cIMeC Home Page Back to selection    'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
- page 1 -

The outcome of the selection is of 197 localities
County: Cluj

Locality County Repertory location Epoch Repertory
files
On the map
+ Aghireşu, com. Aghireşu Cluj Aghireşu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Aiton, com. Aiton Cluj Aiton, jud. Turda eneolitic; epoca romană   Map it  
+ Aluniş, com. Aluniş Cluj Aluniş, jud. Someş bronz sau fier; neprecizată   Map it  
+ Antăş, com. Bobâlna Cluj Antăş, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic sau bronz timpuriu   Map it  
+ Apahida, com. Apahida Cluj Apahida, jud. Cluj bronz final; eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală timpurie; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; La Tene; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Aruncuţa, com. Suatu Cluj Aruncuţa, com. Suatu, jud. Cluj bronz final; epoca romană   Map it  
+ Aşchileu Mare, com. Aşchileu Cluj Aşchileu Mare, com. Aşchileu, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Baciu, com. Baciu Cluj Baciu, jud. Cluj bronz final; epoca bronzului; epoca migraţiilor; epoca romană; Hallstatt; la Tene final; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Batin, com. Unguraş Cluj Batin, com. Unguraş, jud. Someş preistorie   Map it  
+ Băbdiu, com. Bobâlna Cluj Băbdiu, com. Bobâlna, jud. Someş neolitic   Map it  
+ Băbuţiu, com. Vultureni Cluj Băbuţiu, com. Vultureni, jud. Cluj epoca migraţiilor   Map it  
+ Bădeşti, com. Vultureni Cluj Bădeşti, com. Vultureni, jud. Cluj eneolitic; neolitic, eneolitic   Map it  
+ Băişoara, com. Băişoara Cluj Băişoara, jud. Turda eneolitic; epoca romană; neprecizată   Map it  
+ Băiţa, com. Gherla Cluj Băiţa, com. Gherla, jud. Someş epoca romană; neolitic   Map it  
+ Berindu, com. Sânpaul Cluj Berindu, com. Sânpaul, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Bicălatu, com. Huedin Cluj Bicălatu, com. Huedin, jud. Cluj neolitic   Map it  
+ Bobâlna, com. Bobâlna Cluj Olpret, jud. Someş bronz final; epoca bronzului; epoca fierului; intervalul cuprins între ep. Bronz. şi La Tene; La Tene; neprecizată   Map it  
+ Bogata de Jos, com. Vad Cluj Bogata de Jos, com. Vad, jud. Someş epoca fierului   Map it  
+ Boian, com. Ceanu Mare Cluj Boian, jud. Turda epoca romană; neolitic   Map it  
+ Boju, com. Cojocna Cluj Boju, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Bolduţ, com. Ceanu Mare Cluj Bolduţ, com. Ceanu Mare, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Bologa, com. Puieni Cluj Bologa, com. Puieni, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Bonţ, com. Fizeşu Gherlii Cluj Bonţ, com. Fizeşu Gherlii, jud. Someş epoca bronzului; epoca romană; La Tene; neolitic; neprecizată; perioada de tranziţie la epoca bronzului; perioada de tranziţie la epoca bronzului, bronz   Map it  
+ Bonţida, com. Bonţida Cluj Bonţida, jud. Cluj bronz timpuriu; eneolitic; epoca medievală; Hallstatt   Map it  
+ Buneşti, com. Mintiu Gherlii Cluj Buneşti, com. Mintiu Gherlii, jud. Someş epoca fierului; epoca romană; neolitic   Map it  
+ Buru, com. Iara Cluj Buru, jud. Turda bronz final   Map it  
+ Buza, com. Buza Cluj Buza, jud. Someş epoca greacă sau romană; neprecizată; preistorie   Map it  
+ Cara, com. Cojocna Cluj Cara, com. Cojocna, jud. Cluj epoca bronzului; epoca romană   Map it  
+ Căianu, com. Căianu Cluj Căianu, com. Căianu, jud. Cluj epoca romană   Map it  
+ Călăraşi, com. Călăraşi Cluj Călăraşi, jud. Turda bronz final; epoca romană   Map it  
+ Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj epoca bronzului; epoca migraţiilor   Map it  
+ Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare Cluj Căpuşu Mic, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj paleolitic   Map it  
< - > Căşeiu, com. Căşeiu Cluj Căşeiu, jud. Someş bronz timpuriu; epoca bronzului; epoca romană; Hallstatt   Map it  

 Căşeiu, com./oraş Căşeiu (denumire repertoriu: Căşeiu sau Căşei, Căşeiul de Jos, Alsókosály, jud. Someş)

