cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The outcome of the selection is of 197 localities
County: Cluj

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Aghireşu, com. Aghireşu Cluj Aghireşu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Aiton, com. Aiton Cluj Aiton, jud. Turda eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Aluniş, com. Aluniş Cluj Aluniş, jud. Someş bronz sau fier; neprecizată   Map it  
+ Antăş, com. Bobâlna Cluj Antăş, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic sau bronz timpuriu   Map it  
+ Apahida, com. Apahida Cluj Apahida, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Aruncuţa, com. Suatu Cluj Aruncuţa, com. Suatu, jud. Cluj bronz final; epoca romană   Map it  
+ Aşchileu Mare, com. Aşchileu Cluj Aşchileu Mare, com. Aşchileu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Baciu, com. Baciu Cluj Baciu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; la Tene final; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Batin, com. Unguraş Cluj Batin, com. Unguraş, jud. Someş preistorie   Map it  
+ Băbdiu, com. Bobâlna Cluj Băbdiu, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Băbuţiu, com. Vultureni Cluj Băbuţiu, com. Vultureni, jud. Cluj epoca migraţiilor   Map it  
+ Bădeşti, com. Vultureni Cluj Bădeşti, com. Vultureni, jud. Cluj eneolitic; neolitic, eneolitic   Map it  
+ Băişoara, com. Băişoara Cluj Băişoara, jud. Turda eneolitic; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băiţa, com. Gherla Cluj Băiţa, com. Gherla, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Berindu, com. Sânpaul Cluj Berindu, com. Sânpaul, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Bicălatu, com. Huedin Cluj Bicălatu, com. Huedin, jud. Cluj neolitic   Map it  
< - > Bobâlna, com. Bobâlna Cluj Olpret, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; intervalul cuprins între ep. Bronz. şi La Tene; La Tene; neprecizată   Map it  

 Bobâlna, com./oraş Bobâlna (denumire repertoriu: Olpret sau Alparét, jud. Someş)

 Punct 1. Pe dealul "Bobâlna".
Tip sit: morminte
 Descoperiri:
 1.0.1urne - Urne negre la exterior, roşii la interior. Găsite mai ales pe părţile de E şi V ale dealului.; datare repertoriu: epoca fierului; colecţia E. Orosz din Cluj (o parte)
 1.0.1.1ceramică - grosolană; datare repertoriu: neprecizată; MAC
 1.0.1.2bulgăre - de calcedonie; datare repertoriu: neprecizată; MAC
 1.0.1.3piese litice - aşchii din cuarţit; datare repertoriu: neprecizată; MAC
 1.0.1.4cercel-inel - din aur, cu buclă; datare repertoriu: neprecizată; MAC
 Bibliografie:
1. Mártonfi, L., OTTÉ, XVI, 1891, p.157
2. Orosz, E., SzDÉ, I, 1900, p.21
3. Orosz, E., Erd. Múz., XXV, 1908, p.257 - 258
4. Marţian, I., Rep., 1920, p.29, nr. 479
5. Roska, M., Rep., 1942, p.16 - 17, nr. 33 şi 126 - 127, nr. 159

 Punct 2. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 2.0.0.1brăţară-inel - mai multe piese din aur, cu capetele ascuţite, în greutate totală de 29,65 gr, care au servit probabil ca monede; Datare nesigură.; datare repertoriu: intervalul cuprins între ep. Bronz. şi La Tene, 1850; Muz. Viena (o parte)
 Bibliografie:
1. Gooss, C., AVSL, XIII, 1876, p.508
2. Hampel, J., Trouvailles, 1886, p.61 - 62
3. Tocilescu, Gr., Dacia, 1880, p.822
4. Pink, K., NZ, 1928, p.71
5. Moisil, C., ZSG, 3, XXVIII, 1924, p.752
6. , CrNA, IV, 1924, p.71
7. Mitrea, B., Dacia, VII - VIII, 1937 - 1940, p.147
8. Roska, M., Rep., 1942, p.16 - 17, nr. 33

 Punct 3. Pe pământul lui S. Groşan.
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 3.0.1tezaur; datare repertoriu: La Tene, 1853; Muz. Viena (o parte)
 3.0.1.1lanţ - 2 piese din argint, de factură grosolană; datare repertoriu: La Tene, 1850; Muz. Viena (o parte)
 3.0.1.2aplică - 2 piese din argint, lucrate prin decupare; datare repertoriu: La Tene, 1850; Muz. Viena (o parte)
 3.0.1.3spirală - cu capete aurite de animale, de tip Cerbăl, Cioara, Mediaş; datare repertoriu: La Tene, 1850; Muz. Viena (o parte)
 Bibliografie:
1. Seidel, J. G., AÖG, XIII, 1854, p.133 - 134
2. Téglás, G., OTTÉ, XII, 1887, p.302
3. Téglás, G., AÉ, XII, 1892, p.410
4. Téglás, G., BLK, XLIV/ 1, 1911, p.532
5. Pârvan, V., Getica, 1926, p.536
6. Roska, M., Rep., 1942, p.16 - 17, nr. 33

