoriu: la Tene final
 5.1.0.1ceramică - bine lucrată; datare repertoriu: La Tene final
 5.1.0.2râşniţă - mai multe exemplare rotative; datare repertoriu: La Tene final
 5.1.0.3neprecizat - obiecte din bronz; datare repertoriu: La Tene final
 Bibliografie:
1. Rusu, V., BSG, X, 1889, p.355

 Punct 6. La un km sud-est de sat, la locul "Coasta Mănăşturului" (Monostori oldal), din hotarul "Băştărău" (Bácsitoro
Tip sit: urme de construcţii
 Descoperiri:
 6.1urme clădiri - Probabil urmele locuinţelor muncitorilor de la cariera de piatră din apropiere.; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.1cărămidă; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.2ţiglă; datare repertoriu: epoca romană
 6.1.0.3ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Torma, K., Limes, p.21-22

 Punct 7. Lângă apa Nădăşelului
Tip sit: necropolă
 Descoperiri:
 7.1necropolă; datare repertoriu: epoca romană, 1922
 Bibliografie:
1. , Ujság, VIII, 1922, Cluj
2. Orosz, E., EISz, III, 1926, p.69-71

 Punct 8. În partea de sud de la cariera de piatră Batărău (Bácsitorok)
Tip sit: monument funerar
 Descoperiri:
 8.0.1monument funerar - Capul unei statui din piatră de calcar.; datare repertoriu: epoca romană; MAC, nr inventar: IV, 5360
 Bibliografie:
1. Torma, K., Limes, p.22
2. Finály, G., AÉ, XXIV, 1904, p.244
3. Orosz, E., EISz, III, 1926, p.69-71

 Punct 9. În partea de sud de la cariera de piatră Baştărău (Bácsitorok)
Tip sit: mormânt
 Descoperiri:
 9.0.1mormânt de înhumaţie; datare repertoriu: neprecizată, 1825
 9.0.1.1cleşte - trei exemplare din fier ars; Se afla la 15 m depărtare de scheletul uman; datare repertoriu: neprecizată
 9.0.1.2ciocan - ciocan-târnăcop pentru spart piatră; Se afla la 15 m depărtare de scheletul uman; datare repertoriu: neprecizată
 Bibliografie:
1. Torma, K., Limes, p.22
2. Finály, G, AÉ, XXIV, 1904, p.244
3. Orosz, E., EISz, III, 1926, p.69-71

 Punct 10. Neprecizat
Tip sit: drum
 Descoperiri:
 10.1drum - Drumul roman de la Napoca la Porolissum: pavaje de lespezi care ar fi avut lăţimea de 3-5 stânjeni, grosimea pietrişului de 1/2-2 picioare.; datare repertoriu: epoca romană
 Bibliografie:
1. Ackner J., JCC, 1856, p.36
2. Ackner J., MCC, I, 1856, p.131
3. Torma, K., Adalék, p.21
4. Torma, K., Limes, p.114
5. Goos, K., Chronik, p.65
6. Christescu V., Viaţa ec., p.102
7. Christescu V., Ist.mil., p.108

 Punct 11. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 11.0.0.1fibula - din bronz cu picior întors; datare repertoriu: epoca migraţiilor, secolele III-IV d. Chr., 1922; coloecţia E. Orosz, Cluj
 Bibliografie:
1. Informaţie Vl. Zirra

+ Batin, com. Unguraş Cluj Batin, com. Unguraş, jud. Someş preistorie   Map it  
+ Băbdiu, com. Bobâlna Cluj Băbdiu, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Băbuţiu, com. Vultureni Cluj Băbuţiu, com. Vultureni, jud. Cluj epoca migraţiilor   Map it  
+ Bădeşti, com. Vultureni Cluj Bădeşti, com. Vultureni, jud. Cluj eneolitic; neolitic, eneolitic   Map it  
+ Băişoara, com. Băişoara Cluj Băişoara, jud. Turda eneolitic; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băiţa, com. Gherla Cluj Băiţa, com. Gherla, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Berindu, com. Sânpaul Cluj Berindu, com. Sânpaul, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Bicălatu, com. Huedin Cluj Bicălatu, com. Huedin, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Bobâlna, com. Bobâlna Cluj Olpret, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; intervalul cuprins între ep. Bronz. şi La Tene; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Bogata de Jos, com. Vad Cluj Bogata de Jos, com. Vad, jud. Someş epoca fierului   Map it  
+ Boian, com. Ceanu Mare Cluj Boian, jud. Turda epoca romană; neolitic   Map it  
+ Boju, com. Cojocna Cluj Boju, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Bolduţ, com. Ceanu Mare Cluj Bolduţ, com. Ceanu Mare, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Bologa, com. Puieni Cluj Bologa, com. Puieni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Bonţ, com. Fizeşu Gherlii Cluj Bonţ, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Bonţida, com. Bonţida Cluj Bonţida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală; Hallstatt   Map it  
+ Buneşti, com. Mintiu Gherlii Cluj Buneşti, com. Mintiu Gherlii, jud. Someş epoca fierului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Buru, com. Iara Cluj Buru, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Buza, com. Buza Cluj Buza, jud. Someş epoca greacă sau romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cara, com. Cojocna Cluj Cara, com. Cojocna, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu, com. Căianu Cluj Căianu, com. Căianu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Călăraşi, com. Călăraşi Cluj Călăraşi, jud. Turda bronz final; epoca romană   Map it  
+ Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj paleolitic   Map it  
+ Căşeiu, com. Căşeiu Cluj Căşeiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Cătina, com. Cătina Cluj Cătina, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Câmpia Ardeleană Cluj Câmpia Ardeleană, jud. Cluj bronz final; epoca romană; La Tene    
+ Câmpia Turzii, com. Câmpia Turzii Cluj Câmpia Turzii, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Câţcău, com. Câţcău Cluj Cîţcău, jud. Someş eneolitic sau bronz; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceaba, com. Sânmărtin Cluj Ceaba, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz sau Hallstatt   Map it  
+ Ceanu Mare, com. Ceanu Mare Cluj Ceanu Mare, jud. Turda neprecizată   Map it  
+ Ceanu Mic, com. Tureni Cluj Ceanu Mic, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cetan, com. Vad Cluj Cetan, com. Vad, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Mihai Viteazu Cluj Cheia, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Chinteni, com. Chinteni Cluj Chinteni, jud. Cluj Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Ciubanca, com. Recea-Cristur Cluj Ciubanca, com. Recea-Cristur, jud. Someş epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Ciubăncuţa, com. Recea-Cristur Cluj Ciubăncuţa, jud. Someş epoca bronzului timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ciuleni, com. Mărgău Cluj Ciuleni, com. Mărgău, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Ciumăfaia, com. Borşa Cluj Ciumăfaia, com. Borşa, jud. Cluj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cluj (fostul judeţ) Cluj Cluj (fostul judeţ), jud. Cluj bronz final; neolitic    
+ Cluj-Napoca, com. Cluj-Napoca Cluj Someşeni, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Coasta, com. Bonţida Cluj Coasta, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; La Tene   Map it  
 1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014