 Punct 1. Pe malul drept al Someşului, la 1,5 km est de sat şi la 300 m de ţărmul Someşului.
Tip sit: castru
 Descoperiri:
 1.1castru - Cunoscut în literatura mai veche prin descoperirea mai multor inscripţii (CIL, III, 812-831, 6245, 7630-7633, poate şi 7634-7636, aflate la Vad). Are formă pătrată cu laturile de 163 m pe o suprafaţă de 2,7 ha. Zidul de incintă a fost făcut din pietre neregulate (opus incertum) şi are grosimea de de 1,10 m. Pe fiecare latură există câte o poartă (au fost dezvelite trei), flancate de către două bastioane semicirculare, care ies în afara zidului de incintă cu trei m (partea semicirculară). Colţurile sunt rotunjite şi întărite cu câte un bastion de formă trapezoidală. Între fiecare poartă şi colţ există câte un bastion intermediar, tot de formă semicirculară. Pe latura de vest, în interior s-au constatat o serie de contraforturi, care se leagă de zidul de incintă şi se succed la distanţe variind între 4, 60 - 5 m. Ei susţineau probabil drumul de rond. În interiorul castrului a fost dezgropat pretoriul.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1construcţie - Pretoriul era compus dintr-o curte interioară (atrium) şi mai multe încăperi, dintre care una servea ca depozit de armament (armamentarium).; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929; Muzeul Dej
 1.1.1.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929; Muzeul Dej
 1.1.1.3ceramică - o toartă cu buton dintr-un vas; datare repertoriu: Hallstatt; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929; Muzeul Dej
 1.1.1.4vârf de săgeată - 50 de vârfuri de săgeţi; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.5vârf de lance - trei vârfuri de lance; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.6suliţă - pillum; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.7inscripţie - închinată Iuliei Doma, mama lui Caracalla (An. Ép. 1921, 1); datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.8inscripţie - diplomă militară din anul 119 (inedită), găsită la poarta nordică.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.9statuie - două piese, una a lui Fan, cântând din flaut, alta reprezentând un preot sacrificator.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.10stelă funerară - cu inscripţie (An.ép., 1932, 74) şi scena banchetului funebru.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.11ceramică - de factură locală sau de import (vase arretine).; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.12monedă - 22 piese printre care şi un aureus al lui Hadrian, piese din epoca Severilor şi un denar din argint al Iuliei Domna.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.13cărămidă - piese cu ştampilă; Atestă garnizoana castrului formată din cohors I Britannica miliaria civium Romanorum equitata. De asemenea unele cărămizi poartă ştampile unei Cohorte II Britannica milliaria; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.1.14inscripţie - mai multe inscripţii care amintesc de beneficiari consulari din legiunile XIII Gem şi V Mac.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2construcţie - Pe latura de sud a pretoriului a fost descoperit un complex de clădiri.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.1ceramică - fragmente; datare repertoriu: bronz timpuriu; cultura: Coţofeni; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929; Muzeul Dej
 1.1.2.2ceramică - fragmente; datare repertoriu: epoca bronzului; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929; Muzeul Dej
 1.1.2.3ceramică - o toartă cu buton dintr-un vas; datare repertoriu: Hallstatt; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929; Muzeul Dej
 1.1.2.4vârf de săgeată - 50 de vârfuri de săgeţi; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.5vârf de lance - trei vârfuri de lance; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.6suliţă - pillum; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.7inscripţie - închinată Iuliei Doma, mama lui Caracalla (An. Ép. 1921, 1); datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.8inscripţie - diplomă militară din anul 119 (inedită), găsită la poarta nordică.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.9statuie - două piese, una a lui Fan, cântând din flaut, alta reprezentând un preot sacrificator.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.10stelă funerară - cu inscripţie (An.ép., 1932, 74) şi scena banchetului funebru.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.11ceramică - de factură locală sau de import (vase arretine).; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.12monedă - 22 piese printre care şi un aureus al lui Hadrian, piese din epoca Severilor şi un denar din argint al Iuliei Domna.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.13cărămidă - piese cu ştampilă; Atestă garnizoana castrului formată din cohors I Britannica miliaria civium Romanorum equitata. De asemenea unele cărămizi poartă ştampile unei Cohorte II Britannica milliaria; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 1.1.2.14inscripţie - mai multe inscripţii care amintesc de beneficiari consulari din legiunile XIII Gem şi V Mac.; datare repertoriu: epoca romană; autor sptur: E. Panaitescu, 1926-1929
 Bibliografie:
1. Torma, K., Erd.Múz., I, 1859-1861, p.35-43
2. Torma, K., Adalék, p.34-39
3. falsă interpretare a inscripţie CIL, III, 827-7633 Torma, K., Limes, p.3-13, 20, 32-40
4. Kövári, L., Erd.ep., p.26
5. Goos, C., Chronik, p.88-89
6. Russu, V., BSG, X, 1889, p.189, 193, 360,
7. Jung, J., Fasten, p.114-115, 136
8. Buday A., Erd.Múz.Vánd, V, 1911, p.17-18
9. Buday A., Dolg.Sz., VI, 1930, p.8-9
10. Marţian I., Rep, p.133
11. Marţian I., Urme, p.25
12. Panaitescu, Em, ABSH, XV, 1929, p.77/82
13. Panaitescu, Em, Trans.Banat, p.19
14. Panaitescu, Em, ACMIT, II, 1929, p.312/342
15. Panaitescu, Em, Ber.Hdtj.Inst, p.300
16. Panaitescu, Em, Castra Daciae, p.3-4
17. Panaitescu, Em, Strade, p.8
18. Reinach, S., RA, XXX, 1929, p.144
19. Daicoviciu C., AISC, I, 2, 1928-1932, p.60
20. Christecu, V, RIR, II, 1932, p.267-287
21. Christecu, V, Ist.mil., p.63, 86, 91, 131, 133, 136, 136-137, 183
22. Ferri, S., Danubis, p.311-312
23. Wagner, W, Dislokation, p.105
24. Roska M., Közl, I, 1941, p.46
25. Roska M., Rep, nr. 58, p.20
26. Nagy, G., AÉ, V-VI, 1944-1945, p.132
27. Radnóti, A., AÉ, V-VI, 1944-1946, p.139-140
28. Szilágy, I., Téglabélyegek, p.14-15