 Punct 4. În locul "Gura Văii".
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 4.0.1tezaur - Din cauza asemănării obiectelor cu cele descoperite în punctul "Pământul lui Groşan", s-a crezut greşit că este vorba de un singur tezaur descoperit în două etape.; datare repertoriu: La Tene
 4.0.1.1lanţ - 2 piese din argint; datare repertoriu: La Tene, 1858
 4.0.1.2neprecizat - 2 podoabe din argint; datare repertoriu: La Tene, 1858
 4.0.1.3bară - din aur; datare repertoriu: La Tene, 1858; Muz. Viena
 Bibliografie:
1. , AÖG, XIII, 1854, p.133
2. , MCC, I, 1856, p.129
3. Téglás, G., Erd. Múz., IV, 1887, p.131
4. Popescu, D., Dacia, VII - VIII, 1937 - 1940, p.200
5. Roska, M., Rep., 1942, p.16 - 17, nr. 33

 Punct 5. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 5.0.0.1fibulă - de tip Moigrad; datare repertoriu: epoca bronzului
 Bibliografie:
1. Russu, V., BSG, X, 1889, p.316
2. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.134, nr. 5

 Punct 6. Neprecizat
Tip sit: neprecizat
 Descoperiri:
 6.0.0.1ciucure - din aur; datare repertoriu: bronz final
 Bibliografie:
1. Russu, V., BSG, X, 1889, p.316
2. Popescu, D., Bronzezeit, 1944, p.134, nr. 5

+ Bogata de Jos, com. Vad Cluj Bogata de Jos, com. Vad, jud. Someş epoca fierului   Map it  
+ Boian, com. Ceanu Mare Cluj Boian, jud. Turda epoca romană; neolitic   Map it  
+ Boju, com. Cojocna Cluj Boju, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Bolduţ, com. Ceanu Mare Cluj Bolduţ, com. Ceanu Mare, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Bologa, com. Puieni Cluj Bologa, com. Puieni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Bonţ, com. Fizeşu Gherlii Cluj Bonţ, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Bonţida, com. Bonţida Cluj Bonţida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală; Hallstatt   Map it  
+ Buneşti, com. Mintiu Gherlii Cluj Buneşti, com. Mintiu Gherlii, jud. Someş epoca fierului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Buru, com. Iara Cluj Buru, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Buza, com. Buza Cluj Buza, jud. Someş epoca greacă sau romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cara, com. Cojocna Cluj Cara, com. Cojocna, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu, com. Căianu Cluj Căianu, com. Căianu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Călăraşi, com. Călăraşi Cluj Călăraşi, jud. Turda bronz final; epoca romană   Map it  
+ Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj paleolitic   Map it  
+ Căşeiu, com. Căşeiu Cluj Căşeiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  
+ Cătina, com. Cătina Cluj Cătina, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Câmpia Ardeleană Cluj Câmpia Ardeleană, jud. Cluj bronz final; epoca romană; La Tene    
+ Câmpia Turzii, com. Câmpia Turzii Cluj Câmpia Turzii, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Câţcău, com. Câţcău Cluj Cîţcău, jud. Someş eneolitic sau bronz; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceaba, com. Sânmărtin Cluj Ceaba, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz sau Hallstatt   Map it  
+ Ceanu Mare, com. Ceanu Mare Cluj Ceanu Mare, jud. Turda neprecizată   Map it  
+ Ceanu Mic, com. Tureni Cluj Ceanu Mic, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cetan, com. Vad Cluj Cetan, com. Vad, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Mihai Viteazu Cluj Cheia, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Chinteni, com. Chinteni Cluj Chinteni, jud. Cluj Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Ciubanca, com. Recea-Cristur Cluj Ciubanca, com. Recea-Cristur, jud. Someş epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Ciubăncuţa, com. Recea-Cristur Cluj Ciubăncuţa, jud. Someş epoca bronzului timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ciuleni, com. Mărgău Cluj Ciuleni, com. Mărgău, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Ciumăfaia, com. Borşa Cluj Ciumăfaia, com. Borşa, jud. Cluj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cluj (fostul judeţ) Cluj Cluj (fostul judeţ), jud. Cluj bronz final; neolitic    
+ Cluj-Napoca, com. Cluj-Napoca Cluj Someşeni, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Coasta, com. Bonţida Cluj Coasta, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; La Tene   Map it  
 1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014