+ Cătina, com. Cătina Cluj Cătina, jud. Cluj epoca bronzului   Map it  
+ Câmpia Ardeleană Cluj Câmpia Ardeleană, jud. Cluj bronz final; epoca romană; La Tene    
+ Câmpia Turzii, com. Câmpia Turzii Cluj Câmpia Turzii, jud. Turda epoca bronzului; epoca migraţiilor; Hallstatt; neprecizată   Map it  
+ Câţcău, com. Câţcău Cluj Cîţcău, jud. Someş eneolitic sau bronz; neolitic sau bronz   Map it  
+ Ceaba, com. Sânmărtin Cluj Ceaba, com. Sânmărtin, jud. Someş bronz sau Hallstatt   Map it  
+ Ceanu Mare, com. Ceanu Mare Cluj Ceanu Mare, jud. Turda neprecizată   Map it  
+ Ceanu Mic, com. Tureni Cluj Ceanu Mic, com. Tureni, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Cetan, com. Vad Cluj Cetan, com. Vad, jud. Someş epoca romană   Map it  
+ Cheia, com. Mihai Viteazu Cluj Cheia, com. Mihai Viteazu, jud. Turda epoca romană   Map it  
+ Chinteni, com. Chinteni Cluj Chinteni, jud. Cluj Hallstatt; preistorie   Map it  
+ Ciubanca, com. Recea-Cristur Cluj Ciubanca, com. Recea-Cristur, jud. Someş epoca bronzului; neolitic   Map it  
+ Ciubăncuţa, com. Recea-Cristur Cluj Ciubăncuţa, jud. Someş epoca bronzului timpuriu; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Ciuleni, com. Mărgău Cluj Ciuleni, com. Mărgău, jud. Cluj neprecizată   Map it  
+ Ciumăfaia, com. Borşa Cluj Ciumăfaia, com. Borşa, jud. Cluj eneolitic; epoca bizantină; epoca bronzului; epoca romană; neolitic; neprecizată   Map it  
+ Cluj (fostul judeţ) Cluj Cluj (fostul judeţ), jud. Cluj bronz final; neolitic    
+ Cluj-Napoca, com. Cluj-Napoca Cluj Someşeni, jud. Cluj eneolitic; epoca bronzului; epoca medievală; epoca migraţiilor; epoca romană; preistorie   Map it  
+ Coasta, com. Bonţida Cluj Coasta, com. Bonţida, jud. Cluj epoca bronzului; La Tene   Map it  
 1 2 3 4

'ARCHAEOLOGICAL REPERTORY OF ROMANIA' Archive Of The 'Vasile Parvan' Institute Of Archaeology - Site Location Index
Project manager: Şandric Bogdan. ASP & HTML Design: Cosmin Miu
Publishing date: 2003. Copyright: cIMeC - The Institute for Cultural Memory, 2019
Last update December 12nd, 2014